Materiały


Opublikowane: 2020-10-26

Zatrudnienie na czas określony i nieokreślony nauczyciela


Opublikowane: 2020-10-16

Służba przygotowawcza w wojsku a umowa-zlecenie


Opublikowane: 2020-10-09

Podjęcie pracy na urlopie wychowawczym u innego pracodawcy


Opublikowane: 2020-10-02

Co grozi za pracę z fałszywym dyplomem?


Opublikowane: 2020-09-14

Podwyżka dla pracowników samorządowych - dlaczego pominięto pracownika na zasiłku chorobowym?


Opublikowane: 2020-09-07

Jak liczyć okres wypowiedzenia przy umowie na czas nieokreślony?


Opublikowane: 2020-08-31

Zwrot za dojazdy do uczniów przy nauczaniu indywidualnym


Opublikowane: 2020-08-24

Wypłata kwoty dla pracownika po ugodzie sądowej - netto czy brutto?


Opublikowane: 2020-08-17

Przerwanie urlopu z powodu koronawirusa


Opublikowane: 2020-08-10

Wykorzystywanie zaległego urlopu podczas pandemii koronawirusa


Opublikowane: 2020-08-03

Problemy z przełożonym z powodów osobistych


Opublikowane: 2020-07-28

Czas pracy lekarza po wypowiedzeniu klauzuli opt-out


Opublikowane: 2020-07-20

Odmowa przydziału na stanowisko służbowe


Opublikowane: 2020-07-13

Zatrudnienie nauczyciela bez kwalifikacji pedagogicznych


Opublikowane: 2020-07-06

Jak nie stracić nagrody jubileuszowej?


Opublikowane: 2020-06-29

Nadgodziny osoby niepełnosprawnej


Opublikowane: 2020-06-22

Wypowiedzenie za porozumieniem stron z miesięcznym okresem wypowiedzenia


Opublikowane: 2020-06-15

Wykonywanie obowiązków za pracownika, który odszedł pracy


Opublikowane: 2020-06-08

Czy rozwiązanie umowy za porozumieniem stron z nauczycielem pozbawia go odprawy?


Opublikowane: 2020-06-01

Wypowiedzenie umowy o pracę na odległość


Opublikowane: 2020-05-25

Brak zgody na oddelegowanie a prawo do odprawy


Opublikowane: 2020-05-21

Rozliczenie pracy kierowcy samochodu do 3,5 tony za granicą


Opublikowane: 2020-05-11

Praca 8,5 godziny zamiast 8


Opublikowane: 2020-05-04

Przeniesienie na inne stanowisko i niższe zarobki


Opublikowane: 2020-04-24

Kto może poprawić świadectwo pracy gdy zakład nie istnieje?


Opublikowane: 2020-04-17

Brak podpisania umowy po okresie próbnym


Opublikowane: 2020-04-03

Oddelegowanie do pracy na innym stanowisku w okresie wypowiedzenia


Opublikowane: 2020-03-27

Procedura orzeczenia choroby zawodowej nauczyciela


Opublikowane: 2020-03-16

Nagana z datą wsteczną


Opublikowane: 2020-03-06

Brak umowy o pracę z powodu opóźnienia badań


Opublikowane: 2020-02-28

Roszczenia pracownika przed sądem pracy z tytułu nieprawidłowego wypowiedzenia umowy o pracę


Opublikowane: 2020-02-21

Ochrona imienia i nazwiska pracownika


Opublikowane: 2020-02-14

Urlop okolicznościowy lub dni wolne dla opiekuna prawnego


Opublikowane: 2020-02-07

Skarga pracowników na kierownictwo


Opublikowane: 2020-01-27

Zatrudnienie studenta jako sprzedawcy


Opublikowane: 2020-01-20

Rozwiązanie umowy kontraktowej - jak liczyć termin wypowiedzenia?


Opublikowane: 2020-01-13

Ciąża na urlopie wychowawczym a powrót do pracy


Opublikowane: 2019-12-31

Zaliczanie pracy w gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy po 1983 r.


Opublikowane: 2019-12-23

Ograniczenie wymiaru etatu nauczycielce w ciąży


Opublikowane: 2019-12-13

Syndyk nie wypłacił wynagrodzenia - jak je odzyskać?


Opublikowane: 2019-11-29

Czy dodatek stażowy wlicza się do 13 pensji (trzynastki)


Opublikowane: 2019-11-25

Brak kontaktu z pracodawcą po sprzedaży firmy


Opublikowane: 2019-11-22

Złożenie wniosku o urlop dla poratowania zdrowia na zwolnieniu lekarskim


Opublikowane: 2019-11-18

Różnice w wynagrodzeniach na podobnych stanowiskach


Opublikowane: 2019-11-15

Urlop bezpłatny nauczyciela


Opublikowane: 2019-11-08

Zmiana pracy na urlopie macierzyńskim


Opublikowane: 2019-11-04

Jak bezpiecznie zatrudnić osobę w okresie ochronnym?


Opublikowane: 2019-11-01

Skierowanie pracownika bez doświadczenia do obsługi kasy fiskalnej


Opublikowane: 2019-10-25

Urlop dla poratowania zdrowia a emerytura z art. 88 KN


Opublikowane: 2019-10-18

Odejście z pracy za porozumieniem stron, czy można zmienić zdanie w trakcie wypowiedzenia?


Opublikowane: 2019-10-14

Wejście w nowy wymiar urlopu


Opublikowane: 2019-10-07

Kontynuowanie zwolnienia lekarskiego na inną jednostkę chorobową


Opublikowane: 2019-10-04

Czy pracodawca może wymagać ode mnie wyjazdu na szkolenie?


Opublikowane: 2019-09-27

Ciąża na umowie o zastępstwo i planowana likwidacja stanowiska


Opublikowane: 2019-09-23

Zabieg cieśni nadgarstka a zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej


Opublikowane: 2019-09-13

Zmiana pracy, zmiana wymiar urlopu wypoczynkowego, ile dni przysługuje?


Opublikowane: 2019-09-09

Podział klas na grupy na lekcjach języka obcego


Opublikowane: 2019-09-06

Praca jako kurator społeczny podczas L4


Opublikowane: 2019-09-02

Nadgodziny za wycieczki z podopiecznymi opieki społecznej


Opublikowane: 2019-08-26

Rozwiązanie umowy o pracę po 182 dniach zasiłku chorobowego


Opublikowane: 2019-08-19

Sposoby zakończenia urlopu macierzyńskiego i przejście na wychowawczy


Opublikowane: 2019-08-12

Wykonywanie innych prac niż określone na stanowisku


Opublikowane: 2019-08-07

Niewypłacenie premii po odejściu z pracy


Opublikowane: 2019-07-31

Dyżury lekarza a klauzula opt-out


Opublikowane: 2019-07-26

Ograniczanie etatu nauczycielowi a praca drugiego na dwa etaty


Opublikowane: 2019-07-24

Obciążenie pracownika za skradzione paliwo podczas trasy


Opublikowane: 2019-07-22

Likwidacja nagrody jubileuszowej


Opublikowane: 2019-07-19

Położna na stanowisku pielęgniarki


Opublikowane: 2019-07-17

Zatrudnienie pracownika nienadającego się na dane stanowisko


Opublikowane: 2019-07-12

Czy pracownik może odmówić pracy w nadgodzinach?


Opublikowane: 2019-07-10

Ciągła praca na popołudniowej zmianie


Opublikowane: 2019-07-08

Nieterminowe wypłacanie wynagrodzenia jako powód odejścia z pracy z winy pracodawcy


Opublikowane: 2019-07-05

Likwidacja stanowiska podczas L4 pracownika


Opublikowane: 2019-07-03

Podpisanie wypowiedzenia przed informacją o ciąży


Opublikowane: 2019-07-01

Pracownik odmówił przyjęcia zmienionych warunków pracy i oskarża o mobbing


Opublikowane: 2019-06-19

Nagła śmierć pracodawcy


Opublikowane: 2019-06-17

Rozwiązania stosunku pracy na wniosek nauczyciela, prawo do emerytury, ponowne zatrudnienie


Opublikowane: 2019-06-10

Łączenie pensum nauczyciela


Opublikowane: 2019-06-07

Notatka służbowa sporządzona przez dyrektora szkoły


Opublikowane: 2019-05-22

Badania lekarskie do prowadzenia wózka widłowego


Opublikowane: 2019-05-17

Czy urlop zdrowotny wlicza się do 20 lat pracy przy tablicy?


Opublikowane: 2019-05-15

Umowa lojalnościowa a wypowiedzenie z winy pracodawcy


Opublikowane: 2019-05-13

Zaniedbanie kadrowej w przesłaniu zwolnienia do ZUS a odszkodowanie za opóźnienie wypłaty zasiłku


Opublikowane: 2019-05-10

Wypadek podczas pracy zastępczej


Opublikowane: 2019-05-06

Zespół cieśni nadgarstka w obu rękach a świadczenia z tytułu choroby zawodowej


Opublikowane: 2019-05-03

Podstawa i zasady naliczania wynagrodzenia dla nauczyciela dyplomowanego


Opublikowane: 2019-04-29

Czy urlop wychowawczy rozpocznie się po skończeniu zwolnienia lekarskiego?


Opublikowane: 2019-04-24

Okradanie przez pracownika a zwolnienie dyscyplinarne


Opublikowane: 2019-04-17

Co zrobić, żeby odzyskać niewypłacone wynagrodzenie?


Opublikowane: 2019-04-08

Kwalifikacje do prowadzenia przedmiotów zawodowych w technikum


Opublikowane: 2019-04-01

Zarzut kradzieży w zakładzie pracy


Opublikowane: 2019-03-29

Pominięcie pracownika przy podwyżce


Opublikowane: 2019-03-20

Niedostarczenie zwolnienia przez pracownika i nie stawienie się do pracy


Opublikowane: 2019-03-08

Pracodawca nie chce uznać wypadku przy pracy


Opublikowane: 2019-02-15

Zatrudnienie w dwóch szkołach a prawo do zasiłku chorobowego


Opublikowane: 2019-02-08

Jak sprostować świadectwo pracy po latach?


Opublikowane: 2019-02-06

Skorzystanie z urlopu dla poratowania zdrowia


Opublikowane: 2019-02-04

Czy mogę pobierać zasiłek dla bezrobotnych mając rentę z ZUS?


Opublikowane: 2019-02-01

Wynagrodzenie za wakacje nauczyciela zależne od wymiaru etatu


Opublikowane: 2019-01-30

Nagroda jubileuszowa za 45 lat pracy


Opublikowane: 2019-01-28

Likwidacja pracodawcy w trakcie zwolnienia lekarskiego


Opublikowane: 2019-01-25

Podpisanie umowy o pracę w czasie ciąży - czy umowa jest ważna?


Opublikowane: 2019-01-23

Nieprzedłużenie umowy pracownicy na macierzyńskim


Opublikowane: 2019-01-21

Aktualne badania okresowe nauczyciela a dostarczenie badań wstępnych


Opublikowane: 2019-01-18

Podjęcie nowej pracy będąc na wypowiedzeniu


Opublikowane: 2019-01-14

Śmierć pracownika a świadectwo pracy


Opublikowane: 2019-01-07

Codzienne podpisywanie listy obecności


Opublikowane: 2019-01-04

Urlop macierzyński po urodzeniu martwego dziecka


Opublikowane: 2019-01-02

Ochrona przedemerytalna pracownika a nowelizacja ustawy emerytalnej


Opublikowane: 2018-12-31

Rozwiązanie umowy przez nauczyciela po urlopie bezpłatnym


Opublikowane: 2018-12-22

Wypowiedzenie umowy z przyczyn zdrowotnych


Opublikowane: 2018-12-17

Wynagrodzenie z tytułu prowizji po rozwiązaniu umowy


Opublikowane: 2018-12-14

Wypowiedzenie umowy o pracę z uczelnią prywatną


Opublikowane: 2018-12-12

Świadczenie kompensacyjne a emerytura nauczyciela


Opublikowane: 2018-12-10

Urlop i skierowanie do sanatorium


Opublikowane: 2018-12-03

Ubieganie się o wypłatę pieniędzy za pracę w soboty


Opublikowane: 2018-11-30

Urlop rodzicielski a druga ciąża


Opublikowane: 2018-11-28

Brak skierowania pracownika na badania wstępne


Opublikowane: 2018-11-26

Wypowiedzenie za porozumieniem stron, czy z zachowaniem okresu wypowiedzenia?


Opublikowane: 2018-11-21

Gorsze warunki nowej umowy - co zrobić?


Opublikowane: 2018-11-16

Jaki okres wypowiedzenia przy umowie na 5 lat?


Opublikowane: 2018-11-14

Umowa na zastępstwo a odprawa


Opublikowane: 2018-11-12

Odmowa pracy w godzinach nadliczbowych


Opublikowane: 2018-11-09

Likwidacja stanowiska pracy w czasie trwania urlopu macierzyńskiego


Opublikowane: 2018-11-07

Umowy na okres próbny


Opublikowane: 2018-11-05

Do kiedy złożyć wniosek o rozwiązanie umowy by móc przejść na świadczenie kompensacyjne?


Opublikowane: 2018-10-26

Przebywanie na zwolnieniu lekarskim a zwolnienie przez pracodawcę


Opublikowane: 2018-10-24

Badania lekarskie dla pracowników korzystających z samochodów


Opublikowane: 2018-10-17

Nieodpłatna umowa zlecenia


Opublikowane: 2018-10-15

Okres wypowiedzenia a praca bez umowy


Opublikowane: 2018-10-12

Uzyskanie kopii umowy od pracodawcy


Opublikowane: 2018-10-10

Czy muszę brać udział w mediacji z kierownikiem w sprawie zniesławienia i mobbingu?


Opublikowane: 2018-10-08

Ryczałt za godziny nadliczbowe


Opublikowane: 2018-10-03

Dodatki do wynagrodzenia


Opublikowane: 2018-10-01

Wykorzystanie całego zaległego urlopu w danym terminie


Opublikowane: 2018-09-28

Przeniesienie terminu wypłat pensji na 10 każdego miesiąca


Opublikowane: 2018-09-26

Rezygnacji ze stanowiska wicedyrektora szkoły


Opublikowane: 2018-09-24

Czy na zwolnieniu lekarskim można podać adres miejsca przebywania?


Opublikowane: 2018-09-19

Zmiana miejsca siedziby firmy a wypowiedzenie


Opublikowane: 2018-09-05

Zmuszanie do pracy w soboty


Opublikowane: 2018-09-03

Kiepski stan zdrowia nauczyciela po urlopie rocznym


Opublikowane: 2018-08-31

Czy mogę liczyć na ponowne zatrudnienie po zwolnieniu za porozumieniem stron?


Opublikowane: 2018-08-29

Dni wolne dla kierowcy za prace w soboty i niedziele


Opublikowane: 2018-08-27

Przedłużenie urlopu wychowawczego a pójście dziecka do przedszkola


Opublikowane: 2018-08-24

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika a wynagrodzenie za okres wypowiedzenia


Opublikowane: 2018-08-22

Obciążenie przez byłego pracodawcę kwotą za nieopłaconą fakturę przez klienta


Opublikowane: 2018-08-20

Jak długi okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony?


Opublikowane: 2018-08-17

Czy pracodawca ma prawo do odszkodowania za porzucenie pracy?


Opublikowane: 2018-08-13

Nieudzielenie urlopu w planowanym terminie


Opublikowane: 2018-08-08

Przejście nauczyciela do innej placówki


Opublikowane: 2018-08-03

Czy pracodawca, który nie wie o ciąży, może mnie zwolnić?


Opublikowane: 2018-07-30

Urlop wychowawczy na trzecie dziecko


Opublikowane: 2018-07-27

Świadczenie pracy w okresie wypowiedzenia


Opublikowane: 2018-07-25

Rozpoczęcie i zakończenie urlopu wychowawczego w jednym roku


Opublikowane: 2018-07-23

Stare zasady emerytury dla nauczycielki


Opublikowane: 2018-07-20

Odpowiedź na zmianę warunków pracy


Opublikowane: 2018-07-18

Społeczny inspektor pracy w szkole


Opublikowane: 2018-07-13

Umowa lojalnościowa w trakcie szkolenia


Opublikowane: 2018-07-04

Niezdolność do pracy nauczyciela


Opublikowane: 2018-06-20

Zwolnienie się z pracy po wypadku w pracy a świadczenia ZUS i odszkodowanie


Opublikowane: 2018-06-15

Okres doliczony do stażu pracy i nagrody jubileuszowej


Opublikowane: 2018-06-13

Bezprawne zwolnienie w ciąży i brak macierzyńskiego


Opublikowane: 2018-06-11

Ciąża po zasiłku rehabilitacyjnym


Opublikowane: 2018-06-06

Wyrównanie płacy do kwoty minimalnego wynagrodzenia


Opublikowane: 2018-06-01

Przerwanie zwolnienia lekarskiego opieką na dziecko


Opublikowane: 2018-05-28

Przedłużająca się nieobecność nauczyciela w pracy


Opublikowane: 2018-05-23

Rezygnacja ze stanowiska dyrektora przedszkola


Opublikowane: 2018-05-21

Obniżony etat na podstawie art. 186 a urlop wychowawczy


Opublikowane: 2018-05-09

Odprawa dla profesora akademickiego


Opublikowane: 2018-05-02

Kiedy nauczycielowi można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć?


Opublikowane: 2018-04-30

Umowa zlecenie a urlop macierzyński i zasiłek


Opublikowane: 2018-04-27

Prawo do nagrody jubileuszowej za 35 lat pracy


Opublikowane: 2018-04-23

Ochrona przedemerytalna a rozwiązanie umowy o pracę


Opublikowane: 2018-04-18

Co z nauczycielem po likwidacji gimnazjum?


Opublikowane: 2018-04-16

Ciąża na urlopie wypoczynkowym po macierzyńskim, jaka wysokość świadczeń na dziecko?


Opublikowane: 2018-04-13

Pensum nauczyciela a uczestnictwo w szkoleniach poza godzinami pracy


Opublikowane: 2018-04-11

Prawo do odprawy i wypłaty ekwiwalentu za zaległy urlop po decyzji o przyznaniu renty ZUS


Opublikowane: 2018-04-09

Podpisanie umowy o pracę i wypowiedzenie jej przed rozpoczęciem pracy


Opublikowane: 2018-04-06

Przejście na świadczenie kompensacyjne a odprawa z tytułu likwidacji placówki


Opublikowane: 2018-04-04

Wyliczenie stażu pracy do urlopu, emerytury, wysługi lat


Opublikowane: 2018-04-02

Wypadek przy pracy a brak urazu


Opublikowane: 2018-03-28

Wygaszanie szkół - zwolnienia grupowe


Opublikowane: 2018-03-23

Wypowiedzenie natychmiastowe bez konsekwencji ze strony zakładu pracy


Opublikowane: 2018-03-21

Częste zmiany w grafiku pracy


Opublikowane: 2018-03-19

Zakwestionowanie świadectwo pracy przez ZUS


Opublikowane: 2018-03-16

Ciągłość zwolnienia lekarskiego


Opublikowane: 2018-03-14

Aneksy do umowy zlecenie


Opublikowane: 2018-03-12

Wypowiedzenie umowy o pracę i zwolnienie lekarskie z tego samego dnia


Opublikowane: 2018-03-09

Ustna odmowa przyjęcia wypowiedzenia za porozumieniem stron


Opublikowane: 2018-03-07

Umowa o dzieło na zorganizowanie eventu reklamowego


Opublikowane: 2018-03-05

Rezygnacja z funkcji wicedyrektora szkoły


Opublikowane: 2018-03-02

Prawo do ubiegania się o zasiłek przedemerytalny


Opublikowane: 2018-02-28

Naruszenie uprawnień osoby niepełnosprawnej przez pracodawcę


Opublikowane: 2018-02-23

Prawo do 3-miesięcznej odprawy


Opublikowane: 2018-02-21

Prawo nauczyciela do urlopu uzupełniającego


Opublikowane: 2018-02-14

Czy do okresu zatrudnienia nauczyciela wchodzą okresy nieskładkowe?


Opublikowane: 2018-02-07

Mobbing, pomówienia, oszczerstwa i kłamstwa w firmie


Opublikowane: 2018-02-05

Dodatkowa praca podczas urlopu górniczego


Opublikowane: 2018-02-02

Wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia


Opublikowane: 2018-01-29

Odbieranie wolnego za dni ponadnormatywnego czasu pracy


Opublikowane: 2018-01-26

Podpisanie umowy w trakcie zwolnienia lekarskiego


Opublikowane: 2018-01-24

Rozwiązanie umowy o pracę przez nauczyciela w trybie pilnym


Opublikowane: 2018-01-19

Zwiększenie liczby godzin pracy


Opublikowane: 2018-01-17

Emerytura z art. 88 Karty Nauczyciela


Opublikowane: 2018-01-15

Odpowiedzialność pracownika za błędy w fakturach


Opublikowane: 2018-01-10

Sumowanie okresów zatrudnienia a umowa na czas nieokreślony


Opublikowane: 2018-01-08

Wniosek o urlop wypoczynkowy a zwolnienie lekarskie


Opublikowane: 2018-01-05

Praca na pół etatu i nie stawienie się do pracy w weekend


Opublikowane: 2018-01-03

Jak rozwiązać umowę z firmą w upadłości?


Opublikowane: 2018-01-01

Przedemerytalny okres ochronny a wypowiedzenie


Opublikowane: 2017-12-29

Przywrócenie do pracy a ekwiwalent za urlop


Opublikowane: 2017-12-25

Połączenie stanowisk pracy i zwolnienie pracownika


Opublikowane: 2017-12-22

Wyjście z domu podczas opieki nad chorym dzieckiem


Opublikowane: 2017-12-15

Prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego a dalsza praca w szkole


Opublikowane: 2017-12-13

Odprawa dla zwalnianych pracowników


Opublikowane: 2017-12-11

Zatrudnienie obywatela Ukrainy na umowę o pracę


Opublikowane: 2017-12-06

Pracodawca nie wypłacił wynagrodzenia i ogłosił upadłość


Opublikowane: 2017-12-01

Odpowiedzialność finansowa w okresie przyuczenia


Opublikowane: 2017-11-29

Wydłużenie czasu pracy


Opublikowane: 2017-11-27

Przedłużenie umowy na zastępstwo do dnia porodu


Opublikowane: 2017-11-24

Ogłoszenie upadłości firmy a rozwiązanie umowy o pracę


Opublikowane: 2017-11-22

Rezygnacja z przedwstępnej umowy o pracę


Opublikowane: 2017-11-20

Informacja o ciąży w okresie wypowiedzenia


Opublikowane: 2017-11-17

Wypowiedzenie stosunku pracy przez nauczyciela


Opublikowane: 2017-11-15

Kwalifikacje do nauczania języka obcego w szkole podstawowej


Opublikowane: 2017-11-13

Wypowiedzenie umowy obcokrajowcowi w języku polskim


Opublikowane: 2017-11-10

Zaświadczenie do ZUS o pracy w szczególnych warunkach


Opublikowane: 2017-11-08

Rozwiązanie umowy na czas nieokreślony z nauczycielem


Opublikowane: 2017-11-06

Urlop dla zatrudnionego na 1/8 etatu


Opublikowane: 2017-11-03

Kiedy pracownik nie pracuje 8 godzin


Opublikowane: 2017-11-01

Oddelegowanie pracownika obywatela Ukrainy za granicę


Opublikowane: 2017-10-27

Zwolniona z powodu likwidacji miejsca pracy


Opublikowane: 2017-10-25

Czy muszę zapłacić za braki stwierdzone po inwentaryzacji?


Opublikowane: 2017-10-23

Czy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych wliczany jest do okresu pracy?


Opublikowane: 2017-10-18

Dwa etaty w tych samych godzinach pracy


Opublikowane: 2017-10-13

Odebranie dnia wolnego za pracę w sobotę


Opublikowane: 2017-10-09

Kiedy pracownik przychodzi do pracy według własnego uznania


Opublikowane: 2017-10-04

Roczne umowy na czas określony dla nauczyciela


Opublikowane: 2017-09-25

Harmonogram czasu pracy


Opublikowane: 2017-09-22

Opóźniona wypłata pensji


Opublikowane: 2017-09-18

Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy po macierzyńskim a ryzyko zwolnienia


Opublikowane: 2017-09-15

Czy podczas pracy można słuchać muzyki przez słuchawki?


Opublikowane: 2017-09-13

Czy nauczyciel będący radnym może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia?


Opublikowane: 2017-09-11

Czy pracodawca ma obowiązek odpowiedzieć na wypowiedzenie umowy o pracę złożone przez pracownika?


Opublikowane: 2017-09-06

Urlop macierzyński, następnie wychowawczy - obliczenie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy


Opublikowane: 2017-09-04

Prawo do zasiłku chorobowego dla nauczyciela


Opublikowane: 2017-08-30

Norma zadaniowa dla osoby niepełnosprawnej


Opublikowane: 2017-08-28

Odmowa pracownika wykonywania dodatkowej pracy


Opublikowane: 2017-08-25

Świadczenie kompensacyjne po urlopie zdrowotnym


Opublikowane: 2017-08-23

Czy można zatrudnić pracownika na umowę-zlecenie w dniu ustawowo wolnym od pracy?


Opublikowane: 2017-08-21

Ewidencja odzieży roboczej


Opublikowane: 2017-08-16

Opuszczenie zakładu pracy w czasie przerwy


Opublikowane: 2017-08-14

List intencyjny a umowa przedwstępna z nowym pracodawcą


Opublikowane: 2017-08-09

Praca 14 godzin na dobę z jednodniową przerwą ? planowanie urlopu


Opublikowane: 2017-08-07

Czy mogę pojechać na wycieczkę zagraniczną, będąc na zwolnieniu lekarskim z powodu depresji?


Opublikowane: 2017-08-04

Wymagana przerwa między zwolnieniami lekarskimi


Opublikowane: 2017-08-02

Nauczyciel chroniony jako członek ZNP a cięcia godzin


Opublikowane: 2017-07-31

Urlop wypoczynkowy przeliczany na godziny


Opublikowane: 2017-07-28

Prawidłowe wyliczenie urlopu wypoczynkowego nauczyciela


Opublikowane: 2017-07-21

Obniżenie wymiaru czasu pracy po powrocie z urlopu rodzicielskiego


Opublikowane: 2017-07-19

Zmiana przydziału czynności na nowy rok szkolny


Opublikowane: 2017-07-14

Dodatkowa umowa-zlecenie dla pracownika


Opublikowane: 2017-07-12

Zakaz palenia w czasie pracy, czy szef miał prawo wprowadzić taki zakaz?


Opublikowane: 2017-07-07

Jak uzyskać duplikat aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego?


Opublikowane: 2017-07-05

Brak dalszej pracy dla nauczyciela dyplomowanego


Opublikowane: 2017-07-03

Czy po urlopie wychowawczym można zwolnić nauczyciela?


Opublikowane: 2017-06-30

Pełen etat a urlop dla poratowania zdrowia


Opublikowane: 2017-06-28

Druga ciąża i zwolnienie lekarskie


Opublikowane: 2017-06-23

Jak powinien być wynagradzany lekarz za pełnione dyżury lekarskie?


Opublikowane: 2017-06-21

Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia do chwili przejścia na emeryturę


Opublikowane: 2017-06-19

Kara pieniężna za zaginione ubranie służbowe


Opublikowane: 2017-06-16

Oświadczenie o braku toczących się postępowań sądowych


Opublikowane: 2017-06-12

Pytania o urlop wychowawczy


Opublikowane: 2017-06-09

Zdolność do pracy po chorobie


Opublikowane: 2017-06-07

Zwolnienie ze skutkiem natychmiastowym


Opublikowane: 2017-05-31

W trakcie wypowiedzenia dowiedziałam się, że jestem w ciąży


Opublikowane: 2017-05-29

Problem z regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych


Opublikowane: 2017-05-24

Nowy płatny okres zasiłkowy


Opublikowane: 2017-05-22

Premia dla pracownika na urlopie wypoczynkowym


Opublikowane: 2017-05-19

Skrócenie okresu wypowiedzenia w formie aneksu do umowy


Opublikowane: 2017-05-17

Kwalifikacje do nauczania języka polskiego


Opublikowane: 2017-05-12

Brak zapłaty za urlop


Opublikowane: 2017-05-10

Udzielenie zaległego urlopu przez pracodawcę bez uzgodnienia terminu


Opublikowane: 2017-05-08

Druga ciąża na wychowawczym a L4


Opublikowane: 2017-05-05

Skierowanie pracownika na badanie kontrolne po chorobie


Opublikowane: 2017-05-03

Zakończenie umowy o pracę i stosunku pracy


Opublikowane: 2017-04-28

Uzupełnienie etatu nauczyciela świetlicą


Opublikowane: 2017-04-26

Przedłużenie umowy a świadectwo pracy


Opublikowane: 2017-04-21

Zabranie premii za nieodebranie telefonu od szefa w niedzielę


Opublikowane: 2017-04-14

Składki do ZUS kierowcy tylko z najniższej krajowej


Opublikowane: 2017-04-10

Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym


Opublikowane: 2017-04-07

Ustna umowa o pracę, problem z wynagrodzeniem


Opublikowane: 2017-04-05

Program dobrowolnych odejść w spółce


Opublikowane: 2017-04-03

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika kontra dyscyplinarka


Opublikowane: 2017-03-31

Świadczenie kompensacyjne dla nauczyciela


Opublikowane: 2017-03-29

Kara upomnienia dla pracownika


Opublikowane: 2017-03-27

Aneks do umowy o pracę


Opublikowane: 2017-03-20

Zmiana dyrektora szkoły podstawowej


Opublikowane: 2017-03-17

Czy można pozwać wójta do sądu pracy?


Opublikowane: 2017-03-15

Odwołanie się od wyroku sądu pracy po kilku latach


Opublikowane: 2017-03-13

Kara nagany bez argumentów i wysłuchania pracownika


Opublikowane: 2017-03-10

Nie przedłużenie umowy ze względu na zbyt niskie wynagrodzenie


Opublikowane: 2017-03-06

Wypłata zaległych diet dla kierowcy


Opublikowane: 2017-03-01

Konsekwencje za odejście z pracy nie zwracając uwagi na okres wypowiedzenia


Opublikowane: 2017-02-27

Minimalny dzienny wymiar czasu pracy


Opublikowane: 2017-02-24

Polecenia służbowe podczas L4


Opublikowane: 2017-02-22

Udokumentowanie poniesionych kosztów na szkolenie


Opublikowane: 2017-02-20

Opóźnianie wypłaty wynagrodzenia


Opublikowane: 2017-02-17

Co zrobić, jeśli nie znam adresu zamieszkania świadków w sprawie o przywrócenie do pracy


Opublikowane: 2017-02-13

Nieprzyjęcie przez szefa wypowiedzenia o umowy pracę


Opublikowane: 2017-02-10

Premia frekwencyjna


Opublikowane: 2017-02-08

Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla niepełnosprawnego pracownika


Opublikowane: 2017-02-06

Dwa dni nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy


Opublikowane: 2017-02-03

Wypowiedzenie umowy-zlecenia bez ważnego powodu


Opublikowane: 2017-01-30

Kara dla pracownika przebywającego na urlopie


Opublikowane: 2017-01-27

Zasiłek macierzyński a dodatek komputerowy i premia


Opublikowane: 2017-01-25

Czy można zrzec się ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy?


Opublikowane: 2017-01-23

Przejście na urlop wychowawczy bez badań okresowych


Opublikowane: 2017-01-20

Dni wolne w systemie 4-brygadowym


Opublikowane: 2017-01-18

Dodatkowe godziny pracy


Opublikowane: 2017-01-11

Czy mogę zamieniać się z kolegami z pracy na dyżury?


Opublikowane: 2017-01-04

Obciążenie pracownika za nieumyślnie popełniony błąd


Opublikowane: 2017-01-02

Zapis w umowie o pracę dotyczący odpowiedzialności


Opublikowane: 2016-12-26

Czy pracodawca może zmusić pracownika do pracy w sobotę?


Opublikowane: 2016-12-21

Przeniesienie nauczyciela do oddziału zerowego


Opublikowane: 2016-12-19

Zwolnienie z pracy z dnia na dzień


Opublikowane: 2016-12-09

Czy mogę starać się o przywrócenie do pracy?


Opublikowane: 2016-12-07

Odszkodowanie za niesłuszne zwolnienie z pracy


Opublikowane: 2016-12-05

Odmowa pracownika na wyjazd na delegację


Opublikowane: 2016-12-02

Czy pracodawca może zmusić do dodatkowej pracy w soboty lub niedziele?


Opublikowane: 2016-11-30

Odmowa wyjazdu na delegację


Opublikowane: 2016-11-25

Brak zgody pracodawcy na krótszy okres wypowiedzenia umowy o pracę


Opublikowane: 2016-11-23

Żołnierz na zwolnieniu lekarskim a skierowanie na komisję lekarską


Opublikowane: 2016-11-21

Data rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia


Opublikowane: 2016-11-18

Zwiększenie wynagrodzenia a podstawa wymiaru zasiłku


Opublikowane: 2016-11-16

Jak bronić się przed przeniesieniem ze szkoły do zerówki?


Opublikowane: 2016-11-15

Podpisanie niesprawiedliwej umowy za porozumieniem stron


Opublikowane: 2016-11-14

Odwołanie zgody na urlop zdrowotny dla nauczyciela


Opublikowane: 2016-11-04

Niewypłacona prowizja po rozwiązaniu umowy


Opublikowane: 2016-11-02

Błędne złożenie wniosku o urlop macierzyński


Opublikowane: 2016-10-31

Sezonowa praca w systemie równoważnym


Opublikowane: 2016-10-24

Ile dni wolnych przysługuje mi za 3 tygodnie w delegacji?


Opublikowane: 2016-10-21

Odmowa udzielenia dni opieki nad dzieckiem we wskazanym terminie


Opublikowane: 2016-10-19

Rozwiązanie umowy za siedmiodniowym uprzedzeniem


Opublikowane: 2016-10-17

Klauzula przewidująca krótszy okres wypowiedzenia


Opublikowane: 2016-10-14

Nieterminowe wypłaty wynagrodzeń, odsetki


Opublikowane: 2016-10-12

Złożenie wypowiedzenia w trakcie choroby


Opublikowane: 2016-10-10

Dwie umowy na pół etatu a urlop wypoczynkowy


Opublikowane: 2016-10-07

Mobbing w pracy - toksyczny współpracownik


Opublikowane: 2016-10-03

Jak najszybciej zwolnić się z pracy?


Opublikowane: 2016-09-30

Czy można nauczycielowi zabrać godziny nauczania przedmiotu?


Opublikowane: 2016-09-28

Postępowanie dyscyplinarne wobec nauczyciela


Opublikowane: 2016-09-23

Urodzenie kolejnego dziecka w trakcie urlopu wychowawczego


Opublikowane: 2016-09-19

Wypłata zawyżonego wynagrodzenia


Opublikowane: 2016-09-09

Jak obliczyć ekwiwalent za urlop w przypadku umowy cywilnoprawnej?


Opublikowane: 2016-09-05

Rozprawa sądowa a dzień wolny od pracy


Opublikowane: 2016-08-24

Rażące niedbalstwo pracownika


Opublikowane: 2016-08-19

Zwolnienie z pracy jedynego żywiciela rodziny


Opublikowane: 2016-08-15

Odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia


Opublikowane: 2016-08-12

Zmiana stanowiska pracy czy zmiana istotnych warunków umowy o pracę?


Opublikowane: 2016-08-08

Likwidacja oddziału a pracownice w wieku przedemerytalnym


Opublikowane: 2016-08-03

Czy ustne poinformowanie pracownika, że się go zwalnia, jest ważne?


Opublikowane: 2016-07-29

Zamiast urlopu ekwiwalent za niewykorzystany urlop


Opublikowane: 2016-07-27

Zakończenie działalności powodem rozwiązania umowy z pracownikami


Opublikowane: 2016-07-25

Jakie ciężary mogą przewozić kobiety?


Opublikowane: 2016-07-22

Czy nauczyciel dyplomowany nie powinien być zatrudniony w pełnym wymiarze?


Opublikowane: 2016-07-20

Skrócenie okresu wypowiedzenia przez pracownika urzędu gminy


Opublikowane: 2016-07-15

Umowa na zastępstwo a ciąża pracownicy


Opublikowane: 2016-07-13

Praca równoważna zgodna z Kodeksem pracy


Opublikowane: 2016-07-08

Redukcja etatu, porozumienie stron czy dyscyplinarka


Opublikowane: 2016-07-06

Wezwanie pracownika do sądu w charakterze świadka


Opublikowane: 2016-07-01

Urlop dla wspólnika i nauczyciela


Opublikowane: 2016-06-29

Czy premia wchodzi do podstawy urlopowej i zasiłkowej?


Opublikowane: 2016-06-24

Urlop na umowie na zastępstwo na pół etatu


Opublikowane: 2016-06-22

Czy był to wypadek przy pracy?


Opublikowane: 2016-06-17

Godziny ponadwymiarowe zawodowego żołnierza


Opublikowane: 2016-06-15

Wypowiedzenie z powodu ciągłego szykanowania


Opublikowane: 2016-06-13

Dwie umowy o pracę a ciąża


Opublikowane: 2016-06-08

Dłuższy okres wypowiedzenia


Opublikowane: 2016-06-06

Urlop dla poratowanie zdrowia a brak etatu


Opublikowane: 2016-06-01

Co powinno zawierać świadectwo pracy?


Opublikowane: 2016-05-30

Nie każdego świadczenia pracownik może się zrzec


Opublikowane: 2016-05-23

Przymusowy urlop w okresie wypowiedzenia


Opublikowane: 2016-05-18

Odwołanie wypowiedzenia umowy o pracę


Opublikowane: 2016-05-13

Odstąpienie od aneksu do umowy o pracę


Opublikowane: 2016-05-11

Pracodawca nie odprowadza składek ZUS, co mogę zrobić?


Opublikowane: 2016-05-09

Czy ustne wypowiedzenie umowy o pracę jest skuteczne?


Opublikowane: 2016-05-06

Jak rozwiązać umowę o pracę ze spółdzielnią socjalną?


Opublikowane: 2016-05-02

Trzecia umowa w nieprzerwanym stosunku pracy


Opublikowane: 2016-04-29

Urlop wychowawczy a nagroda jubileuszowa


Opublikowane: 2016-04-20

Umowa ustna między dyrektorem a nauczycielem


Opublikowane: 2016-04-18

Dodatkowe zlecenia dla urzędnika z urzędu gminy


Opublikowane: 2016-04-15

Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych


Opublikowane: 2016-04-11

Czy pracodawca ponosi odpowiedzialność za wypadek ze skutkiem śmiertelnym spowodowany przez pracownika?


Opublikowane: 2016-04-06

Naruszenie obowiązku równego traktowania w zakresie wynagradzania pracowników


Opublikowane: 2016-04-04

Jak wyegzekwować od zakładu pracy zaległe wynagrodzenie?


Opublikowane: 2016-03-30

Nauczyciel - wcześniejsza emerytura i praca


Opublikowane: 2016-03-28

Nadgodziny średniotygodniowe


Opublikowane: 2016-03-25

Niezłożenie podpisu na umowie, ale świadczenie pracy


Opublikowane: 2016-03-23

Dochodzenie roszczeń za nadgodziny


Opublikowane: 2016-03-21

Nietypowe godziny pracy


Opublikowane: 2016-03-18

Łączenie pracy niepedagogicznej z pracą pedagogiczną


Opublikowane: 2016-03-16

Wypowiedzenie układu zbiorowego pracy


Opublikowane: 2016-03-14

Czy pracodawca może wezwać mnie do pracy w trakcie L4?


Opublikowane: 2016-03-11

Służba przygotowawcza a praca


Opublikowane: 2016-03-09

Zmiana przepisów w trakcie toczącej się sprawy sądowej o zaległe wypłaty


Opublikowane: 2016-03-07

Wykonywanie zawodu fizjoterapeuty


Opublikowane: 2016-03-04

Wynagrodzenie dla nauczyciela przebywającego na urlopie zdrowotnym


Opublikowane: 2016-02-29

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne ? kto może na nie liczyć?


Opublikowane: 2016-02-24

Zwolnienie z pracy po urlopie macierzyńskim


Opublikowane: 2016-02-23

Odprawa emerytalna nauczyciela


Opublikowane: 2016-02-19

Umowa na czas określony a odprawa


Opublikowane: 2016-02-17

Obelgi szefa, jak wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym?


Opublikowane: 2016-02-11

Czy można się odwołać od decyzji dyrektora o odebraniu godzin nadliczbowych?


Opublikowane: 2016-02-05

Zwolnienie zaraz po urlopie rodzicielskim?


Opublikowane: 2016-02-03

Nawrót choroby wywołany mobbingiem


Opublikowane: 2016-02-02

Sposoby rozwiązania umowy o pracę


Opublikowane: 2016-02-01

Likwidacja oddziału firmy a obniżony wymiar czasu pracy po urlopie wychowawczym


Opublikowane: 2016-01-29

Urlop i dni ustawowo wolne od pracy


Opublikowane: 2016-01-28

Opłacanie składek ZUS za pracownika po terminie


Opublikowane: 2016-01-25

Zwolnienie lekarskie a stan nieczynny nauczyciela


Opublikowane: 2016-01-22

Wniosek pracownika o sprostowanie świadectwa pracy


Opublikowane: 2016-01-21

Dodatkowa praca w czasie pobierania świadczenia kompensacyjnego


Opublikowane: 2016-01-20

Jak obliczyć okres wypowiedzenia?


Opublikowane: 2016-01-18

Podjęcie pracy w czasie urlopu wychowawczego


Opublikowane: 2016-01-15

Operacja podczas okresu wypowiedzenia


Opublikowane: 2016-01-12

Urlop wychowawczy a kolejne dziecko


Opublikowane: 2016-01-11

Brak nagrody na kilka miesięcy przed odejściem na emeryturę


Opublikowane: 2016-01-09

Wysokość dodatku stażowego


Opublikowane: 2016-01-08

Czy muszę wykorzystać urlop na żądanie?


Opublikowane: 2016-01-07

Zatajenie ciąży u lekarza medycyny pracy


Opublikowane: 2016-01-05

Błąd w treści świadectwa pracy


Opublikowane: 2015-12-31

Czas pracy kierownika internatu


Opublikowane: 2015-12-28

System czasu pracy palacza


Opublikowane: 2015-12-24

Zaległy urlop po urlopie rodzicielskim dla nauczyciela


Opublikowane: 2015-12-21

Zasady wypłacania nagrody jubileuszowej


Opublikowane: 2015-12-18

Pozbawienie dodatku funkcyjnego


Opublikowane: 2015-12-17

Zawarcie umowy o pracę w sposób dorozumiany


Opublikowane: 2015-12-16

Choroba zawodowa nauczyciela


Opublikowane: 2015-12-14

likwidacja szkoły


Opublikowane: 2015-12-11

Czy można wysłać pracowników na przymusowy urlop?


Opublikowane: 2015-12-09

Urlop dla żołnierza na czas kampanii wyborczej


Opublikowane: 2015-12-04

Gdzie szukać dowodów pracy w kółku rolniczym


Opublikowane: 2015-12-03

Wypłata wynagrodzenia niezgodnie z umową


Opublikowane: 2015-11-30

Odpowiedzialność finansowa pracownika banku


Opublikowane: 2015-11-28

Rezygnacja z urlopu macierzyńskiego


Opublikowane: 2015-11-27

Dochód podczas urlopu nauczyciela


Opublikowane: 2015-11-25

Wynagrodzenie nauczyciela za dni wolne od zajęć


Opublikowane: 2015-11-23

Zakaz konkurencji w prawie pracy


Opublikowane: 2015-11-20

Dodatki do wynagrodzenia a urlop wypoczynkowy


Opublikowane: 2015-11-16

Naruszenie obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy


Opublikowane: 2015-11-13

Ruchomy czas pracy a indywidualny rozkład czasu pracy


Opublikowane: 2015-11-10

Przedłużenie umowy na czas określony do dnia porodu


Opublikowane: 2015-11-09

Ograniczenie zatrudnienia ? dopełnienie terminów


Opublikowane: 2015-11-06

Czy mogę przedłużyć urlop wychowawczy?


Opublikowane: 2015-11-04

Sprowadzenie zwłok pracownika z zagranicy na koszt pracodawcy


Opublikowane: 2015-11-02

Bezpośredni przełożony i mobbing


Opublikowane: 2015-10-29

Przerwa między dwoma umowami o pracę


Opublikowane: 2015-10-28

Rozwiązanie umowy z powodu mobbingu


Opublikowane: 2015-10-26

Wynagrodzenie po urlopie macierzyńskim


Opublikowane: 2015-10-23

Pomyłkowa podwójna wypłata wynagrodzenia


Opublikowane: 2015-10-21

Leasing pracowniczy


Opublikowane: 2015-10-19

Podważanie zaufania do pracownika


Opublikowane: 2015-10-14

Zmniejszenie pensum nauczyciela dyplomowanego


Opublikowane: 2015-10-13

Nieobowiązkowe składniki wynagrodzenia za pracę


Opublikowane: 2015-10-10

Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy


Opublikowane: 2015-10-09

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy


Opublikowane: 2015-10-07

Wypłata zasiłku macierzyńskiego w razie przedłużenia umowy do dnia porodu


Opublikowane: 2015-10-05

7 lat pracy przed urlopem dla poratowania zdrowia


Opublikowane: 2015-09-30

Czy opłaca mi się finansowo świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli?


Opublikowane: 2015-09-28

Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy nauczyciela a ochrona przed zwolnieniem


Opublikowane: 2015-09-25

Zmiana etatu w ciąży i L4 a kontrola ZUS


Opublikowane: 2015-09-23

Wstrzymanie ustalonego urlopu


Opublikowane: 2015-09-16

Umowa o pracę na zastępstwo


Opublikowane: 2015-09-14

Warunki udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia


Opublikowane: 2015-09-13

Zatarcie kary nagany


Opublikowane: 2015-09-11

Nałożenie kary porządkowej na pracownika


Opublikowane: 2015-09-10

Czasu pracy wychowawcy w ośrodku szkolno-wychowawczym


Opublikowane: 2015-09-09

Inspektor ds. bhp


Opublikowane: 2015-09-07

Obniżenie wynagrodzenia pracownika w wieku przedemerytalnym


Opublikowane: 2015-09-04

Zasady przechodzenia nauczycieli na emeryturę


Opublikowane: 2015-09-01

Zwrot zasiłku na zagospodarowanie


Opublikowane: 2015-08-31

Aneksowanie umowy o pracę a okres wypowiedzenia


Opublikowane: 2015-08-28

Odprawa emerytalna dla nauczyciela


Opublikowane: 2015-08-27

Nieterminowe wypłacanie wynagrodzenia a rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia


Opublikowane: 2015-08-26

Zajęcie wierzytelności przy umowie-zleceniu i umowie o pracę


Opublikowane: 2015-08-24

Czy pracodawca może przenieść pracownika do innej miejscowości?


Opublikowane: 2015-08-21

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem a prawo do odprawy


Opublikowane: 2015-08-12

Brak powiadomienia urzędu pracy o podjęciu zatrudnienia


Opublikowane: 2015-08-10

Powrót do pracy po urlopie rodzicielskim


Opublikowane: 2015-08-09

Status nauczyciela prowadzącego zajęcia korekcyjno-kompensacyjne


Opublikowane: 2015-08-05

Obliczenie stażu pracy dla ustalenia długości okresu wypowiedzenia


Opublikowane: 2015-08-04

Jak wypowiedzieć pracodawcy umowę o pracę?


Opublikowane: 2015-07-31

Rozwiązanie umowy a zwrot kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych


Opublikowane: 2015-07-30

Pełnienie dyżuru w domu


Opublikowane: 2015-07-29

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z pracownikiem na zwolnieniu lekarskim


Opublikowane: 2015-07-28

Anulowanie zwolnienia lekarskiego


Opublikowane: 2015-07-27

Odprawa a zwolnienie za porozumieniem stron


Opublikowane: 2015-07-22

Monitoring i podsłuch w pracy


Opublikowane: 2015-07-20

Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę a nowa umowa o pracę


Opublikowane: 2015-07-19

Zgłoszenie przestępstwa przez pracodawcę


Opublikowane: 2015-07-18

Godziny nadliczbowe w okresie wypowiedzenia


Opublikowane: 2015-07-14

Zwolnienie z pracy nauczyciela a wysokość odprawy


Opublikowane: 2015-07-13

Rozwiązanie umowy o pracę w trybie art. 53 Kodeksu pracy


Opublikowane: 2015-07-12

Wykorzystanie urlopu w okresie wypowiedzenia


Opublikowane: 2015-07-10

Orzeczenie o niezdolności do służby wojskowej


Opublikowane: 2015-07-09

Cofnięcie skierowania do nauczania religii w szkole


Opublikowane: 2015-07-03

Kara porządkowa a alkohol


Opublikowane: 2015-07-02

Ciąża w trakcie wypowiedzenia umowy o pracę


Opublikowane: 2015-07-01

Godziny nadliczbowe w systemie równoważnym i 3/4 etatu


Opublikowane: 2015-06-30

Urlop wychowawczy z jednego zakładu pracy


Opublikowane: 2015-06-29

Pracownica na urlopie macierzyńskim a likwidacja firmy


Opublikowane: 2015-06-26

Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego


Opublikowane: 2015-06-24

Dyskryminacja nauczyciela podczas restrukturyzacji szkoły


Opublikowane: 2015-06-22

Zmniejszenie liczby oddziałów w szkole


Opublikowane: 2015-06-18

Zatrudnienie na 1/2 etatu a wysokość odprawy emerytalnej nauczyciela


Opublikowane: 2015-06-15

Urlop dla poratowania zdrowia udzielony w dwóch szkolach


Opublikowane: 2015-06-13

Trzy miesiące świadczenia rehabilitacyjnego


Opublikowane: 2015-06-12

Jak się bronić przed zwolnieniem dyscyplinarnym?


Opublikowane: 2015-06-11

Polecenie przełożonego


Opublikowane: 2015-06-10

Urlop wychowawczy a likwidacja oddziału


Opublikowane: 2015-06-09

Międzyoddziałowe nauczanie języka angielskiego


Opublikowane: 2015-06-08

Pracownik nie rozliczył się z firmą - co robić?


Opublikowane: 2015-06-05

Nieopłacona praca w nadgodzinach


Opublikowane: 2015-06-03

Zastępstwa nauczyciela bibliotekarza


Opublikowane: 2015-06-02

Zawieszenie świadczenia kompensacyjnego


Opublikowane: 2015-05-31

Nauczyciel z prawem do wcześniejszej emerytury a wypowiedzenie


Opublikowane: 2015-05-30

Zmiana podstawy rozwiązania umowy o pracę


Opublikowane: 2015-05-28

Rozliczanie pracy w niedziele i święta


Opublikowane: 2015-05-27

Zmiana stanowiska pracy pracownika w przedemerytalnym okresie ochronnym


Opublikowane: 2015-05-26

Zgłoszenie gotowości do podjęcia pracy


Opublikowane: 2015-05-25

Przeniesienie w stan nieczynny po urlopie zdrowotnym


Opublikowane: 2015-05-24

Zasiłek dla bezrobotnych a dywidenda


Opublikowane: 2015-05-23

Czy osiągnięcie wieku emerytalnego może być przyczyną zwolnienia?


Opublikowane: 2015-05-22

Przedłużenie terminowej umowy o pracę do dnia porodu


Opublikowane: 2015-05-21

Praca stojąca w recepcji hotelowej


Opublikowane: 2015-05-19

Zmiana warunków pracy dla osoby przed emeryturą


Opublikowane: 2015-05-18

Refundacja okularów dla nauczyciela


Opublikowane: 2015-05-17

Wcześniejsza emerytura, urlop na poratowanie zdrowia, choroba zawodowa


Opublikowane: 2015-05-13

Cofnięcie wypowiedzenia za porozumieniem stron


Opublikowane: 2015-05-12

Notatka służbowa


Opublikowane: 2015-05-11

Przywrócenie do pracy a zwrot odprawy emerytalnej


Opublikowane: 2015-05-10

Co czwarta niedziela wolna od pracy


Opublikowane: 2015-05-09

Urlop wypoczynkowy a zmiana pracy


Opublikowane: 2015-05-08

Stan nieczynny dla nauczyciela przed mianowaniem


Opublikowane: 2015-04-30

Redukcja etatów a wypowiedzenie zmieniające


Opublikowane: 2015-04-29

Odmowa udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia


Opublikowane: 2015-04-28

Praca na czarno ? konsekwencje


Opublikowane: 2015-04-27

Obniżony wymiar czasu pracy albo urlop wychowawczy


Opublikowane: 2015-04-25

Powrót do pracy po urlopie wychowawczym


Opublikowane: 2015-04-24

Wybór sposobu rozwiązania umowy o pracę


Opublikowane: 2015-04-23

Ciąża a likwidacja stanowiska pracy


Opublikowane: 2015-04-22

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne - warunki


Opublikowane: 2015-04-21

Zwolnienie z pracy podczas trwania świadczenia rehabilitacyjnego


Opublikowane: 2015-04-18

Jak odzyskać zaległe wynagrodzenie?


Opublikowane: 2015-04-17

Dodatek funkcyjny z tytułu zastępstwa pracownika


Opublikowane: 2015-04-16

Bezpłatne nadgodziny nauczyciela


Opublikowane: 2015-04-15

Odmowa udzielenia zgody na rezygnację z urlopu wychowawczego


Opublikowane: 2015-04-14

Wypadek na stażu z PUP


Opublikowane: 2015-04-11

Potwierdzenie zatrudnienia przez mianowanie


Opublikowane: 2015-04-08

Wynagrodzenie nauczyciela w stanie nieczynnym


Opublikowane: 2015-04-07

Odpowiedzialność pracownika za samochód służbowy


Opublikowane: 2015-04-06

Wcześniejsza emerytura nauczyciela


Opublikowane: 2015-04-05

Kolejna umowa na czas określony dla nauczyciela w przedszkolu


Opublikowane: 2015-04-04

Skutki przerwania urlopu wypoczynkowego chorobą


Opublikowane: 2015-04-03

Odprawa dla nauczyciela dyplomowanego


Opublikowane: 2015-03-31

Dzień wolny dla nauczyciela za pracę w sobotę


Opublikowane: 2015-03-30

Kolejne zwolnienie lekarskie nauczyciela


Opublikowane: 2015-03-28

Odsetki za okres wypowiedzenia


Opublikowane: 2015-03-26

Przejście zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę


Opublikowane: 2015-03-25

Odprawa pieniężna w przypadku indywidualnego zwolnienia


Opublikowane: 2015-03-24

Zwolnienie z pracy kilka miesięcy przed emeryturą


Opublikowane: 2015-03-20

Odmowa ZUS wydania zaświadczenia A1


Opublikowane: 2015-03-19

Dwie umowy o pracę - ile stosunków pracy?


Opublikowane: 2015-03-15

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron


Opublikowane: 2015-03-13

Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa


Opublikowane: 2015-03-12

Śmierć pracownika podczas świadczenia pracy


Opublikowane: 2015-03-11

Błędne świadectwo pracy i angaże jako dowód


Opublikowane: 2015-03-09

Ponaglenie pracodawcy do wydania zaświadczenia dla ZUS


Opublikowane: 2015-03-07

Porozumienie stron między pracownikiem a pracodawcą


Opublikowane: 2015-03-05

Przeniesienie w inne miejsce pracy oddalone od dotychczasowego


Opublikowane: 2015-03-04

Sytuacja pracownicy po urlopie macierzyńskim wobec przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę


Opublikowane: 2015-03-03

Zwolnienie nauczyciela kontraktowego


Opublikowane: 2015-02-27

Czy nauczyciel bibliotekarz może mieć godziny ponadwymiarowe?


Opublikowane: 2015-02-26

Odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia


Opublikowane: 2015-02-24

Prawo do odprawy emerytalnej przy wypowiedzeniu umowy


Opublikowane: 2015-02-23

Orzeczenie o niepełnosprawności a dodatkowy urlop wychowawczy


Opublikowane: 2015-02-19

Kiedy nauczyciel mianowany może być zatrudniony na czas określony?


Opublikowane: 2015-02-18

Zwolnienie lekarskie po urlopie macierzyńskim


Opublikowane: 2015-02-17

Zasady udzielania urlopu dla poratowania zdrowia


Opublikowane: 2015-02-16

Nagana za korzystanie z internetu w czasie pracy


Opublikowane: 2015-02-13

Zaległy urlop wypoczynkowy nauczyciela


Opublikowane: 2015-02-06

Odebranie części godzin nauczycielowi zatrudnionemu na świetlicy


Opublikowane: 2015-02-05

Powrót do pracy po długiej chorobie


Opublikowane: 2015-02-04

Rozwiązanie umowy o pracę w trybie art. 55 K.p.


Opublikowane: 2015-01-29

Jak przerwać urlop wychowawczy i pójść na zwolnienie lekarskie?


Opublikowane: 2015-01-28

Likwidacja stanowiska pracownika w okresie przedemerytalnym


Opublikowane: 2015-01-27

Urlop i zasiłek macierzyński dla opiekuna prawnego dziecka


Opublikowane: 2015-01-26

Wypowiedzenie zmieniające a odprawa


Opublikowane: 2015-01-23

Zmiana zakresu obowiązków pracownika


Opublikowane: 2015-01-21

Umowa o pracę tymczasową a ciąża


Opublikowane: 2015-01-19

Zwolnienie nauczyciela szkoły niepublicznej na prawach publicznej


Opublikowane: 2015-01-16

Adaptacja zawodowa w policji a macierzyństwo


Opublikowane: 2015-01-14

Zwolnienie lekarskie po rozwiązaniu umowy o pracę


Opublikowane: 2015-01-13

Nadgodziny kierownika robót na budowie


Opublikowane: 2015-01-12

Łączenie klas w szkole


Opublikowane: 2015-01-07

Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę a rozwiązanie umowę o pracę


Opublikowane: 2015-01-05

Kwalifikacje a awans zawodowy nauczyciela


Opublikowane: 2015-01-03

W czasie przedłużającej się podróży służbowej pracownikowi skończyła się umowa o pracę


Opublikowane: 2014-12-30

Jak prawidłowo zwolnić pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony?


Opublikowane: 2014-12-23

Powrót do pracy nauczyciela po urlopie macierzyńskim


Opublikowane: 2014-12-22

Należności od pracodawcy za wiele nadgodzin


Opublikowane: 2014-12-18

Zwolnienie pracownicy po powrocie z urlopu macierzyńskiego


Opublikowane: 2014-12-15

Rozwiązanie umowę o pracę z pracownikiem pobierającym świadczenie rehabilitacyjne


Opublikowane: 2014-12-12

Czy pracodawca może wymusić na pracowniku rezygnację z nadgodzin?


Opublikowane: 2014-12-08

Zmuszanie przez pracodawcę do rozwiązania umowy


Opublikowane: 2014-12-03

Dwie odprawy po wypowiedzeniu umowy o pracę?


Opublikowane: 2014-12-02

Dodatek motywacyjny dla nauczyciela


Opublikowane: 2014-11-26

Odprawa emerytalna działacza związkowego


Opublikowane: 2014-11-21

Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę


Opublikowane: 2014-11-20

Ochrona przedemerytalna pracownika


Opublikowane: 2014-11-19

Koniec urlopu wychowawczego i kolejna ciąża


Opublikowane: 2014-11-18

Przerwy w zatrudnieniu a wymiar urlopu wypoczynkowego


Opublikowane: 2014-11-12

Upadłość i niewypłacalność pracodawcy


Opublikowane: 2014-11-04

Wynagrodzenie nauczyciela za godziny ponadwymiarowe


Opublikowane: 2014-10-31

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony


Opublikowane: 2014-10-28

Wynagrodzenie po przywróceniu do pracy


Opublikowane: 2014-10-23

Zwiększenie zakresu czynności pracownika


Opublikowane: 2014-10-22

Skrócenie okresu wypowiedzenia umowy przez pracownika


Opublikowane: 2014-10-21

Windykacja zaległego wynagrodzenia


Opublikowane: 2014-10-20

Przywrócenie do pracy nauczyciela pozostającego w stanie nieczynnym


Opublikowane: 2014-10-15

Odpowiedzialność materialna pracownika za powierzone mienie


Opublikowane: 2014-10-13

Manko na magazynie – odpowiedzialność materialna pracownika


Opublikowane: 2014-10-10

Okres ochronny pracownika przed emeryturą


Opublikowane: 2014-10-09

Ciąża po wypowiedzeniu lub w stanie nieczynnym


Opublikowane: 2014-10-07

Przydział godzin nauczania przez dyrektora szkoły


Opublikowane: 2014-10-06

Wycofanie wniosku o stan nieczynny nauczyciela


Opublikowane: 2014-10-02

Jak odzyskać niewypłacone wynagrodzenie z umowy-zlecenia?


Opublikowane: 2014-10-01

Czy został złamany zakaz konkurencji?


Opublikowane: 2014-09-29

Rozwiązanie umowy z powodu niewypłacalności firmy


Opublikowane: 2014-09-26

Wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego podczas urlopu dla poratowania zdrowia


Opublikowane: 2014-09-25

Czy Karta Nauczyciela obejmuje psychologa w młodzieżowym ośrodku socjoterapii?


Opublikowane: 2014-09-24

Wypowiedzenie umowy po urlopie wychowawczym


Opublikowane: 2014-09-23

Przedwstępna umowa o pracę


Opublikowane: 2014-09-22

Wykorzystywanie własnego sprzętu do celów służbowych


Opublikowane: 2014-09-19

Okres 183 dni przy delegacji zagranicznej


Opublikowane: 2014-09-18

Obniżenie pensji z powodu przerwy w zwolnieniu lekarskim w czasie ciąży


Opublikowane: 2014-09-15

Rozpoczęcie działalności w tej samej branży co była firma


Opublikowane: 2014-09-12

Uzyskanie świadczenia socjalnego mimo nieujawnienia dochodów małżonka


Opublikowane: 2014-09-11

Urlop wychowawczy i przejście na zwolnienie lekarskie


Opublikowane: 2014-09-09

Ochrona przed zwolnieniem po powrocie z urlopu wychowawczego


Opublikowane: 2014-09-08

Oddelegowanie pracownika do innej pracy a wynagrodzenie


Opublikowane: 2014-09-05

Odbycie szkolenia podczas zasiłku chorobowego w czasie ciąży


Opublikowane: 2014-09-04

Czy mogę domagać się wypłaty premii?


Opublikowane: 2014-09-02

Brak umowy o pracę w formie pisemnej


Opublikowane: 2014-08-28

Kończąca się umowa o pracę na czas określony


Opublikowane: 2014-08-27

Zmiana pracodawcy w okresie poprzedzającym przejście na urlop rodzicielski


Opublikowane: 2014-08-26

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika będącego na zwolnieniu lekarskim


Opublikowane: 2014-08-22

Porozumienie zmieniające umowę o pracę


Opublikowane: 2014-08-19

Mobbingowanie przez osobę bliską dyrektorowi


Opublikowane: 2014-08-12

Komu można wręczyć wypowiedzenie umowy-zlecenia?


Opublikowane: 2014-08-11

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron a ciąża


Opublikowane: 2014-08-08

Jak wyegzekwować wyrównanie dodatku za wysługę lat?


Opublikowane: 2014-08-07

Urlop nauczyciela pracującego w punkcie przedszkolnym


Opublikowane: 2014-08-02

Pensum dydaktyczne


Opublikowane: 2014-07-31

Odpowiedzialność za powierzony samochód


Opublikowane: 2014-07-30

Odprawa pośmiertna po zmarłym policjancie


Opublikowane: 2014-07-29

Rozliczenie ryczałtu za używanie samochodu osobowego do celów prywatnych


Opublikowane: 2014-07-21

Porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy


Opublikowane: 2014-07-18

Zmiana miejsca zatrudnienia pracownika


Opublikowane: 2014-07-17

Czy można wydłużyć okres wypowiedzenia umowy o pracę?


Opublikowane: 2014-07-10

Ubezpieczenie wypadkowe przy umowie-zleceniu


Opublikowane: 2014-07-09

Konieczność stawienia się w pracy podczas urlopu na żądanie


Opublikowane: 2014-07-08

Łączenie stanowisk w ramach projektu unijnego


Opublikowane: 2014-07-07

Za późne złożenie wniosku o urlop macierzyński


Opublikowane: 2014-07-03

Ochrona pracownika w wieku przedemerytalnym


Opublikowane: 2014-07-01

Ewidencjonowanie czasu pracy za pomocą odcisku palca


Opublikowane: 2014-06-27

Wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony


Opublikowane: 2014-06-24

Diety w firmie transportowej


Opublikowane: 2014-06-23

Niezgoda na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron


Opublikowane: 2014-06-20

Aneks do umowy wprowadzający nowe stanowisko pracy


Opublikowane: 2014-06-13

Wypłata dodatków za nadgodziny


Opublikowane: 2014-06-11

Ustne oddelegowanie pracownika


Opublikowane: 2014-06-09

Sfałszowanie zaświadczenia lekarskiego


Opublikowane: 2014-06-04

Opłacenie faktury za niewykonaną usługę


Opublikowane: 2014-06-03

Praca w nocy a urlop


Opublikowane: 2014-06-02

Świadczenia dodatkowe z tytułu zatrudnienia


Opublikowane: 2014-05-30

Wniosek o przywrócenie całego etatu


Opublikowane: 2014-05-29

Brak zapłaty za nadgodziny we Francji - co robić?


Opublikowane: 2014-05-28

Urlop nauczyciela przedszkolnego


Opublikowane: 2014-05-26

Oddelegowanie do Niemiec


Opublikowane: 2014-05-23

Zmiana rodzaju umowy - Praca na zastępstwo


Opublikowane: 2014-05-22

Utrata zaufania do pracownika


Opublikowane: 2014-05-21

Przerwa w zatrudnieniu a ubezpieczenie


Opublikowane: 2014-05-19

Zwolnienie lekarskie a umowa-zlecenie


Opublikowane: 2014-05-15

Zmiana pracy w czasie ciąży


Opublikowane: 2014-05-14

Dyscyplina w pracy


Opublikowane: 2014-05-13

Powierzenie pracownikowi innej pracy


Opublikowane: 2014-05-12

Wypowiedzenie umowy o pracę w czasie urlopu zdrowotnego


Opublikowane: 2014-05-08

Zwolnienie pracownicy po urlopie wychowawczym


Opublikowane: 2014-05-07

Zawał serca jako wypadek w pracy


Opublikowane: 2014-05-07

Okres ochronny a umowa na czas określony


Opublikowane: 2014-04-25

Ochrona nauczycieli


Opublikowane: 2014-04-24

Ograniczenie godzin pracy


Opublikowane: 2014-04-22

Przejęcie zakładu pracy


Opublikowane: 2014-04-18

Nieprzyjęcie wypowiedzenia zmieniającego


Opublikowane: 2014-04-17

Przedłużenie umowy do dnia porodu


Opublikowane: 2014-04-15

Długotrwała choroba pracownika


Opublikowane: 2014-04-14

Dopuszczenie pracownika do pracy


Opublikowane: 2014-04-11

Nierówne traktowanie w pracy


Opublikowane: 2014-04-08

Szkodliwy wpływ pracy na zdrowie


Opublikowane: 2014-04-07

Czas pracy logopedy


Opublikowane: 2014-02-10

Zwrot odprawy


Opublikowane: 2014-01-14

Nadgodziny przedstawiciela handlowego


Opublikowane: 2013-06-21

Podział urlopu


Opublikowane: 2013-06-19

Urząd pracy a zameldowanie


Opublikowane: 2013-06-14

Zmiana godziny rozpoczynania pracy


Opublikowane: 2013-06-07

Wypowiedzenie umowy-zlecenia


Opublikowane: 2013-06-05

Okres ochronny po powrocie z urlopu wychowawczego


Opublikowane: 2013-05-29

Skrócony czas pracy dla osoby niepełnosprawnej


Opublikowane: 2013-05-24

Program Dobrowolnych Odejść


Opublikowane: 2013-05-22

Niestawienie się w urzędzie pracy


Opublikowane: 2013-05-17

Wysokość wynagrodzenia przy obniżonym etacie


Opublikowane: 2013-05-15

Zaliczenie równorzędnej szkoły zawodowej do stażu pracy – ile dni urlopu?


Opublikowane: 2013-05-10

Zwolnienie chorobowe i ze względu na opiekę nad chorym członkiem rodziny a wypowiedzenie umowy przez pracodawcę


Opublikowane: 2013-05-01

Powierzenie pracy innej niż określona w umowie o pracę


Opublikowane: 2013-04-26

Czy premia uznaniowa może stanowić stały składnik wynagrodzenia?


Opublikowane: 2013-04-24

Urlop wychowawczy a umowa o dzieło


Opublikowane: 2013-04-19

Wykonywanie funkcji p.o. kierownika


Opublikowane: 2013-04-17

Termin złożenia wniosku o urlop wychowawczy


Opublikowane: 2013-04-12

Rekompensata za prywatny czas pracownika poświęcony na szkolenie


Opublikowane: 2013-04-10

Powrót z urlopu macierzyńskiego a wynagrodzenie


Opublikowane: 2013-04-05

Wykorzystanie urlopu w przyszłym roku


Opublikowane: 2013-03-28

Dodatek funkcyjny


Opublikowane: 2013-03-27

Ukończone szkoły a wymiar urlopu


Opublikowane: 2013-03-20

Wniosek o urlop na żądanie


Opublikowane: 2013-03-14

Pełnienie obowiązków ławnika


Opublikowane: 2013-03-12

Formularz ZUS RMUA


Opublikowane: 2013-02-28

Trzymiesięczny okres wypowiedzenia


Opublikowane: 2013-02-15

Akordowy system wynagradzania


Opublikowane: 2013-02-13

Przestój w pracy


Opublikowane: 2013-02-05

Praca bez pisemnej umowy


Opublikowane: 2013-01-30

Opieka nad rodzicem


Opublikowane: 2013-01-23

Zmiana wymiaru etatu a zaległy urlop


Opublikowane: 2013-01-17

Wynagrodzenie zasadnicze plus premia uznaniowa


Opublikowane: 2013-01-15

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia


Opublikowane: 2013-01-10

Umowa o pracę i umowa-zlecenie u jednego pracodawcy


Opublikowane: 2013-01-08

Delegacja w czasie urlopu


Opublikowane: 2013-01-02

Zwolnienie lekarskie w okresie wypowiedzenia


Opublikowane: 2012-12-31

Trzynastka dla byłego pracownika


Opublikowane: 2012-12-19

Rozwiązanie umowy z przyczyn ekonomicznych


Opublikowane: 2012-12-13

Umowa-zlecenie a ryczałt


Opublikowane: 2012-11-26

Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn zdrowotnych


Opublikowane: 2012-11-21

Świadczenie pracy bez umowy


Opublikowane: 2012-11-15

Zasiłek dla bezrobotnej matki


Opublikowane: 2012-11-13

Szkolenie dla osób kierujących pracownikami


Opublikowane: 2012-11-09

Długa nieobecność w pracy


Opublikowane: 2012-09-28

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron podczas zwolnienia lekarskiego


Opublikowane: 2012-09-27

Kiedy okres zasiłkowy należy liczyć na nowo?


Opublikowane: 2012-09-19

Okoliczność uzasadniająca rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia


Opublikowane: 2012-09-17

Roszczenie o wypłatę odprawy


Opublikowane: 2012-09-14

Odprawa w upadającej firmie


Opublikowane: 2012-09-11

Czy umowa o pracę została automatycznie przedłużona?


Opublikowane: 2012-09-07

Miejsce zamieszkania a miejsce świadczenia pracy


Opublikowane: 2012-09-03

Zwrot nadpłaty wynagrodzenia po rozwiązaniu umowy


Opublikowane: 2012-08-27

Długość okresu wypowiedzenia


Opublikowane: 2012-08-22

Potrącenie z powodu nadpłaty wynagrodzenia


Opublikowane: 2012-08-16

Upomnienie z powodu spóźnienia do pracy


Opublikowane: 2012-08-07

Zmienne składniki wynagrodzenia a urlop


Opublikowane: 2012-08-03

Dostarczenie świadectwa pracy


Opublikowane: 2012-08-01

Wyjawienie poufnych informacji przez pracodawcę


Opublikowane: 2012-07-25

Kary finansowe w umowie-zleceniu


Opublikowane: 2012-07-18

Badanie alkomatem


Opublikowane: 2012-07-12

Zmiana stanowiska i mniejsza pensja


Opublikowane: 2012-07-11

Rejestracja w urzędzie pracy


Opublikowane: 2012-07-06

Leczenie po wypadku w pracy


Opublikowane: 2012-07-05

Zwiększenie zakresu obowiązków


Opublikowane: 2012-06-29

Nadgodziny a dni wolne


Opublikowane: 2012-06-25

Umowa po okresie próbnym


Opublikowane: 2012-06-22

Odpowiedź na propozycję porozumienia zmieniającego


Opublikowane: 2012-06-18

Zastępstwo w szkole a wynagrodzenie w wakacje


Opublikowane: 2012-06-15

Dodatek zadaniowy a zwolnienie chorobowe w ciąży


Opublikowane: 2012-05-28

Skrócenie urlopu macierzyńskiego


Opublikowane: 2012-05-25

Wcześniejsze wypowiedzenie umowy a odprawa


Opublikowane: 2012-05-23

Apteczka w miejscu pracy


Opublikowane: 2012-05-18

Umowa zawierana przez agencję pracy tymczasowej


Opublikowane: 2012-05-11

Staż z urzędu pracy a zawód wyuczony


Opublikowane: 2012-05-10

Umowa o staż a składki ZUS


Opublikowane: 2012-05-07

Niedostarczenie świadectwa ukończenia szkoły a długość urlopu


Opublikowane: 2012-04-24

Wezwanie przez ZUS do korekty starych dokumentów


Opublikowane: 2012-04-23

Pracodawca nie płaci składek ZUS


Opublikowane: 2012-04-20

Czas oczekiwania na decyzję ZUS-u


Opublikowane: 2012-04-19

Roszczenia pracownika po zmianie właściciela firmy


Opublikowane: 2012-04-13

Wezwanie pracodawcy do sądu i jego wyjaśnienia


Opublikowane: 2012-04-10

Zmiana systemu pracy a dni wolne


Opublikowane: 2012-04-04

Umowa o pracę i samozatrudnienie


Opublikowane: 2012-03-30

Jakie dokumenty przedstawić, rejestrując się jako bezrobotny?


Opublikowane: 2012-03-26

Dojazd do pracy z innej miejscowości a KUP


Opublikowane: 2012-03-22

Kiedy wnioskować o urlop?


Opublikowane: 2012-03-19

Opodatkowanie dochodu ze stażu z EFS


Opublikowane: 2012-03-15

Rozliczenie podatku po śmierci małżonka


Opublikowane: 2012-03-02

Rozwiązanie umowy przed rozpoczęciem świadczenia pracy


Opublikowane: 2012-02-24

Data na wypowiedzeniu


Opublikowane: 2012-02-23

Dokument dotyczący zakresu obowiązków pracownika


Opublikowane: 2012-02-17

Jak obliczyć stawkę za godziny nadliczbowe?


Opublikowane: 2012-02-13

Umowa na zastępstwo a ?trzynastka?


Opublikowane: 2012-02-02

Wypłata wynagrodzeń na konto


Opublikowane: 2012-01-30

Rozwiązanie umowy po powrocie z urlopu wychowawczego


Opublikowane: 2012-01-27

Praca w godzinach nocnych i dyżury telefoniczne


Opublikowane: 2012-01-20

Obowiązek utworzenia rady pracowniczej


Opublikowane: 2012-01-18

Zwłoka w wydawaniu druku ZUS Rp-7


Opublikowane: 2012-01-13

Wysokość wynagrodzenia w czasie zwolnienia podczas ciąży


Opublikowane: 2012-01-05

Zwolnienie pracowników, którzy nie podjęli studiów


Opublikowane: 2012-01-02

Świadectwo pracy po umowie na czas określony


Opublikowane: 2011-12-23

Do którego dnia wynagrodzenie powinno znaleźć się na koncie pracownika?


Opublikowane: 2011-12-22

Jak odprowadzać składki na Fundusz Pracy za pracownicę przechodzącą na urlop wychowawczy?


Opublikowane: 2011-12-19

Podjęcie nowej pracy i szybkie pójście na urlop wychowawczy


Opublikowane: 2011-12-08

Praca w sobotę – dzień wolny czy dodatkowe wynagrodzenie?


Opublikowane: 2011-12-05

Ile wynosi wynagrodzenie za czas urlopu (tzw. wynagrodzenie urlopowe)?


Opublikowane: 2011-11-30

Rozpoczęcie pracy w październiku – ile dniu urlopu przysługuje do końca roku?


Opublikowane: 2011-11-25

Szkolenie w weekend a dodatkowe wynagrodzenie lub dni wolne za czas szkolenia


Opublikowane: 2011-11-22

Nieobecność w pracy 1 dzień w miesiącu i brak premii


Opublikowane: 2011-11-21

Zatrudnienie pracownika w ciągu roku a jednorazowy urlop w wymiarze co najmniej 14 dni


Opublikowane: 2011-11-16

Urlop wychowawczy w trakcie miesiąca ? jak rozliczyć wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca?


Opublikowane: 2011-11-10

Niezaakceptowanie porozumienia zmieniającego warunki pracy ? jakie są konsekwencje?


Opublikowane: 2011-11-07

Dodatek specjalny wliczony do podstawy zasiłku chorobowego tylko do określonego terminu


Opublikowane: 2011-11-04

Nieprecyzyjne określenia miejsca pracy w umowie o pracę a obowiązek wypłaty diety


Opublikowane: 2011-10-31

Umowa-zlecenie, ciąża, poród i zasiłek macierzyński – kiedy przysługuje, a kiedy nie?


Opublikowane: 2011-10-21

Błąd w kodzie na zwolnieniu lekarskim (ZUS ZLA) – czy lekarz powinien skorygować zwolnienie?


Opublikowane: 2011-10-18

Przejęcie części firmy przez nowego pracodawcę – czy pracownicy zostaną zwolnieni?


Opublikowane: 2011-10-14

Wydanie świadectwa pracy po zakończonym okresie próbnym


Opublikowane: 2011-10-12

Czy prawo reguluje kolejność zwalniania pracowników w firmie?


Opublikowane: 2011-10-11

Zasiłek opiekuńczy na chore dziecko po powrocie z urlopu wychowawczego


Opublikowane: 2011-10-07

Brak ciepłego posiłku mimo pracy w chłodni poniżej 10 stopni Celsjusza


Opublikowane: 2011-10-05

Wcześniejszy powrót z L4 po szybkim wyzdrowieniu – czy to możliwe?


Opublikowane: 2011-09-23

Wypowiedzenie umowy-zlecenia na czas nieokreślony


Opublikowane: 2011-09-14

Brak informacji na paskach z wynagrodzenia o odprowadzonych składkach ZUS i brak ZUS RMUA


Opublikowane: 2011-09-09

Zasiłek chorobowy po miesiącu pracy – ile powinien wynosić?


Opublikowane: 2011-09-05

Powrót z urlopu wychowawczego a podwyżki w firmie w trakcie urlopu


Opublikowane: 2011-08-23

Długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę w przypadku zmiany stanowiska w firmie


Opublikowane: 2011-08-18

Jak napisać wypowiedzenie umowy na czas określony i co powinno zawierać wypowiedzenie?


Opublikowane: 2011-08-17

Zaprzestanie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników na wniosek


Opublikowane: 2011-08-16

Brak powodu wypowiedzenia umowy-zlecenia przed upływem terminu jej zakończenia


Opublikowane: 2011-08-08

Niewykorzystany urlop i zmiana pracy ? czy urlop przechodzi na nowego pracodawcę, czy należy się ekwiwalent?


Opublikowane: 2011-08-05

Urlop dla pracownika na umowie na zastępstwo


Opublikowane: 2011-08-01

Podwyżka w firmie podczas urlopu macierzyńskiego pracownicy


Opublikowane: 2011-07-29

Termin wypłaty odprawy emerytalnej


Opublikowane: 2011-07-25

Świadczenie urlopowe – kiedy pracodawca musi je wypłacać i w jakiej wysokości?


Opublikowane: 2011-07-21

Zadaniowy system czasu pracy a brak 15-minutowej przerwy na posiłek


Opublikowane: 2011-07-13

Czas pracy pracownika zatrudnionego na pół etatu


Opublikowane: 2011-07-06

Wyśmiewanie i obrażanie pracodawcy (przełożonej) przez pracownika (podwładną)


Opublikowane: 2011-07-05

Urlop wychowawczy a praca na pełen etat u innego pracodawcy


Opublikowane: 2011-07-04

Jak napisać wniosek o wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop?


Opublikowane: 2011-06-29

Kody ?A? i ?B? na druku L4 i dodatkowe informacje na druku


Opublikowane: 2011-06-21

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego po 3 miesiącach ? czy przeliczyć podstawę na nowo?


Opublikowane: 2011-06-17

Dwa dni urlopu okolicznościowego dla ojca z tytułu narodzin dziecka a termin wykorzystania urlopu


Opublikowane: 2011-06-15

Praca na stażu w soboty ? czy stażysta musi pracować w soboty?


Opublikowane: 2011-06-10

Staż, umowa-zlecenie a wymiar urlopu ? 20 czy 26 dni?


Opublikowane: 2011-06-08

Dodatkowe obowiązki w pracy za pracowników na chorobowym a brak wynagrodzenia za nadgodziny


Opublikowane: 2011-06-06

W jaki dzień wypłata ekwiwalentu za urlop – czy w dniu rozwiązania umowy?


Opublikowane: 2011-06-01

Świadectwo pracy a różne stanowiska pracy w firmie


Opublikowane: 2011-05-26

Dodatek funkcyjny dla p.o. kierownika ? jak zabrać dodatek funkcyjny pracownikowi?


Opublikowane: 2011-05-24

Wynagrodzenie pracownika na umowie niższe niż wypłacane do ręki, czyli ?pod stołem?


Opublikowane: 2011-05-18

Obowiązek dostarczenia wody dla pracowników w upalne dni


Opublikowane: 2011-05-17

Urlop szkoleniowy na pisanie pracy i obronę ? wszystko o urlopie szkoleniowym


Opublikowane: 2011-05-16

Podstawa wynagrodzenia chorobowego a wysokość „trzynastki”


Opublikowane: 2011-05-06

Nieprawdziwe informacje w świadectwie pracy – pracodawca nie chce poprawić świadectwa


Opublikowane: 2011-04-22

Premia uznaniowa a ekwiwalent za niewykorzystany urlop


Opublikowane: 2011-04-14

Anulowanie rozliczenia PIT dokonanego przez pracodawcę (PIT-40) i samodzielne rozliczenie PIT-u


Opublikowane: 2011-04-11

Przyczyna rozwiązania umowy za porozumieniem stron – czy pracownik musi ją podawać?


Opublikowane: 2011-04-08

Pracodawca chce zmienić mi stanowisko pracy ze względu na stan zdrowia – czy może mnie zwolnić, jeśli odmówię?


Opublikowane: 2011-04-06

Świadectwo pracy bez pieczątek


Opublikowane: 2011-03-28

Zwrot nadpłaconego wynagrodzenia przez pracownika z powodu zbyt wysokiej wypłaty


Opublikowane: 2011-03-21

Spóźnienie z wypłatą wynagrodzenia a rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia


Opublikowane: 2011-03-16

Jak obliczyć ekwiwalent urlopowy dla pracownika zatrudnionego na pół etatu?


Opublikowane: 2011-03-15

Kto – pracownik czy pracodawca – wybiera dzień wolny za pracę w sobotę?


Opublikowane: 2011-03-09

Umowa o pracę i zawarcie umowy o dzieło z inną firmą a zakaz konkurencji


Opublikowane: 2011-03-08

Praca 7 dni w tygodniu od poniedziałku do niedzieli ? czy to zgodne z prawem?


Opublikowane: 2011-03-03

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron a prawo do zasiłku dla bezrobotnych


Opublikowane: 2011-02-25

Drugi wniosek o urlop wychowawczy – ile wychowawczego jeszcze mi zostało?


Opublikowane: 2011-02-23

„Dopłacanie” przez pracownika do składek ZUS


Opublikowane: 2011-02-14

Wypadek z winy pracownika a odszkodowanie i zasiłek chorobowy z ZUS


Opublikowane: 2011-02-10

Nieodprowadzanie składek ZUS za pracownika a śmierć pracodawcy


Opublikowane: 2011-02-08

Zwolnienie z pracy a prawo do trzynastki


Opublikowane: 2011-02-02

Umowa-zlecenie a badania lekarskie i szkolenie BHP


Opublikowane: 2011-01-31

Urlop macierzyński ? jak go otrzymać, jakie dokumenty dostarczyć pracodawcy?


Opublikowane: 2011-01-28

Co zrobić, gdy pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia w terminie?


Opublikowane: 2011-01-27

Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem kontraktowym za porozumieniem stron


Opublikowane: 2011-01-14

Zasiłek chorobowy i nowy okres zasiłkowy w wymiarze 182 dni


Opublikowane: 2011-01-11

Co składa się na wynagrodzenie minimalne pracownika?


Opublikowane: 2010-12-22

Pobieranie zasiłku dla bezrobotnych a składki na ubezpieczenie chorobowe


Opublikowane: 2010-12-21

Informacja o składkach ZUS na świadectwie pracy


Opublikowane: 2010-12-20

Dłuższy okres wypowiedzenia niż okres gwarantowany przez Kodeks pracy – 3 miesiące zamiast 2 tygodni


Opublikowane: 2010-12-14

Odejście ze służby wojskowej przez żołnierza przed końcem kontraktu i bez podania przyczyny


Opublikowane: 2010-12-13

Czy okres wypowiedzenia wlicza się w okres zatrudnienia?


Opublikowane: 2010-12-10

Skręcenie kostki po zwolnieniu z firmy a zasiłek chorobowy lub odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy


Opublikowane: 2010-12-09

Zwolnienie grupowe podczas urlopu wychowawczego a odprawa pieniężna


Opublikowane: 2010-12-08

Czy ZUS przyjmie kopię zwolnienia lekarskiego sporządzoną przez lekarza?


Opublikowane: 2010-12-07

Składniki wynagrodzenia w umowie o pracę a premia uznaniowa


Opublikowane: 2010-12-06

Umowa-zlecenie dla studenta studiów podyplomowych a składki ZUS i wynagrodzenie netto


Opublikowane: 2010-12-03

W jakim terminie należy dostarczyć zwolnienie lekarskie do ZUS?


Opublikowane: 2010-12-02

Brak wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy – czy taki zapis w umowie o pracę jest zgodny z prawem?


Opublikowane: 2010-11-26

Czas pracy kierowcy zawodowego i godziny nadliczbowe


Opublikowane: 2010-11-25

Urlop wychowawczy podczas trwania okresu wypowiedzenia umowy o pracę


Opublikowane: 2010-11-24

Niepodanie przyczyny wypowiedzenia umowy na czas określony (umowy terminowej)


Opublikowane: 2010-11-08

Dodatek za pracę w niedziele i święta


Opublikowane: 2010-11-04

Niepoinformowanie pracownika o ryzyku zawodowym jako powód rozwiązania umowy


Opublikowane: 2010-11-02

Jak obliczyć wysokość zasiłku chorobowego?


Opublikowane: 2010-10-29

Zasiłek opiekuńczy dla osoby bezrobotnej opiekującej się babcią


Opublikowane: 2010-10-26

Jak wyliczyć nagrodę jubileuszową – najniższe wynagrodzenie a wynagrodzenie minimalne


Opublikowane: 2010-10-25

Praca na etacie a własna firma i umowa o zakazie konkurencji


Opublikowane: 2010-10-20

Wykorzystanie rocznej puli urlopu a prawo do urlopu na żądanie


Opublikowane: 2010-10-14

Skrócenie okresu otrzymywania świadczenia rehabilitacyjnego


Opublikowane: 2010-10-11

Podróż służbowa w niedzielę ? czy należy się dzień wolny?


Opublikowane: 2010-10-06

Ciąża a praca w warunkach szkodliwych dla zdrowia


Opublikowane: 2010-10-04

Zmiana pracy a wykorzystanie urlopu przed końcem roku


Opublikowane: 2010-10-01

Zawarcie umowy-zlecenia podczas urlopu wychowawczego a składki ZUS


Opublikowane: 2010-09-29

Skrócenie okresu wypowiedzenia z 3 miesięcy do 1 miesiąca


Opublikowane: 2010-09-27

Wcześniejsza emerytura dla kobiety w wieku 54 lat, 33 lata stażu


Opublikowane: 2010-09-24

Oświadczenie o zwrocie odzieży roboczej po rozwiązaniu umowy


Opublikowane: 2010-09-22

Skierowanie na badanie kontrolne po 30 dniach choroby


Opublikowane: 2010-09-20

Zgoda na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron w zamian za brak urlopu


Opublikowane: 2010-09-17

Zwolnienie dyscyplinarne kobiety w ciąży


Opublikowane: 2010-09-15

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego a niepełny miesiąc pracy


Opublikowane: 2010-09-10

Zawieszenie działalności gospodarczej a prawo do zasiłku chorobowego


Opublikowane: 2010-09-09

Jak skrócić 3-miesięczny okres wypowiedzenia?


Opublikowane: 2010-09-08

Palenie papierosów w pracy, a nie podczas przerwy


Opublikowane: 2010-09-07

Pracownik pod wpływem alkoholu i rozwiązanie umowy o pracę


Opublikowane: 2010-09-06

Ciąża podczas stażu a zasiłek macierzyński i chorobowy


Opublikowane: 2010-09-03

Czy stażysta może pracować dłużej niż 40 godzin tygodniowo?


Opublikowane: 2010-09-02

Jak wyegzekwować zaległy urlop ? pracodawca nie chce udzielić urlopu


Opublikowane: 2010-09-01

Program komputerowy napisany przez pracownika a autorskie prawa majątkowe


Opublikowane: 2010-08-30

Zmuszanie do podpisania porozumienia zmieniającego i grożenie dyscyplinarką


Opublikowane: 2010-08-24

Mobbing pracodawcy wobec pracownika ? gdzie i komu zgłosić mobbing?


Opublikowane: 2010-08-23

Przedwstępna umowa o pracę jako gwarancja zatrudnienia w przyszłości


Opublikowane: 2010-08-13

Likwidacja sklepu i rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia


Opublikowane: 2010-08-12

Składka zdrowotna w wysokości 0 zł ? czy nie jestem ubezpieczony?


Opublikowane: 2010-08-10

10-dniowy urlop w ciągu roku ? czy to obowiązek pracownika?


Opublikowane: 2010-08-09

Odprawa w przypadku rozwiązania umowy na czas określony


Opublikowane: 2010-08-06

Staż z PUP a nowa praca ? zwrot kosztów stażu?


Opublikowane: 2010-08-05

Ile wynosi wynagrodzenie za pracę w soboty i niedziele?


Opublikowane: 2010-08-03

Dodatkowy urlop wychowawczy a niepełnosprawne dziecko


Opublikowane: 2010-08-02

Świadczenie przedemerytalne a rozwiązanie umowy na podstawie art. 55 § 11


Opublikowane: 2010-07-29

Zasiłek wychowawczy na dziecko a kryterium dochodowe


Opublikowane: 2010-07-28

Złamanie nogi, 182 dni zwolnienia i świadczenie rehabilitacyjne


Opublikowane: 2010-07-22

Termin wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop


Opublikowane: 2010-07-21

Sposoby rozwiązania umowy o pracę na czas określony


Opublikowane: 2010-07-19

Wniosek o urlop wychowawczy a wypowiedzenie umowy o pracę


Opublikowane: 2010-07-14

Kiedy złożyć dwutygodniowe wypowiedzenie umowy o pracę?


Opublikowane: 2010-07-09

Zajście w ciążę podczas umowy na okres próbny


Opublikowane: 2010-07-05

6-dniowy tydzień pracy i brak dnia wolnego za sobotę


Opublikowane: 2010-07-01

Urlop i zasiłek macierzyński a umowa na czas określony


Opublikowane: 2010-06-25

Kolejna ciąża podczas urlopu wychowawczego a prawo do zasiłku i urlopu macierzyńskiego


Opublikowane: 2010-06-17

Termin wydania świadectwa pracy ? kiedy pracownik powinien otrzymać świadectwo pracy?


Opublikowane: 2010-06-14

Warunki otrzymania płatnego urlopu wychowawczego


Opublikowane: 2010-06-07

Powrót po macierzyńskim a dzień wolny od pracy w firmie


Opublikowane: 2010-06-04

Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy na 3/4 etatu


Opublikowane: 2010-05-31

2 dni opieki nad dzieckiem a nieformalny związek bez ślubu


Opublikowane: 2010-05-21

Składka zdrowotna ? obowiązkowa czy dobrowolna?


Opublikowane: 2010-05-20

Co wchodzi w skład minimalnego wynagrodzenia za pracę?


Opublikowane: 2010-05-19

Urlop wychowawczy a dziecko w przedszkolu


Opublikowane: 2010-05-14

Dodatek funkcyjny ? komu przysługuje taki dodatek?


Opublikowane: 2010-05-12

W jaki sposób pracodawca może obniżyć wynagrodzenie pracownika?


Opublikowane: 2010-04-28

Ciągłość zatrudnienia a podpisanie umowy na czas nieokreślony


Opublikowane: 2010-04-27

Zwolnienie dyscyplinarne za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy


Opublikowane: 2010-04-26

Zwolnienie z pracy bez podania przyczyny a wypłata odprawy


Opublikowane: 2010-04-16

Zwolnienie lekarskie pracownika do 30 dni a badania kontrolne


Opublikowane: 2010-04-09

Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim na pół etatu


Opublikowane: 2010-04-07

Niepłatna przerwa obiadowa w pracy w wymiarze 30 minut


Opublikowane: 2010-04-01

Czy odprawa podlega opodatkowaniu ? podana kwota to netto czy brutto?


Opublikowane: 2010-03-31

Podwyżka podczas pobytu na zwolnieniu lekarskim


Opublikowane: 2010-03-10

Czy bezrobotny może dobrowolnie opłacać ZUS?


Opublikowane: 2010-03-09

Dodatek aktywizacyjny z urzędu pracy


Opublikowane: 2010-03-08

Okres wypowiedzenia - czy wlicza się umowę-zlecenie?


Opublikowane: 2010-03-03

Jakie wynagrodzenie za czas przestoju?


Opublikowane: 2010-02-26

Zasiłek opiekuńczy - 60 dni opieki nad dzieckiem


Opublikowane: 2010-02-25

Czy bezrobotny może nie przyjąć oferty pracy z urzędu pracy?


Opublikowane: 2010-02-23

Wypowiedzenie umowy podczas urlopu wychowawczego


Opublikowane: 2010-02-04

Poronienie na skutek stresu w pracy ? czy mogę starać się o odszkodowanie?


Opublikowane: 2010-02-02

Wysokość składek ZUS podczas urlopu wychowawczego


Opublikowane: 2010-01-29

Czy mogę wycofać wniosek o urlop wychowawczy?


Opublikowane: 2010-01-28

Orzeczenie o niezdolności do pracy ? czy pracownik może nadal pracować?


Opublikowane: 2010-01-25

Praca po 12 godzin - ile mam urlopu?


Opublikowane: 2010-01-18

Poród za granicą a urlop macierzyński w Polsce


Opublikowane: 2010-01-06

Do kiedy pracodawca musi wydać świadectwo pracy?


Opublikowane: 2010-01-05

Czy weekend wlicza się do urlopu?


Opublikowane: 2009-12-29

Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia podczas urlopu wychowawczego


Opublikowane: 2009-12-28

?Urlop pod gruszką? a zaległy urlop


Opublikowane: 2009-12-22

Nagroda za niechorowanie


Opublikowane: 2009-12-18

Zwolnienie lekarskie w czasie ciąży


Opublikowane: 2009-12-15

Umowa o pracę i umowa o odpowiedzialności materialnej


Opublikowane: 2009-12-09

Zwolnienie z pracy a świadczenie rehabilitacyjne


Opublikowane: 2009-12-03

Zmiana etatu a umowa na czas określony


Opublikowane: 2009-12-02

Pracodawca nie przyjmuje wypowiedzenia!


Opublikowane: 2009-11-16

Skrócenie okresu wypowiedzenia a zasiłek


Opublikowane: 2009-11-04

Urlop wychowawczy od pierwszego dnia pracy


Opublikowane: 2009-10-23

Czy można cofnąć urlop?


Opublikowane: 2009-10-22

Pracownik wykorzystał za dużo urlopu


Opublikowane: 2009-10-14

Skrócony okres wypowiedzenia a świadectwo pracy


Opublikowane: 2009-10-08

Zasiłek chorobowy i zasiłek dla bezrobotnych


Opublikowane: 2009-09-28

Przerwanie stażu i zwrot kosztów


Opublikowane: 2009-09-17

Dodatkowa praca na zwolnieniu lekarskim


Opublikowane: 2009-09-16

Rozwiązanie umowy na okres próbny


Opublikowane: 2009-09-10

Okres wypowiedzenia inny niż w Kodeksie pracy


Opublikowane: 2009-09-07

Zmiana godzin pracy a zgoda pracownika


Opublikowane: 2009-09-04

Pobieranie zasiłku chorobowego a nagroda jubileuszowa


Opublikowane: 2009-09-03

Wyrobienie paszportu na polecenie pracodawcy


Opublikowane: 2009-08-25

1/4 etatu a wymiar urlopu


Opublikowane: 2009-07-30

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop


Opublikowane: 2009-07-29

Termin wypłaty odprawy


Opublikowane: 2009-07-17

Prace interwencyjne a długość urlopu


Opublikowane: 2009-07-14

Praca w sobotę


Opublikowane: 2009-07-03

Rachunki za wczasy pod gruszą


Opublikowane: 2009-06-30

Praca w weekend matki wychowującej dziecko


Opublikowane: 2009-06-16

Brak przyczyny wypowiedzenia i prawo do odprawy


Opublikowane: 2009-06-15

Rozliczanie godzin nadliczbowych


Opublikowane: 2009-06-08

Błąd w świadectwie pracy


Opublikowane: 2009-05-29

Konsekwencje nie podpisania aneksu do umowy o pracę?


Opublikowane: 2009-05-21

Wypowiedzenie zmieniające a zasiłek dla bezrobotnych


Opublikowane: 2009-05-19

Cofnięcie urlopu


Opublikowane: 2009-05-15

Urlop za czas służby wojskowej


Opublikowane: 2009-05-07

Absencje chorobowe jako powód wypowiedzenia


Opublikowane: 2009-04-30

3 maja w niedzielę ? należy się dzień wolny?


Opublikowane: 2009-04-28

Zwolnienie grupowe a 4 lata do emerytury


Opublikowane: 2009-04-20

Zwolnienie grupowe


Opublikowane: 2009-04-07

Choroba a brak odprawy


Opublikowane: 2009-04-01

Przestój w firmie


Opublikowane: 2009-03-24

Wynagrodzenie płatne z góry


Opublikowane: 2009-03-23

Emeryt a odprawa


Opublikowane: 2009-03-12

Zmiana stanowiska pracy za pomocą aneksu


Opublikowane: 2009-03-09

Bezrobotny a badania lekarskie


Opublikowane: 2009-03-04

Pracownica w ciąży a zmniejszenie etatu


Opublikowane: 2009-02-25

Zmniejszenie etatu


Opublikowane: 2009-02-18

Szkoła policealna a wymiar urlopu


Opublikowane: 2009-02-17

Wypowiedzenie zmieniające ze strony pracownika?


Opublikowane: 2009-02-12

Urlop macierzyński a koniec umowy o pracę


Opublikowane: 2009-02-09

Badania lekarskie a zwrot kosztów


Opublikowane: 2009-01-28

Umowa-zlecenie a umowa o pracę


Opublikowane: 2009-01-27

Praca na pół etatu - ile dni wolnych w ciągu roku?


Opublikowane: 2009-01-26

Zakończenie współpracy w związku zakończeniem okresu próbnego


Opublikowane: 2009-01-21

Powrót z części etatu na cały etat ? aneks do umowy


Opublikowane: 2009-01-20

Stopień niepełnosprawności a dalsza umowa o pracę


Opublikowane: 2009-01-14

Liczba dni urlopu wpisana w umowę


Opublikowane: 2009-01-13

Studia doktoranckie - wymiar urlopu


Opublikowane: 2009-01-12

Wypowiedzenie a zaległy urlop


Opublikowane: 2009-01-09

Przedłużenie umowy na czas nieokreślony


Opublikowane: 2009-01-08

Choroba a urlop bezpłatny


Opublikowane: 2009-01-06

Delegacja zagraniczna ? czy można odmówić wyjazdu na dłuższy okres?


Opublikowane: 2009-01-02

Likwidacja firmy a ciąża


Opublikowane: 2008-12-31

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne


Opublikowane: 2008-12-30

Czy mogę wycofać wypowiedzenie pracy z powodu ciąży?


Opublikowane: 2008-12-29

Od kiedy należy mi się 26 dni urlopu wypoczynkowego?


Opublikowane: 2008-12-17

Umowa na czas określony ? zwolnienie lekarskie z powodu ciąży


Opublikowane: 2008-12-16

Umowa na czas nieokreślony - ciąża a zwolnienie


Opublikowane: 2008-12-15

Dwa dni wolnego opieki nad dzieckiem ? oświadczenie


Opublikowane: 2008-12-11

Umowa o pracę a umowa-zlecenie ? ciąża


Opublikowane: 2008-12-10

Czy godzina pracy w sobotę jest równoważna godzinie pracy w ciągu tygodnia?


Opublikowane: 2008-11-27

Natychmiastowe rozwiązanie umowy o pracę ? czy mam takie prawo?


Opublikowane: 2008-11-17

Urlop macierzyński a umowa na zastępstwo


Opublikowane: 2008-11-13

Umowa zlecenie a zasiłek dla bezrobotnych


Opublikowane: 2008-11-10

Umowa zlecenie - brak wynagrodzenia


Opublikowane: 2008-10-03

Przymusowe nadgodziny


Opublikowane: 2008-09-30

Druk RP-7 - zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu


Opublikowane: 2008-09-05

Praca w dwóch różnych miejscach


Opublikowane: 2008-05-26

Błędna data upływu wypowiedzenia


Opublikowane: 2008-03-17

Aneks zmieniający a rozwiązanie umowy


Opublikowane: 2008-01-23

Praca w ochronie a dodatek za pracę w niedzielę


Opublikowane: 2008-01-21

Wymiar urlopu a zwolnienie lekarskie


Opublikowane: 2007-12-18

Praca w warunkach szczególnych a nadgodziny


Opublikowane: 2007-12-05

Odpowiedzialność kierowcy za zużycie paliwa


Opublikowane: 2007-11-30

Zawał serca a zwolnienie z pracy


Opublikowane: 2007-11-13

Komu przysługuje nagroda jubileuszowa?


Opublikowane: 2007-11-09

Rezygnacja z funkcji pracownika powołanego na 6 lat


Opublikowane: 2007-11-06

Przedawnienie w sprawie godzin nadliczbowych


Opublikowane: 2007-10-24

Odwołanie ze stanowiska kierowniczego a wynagrodzenie


Opublikowane: 2007-10-16

Obowiązkowa obecność na zebraniu


Opublikowane: 2007-09-17

Odpowiedzialność materialna i jej wypowiedzenie


Opublikowane: 2007-09-03

Wymagania przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych


Opublikowane: 2007-08-31

Szczególne potrzeby pracodawcy


Opublikowane: 2007-08-30

Udostępnianie ewidencji czasu pracy pracownika


Opublikowane: 2007-08-03

Zwrot narzędzi pracy w trakcie rozwiązania umowy


Opublikowane: 2007-07-04

Zwolnienie lekarskie w przypadku systemu czterobrygadowego


Opublikowane: 2007-07-02

Fałszowanie ewidencji czasu pracy - naruszenia prawa


Opublikowane: 2007-06-01

Czy przygotowanie stanowiska wliczać do czasu pracy?


Opublikowane: 2007-05-15

3 miesięczny okres rozliczeniowy czas pracy


Opublikowane: 2007-04-18

Czy praca przez 6 dni w tygodniu jest dopuszczalna?


Opublikowane: 2007-04-11

Praca w systemie czterobrygadowym


Opublikowane: 2007-04-04

Ekwiwalent za odzież roboczą i środki higieny osobistej dla stażysty


Opublikowane: 2007-04-03

Godziny ponadwymiarowe nauczyciela a urlop okolicznościowy


Opublikowane: 2007-04-02

Organizacja pracy zgodnie z Kartą Nauczyciela


Opublikowane: 2007-03-29

Godziny nadliczbowe w systemie 12/24


Opublikowane: 2007-02-27

Moment powiadamiania o pracy w nadgodzinach


Opublikowane: 2007-02-22

Odpowiedzialność materialna sprzedawcy


Opublikowane: 2007-02-19

Czy zaplanowany dzień wolny przepada w przypadku choroby


Opublikowane: 2007-02-13

Zwolnienie po badaniach kontrolnych oraz odprawa


Opublikowane: 2007-01-26

Elektroniczny system ewidencjonowania czasu pracy


Opublikowane: 2007-01-16

Urlop dla zatrudnionego na pół etatu


Opublikowane: 2007-01-05

Czy umowa o świadczenie usług może być uznana za umowę o pracę?


Opublikowane: 2007-01-02

Rozwiązania stosunku pracy z datą wsteczną


Opublikowane: 2006-08-04

Zwolnienie grupowe - definicja


Opublikowane: 2006-04-04

Blokowanie awansu i rozwoju zawodowego


Opublikowane: 2006-03-20

BHP - okres korzystania z odzieży ochronnej


Opublikowane: 2006-02-03

Mobbing grupowy


Opublikowane: 2005-04-29

Uprawnienia inspektora BHP podczas kontroli budowy


Opublikowane: 2005-01-17

Odpowiedzialność za przeterminowany towar


Opublikowane: 2004-11-10

Kodeks pracy a Kodeks cywilny


Opublikowane: 2004-11-10

Różnica pomiędzy przepisem ogólnym a przepisem odrębnym


Opublikowane: 2004-11-04

Pojęcie przepisu szczególnego


Opublikowane: 2004-11-04

Zakres przedmiotowy Kodeksu pracy


Opublikowane: 2004-10-24

Informowanie PIP (Państwowa Inspekcja Pracy) o zmianach w regulaminie pracy


Opublikowane: 2004-09-27

Urlop bezpłatny a nagroda jubileuszowa


Opublikowane: 2004-09-20

Roszczenie o ustalenie wypadku przy pracy


Opublikowane: 2004-06-17

Likwidacja zakładu - porozumienie stron


Opublikowane: 2004-04-22

Skarga do PIP


Opublikowane: 2004-03-12

Odpoczynek tygodniowy a urlop wypoczynkowy


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »