Materiały


Opublikowane: 2023-09-14

PIT 37 - najpopularniejsza deklaracja podatkowa


Opublikowane: 2023-09-18

Jak dostać pracę zdalną bez doświadczenia


Opublikowane: 2023-08-23

Rozliczenia dochodów z zagranicy. Czy trzeba rozliczać się w Polsce?


Opublikowane: 2023-08-22

Kilometrówka - jak prawidłowo ją wyliczyć? Co wpływa na jej wysokość?


Opublikowane: 2023-09-11

Powrót do pracy ciężarnej pracownicy


Opublikowane: 2023-09-15

Prawo pracownika do odszkodowania uzupełniającego po zerwaniu umowy


Opublikowane: 2023-08-08

Przewodnik po prawach Frankowicza


Opublikowane: 2023-09-04

Degradacja pracownika z obniżeniem wynagrodzenia


Opublikowane: 2023-08-28

Dodatek stażowy a wynagrodzenie zasadnicze


Opublikowane: 2023-08-21

Czy pracodawca może wyznaczyć limit kilometrów dla samochodu służbowego?


Opublikowane: 2023-07-31

Czy nowy dyrektor, przydzielając sobie godziny zajęć, może pozbawić godzin innych nauczycieli?


Opublikowane: 2023-09-01

Staż na nauczyciela kontraktowego na starych zasadach


Opublikowane: 2023-08-14

Czy osoba niepełnosprawna może podjąć pracę dodatkową u tego samego pracodawcy?


Opublikowane: 2023-07-28

Awans wewnętrzny na głównego księgowego w jednostce samorządowej


Opublikowane: 2023-08-04

Emeryt rezygnuje z zatrudnienia, co z odprawą emerytalną i nagrodą jubileuszową?


Opublikowane: 2023-09-18

Czy pracodawca może wymagać pracy w jego drugiej firmie?


Opublikowane: 2023-07-24

Podważenie wiarygodności umowy na zastępstwo


Opublikowane: 2023-08-07

Czy w świadectwie pracy podaje się przyczynę wypowiedzenia?


Opublikowane: 2023-07-17

Skontrolowanie pracownika na zwolnieniu lekarskim przez pracodawcę


Opublikowane: 2023-08-25

Długość przerwy między umowami o pracę na czas określony


Opublikowane: 2023-07-11

Praca w biurze w upalny dzień


Opublikowane: 2023-06-21

Podstawowe prawa konsumenckie, które warto znać


Opublikowane: 2023-07-17

Otrzymanie wypowiedzenia w czasie ciąży


Opublikowane: 2023-07-24

Otrzymanie wypowiedzenia a prawo do premii


Opublikowane: 2023-07-21

Przedłużenie umowy o pracę po porodzie


Opublikowane: 2023-07-10

Brak zgody na zwolnienie ze świadczenia pracy podczas wypowiedzenia


Opublikowane: 2023-07-14

Pominięcie w podwyżce inflacyjnej


Opublikowane: 2023-08-11

Propozycja wypowiedzenia złożona nieformalnie przez pracodawcę


Opublikowane: 2023-09-08

Praca w obniżonym wymiarze czasu pracy zamiast urlopu wychowawczego


Opublikowane: 2023-07-07

Jak udowodnić mobbing w pracy?


Opublikowane: 2023-06-26

Wypowiedzenie umowy o pracę a prawo do premii


Opublikowane: 2023-06-26

Likwidacja stanowiska pracy i zwolnienie pracownika a odprawa


Opublikowane: 2023-06-03

Jakie rozwiązania dla HR warto wdrożyć w swojej firmie? Podpowiadamy, jak zwiększyć konkurencyjność zasobów ludzkich!


Opublikowane: 2023-05-30

Rozliczanie delegacji służbowych - jak sprawnie i precyzyjnie rozliczać koszty?


Opublikowane: 2023-06-05

Brak świadectwa pracy przeszkodą w udokumentowaniu pracy w szczególnych warunkach


Opublikowane: 2023-07-03

Połączenie spółek i rezygnacja pracownika z dalszej pracy


Opublikowane: 2023-05-22

Zwolnienie pracownika niedopuszczonego do pracy przez lekarza


Opublikowane: 2023-06-30

Wyrównanie dodatku stażowego po jego podwyższeniu


Opublikowane: 2023-05-15

Czy zleceniodawca może wypowiedzieć umowę w trakcie trwania wypowiedzenia?


Opublikowane: 2023-06-23

Dwie umowy równolegle z jednym pracownikiem


Opublikowane: 2023-05-10

Wymiar czasu pracy radcy prawnego


Opublikowane: 2023-06-02

Czy w czasie leczenia odwykowego można zostać zwolnionym?


Opublikowane: 2023-06-30

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownicę w czasie urlopu macierzyńskiego


Opublikowane: 2023-06-19

Postępowanie pracodawcy w przypadku epilepsji pracownika


Opublikowane: 2023-05-05

Ochrona pracownicy w ciąży i w trakcie urlopu macierzyńskiego


Opublikowane: 2023-05-03

Działalność gospodarcza w Polsce i praca w Niemczech a składki ZUS


Opublikowane: 2023-05-29

Czy ujawnienie wynagrodzenia innego pracownika jest naruszeniem tajemnicy zawodowej?


Opublikowane: 2023-05-08

Zmiana umowy o pracę na umowę-zlecenie


Opublikowane: 2023-05-26

Rozliczenie finansowe nadgodzin i urlopu po złożeniu wypowiedzenia


Opublikowane: 2023-06-16

Jak pozbyć się dodatkowego obowiązku w pracy?


Opublikowane: 2023-05-19

Postępowanie pracodawcy w przypadku epilepsji pracownika


Opublikowane: 2023-08-14

Ryczałt za nadgodziny w umowie o pracę


Opublikowane: 2023-04-25

Prawa i obowiązki pracownika w Polsce - zasady wystawiania L4 oraz procedura składania wypowiedzenia umowy o pracę.


Opublikowane: 2023-04-24

Ochrona pracownika po operacji przebywającego na zwolnieniu powyżej 182 dni


Opublikowane: 2023-04-17

Redukcję etatu i wynagrodzenia w szpitalu, co mogę zrobić?


Opublikowane: 2023-04-03

Błędnie wpisany w umowie o pracę wyższy wymiar urlopu wypoczynkowego


Opublikowane: 2023-03-27

Posłużenie się fałszywym dokumentem w celu zdobycia pracy


Opublikowane: 2023-03-13

Zwolnienie z przychodzenia do pracy podczas wypowiedzenia


Opublikowane: 2023-03-06

Konsekwencje pracy w nadgodzinach przez kobietę w ciąży


Opublikowane: 2023-02-27

Pozwanie pracodawcy o mobbing


Opublikowane: 2023-02-20

Koszty naprawy samochodu służbowego


Opublikowane: 2023-02-13

Odprawa emerytalna po osiągnięciu wieku emerytalnego i wypowiedzeniu umowy o pracę


Opublikowane: 2023-02-06

Umowa lojalnościowa na 2 lata a umowa o racę na czas określony na 6 miesięcy


Opublikowane: 2023-01-30

Zmiana pracy w ciąży


Opublikowane: 2023-01-23

Nieprawdziwe przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę


Opublikowane: 2023-01-16

Rozwiązanie umowy przez nauczyciela podczas L4


Opublikowane: 2023-01-09

Urlop dla nauczyciela zerówki przeniesionego ze szkoły podstawowej


Opublikowane: 2022-12-30

Porozumienie stron przy likwidacji stanowiska pracy a krótszy okres wypowiedzenia


Opublikowane: 2022-12-02

Przerwanie urlopu wypoczynkowego przez pracodawcę


Opublikowane: 2022-11-25

Urlop uzupełniający nauczyciela po urlopie dla poratowania zdrowia


Opublikowane: 2022-11-18

Rozwiązanie umowy o pracę przez stowarzyszenie


Opublikowane: 2022-11-07

Brak odbijania karty ewidencji czasu pracy przez pracownika a zwolnienie


Opublikowane: 2022-10-31

Nieuznanie pracy w warunkach szczególnych z powodu braku wpisu o czasie pracy


Opublikowane: 2022-10-24

Wypowiedzenie z odprawą zamiast wypowiedzenia zmieniającego


Opublikowane: 2022-10-17

Czy należy się odprawa za zwolnienie z pracy przy umowie na czas określony?


Opublikowane: 2022-10-03

Wypowiedzenie umowy o pracę z powodu likwidacji stanowiska pracy osobie w wieku przedemerytalnym


Opublikowane: 2022-09-26

Podpisanie listu intencyjnego i rezygnacja z podjęcia pracy


Opublikowane: 2022-09-16

Nagana i jej wpływ na podwyżkę wynagrodzenia


Opublikowane: 2022-09-02

Podjęcie nowej pracy na urlopie macierzyńskim


Opublikowane: 2022-08-22

Aneks do umowy o pracę trudny do zaakceptowania - co zrobić?


Opublikowane: 2022-08-15

Czy dyrektor szkoły może pracować w innej szkole?


Opublikowane: 2022-08-08

Emerytura w Polsce a praca za granicą


Opublikowane: 2022-08-01

Zasady udzielania urlopu na żądanie


Opublikowane: 2022-07-25

Rezygnacja z pracy zaraz po zatrudnieniu i zwrot samochodu służbowego


Opublikowane: 2022-07-18

Praca w sobotę a dzień wolny


Opublikowane: 2022-07-11

Znalezienie nowego pracownika na swoje miejsce po złożeniu wypowiedzenia


Opublikowane: 2022-07-01

Przejście na świadczenie kompensacyjne i założenie firmy


Opublikowane: 2022-06-13

Pozwolenie na wcześniejsze opuszczenie pracy i żądanie odpracowania godzin


Opublikowane: 2022-06-06

Natychmiastowe rozwiązanie umowy-zlecenia a kary finansowe


Opublikowane: 2022-05-30

Okres wypowiedzenia a urlop bieżący i zaległy


Opublikowane: 2022-05-23

Zwolnienie nauczyciela w trakcie świadczenia rehabilitacyjnego i walka o przywrócenie do pracy


Opublikowane: 2022-05-16

Zakaz konkurencji a wykonywanie zleceń dla klientów


Opublikowane: 2022-05-09

Zwolnienia grupowe i różne warunki zakończenia pracy


Opublikowane: 2022-04-29

Dojazdy do pracy w różne części kraju


Opublikowane: 2022-04-22

Ciężkie naruszenie przez pracodawcę prawa do urlopów pracowników


Opublikowane: 2022-04-08

Praca w sobotę rodzica małego dziecka


Opublikowane: 2022-04-01

Wcześniejsze stanowisko pracy po powrocie z macierzyńskiego


Opublikowane: 2022-03-25

Oddelegowanie do pracy w innym mieście po urlopie wychowawczym


Opublikowane: 2022-03-18

Czy mogę dostać urlop na wypowiedzeniu?


Opublikowane: 2022-03-11

Zwolnienia grupowe a przebywanie na urlopie wychowawczym


Opublikowane: 2022-03-04

Wypowiedzenie umowy przed rozpoczęciem pracy


Opublikowane: 2022-02-25

Nagroda jubileuszowa dla nauczycielki przedszkola


Opublikowane: 2022-02-18

Ciągłe wysyłanie w długie delegacje - co zrobić?


Opublikowane: 2022-02-11

Zwolnienie pracownika który otrzymał prawo do renty


Opublikowane: 2022-02-04

Dodatkowe obowiązki nauczyciela bibliotekarza


Opublikowane: 2022-01-28

Przez jaki okres można pobierać zasiłek dla bezrobotnych?


Opublikowane: 2022-01-21

Odprawa i nagroda jubileuszowa po ustaniu zatrudnienia


Opublikowane: 2022-01-14

Umowa o zachowaniu poufności


Opublikowane: 2022-01-07

Jak walczyć o właściwy okres wypowiedzenia umowy B2B?


Opublikowane: 2021-12-27

Przeniesienie pracownika ze spółki gminnej do pracy w urzędzie


Opublikowane: 2021-12-17

Wniosek o urlop dla poratowania zdrowia jako ochrona przed wypowiedzeniem


Opublikowane: 2021-12-10

Zwolnienie z pracy bez uprzedzenia i wypowiedzenia


Opublikowane: 2021-12-03

Nagroda jubileuszowa dla pracownika gminnego ZOZ


Opublikowane: 2021-11-26

Obniżenie godzin pracy nauczycielowi krótko przed emeryturą


Opublikowane: 2021-11-19

Pracodawca nie stwierdził mobbingu po zgłoszeniu - czy grożą mi jakieś konsekwencje?


Opublikowane: 2021-11-12

Urlop zdrowotny dla nauczyciela prowadzącego działalność gospodarczą


Opublikowane: 2021-11-05

Kiedy pracodawca jest obowiązany do wypłaty dodatku wyrównawczego?


Opublikowane: 2021-10-25

Praca zdalna dla zagranicznego pracodawcy - składki i podatki


Opublikowane: 2021-10-18

Śmierć pracodawcy - do kogo zgłosić się po wynagrodzenie i świadectwo pracy


Opublikowane: 2021-10-11

Prawo nauczyciela do odprawy i nagrody jubileuszowej po przejściu na emeryturę


Opublikowane: 2021-10-04

Zmiana wypowiedzenia umowy o pracę z porozumienia stron na winę pracownika


Opublikowane: 2021-09-22

Zarzut pracodawcy o niedopełnieniu obowiązków - jak się bronić?


Opublikowane: 2021-09-13

Zadaniowy czas pracy a nadgodziny


Opublikowane: 2021-09-06

Skarga rodzica na nauczyciela i obrażanie jego osoby - jak się bronić?


Opublikowane: 2021-08-30

Czy nauczyciel może odmówić wykonania dodatkowych zadań wyznaczonych przez dyrektora szkoły?


Opublikowane: 2021-08-23

Zwolnienie pracownika z powodu likwidacja stanowiska pracy i wypłacenie odprawy


Opublikowane: 2021-08-13

Okres rozliczeniowy rozpoczynający się od niedzieli - czy trzeba zapewnić 35 godzinny odpoczynek?


Opublikowane: 2021-08-02

Regulacje dotyczące urlopu na żądanie w regulaminie pracy


Opublikowane: 2021-07-26

Dwie umowy o pracę a nagroda jubileuszowa


Opublikowane: 2021-07-16

Odprawa dla pracującego emeryta


Opublikowane: 2021-07-09

Okres wypowiedzenia po urlopie wychowawczym


Opublikowane: 2021-07-02

Rolnik pracujący za granicą


Opublikowane: 2021-06-25

Delegacja pracownika - wyjazd na szkolenie w niedzielę na noc


Opublikowane: 2021-06-18

Brak zgody o warunki wypowiedzenie umowy o pracę i walka o odszkodowanie


Opublikowane: 2021-06-11

Uprawnienia do prowadzenia usług psychoterapeutycznych


Opublikowane: 2021-06-04

Wynagrodzenie za wyjazd z uczniami za granicę


Opublikowane: 2021-05-28

Zwolnienie lekarskie i niestawienie się na dyżur a zapewnienie zastępstwa


Opublikowane: 2021-05-21

Zakład pracy nie uznaje opinii Biura ds. Osób Niepełnosprawnych - co zrobić?


Opublikowane: 2021-05-07

Klauzula o zakazie konkurencji w umowie B2B


Opublikowane: 2021-04-30

Dodatek wyrównawczy w okresie ochronnym przed emeryturą


Opublikowane: 2021-04-23

Brak zapłaty za pracę załatwioną przez pośrednika


Opublikowane: 2021-04-16

Przymusowy urlop z powodu covid


Opublikowane: 2021-04-09

Jak otrzymać wynagrodzenie za urlop po rozwiązaniu umowy o pracę?


Opublikowane: 2021-04-03

Wypadek przy pracy pracownika


Opublikowane: 2021-03-26

Dzień wolny za święto w sobotę


Opublikowane: 2021-03-19

Rezygnacji z funkcji wicedyrektora szkoły i otrzymanie zatrudnienia na cały etat


Opublikowane: 2021-03-12

Nagana dla pracownika


Opublikowane: 2021-03-05

Zmiana etatu na 3/4 - konsekwencje


Opublikowane: 2021-02-26

Zobowiązanie pracodawcy do wykorzystania urlopu podczas wypowiedzenia


Opublikowane: 2021-02-19

Nadgodziny nauczyciela w świetlicy


Opublikowane: 2021-02-12

Delegacje zagraniczne bez informacji o czasie wyjazdu i powrotu


Opublikowane: 2021-02-05

Zmuszanie pracowników do rezygnacji z urlopu


Opublikowane: 2021-01-29

Podsłuch na laptopie służbowym


Opublikowane: 2021-01-22

Pełnienie funkcji prezesa spółki na emeryturze


Opublikowane: 2021-01-15

Godziny pracy żołnierza zawodowego


Opublikowane: 2021-01-08

Oskarżenie o kradzież i zwolnienie z pracy


Opublikowane: 2020-12-28

Zwolnienie starszej pracownicy


Opublikowane: 2020-12-11

Urlop wychowawczy na drugie dziecko


Opublikowane: 2020-11-30

Dofinansowania z ZFŚS a wpisanie dochodów małżonka


Opublikowane: 2020-11-23

Jakie kwalifikacje powinien mieć sekretarz gminy?


Opublikowane: 2020-11-16

Orzeczenie o niezdolności do pracy i wysłanie pracownika na urlop bezpłatny


Opublikowane: 2020-11-09

Zarzut zawierania fikcyjnych umów-zleceń z pracownikami


Opublikowane: 2020-11-02

Kontrakty menedżerskie a korzystanie ze środków ZFŚS


Opublikowane: 2020-10-26

Zatrudnienie na czas określony i nieokreślony nauczyciela


Opublikowane: 2020-10-16

Służba przygotowawcza w wojsku a umowa-zlecenie


Opublikowane: 2020-10-09

Podjęcie pracy na urlopie wychowawczym u innego pracodawcy


Opublikowane: 2020-10-02

Co grozi za pracę z fałszywym dyplomem?


Opublikowane: 2020-09-14

Podwyżka dla pracowników samorządowych - dlaczego pominięto pracownika na zasiłku chorobowym?


Opublikowane: 2020-09-07

Jak liczyć okres wypowiedzenia przy umowie na czas nieokreślony?


Opublikowane: 2020-08-31

Zwrot za dojazdy do uczniów przy nauczaniu indywidualnym


Opublikowane: 2020-08-24

Wypłata kwoty dla pracownika po ugodzie sądowej - netto czy brutto?


Opublikowane: 2020-08-17

Przerwanie urlopu z powodu koronawirusa


Opublikowane: 2020-08-10

Wykorzystywanie zaległego urlopu podczas pandemii koronawirusa


Opublikowane: 2020-08-03

Problemy z przełożonym z powodów osobistych


Opublikowane: 2020-07-28

Czas pracy lekarza po wypowiedzeniu klauzuli opt-out


Opublikowane: 2020-07-20

Odmowa przydziału na stanowisko służbowe


Opublikowane: 2020-07-13

Zatrudnienie nauczyciela bez kwalifikacji pedagogicznych


Opublikowane: 2020-07-06

Jak nie stracić nagrody jubileuszowej?


Opublikowane: 2020-06-29

Nadgodziny osoby niepełnosprawnej


Opublikowane: 2020-06-22

Wypowiedzenie za porozumieniem stron z miesięcznym okresem wypowiedzenia


Opublikowane: 2020-06-15

Wykonywanie obowiązków za pracownika, który odszedł pracy


Opublikowane: 2020-06-08

Czy rozwiązanie umowy za porozumieniem stron z nauczycielem pozbawia go odprawy?


Opublikowane: 2020-06-01

Wypowiedzenie umowy o pracę na odległość


Opublikowane: 2020-05-25

Brak zgody na oddelegowanie a prawo do odprawy


Opublikowane: 2020-05-21

Rozliczenie pracy kierowcy samochodu do 3,5 tony za granicą


Opublikowane: 2020-05-11

Praca 8,5 godziny zamiast 8


Opublikowane: 2020-05-04

Przeniesienie na inne stanowisko i niższe zarobki


Opublikowane: 2020-04-24

Kto może poprawić świadectwo pracy gdy zakład nie istnieje?


Opublikowane: 2020-04-17

Brak podpisania umowy po okresie próbnym


Opublikowane: 2020-04-03

Oddelegowanie do pracy na innym stanowisku w okresie wypowiedzenia


Opublikowane: 2020-03-27

Procedura orzeczenia choroby zawodowej nauczyciela


Opublikowane: 2020-03-16

Nagana z datą wsteczną


Opublikowane: 2020-03-06

Brak umowy o pracę z powodu opóźnienia badań


Opublikowane: 2020-02-28

Roszczenia pracownika przed sądem pracy z tytułu nieprawidłowego wypowiedzenia umowy o pracę


Opublikowane: 2020-02-21

Ochrona imienia i nazwiska pracownika


Opublikowane: 2020-02-14

Urlop okolicznościowy lub dni wolne dla opiekuna prawnego


Opublikowane: 2020-02-07

Skarga pracowników na kierownictwo


Opublikowane: 2020-01-31

Równe traktowanie w pracy - jak walczyć o swoje prawa?


Opublikowane: 2020-01-27

Zatrudnienie studenta jako sprzedawcy


Opublikowane: 2020-01-20

Rozwiązanie umowy kontraktowej - jak liczyć termin wypowiedzenia?


Opublikowane: 2020-01-13

Ciąża na urlopie wychowawczym a powrót do pracy


Opublikowane: 2020-01-07

Wygrany konkurs na naczelną pielęgniarkę, forma zatrudnienia


Opublikowane: 2019-12-31

Zaliczanie pracy w gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy po 1983 r.


Opublikowane: 2019-12-23

Ograniczenie wymiaru etatu nauczycielce w ciąży


Opublikowane: 2019-12-13

Syndyk nie wypłacił wynagrodzenia - jak je odzyskać?


Opublikowane: 2019-12-02

Przeniesienie nauczyciela na czas remontu szkoły


Opublikowane: 2019-11-29

Czy dodatek stażowy wlicza się do 13 pensji (trzynastki)


Opublikowane: 2019-11-25

Brak kontaktu z pracodawcą po sprzedaży firmy


Opublikowane: 2019-11-22

Złożenie wniosku o urlop dla poratowania zdrowia na zwolnieniu lekarskim


Opublikowane: 2019-11-18

Różnice w wynagrodzeniach na podobnych stanowiskach


Opublikowane: 2019-11-15

Urlop bezpłatny nauczyciela


Opublikowane: 2019-11-08

Zmiana pracy na urlopie macierzyńskim


Opublikowane: 2019-11-04

Jak bezpiecznie zatrudnić osobę w okresie ochronnym?


Opublikowane: 2019-11-01

Skierowanie pracownika bez doświadczenia do obsługi kasy fiskalnej


Opublikowane: 2019-10-28

Przejście na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne z powodu reorganizacji szkoły


Opublikowane: 2019-10-25

Urlop dla poratowania zdrowia a emerytura z art. 88 KN


Opublikowane: 2019-10-21

Oskarżenia dyrektora o niezdolność do wykonywania zawodu - jak się bronić?


Opublikowane: 2019-10-18

Odejście z pracy za porozumieniem stron, czy można zmienić zdanie w trakcie wypowiedzenia?


Opublikowane: 2019-10-14

Wejście w nowy wymiar urlopu


Opublikowane: 2019-10-11

Rozwiązanie umowy z pracownikiem w wieku przedemerytalnym zatrudnionym na czas określony


Opublikowane: 2019-10-07

Kontynuowanie zwolnienia lekarskiego na inną jednostkę chorobową


Opublikowane: 2019-10-04

Czy pracodawca może wymagać ode mnie wyjazdu na szkolenie?


Opublikowane: 2019-09-30

Uzupełnienie pensum a przejście na świadczenie kompensacyjne


Opublikowane: 2019-09-27

Ciąża na umowie o zastępstwo i planowana likwidacja stanowiska


Opublikowane: 2019-09-23

Zabieg cieśni nadgarstka a zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej


Opublikowane: 2019-09-20

Który dyrektor musi wyrazić zgodę na urlop dla poratowania zdrowia?


Opublikowane: 2019-09-16

Podstawa prawna przejścia na świadczenie kompensacyjne nauczyciela


Opublikowane: 2019-09-13

Zmiana pracy, zmiana wymiar urlopu wypoczynkowego, ile dni przysługuje?


Opublikowane: 2019-09-09

Podział klas na grupy na lekcjach języka obcego


Opublikowane: 2019-09-06

Praca jako kurator społeczny podczas L4


Opublikowane: 2019-09-02

Nadgodziny za wycieczki z podopiecznymi opieki społecznej


Opublikowane: 2019-08-30

Zrzucenie winy na pracownika za wypadek przy pracy


Opublikowane: 2019-08-26

Rozwiązanie umowy o pracę po 182 dniach zasiłku chorobowego


Opublikowane: 2019-08-19

Sposoby zakończenia urlopu macierzyńskiego i przejście na wychowawczy


Opublikowane: 2019-08-12

Wykonywanie innych prac niż określone na stanowisku


Opublikowane: 2019-08-07

Niewypłacenie premii po odejściu z pracy


Opublikowane: 2019-08-05

Czy przysługuje mi odprawa nauczycielska?


Opublikowane: 2019-08-02

Informacja o ciąży w ostatnim dniu pracy


Opublikowane: 2019-07-31

Dyżury lekarza a klauzula opt-out


Opublikowane: 2019-07-29

Zwolnienie bibliotekarza mimo etatu


Opublikowane: 2019-07-26

Ograniczanie etatu nauczycielowi a praca drugiego na dwa etaty


Opublikowane: 2019-07-24

Obciążenie pracownika za skradzione paliwo podczas trasy


Opublikowane: 2019-07-22

Likwidacja nagrody jubileuszowej


Opublikowane: 2019-07-19

Położna na stanowisku pielęgniarki


Opublikowane: 2019-07-17

Zatrudnienie pracownika nienadającego się na dane stanowisko


Opublikowane: 2019-07-15

Przejście na emeryturę a okres kadencji na stanowisku


Opublikowane: 2019-07-12

Czy pracownik może odmówić pracy w nadgodzinach?


Opublikowane: 2019-07-10

Ciągła praca na popołudniowej zmianie


Opublikowane: 2019-07-08

Nieterminowe wypłacanie wynagrodzenia jako powód odejścia z pracy z winy pracodawcy


Opublikowane: 2019-07-05

Likwidacja stanowiska podczas L4 pracownika


Opublikowane: 2019-07-03

Podpisanie wypowiedzenia przed informacją o ciąży


Opublikowane: 2019-07-01

Pracownik odmówił przyjęcia zmienionych warunków pracy i oskarża o mobbing


Opublikowane: 2019-06-28

Jaki okres wypowiedzenia na umowę na czas niekreślony?


Opublikowane: 2019-06-26

Zaliczenie zwolnień na badania do jednostki chorobowej


Opublikowane: 2019-06-24

Zakupy na firmę z własnych środków


Opublikowane: 2019-06-21

Czy umowa o pracę miała charakter pozorny?


Opublikowane: 2019-06-19

Nagła śmierć pracodawcy


Opublikowane: 2019-06-17

Rozwiązania stosunku pracy na wniosek nauczyciela, prawo do emerytury, ponowne zatrudnienie


Opublikowane: 2019-06-14

Wypowiedzenie po zasiłku chorobowym z powodu wypadku w pracy


Opublikowane: 2019-06-12

Powiadomienie pracowników warunkiem prawidłowego przejęcia przez nowego pracodawcę


Opublikowane: 2019-06-10

Łączenie pensum nauczyciela


Opublikowane: 2019-06-07

Notatka służbowa sporządzona przez dyrektora szkoły


Opublikowane: 2019-06-05

Ile urlopu przysługuje pracownikowi zatrudnionemu w dwóch różnych firmach na 1/2 etatu?


Opublikowane: 2019-06-03

Zwolnienie pracownicy bez kwalifikacji


Opublikowane: 2019-05-31

Czy zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin jest dyskryminacją?


Opublikowane: 2019-05-29

Czy należy się odprawa od pracodawcy?


Opublikowane: 2019-05-27

Zwolnienie przed nagrodą jubileuszową


Opublikowane: 2019-05-24

Jak korzystnie rozstać się ze szkołą?


Opublikowane: 2019-05-22

Badania lekarskie do prowadzenia wózka widłowego


Opublikowane: 2019-05-20

Zwolnienie pracownicy przebywającej na zasiłku macierzyńskim po sprzedaży firmy


Opublikowane: 2019-05-17

Czy urlop zdrowotny wlicza się do 20 lat pracy przy tablicy?


Opublikowane: 2019-05-15

Umowa lojalnościowa a wypowiedzenie z winy pracodawcy


Opublikowane: 2019-05-13

Zaniedbanie kadrowej w przesłaniu zwolnienia do ZUS a odszkodowanie za opóźnienie wypłaty zasiłku


Opublikowane: 2019-05-10

Wypadek podczas pracy zastępczej


Opublikowane: 2019-05-08

Co z pracownikiem ochrony, gdy pracodawca zatrudni firmę ochroniarską?


Opublikowane: 2019-05-06

Odszkodowanie po operacji cieśni nadgarstka - jakie świadczenia z tytułu choroby zawodowej?


Opublikowane: 2019-05-03

Podstawa i zasady naliczania wynagrodzenia dla nauczyciela dyplomowanego


Opublikowane: 2019-05-01

Dwutygodniowy okres wypowiedzenia kontraktu bez świadczenia usług, co z zapłatą?


Opublikowane: 2019-04-29

Czy urlop wychowawczy rozpocznie się po skończeniu zwolnienia lekarskiego?


Opublikowane: 2019-04-26

Urlop rodzicielski dla męża-nauczyciela


Opublikowane: 2019-04-24

Okradanie przez pracownika a zwolnienie dyscyplinarne


Opublikowane: 2019-04-22

Okres wypowiedzenia pracownika oświaty


Opublikowane: 2019-04-19

Czy zgodzić się na rozwiązanie umowy?


Opublikowane: 2019-04-17

Co zrobić, żeby odzyskać niewypłacone wynagrodzenie?


Opublikowane: 2019-04-15

Jak najkorzystniej zakończyć stosunek pracy?


Opublikowane: 2019-04-12

Szkolenia z BHP dla nowych pracowników


Opublikowane: 2019-04-10

Zwolnienie pracownika zatrudnionego z dofinansowaniem


Opublikowane: 2019-04-08

Kwalifikacje do prowadzenia przedmiotów zawodowych w technikum


Opublikowane: 2019-04-05

Nabycie prawa do urlopu dla poratowania zdrowia


Opublikowane: 2019-04-03

Utrata dodatku funkcyjnego w związku z reformą szkolnictwa, czy należy się wyrównanie?


Opublikowane: 2019-04-01

Zarzut kradzieży w zakładzie pracy


Opublikowane: 2019-03-29

Pominięcie pracownika przy podwyżce


Opublikowane: 2019-03-27

Jak zwolnić się z pracy z winy szefa i bez okresu wypowiedzenia?


Opublikowane: 2019-03-25

Uczennica-stażystka w ciąży


Opublikowane: 2019-03-22

Wypłata odprawy nauczycielowi w późniejszym terminie


Opublikowane: 2019-03-20

Niedostarczenie zwolnienia przez pracownika i nie stawienie się do pracy


Opublikowane: 2019-03-18

Zwrot nienależnego wynagrodzenie z byłego zakładu pracy


Opublikowane: 2019-03-15

Czy mogę otrzymać urlop dla poratowania zdrowia?


Opublikowane: 2019-03-13

Zniszczenie prywatnej odzieży w pracy


Opublikowane: 2019-03-11

Dodatkowa praca w czasie przebywania na wychowawczym


Opublikowane: 2019-03-08

Pracodawca nie chce uznać wypadku przy pracy


Opublikowane: 2019-03-06

Jak rozwiązać sprawę urlopu wypoczynkowego?


Opublikowane: 2019-03-04

Czy opinia lekarza o nieprowadzeniu pojazdów obowiązuje po godzinach pracy?


Opublikowane: 2019-03-01

Kolejna umowa na okres próbny


Opublikowane: 2019-02-27

Nadgodziny a równoważny czas pracy


Opublikowane: 2019-02-25

Wykorzystanie całego urlopu jednorazowo


Opublikowane: 2019-02-22

Prawo do pierwszego w życiu zawodowym urlopu


Opublikowane: 2019-02-20

Zwolnienie z powodu braku stanowiska bez odprawy


Opublikowane: 2019-02-18

Mobbing w pracy, czy muszę świadczyć przeciwko pracodawcy?


Opublikowane: 2019-02-15

Zatrudnienie w dwóch szkołach a prawo do zasiłku chorobowego


Opublikowane: 2019-02-13

Zmiana czasu wypowiedzenia


Opublikowane: 2019-02-11

Poświadczenie doświadczenia zawodowego


Opublikowane: 2019-02-08

Jak sprostować świadectwo pracy po latach?


Opublikowane: 2019-02-06

Skorzystanie z urlopu dla poratowania zdrowia


Opublikowane: 2019-02-04

Czy mogę pobierać zasiłek dla bezrobotnych mając rentę z ZUS?


Opublikowane: 2019-02-01

Wynagrodzenie za wakacje nauczyciela zależne od wymiaru etatu


Opublikowane: 2019-01-30

Nagroda jubileuszowa za 45 lat pracy


Opublikowane: 2019-01-28

Likwidacja pracodawcy w trakcie zwolnienia lekarskiego


Opublikowane: 2019-01-25

Podpisanie umowy o pracę w czasie ciąży - czy umowa jest ważna?


Opublikowane: 2019-01-23

Nieprzedłużenie umowy pracownicy na macierzyńskim


Opublikowane: 2019-01-21

Aktualne badania okresowe nauczyciela a dostarczenie badań wstępnych


Opublikowane: 2019-01-18

Podjęcie nowej pracy będąc na wypowiedzeniu


Opublikowane: 2019-01-16

Pracodawca zawieszał działalność i wypisywał urlop bezpłatny bez wiedzy pracowników


Opublikowane: 2019-01-14

Śmierć pracownika a świadectwo pracy


Opublikowane: 2019-01-11

Aneks do umowy o pracę z dodatkowymi obowiązkami


Opublikowane: 2019-01-07

Codzienne podpisywanie listy obecności


Opublikowane: 2019-01-04

Urlop macierzyński po urodzeniu martwego dziecka


Opublikowane: 2019-01-02

Ochrona przedemerytalna pracownika a nowelizacja ustawy emerytalnej


Opublikowane: 2018-12-31

Rozwiązanie umowy przez nauczyciela po urlopie bezpłatnym


Opublikowane: 2018-12-28

Praca w innych godzinach niż plan zajęć


Opublikowane: 2018-12-24

Wypłata miesięcznej odprawy - czy pracodawca ma rację?


Opublikowane: 2018-12-22

Wypowiedzenie umowy z przyczyn zdrowotnych


Opublikowane: 2018-12-19

Zastrzeżenie minimalnego wymiaru etatu


Opublikowane: 2018-12-17

Wynagrodzenie z tytułu prowizji po rozwiązaniu umowy


Opublikowane: 2018-12-14

Wypowiedzenie umowy o pracę z uczelnią prywatną


Opublikowane: 2018-12-12

Świadczenie kompensacyjne a emerytura nauczyciela


Opublikowane: 2018-12-10

Urlop i skierowanie do sanatorium


Opublikowane: 2018-12-07

Czy 500+ wliczamy do dochodu pracowników?


Opublikowane: 2018-12-05

Prawidłowe sumowanie czasu zwolnień lekarskich pracownika


Opublikowane: 2018-12-03

Ubieganie się o wypłatę pieniędzy za pracę w soboty


Opublikowane: 2018-11-30

Urlop rodzicielski a druga ciąża


Opublikowane: 2018-11-28

Brak skierowania pracownika na badania wstępne


Opublikowane: 2018-11-26

Wypowiedzenie za porozumieniem stron, czy z zachowaniem okresu wypowiedzenia?


Opublikowane: 2018-11-23

Uprawnienia kierowcy zawodowego a dawny problem z alkoholem


Opublikowane: 2018-11-21

Gorsze warunki nowej umowy - co zrobić?


Opublikowane: 2018-11-19

Niezaproponowanie bezpłatnego transportu do pracy a dyskryminacja


Opublikowane: 2018-11-16

Jaki okres wypowiedzenia przy umowie na 5 lat?


Opublikowane: 2018-11-14

Umowa na zastępstwo a odprawa


Opublikowane: 2018-11-12

Odmowa pracy w godzinach nadliczbowych


Opublikowane: 2018-11-09

Likwidacja stanowiska pracy w czasie trwania urlopu macierzyńskiego


Opublikowane: 2018-11-07

Umowy na okres próbny


Opublikowane: 2018-11-05

Do kiedy złożyć wniosek o rozwiązanie umowy by móc przejść na świadczenie kompensacyjne?


Opublikowane: 2018-11-02

Urlop dla poratowania zdrowia a otworzenie firmy


Opublikowane: 2018-10-31

Katecheta zatrudniony na umowę o pracę i praca w innej szkole


Opublikowane: 2018-10-29

Umowa na rok a L4, urlop wychowawczy i zasiłek macierzyński


Opublikowane: 2018-10-26

Przebywanie na zwolnieniu lekarskim a zwolnienie przez pracodawcę


Opublikowane: 2018-10-24

Badania lekarskie dla pracowników korzystających z samochodów


Opublikowane: 2018-10-22

Zatrudnienie w jednym zakładzie na podstawie dwóch umów


Opublikowane: 2018-10-19

Wycofanie wypowiedzenia bez zgody pracownika


Opublikowane: 2018-10-17

Nieodpłatna umowa zlecenia


Opublikowane: 2018-10-15

Okres wypowiedzenia a praca bez umowy


Opublikowane: 2018-10-12

Uzyskanie kopii umowy od pracodawcy


Opublikowane: 2018-10-10

Czy muszę brać udział w mediacji z kierownikiem w sprawie zniesławienia i mobbingu?


Opublikowane: 2018-10-08

Ryczałt za godziny nadliczbowe


Opublikowane: 2018-10-05

Chcę odejść z pracy i otrzymać odprawę


Opublikowane: 2018-10-03

Dodatki do wynagrodzenia


Opublikowane: 2018-10-01

Wykorzystanie całego zaległego urlopu w danym terminie


Opublikowane: 2018-09-28

Przeniesienie terminu wypłat pensji na 10 każdego miesiąca


Opublikowane: 2018-09-26

Rezygnacji ze stanowiska wicedyrektora szkoły


Opublikowane: 2018-09-24

Czy na zwolnieniu lekarskim można podać adres miejsca przebywania?


Opublikowane: 2018-09-21

Oddanie firmy w ajencję a rozwiązanie umowy z pracownikiem przed emeryturą


Opublikowane: 2018-09-19

Zmiana miejsca siedziby firmy a wypowiedzenie


Opublikowane: 2018-09-17

Praca nauczyciela w systemie przerywanym


Opublikowane: 2018-09-14

Ile należy się ekwiwalentu za urlop?


Opublikowane: 2018-09-12

Nauczyciel mianowany i nauczyciel chroniony przez związki, kto zachowa pracę?


Opublikowane: 2018-09-10

Zmiana wysokości pensum a dodatkowe wynagrodzenie


Opublikowane: 2018-09-07

Przygotowanie się do rozwiązania umowy


Opublikowane: 2018-09-05

Zmuszanie do pracy w soboty


Opublikowane: 2018-09-03

Kiepski stan zdrowia nauczyciela po urlopie rocznym


Opublikowane: 2018-08-31

Czy mogę liczyć na ponowne zatrudnienie po zwolnieniu za porozumieniem stron?


Opublikowane: 2018-08-29

Dni wolne dla kierowcy za prace w soboty i niedziele


Opublikowane: 2018-08-27

Przedłużenie urlopu wychowawczego a pójście dziecka do przedszkola


Opublikowane: 2018-08-24

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika a wynagrodzenie za okres wypowiedzenia


Opublikowane: 2018-08-22

Obciążenie przez byłego pracodawcę kwotą za nieopłaconą fakturę przez klienta


Opublikowane: 2018-08-20

Jak długi okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony?


Opublikowane: 2018-08-17

Czy pracodawca ma prawo do odszkodowania za porzucenie pracy?


Opublikowane: 2018-08-15

Jak rozwiązać umowę z pracownicą przebywającą na macierzyńskim?


Opublikowane: 2018-08-13

Nieudzielenie urlopu w planowanym terminie


Opublikowane: 2018-08-10

Umowa-zlecenia i ciąża a utrata świadczenia chorobowego


Opublikowane: 2018-08-08

Przejście nauczyciela do innej placówki


Opublikowane: 2018-08-06

Zwrot zasiłku pracodawcy po sprawie sądowej


Opublikowane: 2018-08-03

Czy pracodawca, który nie wie o ciąży, może mnie zwolnić?


Opublikowane: 2018-08-01

Czy należy się odprawa emerytalno-rentowa po rozwiązaniu umowy o pracę?


Opublikowane: 2018-07-30

Urlop wychowawczy na trzecie dziecko


Opublikowane: 2018-07-27

Świadczenie pracy w okresie wypowiedzenia


Opublikowane: 2018-07-25

Rozpoczęcie i zakończenie urlopu wychowawczego w jednym roku


Opublikowane: 2018-07-23

Stare zasady emerytury dla nauczycielki


Opublikowane: 2018-07-20

Odpowiedź na zmianę warunków pracy


Opublikowane: 2018-07-18

Społeczny inspektor pracy w szkole


Opublikowane: 2018-07-16

Obniżenie wynagrodzenia ze względu na ciężką sytuację ekonomiczną


Opublikowane: 2018-07-13

Umowa lojalnościowa w trakcie szkolenia


Opublikowane: 2018-07-11

Czy mogę odmówić pracodawcy wykonania dodatkowej pracy?


Opublikowane: 2018-07-09

Odzyskanie zaległego wynagrodzenia za urlop


Opublikowane: 2018-07-06

Rozliczanie czasu pracy według grafiku


Opublikowane: 2018-07-04

Niezdolność do pracy nauczyciela


Opublikowane: 2018-07-02

Przedłużenie umowy dla pracownicy na urlopie rodzicielskim która zaszła w ciążę


Opublikowane: 2018-06-29

Ochrona ciążowa dla pracownicy na zastępstwo


Opublikowane: 2018-06-27

Czy mogę przejść na emeryturę nauczycielską na starych zasadach?


Opublikowane: 2018-06-25

Godziny pracy po pogorszeniu warunków


Opublikowane: 2018-06-22

Zatrudnienie drugiego nauczyciela mojego przedmiotu i zabranie godzin


Opublikowane: 2018-06-20

Zwolnienie się z pracy po wypadku w pracy a świadczenia ZUS i odszkodowanie


Opublikowane: 2018-06-18

Czy dyrektor może obniżyć mi etat, motywując, że nie ma wystarczającej liczby godzin?


Opublikowane: 2018-06-15

Okres doliczony do stażu pracy i nagrody jubileuszowej


Opublikowane: 2018-06-13

Bezprawne zwolnienie w ciąży i brak macierzyńskiego


Opublikowane: 2018-06-11

Ciąża po zasiłku rehabilitacyjnym


Opublikowane: 2018-06-08

Działalność pracownika PUP-u


Opublikowane: 2018-06-06

Wyrównanie płacy do kwoty minimalnego wynagrodzenia


Opublikowane: 2018-06-04

Umowa dorozumiana a przedłużenie jej na piśmie


Opublikowane: 2018-06-01

Przerwanie zwolnienia lekarskiego opieką na dziecko


Opublikowane: 2018-05-30

Zmiany w firmie tuż po złożeniu wypowiedzenia przez pracownika


Opublikowane: 2018-05-28

Przedłużająca się nieobecność nauczyciela w pracy


Opublikowane: 2018-05-25

Odrzucenie propozycji pracy w nowym zakładzie a prawo do odprawy


Opublikowane: 2018-05-23

Rezygnacja ze stanowiska dyrektora przedszkola


Opublikowane: 2018-05-21

Obniżony etat na podstawie art. 186 a urlop wychowawczy


Opublikowane: 2018-05-18

Urlop po chorobie i zajście w ciążę


Opublikowane: 2018-05-16

Przejście urlopu na kolejny stosunek pracy


Opublikowane: 2018-05-14

Odprawa pośmiertna z zakładu pracy


Opublikowane: 2018-05-11

Odejście ze szkoły od września na wcześniejszą emeryturę


Opublikowane: 2018-05-09

Odprawa dla profesora akademickiego


Opublikowane: 2018-05-07

Kwota wolna od podatku dochodowego a inny dochód pracownika


Opublikowane: 2018-05-04

Urlop dla poratowania zdrowia dla nauczyciela będącego w zarządzie sp. z o.o.?


Opublikowane: 2018-05-02

Kiedy nauczycielowi można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć?


Opublikowane: 2018-04-30

Umowa zlecenie a urlop macierzyński i zasiłek


Opublikowane: 2018-04-27

Prawo do nagrody jubileuszowej za 35 lat pracy


Opublikowane: 2018-04-25

Czy przysługuje mi urlop tacierzyński?


Opublikowane: 2018-04-23

Ochrona przedemerytalna a rozwiązanie umowy o pracę


Opublikowane: 2018-04-20

Praca w nadgodzinach a wynagrodzenie za zaległy urlop


Opublikowane: 2018-04-18

Co z nauczycielem po likwidacji gimnazjum?


Opublikowane: 2018-04-16

Ciąża na urlopie wypoczynkowym po macierzyńskim, jaka wysokość świadczeń na dziecko?


Opublikowane: 2018-04-13

Pensum nauczyciela a uczestnictwo w szkoleniach poza godzinami pracy


Opublikowane: 2018-04-11

Prawo do odprawy i wypłaty ekwiwalentu za zaległy urlop po decyzji o przyznaniu renty ZUS


Opublikowane: 2018-04-09

Podpisanie umowy o pracę i wypowiedzenie jej przed rozpoczęciem pracy


Opublikowane: 2018-04-06

Przejście na świadczenie kompensacyjne a odprawa z tytułu likwidacji placówki


Opublikowane: 2018-04-04

Wyliczenie stażu pracy do urlopu, emerytury, wysługi lat


Opublikowane: 2018-04-02

Wypadek przy pracy a brak urazu


Opublikowane: 2018-03-30

Niewypełnianie poleceń służbowych jako powód rozwiązania umowy na czas określony


Opublikowane: 2018-03-28

Wygaszanie szkół - zwolnienia grupowe


Opublikowane: 2018-03-26

Zmiana treści rozwiązania umowy


Opublikowane: 2018-03-23

Wypowiedzenie natychmiastowe bez konsekwencji ze strony zakładu pracy


Opublikowane: 2018-03-21

Częste zmiany w grafiku pracy


Opublikowane: 2018-03-19

Zakwestionowanie świadectwo pracy przez ZUS


Opublikowane: 2018-03-16

Ciągłość zwolnienia lekarskiego


Opublikowane: 2018-03-14

Aneksy do umowy zlecenie


Opublikowane: 2018-03-12

Wypowiedzenie umowy o pracę i zwolnienie lekarskie z tego samego dnia


Opublikowane: 2018-03-09

Ustna odmowa przyjęcia wypowiedzenia za porozumieniem stron


Opublikowane: 2018-03-07

Umowa o dzieło na zorganizowanie eventu reklamowego


Opublikowane: 2018-03-05

Rezygnacja z funkcji wicedyrektora szkoły


Opublikowane: 2018-03-02

Prawo do ubiegania się o zasiłek przedemerytalny


Opublikowane: 2018-02-28

Naruszenie uprawnień osoby niepełnosprawnej przez pracodawcę


Opublikowane: 2018-02-26

Zagrożona ciąża na urlopie wychowawczym


Opublikowane: 2018-02-23

Prawo do 3-miesięcznej odprawy


Opublikowane: 2018-02-21

Prawo nauczyciela do urlopu uzupełniającego


Opublikowane: 2018-02-19

Czy muszę zawiesić firmę, żeby dostać zasiłek i mieć L4?


Opublikowane: 2018-02-16

Zarabiam mniej od kolegów na równorzędnych stanowiskach


Opublikowane: 2018-02-14

Czy do okresu zatrudnienia nauczyciela wchodzą okresy nieskładkowe?


Opublikowane: 2018-02-12

Płatne zwolnienie lekarskie


Opublikowane: 2018-02-09

Dyżury domowe w wolne dni


Opublikowane: 2018-02-07

Pomówienia, oszczerstwa i mobbing w pracy


Opublikowane: 2018-02-05

Dodatkowa praca podczas urlopu górniczego


Opublikowane: 2018-02-02

Wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia


Opublikowane: 2018-01-31

Czy mam prawo do odprawy?


Opublikowane: 2018-01-29

Odbieranie wolnego za dni ponadnormatywnego czasu pracy


Opublikowane: 2018-01-26

Podpisanie umowy w trakcie zwolnienia lekarskiego


Opublikowane: 2018-01-24

Rozwiązanie umowy o pracę przez nauczyciela w trybie pilnym


Opublikowane: 2018-01-22

Brak zgody na zwolnienie świadczenia pracy w skróconym terminie


Opublikowane: 2018-01-19

Zwiększenie liczby godzin pracy


Opublikowane: 2018-01-17

Emerytura z art. 88 Karty Nauczyciela


Opublikowane: 2018-01-15

Odpowiedzialność pracownika za błędy w fakturach


Opublikowane: 2018-01-12

Prawo do odprawy emerytalno-rentowej


Opublikowane: 2018-01-10

Sumowanie okresów zatrudnienia a umowa na czas nieokreślony


Opublikowane: 2018-01-08

Wniosek o urlop wypoczynkowy a zwolnienie lekarskie


Opublikowane: 2018-01-05

Praca na pół etatu i nie stawienie się do pracy w weekend


Opublikowane: 2018-01-03

Jak rozwiązać umowę z firmą w upadłości?


Opublikowane: 2018-01-01

Przedemerytalny okres ochronny a wypowiedzenie


Opublikowane: 2017-12-29

Przywrócenie do pracy a ekwiwalent za urlop


Opublikowane: 2017-12-27

Rozwiązanie umowy o pracę po wykorzystaniu okresu zasiłkowego i świadczenia rehabilitacyjnego


Opublikowane: 2017-12-25

Połączenie stanowisk pracy i zwolnienie pracownika


Opublikowane: 2017-12-22

Wyjście z domu podczas opieki nad chorym dzieckiem


Opublikowane: 2017-12-20

Stanowisko pracy po powrocie z macierzyńskiego


Opublikowane: 2017-12-18

Dodatek z tytułu wysługi lat pracy


Opublikowane: 2017-12-15

Prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego a dalsza praca w szkole


Opublikowane: 2017-12-13

Odprawa dla zwalnianych pracowników


Opublikowane: 2017-12-11

Zatrudnienie obywatela Ukrainy na umowę o pracę


Opublikowane: 2017-12-08

Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy


Opublikowane: 2017-12-06

Pracodawca nie wypłacił wynagrodzenia i ogłosił upadłość


Opublikowane: 2017-12-04

Rozwiązanie umowy o pracę z powodu wytycznych jakie organu prowadzącego a odprawa


Opublikowane: 2017-12-01

Odpowiedzialność finansowa w okresie przyuczenia


Opublikowane: 2017-11-29

Wydłużenie czasu pracy


Opublikowane: 2017-11-27

Przedłużenie umowy na zastępstwo do dnia porodu


Opublikowane: 2017-11-24

Ogłoszenie upadłości firmy a rozwiązanie umowy o pracę


Opublikowane: 2017-11-22

Rezygnacja z przedwstępnej umowy o pracę


Opublikowane: 2017-11-20

Informacja o ciąży w okresie wypowiedzenia


Opublikowane: 2017-11-17

Wypowiedzenie stosunku pracy przez nauczyciela


Opublikowane: 2017-11-15

Kwalifikacje do nauczania języka obcego w szkole podstawowej


Opublikowane: 2017-11-13

Wypowiedzenie umowy obcokrajowcowi w języku polskim


Opublikowane: 2017-11-10

Zaświadczenie do ZUS o pracy w szczególnych warunkach


Opublikowane: 2017-11-08

Rozwiązanie umowy na czas nieokreślony z nauczycielem


Opublikowane: 2017-11-06

Urlop dla zatrudnionego na 1/8 etatu


Opublikowane: 2017-11-03

Kiedy pracownik nie pracuje 8 godzin


Opublikowane: 2017-11-01

Oddelegowanie pracownika obywatela Ukrainy za granicę


Opublikowane: 2017-10-30

Odmowa zmiany rozkładu godzin pracy


Opublikowane: 2017-10-27

Zwolniona z powodu likwidacji miejsca pracy


Opublikowane: 2017-10-25

Czy muszę zapłacić za braki stwierdzone po inwentaryzacji?


Opublikowane: 2017-10-23

Czy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych wliczany jest do okresu pracy?


Opublikowane: 2017-10-20

Czy mam prawo nie zastosować się do polecenia przełożonego?


Opublikowane: 2017-10-18

Dwa etaty w tych samych godzinach pracy


Opublikowane: 2017-10-16

Zaległy urlop wypoczynkowy za ubiegłe lata


Opublikowane: 2017-10-13

Odebranie dnia wolnego za pracę w sobotę


Opublikowane: 2017-10-11

Zwolnienie pracownicy z powodu nie przyjścia do pracy a ciąża


Opublikowane: 2017-10-09

Kiedy pracownik przychodzi do pracy według własnego uznania


Opublikowane: 2017-10-06

Zwolnienie lekarskie a nowy okres zasiłkowy


Opublikowane: 2017-10-04

Roczne umowy na czas określony dla nauczyciela


Opublikowane: 2017-09-29

Prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy


Opublikowane: 2017-09-27

Cofnięcie dodatku motywacyjnego mimo umorzenia postępowania


Opublikowane: 2017-09-25

Harmonogram czasu pracy


Opublikowane: 2017-09-22

Opóźniona wypłata pensji


Opublikowane: 2017-09-20

Zgoda na zmniejszenie wymiaru godzin a ciąża


Opublikowane: 2017-09-18

Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy po macierzyńskim a ryzyko zwolnienia


Opublikowane: 2017-09-15

Czy podczas pracy można słuchać muzyki przez słuchawki?


Opublikowane: 2017-09-13

Czy nauczyciel będący radnym może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia?


Opublikowane: 2017-09-11

Czy pracodawca ma obowiązek odpowiedzieć na wypowiedzenie umowy o pracę złożone przez pracownika?


Opublikowane: 2017-09-08

Wygaśnięcie umowy na skutek biegu wypowiedzenia


Opublikowane: 2017-09-06

Urlop macierzyński, następnie wychowawczy - obliczenie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy


Opublikowane: 2017-09-04

Prawo do zasiłku chorobowego dla nauczyciela


Opublikowane: 2017-09-01

Obniżka pensji a zwolnienie lekarskim


Opublikowane: 2017-08-30

Norma zadaniowa dla osoby niepełnosprawnej


Opublikowane: 2017-08-28

Odmowa pracownika wykonywania dodatkowej pracy


Opublikowane: 2017-08-25

Świadczenie kompensacyjne po urlopie zdrowotnym


Opublikowane: 2017-08-23

Czy można zatrudnić pracownika na umowę-zlecenie w dniu ustawowo wolnym od pracy?


Opublikowane: 2017-08-21

Ewidencja odzieży roboczej


Opublikowane: 2017-08-18

Okres praktyki ciągłej


Opublikowane: 2017-08-16

Opuszczenie zakładu pracy w czasie przerwy


Opublikowane: 2017-08-14

List intencyjny a umowa przedwstępna z nowym pracodawcą


Opublikowane: 2017-08-11

Zasady wypłaty wynagrodzenia


Opublikowane: 2017-08-09

Praca 14 godzin na dobę z jednodniową przerwą ? planowanie urlopu


Opublikowane: 2017-08-07

Zwolnienie lekarskie od psychiatry a wyjazd za granicę


Opublikowane: 2017-08-04

Wymagana przerwa między zwolnieniami lekarskimi


Opublikowane: 2017-08-02

Nauczyciel chroniony jako członek ZNP a cięcia godzin


Opublikowane: 2017-07-31

Urlop wypoczynkowy przeliczany na godziny


Opublikowane: 2017-07-28

Prawidłowe wyliczenie urlopu wypoczynkowego nauczyciela


Opublikowane: 2017-07-26

Przeniesienie do pracy na drugi koniec Polski


Opublikowane: 2017-07-24

Prawo do premii uznaniowej


Opublikowane: 2017-07-21

Obniżenie wymiaru czasu pracy po powrocie z urlopu rodzicielskiego


Opublikowane: 2017-07-19

Zmiana przydziału czynności na nowy rok szkolny


Opublikowane: 2017-07-17

Wymiar zatrudnienia jako warunek uzyskania urlopu na poratowanie zdrowia


Opublikowane: 2017-07-14

Dodatkowa umowa-zlecenie dla pracownika


Opublikowane: 2017-07-12

Zakaz palenia w czasie pracy, czy szef miał prawo wprowadzić taki zakaz?


Opublikowane: 2017-07-10

Urlop na egzaminy i na pisanie pracy dyplomowej?


Opublikowane: 2017-07-07

Jak uzyskać duplikat aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego?


Opublikowane: 2017-07-05

Brak dalszej pracy dla nauczyciela dyplomowanego


Opublikowane: 2017-07-03

Czy po urlopie wychowawczym można zwolnić nauczyciela?


Opublikowane: 2017-06-30

Pełen etat a urlop dla poratowania zdrowia


Opublikowane: 2017-06-28

Druga ciąża i zwolnienie lekarskie


Opublikowane: 2017-06-26

Uprawnienia pracownika związane z rodzicielstwem


Opublikowane: 2017-06-23

Jak powinien być wynagradzany lekarz za pełnione dyżury lekarskie?


Opublikowane: 2017-06-21

Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia do chwili przejścia na emeryturę


Opublikowane: 2017-06-19

Kara pieniężna za zaginione ubranie służbowe


Opublikowane: 2017-06-16

Oświadczenie o braku toczących się postępowań sądowych


Opublikowane: 2017-06-14

Zapewnienie ochrony dla nauczyciela od związków zawodowych


Opublikowane: 2017-06-12

Pytania o urlop wychowawczy


Opublikowane: 2017-06-09

Zdolność do pracy po chorobie


Opublikowane: 2017-06-07

Zwolnienie ze skutkiem natychmiastowym


Opublikowane: 2017-06-05

Nagrody za pracę w administracji rządowej


Opublikowane: 2017-06-02

Korzystanie z urlopu na żądanie


Opublikowane: 2017-05-31

W trakcie wypowiedzenia dowiedziałam się, że jestem w ciąży


Opublikowane: 2017-05-29

Problem z regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych


Opublikowane: 2017-05-26

Urlop zdrowotny po nabyciu praw emerytalnych


Opublikowane: 2017-05-24

Nowy płatny okres zasiłkowy


Opublikowane: 2017-05-22

Premia dla pracownika na urlopie wypoczynkowym


Opublikowane: 2017-05-19

Skrócenie okresu wypowiedzenia w formie aneksu do umowy


Opublikowane: 2017-05-17

Kwalifikacje do nauczania języka polskiego


Opublikowane: 2017-05-15

Pismo od dyrektora o zmianie okresu wypowiedzenia


Opublikowane: 2017-05-12

Brak zapłaty za urlop


Opublikowane: 2017-05-10

Udzielenie zaległego urlopu przez pracodawcę bez uzgodnienia terminu


Opublikowane: 2017-05-08

Druga ciąża na wychowawczym a L4


Opublikowane: 2017-05-05

Skierowanie pracownika na badanie kontrolne po chorobie


Opublikowane: 2017-05-03

Zakończenie umowy o pracę i stosunku pracy


Opublikowane: 2017-05-01

Radny gminy a umowa na okres próbny


Opublikowane: 2017-04-28

Uzupełnienie etatu nauczyciela świetlicą


Opublikowane: 2017-04-26

Przedłużenie umowy a świadectwo pracy


Opublikowane: 2017-04-24

Kontynuacja zatrudnienia a kolejna ciąża


Opublikowane: 2017-04-21

Zabranie premii za nieodebranie telefonu od szefa w niedzielę


Opublikowane: 2017-04-19

Zakup umundurowania w sklepie zewnętrznym


Opublikowane: 2017-04-17

Jak skorygować wynagrodzenie pracownika?


Opublikowane: 2017-04-14

Składki do ZUS kierowcy tylko z najniższej krajowej


Opublikowane: 2017-04-12

Wyliczenie wynagrodzenia podczas chorobowego


Opublikowane: 2017-04-10

Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym


Opublikowane: 2017-04-07

Ustna umowa o pracę, problem z wynagrodzeniem


Opublikowane: 2017-04-05

Program dobrowolnych odejść w spółce


Opublikowane: 2017-04-03

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika kontra dyscyplinarka


Opublikowane: 2017-03-31

Świadczenie kompensacyjne dla nauczyciela


Opublikowane: 2017-03-29

Kara upomnienia dla pracownika


Opublikowane: 2017-03-27

Aneks do umowy o pracę


Opublikowane: 2017-03-24

Czy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych?


Opublikowane: 2017-03-22

Nagroda za 35 lat pracy w szkole


Opublikowane: 2017-03-20

Zmiana dyrektora szkoły podstawowej


Opublikowane: 2017-03-17

Czy można pozwać wójta do sądu pracy?


Opublikowane: 2017-03-15

Odwołanie się od wyroku sądu pracy po kilku latach


Opublikowane: 2017-03-13

Kara nagany bez argumentów i wysłuchania pracownika


Opublikowane: 2017-03-10

Nie przedłużenie umowy ze względu na zbyt niskie wynagrodzenie


Opublikowane: 2017-03-08

Wypowiedzenie umowy i propozycja dalszej pracy na czarno


Opublikowane: 2017-03-06

Wypłata zaległych diet dla kierowcy


Opublikowane: 2017-03-03

Presja wywierana na pracownika przed okresem ochronnym


Opublikowane: 2017-03-01

Konsekwencje za odejście z pracy nie zwracając uwagi na okres wypowiedzenia


Opublikowane: 2017-02-27

Minimalny dzienny wymiar czasu pracy


Opublikowane: 2017-02-24

Polecenia służbowe podczas L4


Opublikowane: 2017-02-22

Udokumentowanie poniesionych kosztów na szkolenie


Opublikowane: 2017-02-20

Opóźnianie wypłaty wynagrodzenia


Opublikowane: 2017-02-17

Co zrobić, jeśli nie znam adresu zamieszkania świadków w sprawie o przywrócenie do pracy


Opublikowane: 2017-02-15

Zbieg zakończenia urlopu wychowawczego i zwolnienia na chore dziecko


Opublikowane: 2017-02-13

Nieprzyjęcie przez szefa wypowiedzenia o umowy pracę


Opublikowane: 2017-02-10

Premia frekwencyjna


Opublikowane: 2017-02-08

Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla niepełnosprawnego pracownika


Opublikowane: 2017-02-06

Dwa dni nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy


Opublikowane: 2017-02-03

Wypowiedzenie umowy-zlecenia bez ważnego powodu


Opublikowane: 2017-02-01

Umowa o pracę bez klauzuli wypowiedzenia


Opublikowane: 2017-01-30

Kara dla pracownika przebywającego na urlopie


Opublikowane: 2017-01-27

Zasiłek macierzyński a dodatek komputerowy i premia


Opublikowane: 2017-01-25

Czy można zrzec się ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy?


Opublikowane: 2017-01-23

Przejście na urlop wychowawczy bez badań okresowych


Opublikowane: 2017-01-20

Dni wolne w systemie 4-brygadowym


Opublikowane: 2017-01-18

Dodatkowe godziny pracy


Opublikowane: 2017-01-16

Inny rozkład godzin nauczanych przedmiotów po macierzyńskim


Opublikowane: 2017-01-13

Odprawa przysługująca nauczycielowi


Opublikowane: 2017-01-11

Czy mogę zamieniać się z kolegami z pracy na dyżury?


Opublikowane: 2017-01-09

Czy mogę wciąż pracować, nie odchodząc na emeryturę?


Opublikowane: 2017-01-06

Przekazanie informacji o urlopie wychowawczym i zajście w ciążę


Opublikowane: 2017-01-04

Obciążenie pracownika za nieumyślnie popełniony błąd


Opublikowane: 2017-01-02

Zapis w umowie o pracę dotyczący odpowiedzialności


Opublikowane: 2016-12-30

Nowy system wynagradzania a uzyskanie dodatku wyrównawczego


Opublikowane: 2016-12-28

Zwolnienie sekretarki w przedszkolu za zmianę fryzury


Opublikowane: 2016-12-26

Czy pracodawca może zmusić pracownika do pracy w sobotę?


Opublikowane: 2016-12-23

Konsekwencje prawne wobec księgowej


Opublikowane: 2016-12-21

Przeniesienie nauczyciela do oddziału zerowego


Opublikowane: 2016-12-19

Zwolnienie z pracy z dnia na dzień


Opublikowane: 2016-12-14

Ochrona ciężarnej kobiety


Opublikowane: 2016-12-12

Czy pracodawca może zwolnić moją żonę?


Opublikowane: 2016-12-09

Czy mogę starać się o przywrócenie do pracy?


Opublikowane: 2016-12-07

Odszkodowanie za niesłuszne zwolnienie z pracy


Opublikowane: 2016-12-05

Odmowa pracownika na wyjazd na delegację


Opublikowane: 2016-12-02

Czy pracodawca może zmusić do dodatkowej pracy w soboty lub niedziele?


Opublikowane: 2016-11-30

Odmowa wyjazdu na delegację


Opublikowane: 2016-11-29

Co wlicza się do okresu niezdolności do pracy?


Opublikowane: 2016-11-28

Zwolnienie po kontroli faktur w firmie


Opublikowane: 2016-11-25

Brak zgody pracodawcy na krótszy okres wypowiedzenia umowy o pracę


Opublikowane: 2016-11-23

Żołnierz na zwolnieniu lekarskim a skierowanie na komisję lekarską


Opublikowane: 2016-11-21

Data rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia


Opublikowane: 2016-11-18

Zwiększenie wynagrodzenia a podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego


Opublikowane: 2016-11-16

Jak bronić się przed przeniesieniem ze szkoły do zerówki?


Opublikowane: 2016-11-15

Podpisanie niesprawiedliwej umowy za porozumieniem stron


Opublikowane: 2016-11-14

Odwołanie zgody na urlop zdrowotny dla nauczyciela


Opublikowane: 2016-11-11

Kiedy pracownik może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia?


Opublikowane: 2016-11-09

Czy dyrektor może dokonać zmiany w moich godzinach nauczania?


Opublikowane: 2016-11-07

Umowy o pracę z ostatnich lat zawierane tylko na rok


Opublikowane: 2016-11-04

Niewypłacona prowizja po rozwiązaniu umowy


Opublikowane: 2016-11-02

Błędne złożenie wniosku o urlop macierzyński


Opublikowane: 2016-10-31

Sezonowa praca w systemie równoważnym


Opublikowane: 2016-10-28

Czy firma może dokonywać potrąceń z wypłaty po wypowiedzeniu?


Opublikowane: 2016-10-26

Brak zwolnienia chorobowego na umowę-zlecenie


Opublikowane: 2016-10-24

Ile dni wolnych przysługuje mi za 3 tygodnie w delegacji?


Opublikowane: 2016-10-21

Odmowa udzielenia dni opieki nad dzieckiem we wskazanym terminie


Opublikowane: 2016-10-19

Rozwiązanie umowy za siedmiodniowym uprzedzeniem


Opublikowane: 2016-10-17

Klauzula przewidująca krótszy okres wypowiedzenia


Opublikowane: 2016-10-14

Nieterminowe wypłaty wynagrodzeń, odsetki


Opublikowane: 2016-10-12

Złożenie wypowiedzenia w trakcie choroby


Opublikowane: 2016-10-10

Dwie umowy na pół etatu a urlop wypoczynkowy


Opublikowane: 2016-10-07

Mobbing w pracy - toksyczny współpracownik


Opublikowane: 2016-10-05

Nadużycia związane z oceną pracy nauczyciela


Opublikowane: 2016-10-03

Jak najszybciej zwolnić się z pracy?


Opublikowane: 2016-09-30

Czy można nauczycielowi zabrać godziny nauczania przedmiotu?


Opublikowane: 2016-09-28

Postępowanie dyscyplinarne wobec nauczyciela


Opublikowane: 2016-09-26

Urlop ojcowski przed końcem umowy


Opublikowane: 2016-09-23

Urodzenie kolejnego dziecka w trakcie urlopu wychowawczego


Opublikowane: 2016-09-21

Jak liczyć urlop w pracy po 12 godzin co 6 dni?


Opublikowane: 2016-09-19

Wypłata zawyżonego wynagrodzenia


Opublikowane: 2016-09-16

Czy pracodawca ma prawo nie płacić za L4 i urlop?


Opublikowane: 2016-09-14

Czy należy mi się średnia urlopowa za miniony rok?


Opublikowane: 2016-09-12

Otrzymanie karty kredytowej w okresie wypowiedzenia


Opublikowane: 2016-09-09

Jak obliczyć ekwiwalent za urlop w przypadku umowy cywilnoprawnej?


Opublikowane: 2016-09-07

W którym dniu otrzymam wypowiedzenie?


Opublikowane: 2016-09-05

Rozprawa sądowa a dzień wolny od pracy


Opublikowane: 2016-09-02

Zawiłości związane z urlopem dla poratowania zdrowia


Opublikowane: 2016-08-31

Podejrzenie spożycia alkoholu w pracy


Opublikowane: 2016-08-29

Czy nadgodziny mogą być narzucone z góry?


Opublikowane: 2016-08-26

Którego dnia miało nastąpić rozwiązanie umowy?


Opublikowane: 2016-08-24

Rażące niedbalstwo pracownika


Opublikowane: 2016-08-22

Czy są szanse na to, żeby tata pozostał w pracy?


Opublikowane: 2016-08-19

Zwolnienie z pracy jedynego żywiciela rodziny


Opublikowane: 2016-08-17

Wynagrodzenie od gminy za zajęcia dodatkowe, czyli ponadwymiarowe


Opublikowane: 2016-08-15

Odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia


Opublikowane: 2016-08-12

Zmiana stanowiska pracy czy zmiana istotnych warunków umowy o pracę?


Opublikowane: 2016-08-10

Odprawa dla nauczyciela po zmniejszeniu pensum


Opublikowane: 2016-08-08

Likwidacja oddziału a pracownice w wieku przedemerytalnym


Opublikowane: 2016-08-05

Proporcje wynagrodzenia


Opublikowane: 2016-08-03

Czy ustne poinformowanie pracownika, że się go zwalnia, jest ważne?


Opublikowane: 2016-07-29

Zamiast urlopu ekwiwalent za niewykorzystany urlop


Opublikowane: 2016-07-27

Zakończenie działalności powodem rozwiązania umowy z pracownikami


Opublikowane: 2016-07-25

Jakie ciężary mogą przewozić kobiety?


Opublikowane: 2016-07-22

Czy nauczyciel dyplomowany nie powinien być zatrudniony w pełnym wymiarze?


Opublikowane: 2016-07-20

Skrócenie okresu wypowiedzenia przez pracownika urzędu gminy


Opublikowane: 2016-07-18

Czy pracodawca może zwolnić z pracy rodzica adopcyjnego?


Opublikowane: 2016-07-15

Umowa na zastępstwo a ciąża pracownicy


Opublikowane: 2016-07-13

Praca równoważna zgodna z Kodeksem pracy


Opublikowane: 2016-07-11

Przyznanie się do przywłaszczenia środków


Opublikowane: 2016-07-08

Redukcja etatu, porozumienie stron czy dyscyplinarka


Opublikowane: 2016-07-06

Wezwanie pracownika do sądu w charakterze świadka


Opublikowane: 2016-07-04

Czy mianowanie jest najlepszą formą zatrudnienia?


Opublikowane: 2016-07-01

Urlop dla wspólnika i nauczyciela


Opublikowane: 2016-06-29

Czy premia wchodzi do podstawy urlopowej i zasiłkowej?


Opublikowane: 2016-06-27

Zaległy dodatek funkcyjny


Opublikowane: 2016-06-24

Urlop na umowie na zastępstwo na pół etatu


Opublikowane: 2016-06-22

Czy był to wypadek przy pracy?


Opublikowane: 2016-06-20

Ustne ustalenie zwolnienia z obowiązku pracy


Opublikowane: 2016-06-17

Godziny ponadwymiarowe zawodowego żołnierza


Opublikowane: 2016-06-15

Wypowiedzenie z powodu ciągłego szykanowania


Opublikowane: 2016-06-13

Dwie umowy o pracę a ciąża


Opublikowane: 2016-06-10

Termin wypłaty wynagrodzenia za pracę


Opublikowane: 2016-06-08

Dłuższy okres wypowiedzenia


Opublikowane: 2016-06-06

Urlop dla poratowanie zdrowia a brak etatu


Opublikowane: 2016-06-03

Wybranie urlopu podczas okresu wypowiedzenia


Opublikowane: 2016-06-01

Co powinno zawierać świadectwo pracy?


Opublikowane: 2016-05-30

Nie każdego świadczenia pracownik może się zrzec


Opublikowane: 2016-05-27

Do kiedy mogę być na urlopie wychowawczym?


Opublikowane: 2016-05-25

Czy grozi mi zwolnienie dyscyplinarne za naruszenie ustawy antykorupcyjnej?


Opublikowane: 2016-05-23

Przymusowy urlop w okresie wypowiedzenia


Opublikowane: 2016-05-20

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony przez pracownika


Opublikowane: 2016-05-18

Odwołanie wypowiedzenia umowy o pracę


Opublikowane: 2016-05-16

Zameldowanie stałe po przeniesieniu


Opublikowane: 2016-05-13

Odstąpienie od aneksu do umowy o pracę


Opublikowane: 2016-05-11

Pracodawca nie odprowadza składek ZUS, co mogę zrobić?


Opublikowane: 2016-05-09

Czy ustne wypowiedzenie umowy o pracę jest skuteczne?


Opublikowane: 2016-05-06

Jak rozwiązać umowę o pracę ze spółdzielnią socjalną?


Opublikowane: 2016-05-04

Dzień rozpoczęcia pracy a prawo do trzynastej wypłaty


Opublikowane: 2016-05-02

Trzecia umowa w nieprzerwanym stosunku pracy


Opublikowane: 2016-04-29

Urlop wychowawczy a nagroda jubileuszowa


Opublikowane: 2016-04-27

Ograniczenia w powierzaniu pracownikowi dodatkowych obowiązków


Opublikowane: 2016-04-25

Odprawa sprawiedliwa dla wszystkich pracowników


Opublikowane: 2016-04-22

Umowa na czas określony a ciąża


Opublikowane: 2016-04-20

Umowa ustna między dyrektorem a nauczycielem


Opublikowane: 2016-04-18

Dodatkowe zlecenia dla urzędnika z urzędu gminy


Opublikowane: 2016-04-15

Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych


Opublikowane: 2016-04-13

Urlop proporcjonalny czy pełny?


Opublikowane: 2016-04-11

Czy pracodawca ponosi odpowiedzialność za wypadek ze skutkiem śmiertelnym spowodowany przez pracownika?


Opublikowane: 2016-04-08

Bezskuteczność wypowiedzenia ze względu na udokumentowaną ciążę pracownicy


Opublikowane: 2016-04-06

Naruszenie obowiązku równego traktowania w zakresie wynagradzania pracowników


Opublikowane: 2016-04-04

Jak wyegzekwować od zakładu pracy zaległe wynagrodzenie?


Opublikowane: 2016-04-01

Jak obciążyć pracownicę za braki towarów?


Opublikowane: 2016-03-30

Nauczyciel - wcześniejsza emerytura i praca


Opublikowane: 2016-03-28

Nadgodziny średniotygodniowe


Opublikowane: 2016-03-25

Niezłożenie podpisu na umowie, ale świadczenie pracy


Opublikowane: 2016-03-23

Dochodzenie roszczeń za nadgodziny


Opublikowane: 2016-03-21

Nietypowe godziny pracy


Opublikowane: 2016-03-18

Łączenie pracy niepedagogicznej z pracą pedagogiczną


Opublikowane: 2016-03-16

Wypowiedzenie układu zbiorowego pracy


Opublikowane: 2016-03-14

Czy pracodawca może wezwać mnie do pracy w trakcie L4?


Opublikowane: 2016-03-11

Służba przygotowawcza a praca


Opublikowane: 2016-03-09

Zmiana przepisów w trakcie toczącej się sprawy sądowej o zaległe wypłaty


Opublikowane: 2016-03-07

Wykonywanie zawodu fizjoterapeuty


Opublikowane: 2016-03-04

Wynagrodzenie dla nauczyciela przebywającego na urlopie zdrowotnym


Opublikowane: 2016-03-02

Podpisanie niekorzystnej umowy na połowę wynagrodzenia


Opublikowane: 2016-02-29

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne ? kto może na nie liczyć?


Opublikowane: 2016-02-26

Zwolnienie z pracy chorego pracownika


Opublikowane: 2016-02-24

Zwolnienie z pracy po urlopie macierzyńskim


Opublikowane: 2016-02-23

Odprawa emerytalna nauczyciela


Opublikowane: 2016-02-22

Tankowałam na koszt szefa ? jakie grożą mi konsekwencje?


Opublikowane: 2016-02-19

Umowa na czas określony a odprawa


Opublikowane: 2016-02-17

Obelgi szefa, jak wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym?


Opublikowane: 2016-02-15

Wykonywanie podobnej działalności jak zakład pracy


Opublikowane: 2016-02-12

Odprawa po otrzymaniu 2-tygodniowego wypowiedzenia


Opublikowane: 2016-02-11

Czy można się odwołać od decyzji dyrektora o odebraniu godzin nadliczbowych?


Opublikowane: 2016-02-10

Jak powinno wyglądać moje wypowiedzenie i świadectwo pracy?


Opublikowane: 2016-02-08

Odprawa po wypowiedzeniu w związku ze zmianą w firmie


Opublikowane: 2016-02-05

Zwolnienie zaraz po urlopie rodzicielskim?


Opublikowane: 2016-02-03

Nawrót choroby wywołany mobbingiem


Opublikowane: 2016-02-02

Sposoby rozwiązania umowy o pracę


Opublikowane: 2016-02-01

Likwidacja oddziału firmy a obniżony wymiar czasu pracy po urlopie wychowawczym


Opublikowane: 2016-01-29

Urlop i dni ustawowo wolne od pracy


Opublikowane: 2016-01-28

Opłacanie składek ZUS za pracownika po terminie


Opublikowane: 2016-01-27

Zwolnienie pracownika a odprawa


Opublikowane: 2016-01-25

Zwolnienie lekarskie a stan nieczynny nauczyciela


Opublikowane: 2016-01-22

Wniosek pracownika o sprostowanie świadectwa pracy


Opublikowane: 2016-01-21

Dodatkowa praca w czasie pobierania świadczenia kompensacyjnego


Opublikowane: 2016-01-20

Jak obliczyć okres wypowiedzenia?


Opublikowane: 2016-01-19

Jak bronić się przed oskarżeniem w pracy?


Opublikowane: 2016-01-18

Podjęcie pracy w czasie urlopu wychowawczego


Opublikowane: 2016-01-15

Operacja podczas okresu wypowiedzenia


Opublikowane: 2016-01-13

Czy można odroczyć okres wypowiedzenia?


Opublikowane: 2016-01-12

Urlop wychowawczy a kolejne dziecko


Opublikowane: 2016-01-11

Brak nagrody na kilka miesięcy przed odejściem na emeryturę


Opublikowane: 2016-01-09

Wysokość dodatku stażowego


Opublikowane: 2016-01-08

Czy muszę wykorzystać urlop na żądanie?


Opublikowane: 2016-01-07

Zatajenie ciąży u lekarza medycyny pracy


Opublikowane: 2016-01-05

Błąd w treści świadectwa pracy


Opublikowane: 2016-01-04

Powrót do pracy a dodatkowy urlop macierzyński


Opublikowane: 2016-01-02

Umowa na zastępstwo nie chroni przed zwolnieniem


Opublikowane: 2015-12-31

Czas pracy kierownika internatu


Opublikowane: 2015-12-30

Ogólny czas przebywania na zwolnieniu lekarskim w trakcie zatrudnienia


Opublikowane: 2015-12-29

Spłata niedoboru inwentaryzacyjnego po śmierci męża


Opublikowane: 2015-12-28

System czasu pracy palacza


Opublikowane: 2015-12-24

Zaległy urlop po urlopie rodzicielskim dla nauczyciela


Opublikowane: 2015-12-21

Zasady wypłacania nagrody jubileuszowej


Opublikowane: 2015-12-18

Pozbawienie dodatku funkcyjnego


Opublikowane: 2015-12-17

Zawarcie umowy o pracę w sposób dorozumiany


Opublikowane: 2015-12-16

Choroba zawodowa nauczyciela


Opublikowane: 2015-12-14

Likwidacja szkoły


Opublikowane: 2015-12-11

Czy można wysłać pracowników na przymusowy urlop?


Opublikowane: 2015-12-09

Urlop dla żołnierza na czas kampanii wyborczej


Opublikowane: 2015-12-08

Matka na urlopie macierzyńskim powracająca z zagranicy


Opublikowane: 2015-12-07

Zakaz nanoszenia zmian w projekcie


Opublikowane: 2015-12-04

Gdzie szukać dowodów pracy w kółku rolniczym


Opublikowane: 2015-12-03

Wypłata wynagrodzenia niezgodnie z umową


Opublikowane: 2015-12-02

Zmniejszenie etatu nauczycielce akademickiej w ciąży


Opublikowane: 2015-11-30

Odpowiedzialność finansowa pracownika banku


Opublikowane: 2015-11-28

Rezygnacja z urlopu macierzyńskiego


Opublikowane: 2015-11-27

Dochód podczas urlopu nauczyciela


Opublikowane: 2015-11-26

Zwolnienie osoby, która poszła na L4


Opublikowane: 2015-11-25

Wynagrodzenie nauczyciela za dni wolne od zajęć


Opublikowane: 2015-11-24

Unieważnienie wypowiedzenia z powodu błędu


Opublikowane: 2015-11-23

Zakaz konkurencji w prawie pracy


Opublikowane: 2015-11-20

Dodatki do wynagrodzenia a urlop wypoczynkowy


Opublikowane: 2015-11-19

Długośc okresu wypowiedzenia


Opublikowane: 2015-11-18

Prawo do urlopu wypoczynkowego po urlopie macierzyńskim


Opublikowane: 2015-11-17

Czy czynności związane z obsługą przedszkola należą do nauczycieli?


Opublikowane: 2015-11-16

Naruszenie obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy


Opublikowane: 2015-11-13

Ruchomy czas pracy a indywidualny rozkład czasu pracy


Opublikowane: 2015-11-12

Dźwiganie ciężarów powodem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika


Opublikowane: 2015-11-11

Roszczenie o wypłatę wyższej odprawy


Opublikowane: 2015-11-10

Przedłużenie umowy na czas określony do dnia porodu


Opublikowane: 2015-11-09

Ograniczenie zatrudnienia - dopełnienie terminów


Opublikowane: 2015-11-06

Czy mogę przedłużyć urlop wychowawczy?


Opublikowane: 2015-11-04

Sprowadzenie zwłok pracownika z zagranicy na koszt pracodawcy


Opublikowane: 2015-11-02

Bezpośredni przełożony i mobbing


Opublikowane: 2015-10-30

Ochrona pracownika przebywającego na urlopie po urodzeniu dziecka


Opublikowane: 2015-10-29

Przerwa między dwoma umowami o pracę


Opublikowane: 2015-10-28

Rozwiązanie umowy z powodu mobbingu


Opublikowane: 2015-10-26

Wynagrodzenie po urlopie macierzyńskim


Opublikowane: 2015-10-23

Pomyłkowa podwójna wypłata wynagrodzenia


Opublikowane: 2015-10-21

Leasing pracowniczy


Opublikowane: 2015-10-19

Podważanie zaufania do pracownika


Opublikowane: 2015-10-16

Jakich informacji pracodawca ma prawo żądać od pracownika?


Opublikowane: 2015-10-14

Zmniejszenie pensum nauczyciela dyplomowanego


Opublikowane: 2015-10-13

Nieobowiązkowe składniki wynagrodzenia za pracę


Opublikowane: 2015-10-10

Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy


Opublikowane: 2015-10-09

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy


Opublikowane: 2015-10-07

Wypłata zasiłku macierzyńskiego w razie przedłużenia umowy do dnia porodu


Opublikowane: 2015-10-06

Badania kontrolne po zwolnieniu lekarskim


Opublikowane: 2015-10-05

7 lat pracy przed urlopem dla poratowania zdrowia


Opublikowane: 2015-09-30

Czy opłaca mi się finansowo świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli?


Opublikowane: 2015-09-28

Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy nauczyciela a ochrona przed zwolnieniem


Opublikowane: 2015-09-25

Zmiana etatu w ciąży i L4 a kontrola ZUS


Opublikowane: 2015-09-23

Wstrzymanie ustalonego urlopu


Opublikowane: 2015-09-18

Rozwiązanie umowy zawartej na czas próbny


Opublikowane: 2015-09-16

Umowa o pracę na zastępstwo


Opublikowane: 2015-09-14

Warunki udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia


Opublikowane: 2015-09-13

Zatarcie kary nagany


Opublikowane: 2015-09-11

Nałożenie kary porządkowej na pracownika


Opublikowane: 2015-09-10

Czasu pracy wychowawcy w ośrodku szkolno-wychowawczym


Opublikowane: 2015-09-09

Inspektor ds. bhp


Opublikowane: 2015-09-08

Założenie biura pośrednictwa pracy


Opublikowane: 2015-09-07

Obniżenie wynagrodzenia pracownika w wieku przedemerytalnym


Opublikowane: 2015-09-04

Zasady przechodzenia nauczycieli na emeryturę


Opublikowane: 2015-09-03

Kiedy nauczyciel może iść na urlop dla poratowania zdrowia?


Opublikowane: 2015-09-02

Rozgraniczenie umowy cywilnoprawnej od umowy o pracę


Opublikowane: 2015-09-01

Zwrot zasiłku na zagospodarowanie


Opublikowane: 2015-08-31

Aneksowanie umowy o pracę a okres wypowiedzenia


Opublikowane: 2015-08-28

Odprawa emerytalna dla nauczyciela


Opublikowane: 2015-08-27

Nieterminowe wypłacanie wynagrodzenia a rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia


Opublikowane: 2015-08-26

Zajęcie wierzytelności przy umowie-zleceniu i umowie o pracę


Opublikowane: 2015-08-24

Czy pracodawca może przenieść pracownika do innej miejscowości?


Opublikowane: 2015-08-21

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem a prawo do odprawy


Opublikowane: 2015-08-19

Kiedy dokładnie muszę zlożyc wymówienie?


Opublikowane: 2015-08-17

Ryczałt za noclegi w kabinie


Opublikowane: 2015-08-14

Umowa na 3 miesiące a przeniesienie zakładu pracy


Opublikowane: 2015-08-12

Brak powiadomienia urzędu pracy o podjęciu zatrudnienia


Opublikowane: 2015-08-10

Powrót do pracy po urlopie rodzicielskim


Opublikowane: 2015-08-09

Status nauczyciela prowadzącego zajęcia korekcyjno-kompensacyjne


Opublikowane: 2015-08-07

Czy należy się odprawa w związku z wypowiedzeniem umowy z powodu likwidacji stanowiska pracy?


Opublikowane: 2015-08-05

Obliczenie stażu pracy dla ustalenia długości okresu wypowiedzenia


Opublikowane: 2015-08-04

Jak wypowiedzieć pracodawcy umowę o pracę?


Opublikowane: 2015-08-03

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy a zakończenie stosunku pracy


Opublikowane: 2015-07-31

Rozwiązanie umowy a zwrot kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych


Opublikowane: 2015-07-30

Pełnienie dyżuru w domu a odpoczynek


Opublikowane: 2015-07-29

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z pracownikiem na zwolnieniu lekarskim


Opublikowane: 2015-07-28

Anulowanie zwolnienia lekarskiego


Opublikowane: 2015-07-27

Odprawa a zwolnienie za porozumieniem stron


Opublikowane: 2015-07-26

Kwalifikacje do nauczania języka obcego w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych


Opublikowane: 2015-07-25

Wydanie pisemnej umowy o pracę


Opublikowane: 2015-07-24

Kiedy umowa na czas określony przekształca się w umowę na czas nieokreślony?


Opublikowane: 2015-07-22

Monitoring i podsłuch w pracy


Opublikowane: 2015-07-21

Składki osoby współpracującej


Opublikowane: 2015-07-20

Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę a nowa umowa o pracę


Opublikowane: 2015-07-19

Zgłoszenie przestępstwa przez pracodawcę


Opublikowane: 2015-07-18

Godziny nadliczbowe w okresie wypowiedzenia


Opublikowane: 2015-07-16

Przywrócenie pracownika do pracy przez sąd


Opublikowane: 2015-07-14

Zwolnienie z pracy nauczyciela a wysokość odprawy


Opublikowane: 2015-07-13

Rozwiązanie umowy o pracę w trybie art. 53 Kodeksu pracy


Opublikowane: 2015-07-12

Wykorzystanie urlopu w okresie wypowiedzenia


Opublikowane: 2015-07-10

Orzeczenie o niezdolności do służby wojskowej


Opublikowane: 2015-07-09

Cofnięcie skierowania do nauczania religii w szkole


Opublikowane: 2015-07-08

Ciężarna pracownica


Opublikowane: 2015-07-07

Umowa zlecenie czy umowa o dzieło?


Opublikowane: 2015-07-06

Rozwiązanie umowy o pracę na czas nieokreślony za porozumieniem stron


Opublikowane: 2015-07-04

Osoba z grupą niepełnosprawności umiarkowaną


Opublikowane: 2015-07-03

Kara porządkowa a alkohol


Opublikowane: 2015-07-02

Ciąża w trakcie wypowiedzenia umowy o pracę


Opublikowane: 2015-07-01

Godziny nadliczbowe w systemie równoważnym i 3/4 etatu


Opublikowane: 2015-06-30

Urlop wychowawczy z jednego zakładu pracy


Opublikowane: 2015-06-29

Pracownica na urlopie macierzyńskim a likwidacja firmy


Opublikowane: 2015-06-26

Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego


Opublikowane: 2015-06-25

Odprawa pieniężna w przypadku niezaakceptowania zmiany warunków


Opublikowane: 2015-06-24

Dyskryminacja nauczyciela podczas restrukturyzacji szkoły


Opublikowane: 2015-06-23

Czy iść na zwolnienie lekarskie?


Opublikowane: 2015-06-22

Zmniejszenie liczby oddziałów w szkole


Opublikowane: 2015-06-21

Odpowiedzialność za powierzone mienie


Opublikowane: 2015-06-19

Jak zgodnie z przepisami zwolnić pracownika?


Opublikowane: 2015-06-18

Zatrudnienie na 1/2 etatu a wysokość odprawy emerytalnej nauczyciela


Opublikowane: 2015-06-17

Obawa o zwolnienie z pracy


Opublikowane: 2015-06-16

Wynagrodzenie nauczyciela w okresie uzupełniania wykształcenia


Opublikowane: 2015-06-15

Urlop dla poratowania zdrowia udzielony w dwóch szkolach


Opublikowane: 2015-06-14

Przejście na urlop wychowawczy po roku


Opublikowane: 2015-06-13

Trzy miesiące świadczenia rehabilitacyjnego


Opublikowane: 2015-06-12

Jak się bronić przed zwolnieniem dyscyplinarnym?


Opublikowane: 2015-06-11

Polecenie przełożonego


Opublikowane: 2015-06-10

Urlop wychowawczy a likwidacja oddziału


Opublikowane: 2015-06-09

Międzyoddziałowe nauczanie języka angielskiego


Opublikowane: 2015-06-08

Pracownik nie rozliczył się z firmą - co robić?


Opublikowane: 2015-06-05

Nieopłacona praca w nadgodzinach


Opublikowane: 2015-06-03

Zastępstwa nauczyciela bibliotekarza


Opublikowane: 2015-06-02

Zawieszenie świadczenia kompensacyjnego


Opublikowane: 2015-06-01

Ustne wypowiedzenie umowy o pracę


Opublikowane: 2015-05-31

Nauczyciel z prawem do wcześniejszej emerytury a wypowiedzenie


Opublikowane: 2015-05-30

Zmiana podstawy rozwiązania umowy o pracę


Opublikowane: 2015-05-28

Rozliczanie pracy w niedziele i święta


Opublikowane: 2015-05-27

Zmiana stanowiska pracy pracownika w przedemerytalnym okresie ochronnym


Opublikowane: 2015-05-26

Zgłoszenie gotowości do podjęcia pracy


Opublikowane: 2015-05-25

Przeniesienie w stan nieczynny po urlopie zdrowotnym


Opublikowane: 2015-05-24

Zasiłek dla bezrobotnych a dywidenda


Opublikowane: 2015-05-23

Czy osiągnięcie wieku emerytalnego może być przyczyną zwolnienia?


Opublikowane: 2015-05-22

Przedłużenie terminowej umowy o pracę do dnia porodu


Opublikowane: 2015-05-21

Praca stojąca w recepcji hotelowej


Opublikowane: 2015-05-20

Uzasadnienie zmiany wymiaru etatu nauczyciela


Opublikowane: 2015-05-19

Zmiana warunków pracy dla osoby przed emeryturą


Opublikowane: 2015-05-18

Refundacja okularów dla nauczyciela


Opublikowane: 2015-05-17

Wcześniejsza emerytura, urlop na poratowanie zdrowia, choroba zawodowa


Opublikowane: 2015-05-15

Komu przysługuje zasiłek macierzyński?


Opublikowane: 2015-05-14

Refaktura wystawiona przez byłego pracodawcę


Opublikowane: 2015-05-13

Cofnięcie wypowiedzenia za porozumieniem stron


Opublikowane: 2015-05-12

Notatka służbowa


Opublikowane: 2015-05-11

Przywrócenie do pracy a zwrot odprawy emerytalnej


Opublikowane: 2015-05-10

Co czwarta niedziela wolna od pracy


Opublikowane: 2015-05-09

Urlop wypoczynkowy a zmiana pracy


Opublikowane: 2015-05-08

Stan nieczynny dla nauczyciela przed mianowaniem


Opublikowane: 2015-05-07

Czy mogę mieć obowiązek występowania jako pełnomocnik klientów?


Opublikowane: 2015-05-06

Rozwiązanie umowy o pracę w okresie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego


Opublikowane: 2015-05-05

Jak rozstać się z pracownicą, która nie spełnia wymagań?


Opublikowane: 2015-05-04

Kogo nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych?


Opublikowane: 2015-05-03

Z czym się muszę liczyć po powrocie z długiego wychowawczego?


Opublikowane: 2015-05-02

Działania pracodawcy a długi staż pracy


Opublikowane: 2015-05-01

Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych


Opublikowane: 2015-04-30

Redukcja etatów a wypowiedzenie zmieniające


Opublikowane: 2015-04-29

Odmowa udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia


Opublikowane: 2015-04-28

Praca na czarno - konsekwencje


Opublikowane: 2015-04-27

Obniżony wymiar czasu pracy albo urlop wychowawczy


Opublikowane: 2015-04-26

Rozwiązanie stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim


Opublikowane: 2015-04-25

Powrót do pracy po urlopie wychowawczym


Opublikowane: 2015-04-24

Wybór sposobu rozwiązania umowy o pracę


Opublikowane: 2015-04-23

Ciąża a likwidacja stanowiska pracy


Opublikowane: 2015-04-22

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne - warunki


Opublikowane: 2015-04-21

Zwolnienie z pracy podczas trwania świadczenia rehabilitacyjnego


Opublikowane: 2015-04-20

Wynagrodzenia chorobowe w trakcie urlopu macierzyńskiego


Opublikowane: 2015-04-19

Świadczenie kompensacyjne dla nauczyciela


Opublikowane: 2015-04-18

Jak odzyskać zaległe wynagrodzenie?


Opublikowane: 2015-04-17

Dodatek funkcyjny z tytułu zastępstwa pracownika


Opublikowane: 2015-04-16

Bezpłatne nadgodziny nauczyciela


Opublikowane: 2015-04-15

Odmowa udzielenia zgody na rezygnację z urlopu wychowawczego


Opublikowane: 2015-04-14

Wypadek na stażu z PUP


Opublikowane: 2015-04-13

Zaskarżenie zwolnienia w sądzie pracy


Opublikowane: 2015-04-12

Ochrona przedemerytalna a zwolnienie z pracy


Opublikowane: 2015-04-11

Potwierdzenie zatrudnienia przez mianowanie


Opublikowane: 2015-04-10

Zwolnienie - odprawa z pracy


Opublikowane: 2015-04-09

Staż pracy w biurze projektów kolejowych


Opublikowane: 2015-04-08

Wynagrodzenie nauczyciela w stanie nieczynnym


Opublikowane: 2015-04-07

Odpowiedzialność pracownika za samochód służbowy


Opublikowane: 2015-04-06

Wcześniejsza emerytura nauczyciela


Opublikowane: 2015-04-05

Kolejna umowa na czas określony dla nauczyciela w przedszkolu


Opublikowane: 2015-04-04

Skutki przerwania urlopu wypoczynkowego chorobą


Opublikowane: 2015-04-03

Odprawa dla nauczyciela dyplomowanego


Opublikowane: 2015-04-02

Odprawa za zwolnienie z pracy


Opublikowane: 2015-04-01

Ograniczenie godzin pracy przed informacją o ciąży


Opublikowane: 2015-03-31

Dzień wolny dla nauczyciela za pracę w sobotę


Opublikowane: 2015-03-30

Kolejne zwolnienie lekarskie nauczyciela


Opublikowane: 2015-03-29

Wynagrodzenie za wykonaną pracę


Opublikowane: 2015-03-28

Odsetki za okres wypowiedzenia


Opublikowane: 2015-03-27

Odchodzę z pracy, jaki okres wypowiedzenia mnie obowiązuje?


Opublikowane: 2015-03-26

Przejście zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę


Opublikowane: 2015-03-25

Odprawa pieniężna w przypadku indywidualnego zwolnienia


Opublikowane: 2015-03-24

Zwolnienie z pracy kilka miesięcy przed emeryturą


Opublikowane: 2015-03-23

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę


Opublikowane: 2015-03-22

Sytuacja pracownicy po urlopie macierzyńskim wobec przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę


Opublikowane: 2015-03-21

Przebywanie na płatnym urlopie wychowawczym


Opublikowane: 2015-03-20

Odmowa ZUS wydania zaświadczenia A1


Opublikowane: 2015-03-19

Dwie umowy o pracę - ile stosunków pracy?


Opublikowane: 2015-03-18

Okres pracy przed pójściem na urlop zdrowotny


Opublikowane: 2015-03-17

Umowa rozwiązująca umowę o pracę


Opublikowane: 2015-03-16

Czy mogę otrzymać odprawę, a potem zatrudnić się w szkole niepublicznej?


Opublikowane: 2015-03-15

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron i skrócenie okresu wypowiedzenia a wynagrodzenie


Opublikowane: 2015-03-14

Obawa o dalszą pracę


Opublikowane: 2015-03-13

Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa


Opublikowane: 2015-03-12

Śmierć pracownika podczas świadczenia pracy


Opublikowane: 2015-03-11

Błędne świadectwo pracy i angaże jako dowód


Opublikowane: 2015-03-10

Czy warto kontynuować pracę mimo upadku firmy?


Opublikowane: 2015-03-09

Ponaglenie pracodawcy do wydania zaświadczenia dla ZUS


Opublikowane: 2015-03-08

Czy umowa-zlecenie ma znaczenie przy ustalaniu okresu wypowiedzenia?


Opublikowane: 2015-03-07

Porozumienie stron między pracownikiem a pracodawcą


Opublikowane: 2015-03-06

Praca w dni świąteczne za dodatkowym wynagrodzeniem


Opublikowane: 2015-03-05

Przeniesienie w inne miejsce pracy oddalone od dotychczasowego


Opublikowane: 2015-03-04

Sytuacja pracownicy po urlopie macierzyńskim wobec przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę


Opublikowane: 2015-03-03

Zwolnienie nauczyciela kontraktowego


Opublikowane: 2015-03-02

Kiedy dla mnie zaczyna się okres ochrony przedemerytalnej?


Opublikowane: 2015-02-27

Czy nauczyciel bibliotekarz może mieć godziny ponadwymiarowe?


Opublikowane: 2015-02-26

Odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia


Opublikowane: 2015-02-25

Możliwość powrotu do pracy po rozwiązaniu umowy na własny wniosek


Opublikowane: 2015-02-24

Prawo do odprawy emerytalnej przy wypowiedzeniu umowy


Opublikowane: 2015-02-23

Orzeczenie o niepełnosprawności a dodatkowy urlop wychowawczy


Opublikowane: 2015-02-20

Wypowiedzenie umowy czasowej mimo braku takiej możliwości


Opublikowane: 2015-02-19

Kiedy nauczyciel mianowany może być zatrudniony na czas określony?


Opublikowane: 2015-02-18

Zwolnienie lekarskie po urlopie macierzyńskim


Opublikowane: 2015-02-17

Zasady udzielania urlopu dla poratowania zdrowia


Opublikowane: 2015-02-16

Nagana za korzystanie z internetu w czasie pracy


Opublikowane: 2015-02-13

Zaległy urlop wypoczynkowy nauczyciela


Opublikowane: 2015-02-12

Wyjście na pocztę w czasie zwolnienia chorobowego


Opublikowane: 2015-02-11

Wypowiedzenie z powodu niezdolności do pracy


Opublikowane: 2015-02-10

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika będącego na urlopie wychowawczym


Opublikowane: 2015-02-09

Udowodnienie związku między zwolnieniem z pracy a chorobą psychiczną


Opublikowane: 2015-02-06

Odebranie części godzin nauczycielowi zatrudnionemu na świetlicy


Opublikowane: 2015-02-05

Powrót do pracy po długiej chorobie


Opublikowane: 2015-02-04

Rozwiązanie umowy o pracę w trybie art. 55 K.p.


Opublikowane: 2015-02-03

Wypadek w drodze powrotnej do pracy po świętach


Opublikowane: 2015-02-02

Odwołanie od postanowienia sądu pracy


Opublikowane: 2015-01-30

Urlop zdrowotny nauczyciela


Opublikowane: 2015-01-29

Jak przerwać urlop wychowawczy i pójść na zwolnienie lekarskie?


Opublikowane: 2015-01-28

Likwidacja stanowiska pracownika w okresie przedemerytalnym


Opublikowane: 2015-01-27

Urlop i zasiłek macierzyński dla opiekuna prawnego dziecka


Opublikowane: 2015-01-26

Wypowiedzenie zmieniające a odprawa


Opublikowane: 2015-01-23

Zmiana zakresu obowiązków pracownika


Opublikowane: 2015-01-21

Umowa o pracę tymczasową a ciąża


Opublikowane: 2015-01-19

Zwolnienie nauczyciela szkoły niepublicznej na prawach publicznej


Opublikowane: 2015-01-16

Adaptacja zawodowa w policji a macierzyństwo


Opublikowane: 2015-01-15

Żądanie dopłaty za paliwo tankowane do TIR-a


Opublikowane: 2015-01-14

Zwolnienie lekarskie po rozwiązaniu umowy o pracę


Opublikowane: 2015-01-13

Nadgodziny kierownika robót na budowie


Opublikowane: 2015-01-12

Łączenie klas w szkole


Opublikowane: 2015-01-10

Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę 64-letniemu pracownikowi?


Opublikowane: 2015-01-09

Spóźnianie się z wypłaceniem wypłaty na konto


Opublikowane: 2015-01-08

Praca na zastępstwo, zmiana umowy i ciąża


Opublikowane: 2015-01-07

Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę a rozwiązanie umowę o pracę


Opublikowane: 2015-01-06

Okresowe powierzenie pracownikowi innej pracy


Opublikowane: 2015-01-05

Jakie wynagrodzenie za godziny nadliczbowe?


Opublikowane: 2015-01-05

Jakie wynagrodzenie za godziny nadliczbowe?


Opublikowane: 2015-01-05

Kwalifikacje a awans zawodowy nauczyciela


Opublikowane: 2015-01-03

W czasie przedłużającej się podróży służbowej pracownikowi skończyła się umowa o pracę


Opublikowane: 2014-12-30

Jak prawidłowo zwolnić pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony?


Opublikowane: 2014-12-29

Czas wolny w zamian za godziny nadliczbowe


Opublikowane: 2014-12-23

Powrót do pracy nauczyciela po urlopie macierzyńskim


Opublikowane: 2014-12-22

Należności od pracodawcy za wiele nadgodzin


Opublikowane: 2014-12-18

Zwolnienie pracownicy po powrocie z urlopu macierzyńskiego


Opublikowane: 2014-12-17

Zatrudnienie po urlopie wychowawczym


Opublikowane: 2014-12-16

Wymiar urlopu wypoczynkowego po urlopie wychowawczym


Opublikowane: 2014-12-15

Rozwiązanie umowę o pracę z pracownikiem pobierającym świadczenie rehabilitacyjne


Opublikowane: 2014-12-12

Czy pracodawca może wymusić na pracowniku rezygnację z nadgodzin?


Opublikowane: 2014-12-09

Czy pracodawca może mnie zwolnić, jeśli będę na chorobowym?


Opublikowane: 2014-12-08

Zmuszanie przez pracodawcę do rozwiązania umowy


Opublikowane: 2014-12-05

Kto ma prawo do urlopu wychowawczego?


Opublikowane: 2014-12-04

Praca na umowę i na zlecenie u jednego pracodawcy


Opublikowane: 2014-12-03

Dwie odprawy po wypowiedzeniu umowy o pracę?


Opublikowane: 2014-12-02

Dodatek motywacyjny dla nauczyciela


Opublikowane: 2014-12-01

Porównanie wynagrodzenie za pracę na dwóch stanowiskach


Opublikowane: 2014-11-26

Odprawa emerytalna działacza związkowego


Opublikowane: 2014-11-25

Skrócenie okresu wypowiedzenia przez pracodawcę


Opublikowane: 2014-11-24

Moment odejścia z pracy a prawo do odprawy


Opublikowane: 2014-11-21

Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę z powodu ciąży


Opublikowane: 2014-11-20

Ochrona przedemerytalna pracownika


Opublikowane: 2014-11-19

Koniec urlopu wychowawczego i kolejna ciąża


Opublikowane: 2014-11-18

Przerwy w zatrudnieniu a wymiar urlopu wypoczynkowego


Opublikowane: 2014-11-17

Wypowiedzenie umowy o pracę w wieku przedemerytalnym


Opublikowane: 2014-11-14

Zatrudnienie nauczyciela kontraktowego w bibliotece szkolnej


Opublikowane: 2014-11-13

Zwolnienie po urlopie wychowawczym


Opublikowane: 2014-11-12

Upadłość i niewypłacalność pracodawcy


Opublikowane: 2014-11-10

Ustanie stosunku pracy z trybem natychmiastowym


Opublikowane: 2014-11-07

Rozliczenie urlopu dla dwóch osób na tym samym stanowisku pracy


Opublikowane: 2014-11-06

Macierzyński a umowa-zlecenie


Opublikowane: 2014-11-04

Wynagrodzenie nauczyciela za godziny ponadwymiarowe


Opublikowane: 2014-11-03

Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracji i obsługi szkół


Opublikowane: 2014-10-31

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony


Opublikowane: 2014-10-29

Zmiana struktury organizacyjnej spółdzielni i wypowiedzenie zmieniające


Opublikowane: 2014-10-28

Wynagrodzenie po przywróceniu do pracy


Opublikowane: 2014-10-24

Jak najszybciej można rozwiązać obecną umowę o pracę?


Opublikowane: 2014-10-23

Zwiększenie zakresu czynności pracownika


Opublikowane: 2014-10-22

Skrócenie okresu wypowiedzenia umowy przez pracownika


Opublikowane: 2014-10-21

Windykacja zaległego wynagrodzenia


Opublikowane: 2014-10-20

Przywrócenie do pracy nauczyciela pozostającego w stanie nieczynnym


Opublikowane: 2014-10-17

Rozwiązanie umowy o pracę z pracownicą po urlopie macierzyńskim


Opublikowane: 2014-10-16

Uzupełnienie etatu tzw. godzinami karcianymi


Opublikowane: 2014-10-15

Odpowiedzialność materialna pracownika za powierzone mienie


Opublikowane: 2014-10-14

Wliczanie okresu niezdolności do pracy przy określaniu zasiłku


Opublikowane: 2014-10-13

Manko na magazynie ? odpowiedzialność materialna pracownika


Opublikowane: 2014-10-10

Okres ochronny pracownika przed emeryturą


Opublikowane: 2014-10-09

Ciąża po wypowiedzeniu lub w stanie nieczynnym


Opublikowane: 2014-10-08

Ile dni urlopu mi przysługuje?


Opublikowane: 2014-10-07

Przydział godzin nauczania przez dyrektora szkoły


Opublikowane: 2014-10-06

Wycofanie wniosku o stan nieczynny nauczyciela


Opublikowane: 2014-10-03

Zasiłek chorobowy dla kobiety w ciąży


Opublikowane: 2014-10-02

Jak odzyskać niewypłacone wynagrodzenie z umowy-zlecenia?


Opublikowane: 2014-10-01

Czy został złamany zakaz konkurencji?


Opublikowane: 2014-09-30

Ubezpieczenie wypadkowe marynarza


Opublikowane: 2014-09-29

Rozwiązanie umowy z powodu niewypłacalności firmy


Opublikowane: 2014-09-26

Wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego podczas urlopu dla poratowania zdrowia


Opublikowane: 2014-09-25

Czy Karta Nauczyciela obejmuje psychologa w młodzieżowym ośrodku socjoterapii?


Opublikowane: 2014-09-24

Wypowiedzenie umowy po urlopie wychowawczym


Opublikowane: 2014-09-23

Przedwstępna umowa o pracę


Opublikowane: 2014-09-22

Wykorzystywanie własnego sprzętu do celów służbowych


Opublikowane: 2014-09-19

Okres 183 dni przy delegacji zagranicznej


Opublikowane: 2014-09-18

Obniżenie pensji z powodu przerwy w zwolnieniu lekarskim w czasie ciąży


Opublikowane: 2014-09-17

Wypowiedzenie umowy o pracę bez uzasadnienia


Opublikowane: 2014-09-16

Urlop zdrowotny dla nauczyciela


Opublikowane: 2014-09-15

Rozpoczęcie działalności w tej samej branży co była firma


Opublikowane: 2014-09-12

Uzyskanie świadczenia socjalnego mimo nieujawnienia dochodów małżonka


Opublikowane: 2014-09-11

Urlop wychowawczy i przejście na zwolnienie lekarskie


Opublikowane: 2014-09-10

Praca po godzinach i problem z wypłatą


Opublikowane: 2014-09-09

Ochrona przed zwolnieniem po powrocie z urlopu wychowawczego


Opublikowane: 2014-09-08

Oddelegowanie pracownika do innej pracy a wynagrodzenie


Opublikowane: 2014-09-05

Odbycie szkolenia podczas zasiłku chorobowego w czasie ciąży


Opublikowane: 2014-09-04

Czy mogę domagać się wypłaty premii?


Opublikowane: 2014-09-03

Rozliczenie godzin nadliczbowych i diet


Opublikowane: 2014-09-02

Brak umowy o pracę w formie pisemnej


Opublikowane: 2014-09-01

Dyskryminacja w kwestii wynagrodzenia


Opublikowane: 2014-08-28

Kończąca się umowa o pracę na czas określony


Opublikowane: 2014-08-27

Zmiana pracodawcy w okresie poprzedzającym przejście na urlop rodzicielski


Opublikowane: 2014-08-26

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika będącego na zwolnieniu lekarskim


Opublikowane: 2014-08-25

Wygaśnięcie umowy o pracę na urlopie macierzyńskim


Opublikowane: 2014-08-22

Porozumienie zmieniające umowę o pracę


Opublikowane: 2014-08-21

Pensja po powrocie do pracy po urlopie wychowawczym


Opublikowane: 2014-08-20

Uzasadnienie rozwiązania umowy o pracę


Opublikowane: 2014-08-19

Mobbingowanie przez osobę bliską dyrektorowi


Opublikowane: 2014-08-12

Komu można wręczyć wypowiedzenie umowy-zlecenia?


Opublikowane: 2014-08-11

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron a ciąża


Opublikowane: 2014-08-08

Jak wyegzekwować wyrównanie dodatku za wysługę lat?


Opublikowane: 2014-08-07

Urlop nauczyciela pracującego w punkcie przedszkolnym


Opublikowane: 2014-08-05

Wyjazd do pracy za granicę ? delegowanie pracowników


Opublikowane: 2014-08-04

Odwołanie pracownika od wypowiedzenia umowy o pracę


Opublikowane: 2014-08-02

Pensum dydaktyczne


Opublikowane: 2014-07-31

Odpowiedzialność pracownika za powierzony samochód służbowy


Opublikowane: 2014-07-30

Odprawa pośmiertna po zmarłym policjancie


Opublikowane: 2014-07-29

Rozliczenie ryczałtu za używanie samochodu osobowego do celów prywatnych


Opublikowane: 2014-07-28

Doskonalenie zawodowe katechety a wyjazd na pielgrzymkę


Opublikowane: 2014-07-21

Porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy


Opublikowane: 2014-07-18

Zmiana miejsca zatrudnienia pracownika


Opublikowane: 2014-07-17

Czy można wydłużyć okres wypowiedzenia umowy o pracę?


Opublikowane: 2014-07-16

Niezachowany okres wypowiedzenia przy rozwiązaniu umowy


Opublikowane: 2014-07-15

Zwolnienie pracownika przez dyrektora zatrudnionego niezgodnie z prawem


Opublikowane: 2014-07-14

Świadczenie podobnych usług w ramach działalności i na umowę-zlecenie


Opublikowane: 2014-07-10

Ubezpieczenie wypadkowe przy umowie-zleceniu


Opublikowane: 2014-07-09

Konieczność stawienia się w pracy podczas urlopu na żądanie


Opublikowane: 2014-07-08

Łączenie stanowisk w ramach projektu unijnego


Opublikowane: 2014-07-07

Za późne złożenie wniosku o urlop macierzyński


Opublikowane: 2014-07-04

System równoważnego czasu pracy


Opublikowane: 2014-07-03

Ochrona pracownika w wieku przedemerytalnym


Opublikowane: 2014-07-02

Groźba utraty pracy


Opublikowane: 2014-07-01

Ewidencjonowanie czasu pracy za pomocą odcisku palca


Opublikowane: 2014-06-27

Wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony


Opublikowane: 2014-06-25

Pełnienie nocnych dyżurów przez lekarkę, która ma roczne dziecko


Opublikowane: 2014-06-24

Diety w firmie transportowej


Opublikowane: 2014-06-23

Niezgoda na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron


Opublikowane: 2014-06-20

Aneks do umowy wprowadzający nowe stanowisko pracy


Opublikowane: 2014-06-17

Zgoda na ograniczenie zatrudnienia


Opublikowane: 2014-06-16

Zajście w ciążę podczas okresu wypowiedzenia


Opublikowane: 2014-06-13

Wypłata dodatków za nadgodziny


Opublikowane: 2014-06-11

Ustne oddelegowanie pracownika


Opublikowane: 2014-06-10

Wypowiedzenie zmieniające ? zamiana stanowisk pracy


Opublikowane: 2014-06-09

Sfałszowanie zaświadczenia lekarskiego


Opublikowane: 2014-06-06

Dyskryminacja pośrednia


Opublikowane: 2014-06-05

Osiągnięcie wieku emerytalnego a wypowiedzenie stosunku pracy


Opublikowane: 2014-06-04

Opłacenie faktury za niewykonaną usługę


Opublikowane: 2014-06-03

Praca w nocy a urlop


Opublikowane: 2014-06-02

Świadczenia dodatkowe z tytułu zatrudnienia


Opublikowane: 2014-05-30

Wniosek o przywrócenie całego etatu


Opublikowane: 2014-05-29

Brak zapłaty za nadgodziny we Francji - co robić?


Opublikowane: 2014-05-28

Urlop nauczyciela przedszkolnego


Opublikowane: 2014-05-26

Oddelegowanie do Niemiec


Opublikowane: 2014-05-23

Zmiana rodzaju umowy - Praca na zastępstwo


Opublikowane: 2014-05-22

Utrata zaufania do pracownika


Opublikowane: 2014-05-21

Przerwa w zatrudnieniu a ubezpieczenie


Opublikowane: 2014-05-19

Zwolnienie lekarskie a umowa-zlecenie


Opublikowane: 2014-05-16

Wypowiedzenie umowy z powodu braku wynagrodzenia


Opublikowane: 2014-05-15

Zmiana pracy w czasie ciąży


Opublikowane: 2014-05-14

Dyscyplina w pracy


Opublikowane: 2014-05-13

Powierzenie pracownikowi innej pracy


Opublikowane: 2014-05-12

Wypowiedzenie umowy o pracę w czasie urlopu zdrowotnego


Opublikowane: 2014-05-09

Groźba utraty pracy


Opublikowane: 2014-05-08

Zwolnienie pracownicy po urlopie wychowawczym


Opublikowane: 2014-05-07

Zawał serca jako wypadek w pracy


Opublikowane: 2014-05-07

Okres ochronny a umowa na czas określony


Opublikowane: 2014-04-25

Ochrona nauczycieli


Opublikowane: 2014-04-24

Ograniczenie godzin pracy


Opublikowane: 2014-04-22

Przejęcie zakładu pracy


Opublikowane: 2014-04-18

Nieprzyjęcie wypowiedzenia zmieniającego


Opublikowane: 2014-04-17

Przedłużenie umowy do dnia porodu


Opublikowane: 2014-04-15

Długotrwała choroba pracownika


Opublikowane: 2014-04-14

Dopuszczenie pracownika do pracy


Opublikowane: 2014-04-11

Nierówne traktowanie w pracy


Opublikowane: 2014-04-10

Wypłata odprawy


Opublikowane: 2014-04-08

Szkodliwy wpływ pracy na zdrowie


Opublikowane: 2014-04-07

Czas pracy logopedy


Opublikowane: 2014-02-10

Zwrot odprawy


Opublikowane: 2014-01-14

Nadgodziny przedstawiciela handlowego


Opublikowane: 2013-07-03

Umowa na czas określony a wymiar urlopu


Opublikowane: 2013-06-28

Decyzje kadrowe w szkole - pół etatu dla pracownicy świetlicy


Opublikowane: 2013-06-26

Ile dni urlopu należy udzielić?


Opublikowane: 2013-06-21

Czy urlop można podzielić na mniejsze części jak 14 dni?


Opublikowane: 2013-06-19

Urząd pracy a zameldowanie


Opublikowane: 2013-06-14

Zmiana godziny rozpoczynania pracy


Opublikowane: 2013-06-12

Urlop w pierwszym roku pracy


Opublikowane: 2013-06-07

Czy można bez problemu wypowiedzieć umowę-zlecenie?


Opublikowane: 2013-06-05

Okres ochronny po powrocie z urlopu wychowawczego


Opublikowane: 2013-05-31

Niezapłacenie poborów przez pracodawcę i rozwiązanie umowy przez pracownika bez wypowiedzenia


Opublikowane: 2013-05-29

Skrócony czas pracy dla osoby niepełnosprawnej


Opublikowane: 2013-05-24

Czy Program Dobrowolnych Odejść podlega jakimś przepisom Kodeksu pracy?


Opublikowane: 2013-05-22

Niestawienie się w urzędzie pracy


Opublikowane: 2013-05-17

Wysokość wynagrodzenia przy obniżonym etacie


Opublikowane: 2013-05-15

Zaliczenie równorzędnej szkoły zawodowej do stażu pracy ? ile dni urlopu?


Opublikowane: 2013-05-10

Zwolnienie chorobowe i ze względu na opiekę nad chorym członkiem rodziny a wypowiedzenie umowy przez pracodawcę


Opublikowane: 2013-05-08

Przedłużenie umowy pracownicy w ciąży


Opublikowane: 2013-05-03

Czy trzeba wypowiedzieć umowę-zlecenie przed jej wygaśnięciem?


Opublikowane: 2013-05-01

Powierzenie pracy innej niż określona w umowie o pracę


Opublikowane: 2013-04-26

Czy premia uznaniowa może stanowić stały składnik wynagrodzenia?


Opublikowane: 2013-04-24

Urlop wychowawczy a umowa o dzieło


Opublikowane: 2013-04-19

Wykonywanie funkcji p.o. kierownika


Opublikowane: 2013-04-17

Termin złożenia wniosku o urlop wychowawczy


Opublikowane: 2013-04-12

Rekompensata za szkolenie w dniu wolnym od pracy


Opublikowane: 2013-04-10

Powrót z urlopu macierzyńskiego a wynagrodzenie


Opublikowane: 2013-04-05

Czy pracodawca może wymusić wykorzystanie urlopu w bieżącym roku?


Opublikowane: 2013-03-28

Dodatek funkcyjny


Opublikowane: 2013-03-27

Zaliczenie nauki w liceum i studium zawodowym do wymiaru urlopu


Opublikowane: 2013-03-22

Umowa o pracę do dnia porodu - zasiłek i urlop macieżyński


Opublikowane: 2013-03-20

Do kogo należy kierować wniosek o urlop na żądanie?


Opublikowane: 2013-03-14

Rozliczenie z tytułu pełnienia obowiązków ławnika


Opublikowane: 2013-03-12

Jak uzyskać od pracodawcy dokumenty potwierdzające odprowadzanie składek ZUS?


Opublikowane: 2013-03-07

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop


Opublikowane: 2013-03-06

Prawo do urlopu tacierzyńskiego gdy matka jest bezrobotna


Opublikowane: 2013-02-28

Trzymiesięczny okres wypowiedzenia


Opublikowane: 2013-02-26

Zasiłek chorobowy po wygaśnięciu umowy


Opublikowane: 2013-02-21

Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia


Opublikowane: 2013-02-19

Obowiązek opłacania składek na FGŚP


Opublikowane: 2013-02-15

Akordowy system wynagradzania


Opublikowane: 2013-02-13

Przestój w pracy


Opublikowane: 2013-02-08

Nakaz pracodawcy wykorzystania zaległego urlopu do końca lutego


Opublikowane: 2013-02-05

Rezygnacja z pracy bez podpisanej umowy o pracę a wypłata wynagrodzenia


Opublikowane: 2013-01-30

Opieka nad rodzicem


Opublikowane: 2013-01-23

Zmiana wymiaru etatu a zaległy urlop


Opublikowane: 2013-01-22

Prawo pracownika do dwóch dni opieki nad dzieckiem


Opublikowane: 2013-01-17

Wynagrodzenie zasadnicze plus premia uznaniowa


Opublikowane: 2013-01-15

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia


Opublikowane: 2013-01-11

Ochrona przed zwolnieniem pracownicy karmiącej piersią


Opublikowane: 2013-01-10

Umowa o pracę i umowa-zlecenie u jednego pracodawcy


Opublikowane: 2013-01-08

Delegacja w czasie urlopu


Opublikowane: 2013-01-02

Zwolnienie lekarskie w okresie wypowiedzenia


Opublikowane: 2012-12-31

Trzynastka dla byłego pracownika


Opublikowane: 2012-12-28

Czy można podpisać z pracownikiem trzecią umowę na czas określony?


Opublikowane: 2012-12-20

Zwolnienie z powodu problemów finansowych zakładu pracy a odprawa


Opublikowane: 2012-12-19

Rozwiązanie umowy z przyczyn ekonomicznych


Opublikowane: 2012-12-13

Umowa-zlecenie a ryczałt


Opublikowane: 2012-12-11

Czy staż i przygotowanie zawodowe należy uwzględnić przy obliczaniu wymiaru urlopu?


Opublikowane: 2012-12-06

Wypowiedzenie umowy-zlecenia a wypłata połowy wynagrodzenia


Opublikowane: 2012-12-04

Jak uzyskać oryginał PIT-11?


Opublikowane: 2012-11-29

Podatek i składki przy wypłacie pracownikom środków z ZFŚS na święta


Opublikowane: 2012-11-26

Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn zdrowotnych


Opublikowane: 2012-11-23

Jaki organ sprawuje kontrolę nad Zakładem Ubezpieczeń Społecznych?


Opublikowane: 2012-11-21

Świadczenie pracy bez umowy


Opublikowane: 2012-11-15

Zasiłek dla bezrobotnej matki po urlopie wychowawczym


Opublikowane: 2012-11-13

Szkolenie dla osób kierujących pracownikami


Opublikowane: 2012-11-09

Pracownik nie pojawił się w pracy po zwolnieniu chorobowym - czy można rozwiązać umowę?


Opublikowane: 2012-11-07

Brak możliwości pracy w sobotę a wykorzystanie urlopu zdrowotnego


Opublikowane: 2012-11-05

Praca w Norwegii a zeznanie podatkowe w Polsce


Opublikowane: 2012-10-25

Pierwsza praca na pół etatu a wymiar urlopu


Opublikowane: 2012-10-18

Czy trzeba składać PIT za rok w którym się nie pracowało?


Opublikowane: 2012-10-16

Szkolenia po godzinach pracy - jak wyliczyć nadgodziny?


Opublikowane: 2012-10-11

Brak opłacania składek ZUS po założeniu działalności


Opublikowane: 2012-10-09

Ciąża na umowie o pracę na czas określony a ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy


Opublikowane: 2012-10-05

Czy pracodawca może zmusić pracownika do wykorzystania urlopu w danym roku kalendarzowym?


Opublikowane: 2012-10-02

Odprawa emerytalna dla pracownika który nie przepracował trzech lat


Opublikowane: 2012-09-28

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron podczas zwolnienia lekarskiego


Opublikowane: 2012-09-27

Kiedy okres zasiłkowy należy liczyć na nowo?


Opublikowane: 2012-09-19

Okoliczność uzasadniająca rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia


Opublikowane: 2012-09-17

Roszczenie o wypłatę odprawy


Opublikowane: 2012-09-14

Odprawa w upadającej firmie


Opublikowane: 2012-09-11

Czy umowa o pracę została automatycznie przedłużona?


Opublikowane: 2012-09-07

Miejsce zamieszkania a miejsce świadczenia pracy


Opublikowane: 2012-09-03

Zwrot nadpłaty wynagrodzenia po rozwiązaniu umowy


Opublikowane: 2012-08-27

Długość okresu wypowiedzenia przy niecałych 3 latach pracy


Opublikowane: 2012-08-22

Korekta źle naliczonego wynagrodzenia chorobowego pracownika


Opublikowane: 2012-08-20

Prawo do zasiłku macierzyńskiego przy pracy na 3/4 etatu


Opublikowane: 2012-08-16

Upomnienie z powodu spóźnienia do pracy


Opublikowane: 2012-08-07

Wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim


Opublikowane: 2012-08-03

Niedostarczenie świadectwa pracy przez pracodawcę


Opublikowane: 2012-08-01

Ujawnienie poufnych informacji pozoztałym pracownikom przez pracodawcę


Opublikowane: 2012-07-25

Kary finansowe w umowie-zleceniu


Opublikowane: 2012-07-20

Jednoczesna praca na etat i na zlecenie


Opublikowane: 2012-07-18

Czy badanie alkomatem pracowników jest legalne?


Opublikowane: 2012-07-12

Zmiana stanowiska i mniejsza pensja


Opublikowane: 2012-07-11

Rejestracja w urzędzie pracy


Opublikowane: 2012-07-06

Leczenie po wypadku w pracy


Opublikowane: 2012-07-05

Zwiększenie zakresu obowiązków


Opublikowane: 2012-06-29

Czy za nadgodziny należy się wolne?


Opublikowane: 2012-06-28

Zmiana stanowiska i umowy o pracę a długość okresu wypowiedzenia


Opublikowane: 2012-06-25

Umowa po okresie próbnym


Opublikowane: 2012-06-22

Odpowiedź na propozycję porozumienia zmieniającego


Opublikowane: 2012-06-18

Zastępstwo w szkole a wynagrodzenie w wakacje


Opublikowane: 2012-06-15

Dodatek zadaniowy a zwolnienie chorobowe w ciąży


Opublikowane: 2012-06-14

Czy urlop macierzyński można łączyć z pracą?


Opublikowane: 2012-06-11

Czy ojcowski urlop jest płatny?


Opublikowane: 2012-06-06

Czy płaca minimalna dotyczy umowy-zlecenia?


Opublikowane: 2012-06-01

Ile czasu ma pracodawca na wypełnienie i wydanie formularza N-10?


Opublikowane: 2012-05-31

Wymiar urlopu w pierwszym roku pracy


Opublikowane: 2012-05-28

Skrócenie urlopu macierzyńskiego i powrót do pracy


Opublikowane: 2012-05-25

Wypowiedzenie umowy na czas określony bez podania przyczyny a odprawa


Opublikowane: 2012-05-23

Zapewnienie apteczek w miejscu pracy przez pracodawcę


Opublikowane: 2012-05-18

Comiesięczne umowy zawierane z agencją pracy tymczasowej


Opublikowane: 2012-05-16

Podjęcie zatrudnienia przed rozpoczęciem studiów a wymiar urlopu w pierwszej pracy od zakończenia nauki


Opublikowane: 2012-05-11

Staż z urzędu pracy a zawód wyuczony


Opublikowane: 2012-05-10

Umowa o staż a składki ZUS


Opublikowane: 2012-05-07

Niedostarczenie świadectwa ukończenia szkoły a długość urlopu


Opublikowane: 2012-04-24

Wezwanie przez ZUS do korekty starych dokumentów


Opublikowane: 2012-04-23

Pracodawca nie płaci składek ZUS


Opublikowane: 2012-04-20

Czas oczekiwania na decyzję ZUS-u


Opublikowane: 2012-04-19

Roszczenia pracownika po zmianie właściciela firmy


Opublikowane: 2012-04-13

Wezwanie pracodawcy do sądu i jego wyjaśnienia


Opublikowane: 2012-04-10

Czy pracodawca może wyznaczyć dzień wolny od pracy w środku tygodnia?


Opublikowane: 2012-04-05

Jak poprawnie wyliczyć urlop w pierwszym roku pracy?


Opublikowane: 2012-04-04

Umowa o pracę i samozatrudnienie


Opublikowane: 2012-03-30

Jakie dokumenty przedstawić, rejestrując się jako bezrobotny?


Opublikowane: 2012-03-26

Uwzględnienie dojazdu do pracy w PIT


Opublikowane: 2012-03-22

Kiedy wnioskować o urlop?


Opublikowane: 2012-03-19

Czy należy rozliczyć się z dochodu uzyskanego za udział w projekcie Europejskiego Funduszu Społecznego?


Opublikowane: 2012-03-15

Rozliczenie podatku po śmierci małżonka


Opublikowane: 2012-03-09

Ciąża pracownicy zatrudnionej na umowę na zastępstwo


Opublikowane: 2012-03-06

Pozorna likwidacja stanowiska pracy


Opublikowane: 2012-03-02

Rozwiązanie umowy przed rozpoczęciem świadczenia pracy


Opublikowane: 2012-03-01

Za jaki okres wstecz można wyegzekwować ekwiwalent za zaległy urlop?


Opublikowane: 2012-02-24

Data na wypowiedzeniu


Opublikowane: 2012-02-23

Dokument dotyczący zakresu obowiązków pracownika


Opublikowane: 2012-02-17

Jak obliczyć stawkę za godziny nadliczbowe?


Opublikowane: 2012-02-16

Trzymiesięczne wypowiedzenie dla wszystkich pracowników a odprawa


Opublikowane: 2012-02-13

Umowa na zastępstwo a ?trzynastka?


Opublikowane: 2012-02-10

Wykonywanie pracy w czasie dodatkowego urlopu macierzyńskiego


Opublikowane: 2012-02-09

Umowa-zlecenie jako jedyny dochód w 2011 r. a rozliczenie PIT


Opublikowane: 2012-02-06

Wynagrodzenie niższe o 20% po zawarciu porozumienia zmieniającego


Opublikowane: 2012-02-03

Wniosek o urlop ojcowski na wypowiedzeniu


Opublikowane: 2012-02-02

Wypłata wynagrodzeń na konto


Opublikowane: 2012-01-30

Rozwiązanie umowy po powrocie z urlopu wychowawczego


Opublikowane: 2012-01-27

Praca w godzinach nocnych i dyżury telefoniczne


Opublikowane: 2012-01-23

Koniec ustawy antykryzysowej a maksymalna długość umów o pracę


Opublikowane: 2012-01-20

Obowiązek utworzenia rady pracowniczej


Opublikowane: 2012-01-18

Zwłoka w wydawaniu druku ZUS Rp-7


Opublikowane: 2012-01-13

Wysokość wynagrodzenia w czasie zwolnienia podczas ciąży


Opublikowane: 2012-01-05

Zwolnienie pracowników, którzy nie podjęli studiów


Opublikowane: 2012-01-02

Świadectwo pracy po umowie na czas określony


Opublikowane: 2011-12-30

Podstawa zasiłku macierzyńskiego na działalności gospodarczej


Opublikowane: 2011-12-23

Do którego dnia wynagrodzenie powinno znaleźć się na koncie pracownika?


Opublikowane: 2011-12-22

Jak odprowadzać składki na Fundusz Pracy za pracownicę przechodzącą na urlop wychowawczy?


Opublikowane: 2011-12-19

Podjęcie nowej pracy i szybkie pójście na urlop wychowawczy


Opublikowane: 2011-12-15

Zasady naliczania składek na ZUS za pracownicę przebywającą na urlopie wychowawczym


Opublikowane: 2011-12-08

Praca w sobotę - dzień wolny czy wynagrodzenie plus dodatek?


Opublikowane: 2011-12-07

Umowa do 31 grudnia a limit umów na czas określony po 1 stycznia 2012 r.


Opublikowane: 2011-12-05

Ile wynosi wynagrodzenie za czas urlopu (tzw. wynagrodzenie urlopowe)?


Opublikowane: 2011-11-30

Rozpoczęcie pracy w październiku ? ile dniu urlopu przysługuje do końca roku?


Opublikowane: 2011-11-25

Szkolenie w weekend a dodatkowe wynagrodzenie lub dni wolne za czas szkolenia


Opublikowane: 2011-11-22

Nieobecność w pracy 1 dzień w miesiącu i brak premii


Opublikowane: 2011-11-21

Zatrudnienie pracownika w ciągu roku a jednorazowy urlop w wymiarze co najmniej 14 dni


Opublikowane: 2011-11-16

Urlop wychowawczy w trakcie miesiąca - jak rozliczyć wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca?


Opublikowane: 2011-11-10

Brak zgody pracownika na porozumienie zmieniające


Opublikowane: 2011-11-07

Dodatek specjalny wliczony do podstawy zasiłku chorobowego tylko do określonego terminu


Opublikowane: 2011-11-04

Nieprecyzyjne określenia miejsca pracy w umowie o pracę a obowiązek wypłaty diety


Opublikowane: 2011-10-31

Umowa-zlecenie, ciąża, poród i zasiłek macierzyński ? kiedy przysługuje, a kiedy nie?


Opublikowane: 2011-10-26

Urlop wychowawczy a podjęcie innego zatrudnienia ? Czy Kodeks pracy na to pozwala?


Opublikowane: 2011-10-21

Błąd w kodzie na zwolnieniu lekarskim (ZUS ZLA) ? Czy lekarz powinien skorygować zwolnienie?


Opublikowane: 2011-10-18

Przejęcie części firmy przez nowego pracodawcę ? Czy pracownicy zostaną zwolnieni?


Opublikowane: 2011-10-14

Wydanie świadectwa pracy po zakończonym okresie próbnym


Opublikowane: 2011-10-12

Czy prawo reguluje kolejność zwalniania pracowników w firmie?


Opublikowane: 2011-10-11

Zasiłek opiekuńczy na chore dziecko po powrocie z urlopu wychowawczego


Opublikowane: 2011-10-10

Czy ciąża chroni przed zwolnieniem z pracy?


Opublikowane: 2011-10-07

Brak ciepłego posiłku mimo pracy w chłodni poniżej 10 stopni Celsjusza


Opublikowane: 2011-10-05

Wcześniejszy powrót z L4 po szybkim wyzdrowieniu ? czy to możliwe?


Opublikowane: 2011-10-03

Złożenie wniosku o urlop wychowawczy jako sposób na uniknięcie zwolnienia


Opublikowane: 2011-09-30

Czym jest częściowa niezdolność do pracy według ustawy o FUS?


Opublikowane: 2011-09-26

Spóźnienie z wypłatą wynagrodzenia a naliczenie odsetek i żądanie odszkodowania


Opublikowane: 2011-09-23

Wypowiedzenie umowy-zlecenia na czas nieokreślony


Opublikowane: 2011-09-21

Jakie informacje powinno zawierać świadectwo pracy?


Opublikowane: 2011-09-16

Jak obliczyć ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop?


Opublikowane: 2011-09-14

Brak informacji na paskach z wynagrodzenia o odprowadzonych składkach ZUS i brak ZUS RMUA


Opublikowane: 2011-09-09

Zasiłek chorobowy po miesiącu pracy ? ile powinien wynosić?


Opublikowane: 2011-09-05

Powrót z urlopu wychowawczego a podwyżki w firmie w trakcie urlopu


Opublikowane: 2011-08-25

Trzeci miesiąc ciąży w chwili zakończenia umowy na czas określony


Opublikowane: 2011-08-24

Czy mąż może przejąć urlop macierzyński i wychowawczy po 14 tygodniach urlopu macierzyńskiego żony?


Opublikowane: 2011-08-23

Długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę w przypadku zmiany stanowiska w firmie


Opublikowane: 2011-08-18

Jak napisać wypowiedzenie umowy na czas określony i co powinno zawierać wypowiedzenie?


Opublikowane: 2011-08-17

Zaprzestanie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników na wniosek


Opublikowane: 2011-08-16

Wypowiedzenie umowy-zlecenia przez zleceniodawcę przed upływem terminu jej zakończenia i bez podania powodu


Opublikowane: 2011-08-12

Nieprzyznanie przez ZUS dodatkowego zasiłku macierzyńskiego z powodu przekroczenia terminu dostarczenia wniosku


Opublikowane: 2011-08-08

Niewykorzystany urlop i zmiana pracy ? czy urlop przechodzi na nowego pracodawcę, czy należy się ekwiwalent?


Opublikowane: 2011-08-05

Urlop dla pracownika na umowie na zastępstwo


Opublikowane: 2011-08-01

Podwyżka w firmie podczas urlopu macierzyńskiego pracownicy


Opublikowane: 2011-07-29

Termin wypłaty odprawy emerytalnej


Opublikowane: 2011-07-25

Kiedy pracodawca musi wypacić świadczenie urlopowe i w jakiej wysokości?


Opublikowane: 2011-07-21

Zadaniowy system czasu pracy a brak 15-minutowej przerwy na posiłek


Opublikowane: 2011-07-13

Czas pracy pracownika zatrudnionego na pół etatu - pół etatu ile to godzin?


Opublikowane: 2011-07-06

Wyśmiewanie i obrażanie pracodawcy (przełożonej) przez pracownika (podwładną)


Opublikowane: 2011-07-05

Urlop wychowawczy a praca na pełen etat u innego pracodawcy


Opublikowane: 2011-07-04

Jak napisać wniosek o wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop?


Opublikowane: 2011-06-29

Kody A i B na zwolnieniu lekarskim i dodatkowe informacje na druku L4


Opublikowane: 2011-06-27

Termin wykorzystania zaległego urlopu po powrocie do pracy po kilkumiesięcznej chorobie


Opublikowane: 2011-06-21

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego po 3 miesiącach - czy przeliczyć podstawę na nowo?


Opublikowane: 2011-06-17

Dwa dni urlopu okolicznościowego dla ojca z tytułu narodzin dziecka a termin wykorzystania urlopu


Opublikowane: 2011-06-15

Praca na stażu w soboty - czy stażysta musi pracować w soboty?


Opublikowane: 2011-06-10

Staż, umowa-zlecenie a wymiar urlopu - 20 czy 26 dni?


Opublikowane: 2011-06-08

Dodatkowe obowiązki w pracy za pracowników na chorobowym a brak wynagrodzenia za nadgodziny


Opublikowane: 2011-06-06

W jaki dzień wypłata ekwiwalentu za urlop ? czy w dniu rozwiązania umowy?


Opublikowane: 2011-06-03

Umowa o pracę tymczasową a ciąża i poród w okresie trwania umowy


Opublikowane: 2011-06-01

Świadectwo pracy a różne stanowiska pracy w firmie


Opublikowane: 2011-05-30

Jak otrzymać dodatkowy urlop macierzyński (dodatkowe 2 tygodnie)?


Opublikowane: 2011-05-26

Dodatek funkcyjny dla p.o. kierownika ? jak zabrać dodatek funkcyjny pracownikowi?


Opublikowane: 2011-05-24

Wynagrodzenie pracownika na umowie niższe niż wypłacane do ręki, czyli pod stołem


Opublikowane: 2011-05-18

Obowiązek dostarczenia wody dla pracowników w upalne dni


Opublikowane: 2011-05-17

Urlop szkoleniowy na pisanie pracy i obronę - wszystko o urlopie szkoleniowym


Opublikowane: 2011-05-16

Podstawa wynagrodzenia chorobowego a wysokość ?trzynastki?


Opublikowane: 2011-05-11

Czy w urzędzie skarbowym muszę zgłaszać zmianę miejsca zamieszkania?


Opublikowane: 2011-05-06

Nieprawdziwe informacje w świadectwie pracy a pracodawca nie chce poprawić świadectwa


Opublikowane: 2011-05-05

Ustawa antykryzysowa a zawarcie kolejnej umowy na czas określony


Opublikowane: 2011-04-29

Ile wynosi wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego (2011 rok)?


Opublikowane: 2011-04-22

Premia uznaniowa a ekwiwalent za niewykorzystany urlop


Opublikowane: 2011-04-14

Anulowanie rozliczenia PIT dokonanego przez pracodawcę (PIT-40) i samodzielne rozliczenie PIT-u


Opublikowane: 2011-04-11

Przyczyna rozwiązania umowy za porozumieniem stron ? czy pracownik musi ją podawać?


Opublikowane: 2011-04-08

Pracodawca chce zmienić mi stanowisko pracy ze względu na stan zdrowia ? czy może mnie zwolnić, jeśli odmówię?


Opublikowane: 2011-04-06

Świadectwo pracy bez pieczątek


Opublikowane: 2011-04-04

80% minimalnego wynagrodzenia dla młodego pracownika


Opublikowane: 2011-04-01

Rozliczenie podatkowe ze zmarłym mężem


Opublikowane: 2011-03-28

Zwrot nadpłaconego wynagrodzenia przez pracownika z powodu zbyt wysokiej wypłaty


Opublikowane: 2011-03-21

Spóźnienie z wypłatą wynagrodzenia a rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia


Opublikowane: 2011-03-16

Jak obliczyć ekwiwalent urlopowy dla pracownika zatrudnionego na pół etatu?


Opublikowane: 2011-03-15

Kto - pracownik czy pracodawca - wybiera dzień wolny za pracę w sobotę?


Opublikowane: 2011-03-11

Ulga na internet a wynagrodzenie poniżej kwoty wolnej od podatku dochodowego


Opublikowane: 2011-03-09

Umowa o pracę i zawarcie umowy o dzieło z inną firmą a zakaz konkurencji


Opublikowane: 2011-03-08

Praca 7 dni w tygodniu od poniedziałku do niedzieli ? czy to zgodne z prawem?


Opublikowane: 2011-03-03

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron a prawo do zasiłku dla bezrobotnych


Opublikowane: 2011-03-02

Składki ZUS od umowy-zlecenia, gdy pracownik ma też umowę o pracę


Opublikowane: 2011-02-25

Drugi wniosek o urlop wychowawczy, ile wychowawczego jeszcze mi zostało?


Opublikowane: 2011-02-23

?Dopłacanie? przez pracownika do składek ZUS


Opublikowane: 2011-02-14

Wypadek z winy pracownika a odszkodowanie i zasiłek chorobowy z ZUS


Opublikowane: 2011-02-11

Ustalanie planu urlopów bez konsultacji z pracownikami i związkami zawodowymi


Opublikowane: 2011-02-10

Nieodprowadzanie składek ZUS za pracownika a śmierć pracodawcy


Opublikowane: 2011-02-08

Zwolnienie z pracy a prawo do trzynastki


Opublikowane: 2011-02-04

Składka na Fundusz Pracy za pracownicę, która ukończyła 55 lat


Opublikowane: 2011-02-02

Umowa-zlecenie a badania lekarskie i szkolenie BHP


Opublikowane: 2011-01-31

Urlop macierzyński ? jak go otrzymać, jakie dokumenty dostarczyć pracodawcy?


Opublikowane: 2011-01-28

Co zrobić, gdy pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia w terminie?


Opublikowane: 2011-01-27

Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem kontraktowym za porozumieniem stron


Opublikowane: 2011-01-25

Zasiłek macierzyński dla bezrobotnej ciężarnej zarejestrowanej w urzędzie pracy


Opublikowane: 2011-01-21

Obowiązek uczestniczenia w kursie wykraczającym tematyką poza rodzaj wykonywanej pracy


Opublikowane: 2011-01-18

Legitymacja ubezpieczeniowa a Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego


Opublikowane: 2011-01-14

Niezdolność do pracy po chorobowym i macierzyńskim i nowy okres zasiłkowy w wymiarze 182 dni


Opublikowane: 2011-01-11

Co składa się na wynagrodzenie minimalne pracownika?


Opublikowane: 2011-01-05

Co musi zawierać wniosek o urlop wychowawczy?


Opublikowane: 2011-01-03

Brak przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony


Opublikowane: 2010-12-22

Pobieranie zasiłku dla bezrobotnych a składki na ubezpieczenie chorobowe


Opublikowane: 2010-12-21

Informacja o składkach ZUS na świadectwie pracy


Opublikowane: 2010-12-20

Dłuższy okres wypowiedzenia niż okres gwarantowany przez Kodeks pracy ? 3 miesiące zamiast 2 tygodni


Opublikowane: 2010-12-14

Odejście ze służby wojskowej przez żołnierza przed końcem kontraktu i bez podania przyczyny


Opublikowane: 2010-12-13

Czy okres wypowiedzenia wlicza się w okres zatrudnienia?


Opublikowane: 2010-12-10

Skręcenie kostki po zwolnieniu z firmy a zasiłek chorobowy lub odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy


Opublikowane: 2010-12-09

Zwolnienie grupowe podczas urlopu wychowawczego a odprawa pieniężna


Opublikowane: 2010-12-08

Czy ZUS przyjmie kopię zwolnienia lekarskiego sporządzoną przez lekarza?


Opublikowane: 2010-12-07

Składniki wynagrodzenia w umowie o pracę a premia uznaniowa


Opublikowane: 2010-12-06

Umowa-zlecenie dla studenta studiów podyplomowych a składki ZUS i wynagrodzenie netto


Opublikowane: 2010-12-03

W jakim terminie należy dostarczyć zwolnienie lekarskie do ZUS?


Opublikowane: 2010-12-02

Brak wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy ? czy taki zapis w umowie o pracę jest zgodny z prawem?


Opublikowane: 2010-11-26

Czas pracy kierowcy zawodowego i godziny nadliczbowe


Opublikowane: 2010-11-25

Urlop wychowawczy podczas trwania okresu wypowiedzenia umowy o pracę


Opublikowane: 2010-11-24

Niepodanie przyczyny wypowiedzenia umowy na czas określony (umowy terminowej)


Opublikowane: 2010-11-16

Rozwiązanie umowy na zastępstwo z kobietą w ciąży


Opublikowane: 2010-11-15

Podjęcie pracy a zmniejszenie wysokości renty z tytułu niezdolności do pracy


Opublikowane: 2010-11-12

Urlop szkoleniowy dla studenta na napisanie i obronę pracy


Opublikowane: 2010-11-08

Dodatek za pracę w niedziele i święta


Opublikowane: 2010-11-04

Niepoinformowanie pracownika o ryzyku zawodowym jako powód rozwiązania umowy


Opublikowane: 2010-11-02

Jak obliczyć wysokość zasiłku chorobowego?


Opublikowane: 2010-10-29

Zasiłek opiekuńczy dla osoby bezrobotnej opiekującej się babcią


Opublikowane: 2010-10-26

Jaka jest podstawa wyliczenia nagrody jubileuszowej?


Opublikowane: 2010-10-25

Praca na etacie i umowa o zakazie konkurencji a własna firma


Opublikowane: 2010-10-20

Wykorzystanie rocznej puli urlopu a prawo do urlopu na żądanie


Opublikowane: 2010-10-18

Czy będe mogła płacić niższy ZUS po zarejestrowaniu działalności gospodarczej?


Opublikowane: 2010-10-14

Skrócenie okresu otrzymywania świadczenia rehabilitacyjnego


Opublikowane: 2010-10-11

Podróż służbowa w niedzielę ? czy należy się dzień wolny?


Opublikowane: 2010-10-06

Ciąża a praca w warunkach szkodliwych dla zdrowia


Opublikowane: 2010-10-04

Zmiana pracy a wykorzystanie urlopu przed końcem roku


Opublikowane: 2010-10-01

Zawarcie umowy-zlecenia podczas urlopu wychowawczego a składki ZUS


Opublikowane: 2010-09-29

Skrócenie okresu wypowiedzenia z 3 miesięcy do 1 miesiąca


Opublikowane: 2010-09-27

Wcześniejsza emerytura dla kobiety w wieku 54 lat, 33 lata stażu


Opublikowane: 2010-09-24

Oświadczenie o zwrocie odzieży roboczej po rozwiązaniu umowy


Opublikowane: 2010-09-22

Skierowanie na badanie kontrolne po 30 dniach choroby


Opublikowane: 2010-09-20

Zgoda na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron w zamian za brak urlopu


Opublikowane: 2010-09-17

Zwolnienie dyscyplinarne kobiety w ciąży


Opublikowane: 2010-09-15

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego a niepełny miesiąc pracy


Opublikowane: 2010-09-13

Jakie składki na ZUS od umowy-zlecenia po studiach?


Opublikowane: 2010-09-10

Zawieszenie działalności gospodarczej a prawo do zasiłku chorobowego


Opublikowane: 2010-09-09

Jak skrócić 3-miesięczny okres wypowiedzenia?


Opublikowane: 2010-09-08

Palenie papierosów w pracy, a nie podczas przerwy


Opublikowane: 2010-09-07

Pracownik pod wpływem alkoholu i rozwiązanie umowy o pracę


Opublikowane: 2010-09-06

Ciąża podczas stażu a zasiłek macierzyński i chorobowy


Opublikowane: 2010-09-03

Czy stażysta może pracować dłużej niż 40 godzin tygodniowo?


Opublikowane: 2010-09-02

Jak wyegzekwować zaległy urlop ? pracodawca nie chce udzielić urlopu


Opublikowane: 2010-09-01

Program komputerowy napisany przez pracownika a autorskie prawa majątkowe


Opublikowane: 2010-08-31

Nieprzyznanie grupy inwalidzkiej przez lekarza ? jak uzyskać rentę socjalną?


Opublikowane: 2010-08-30

Zmuszanie do podpisania porozumienia zmieniającego i grożenie dyscyplinarką


Opublikowane: 2010-08-27

Ciąża i umowa na czas określony a zasiłek macierzyński


Opublikowane: 2010-08-24

Mobbing pracodawcy wobec pracownika ? gdzie i komu zgłosić mobbing?


Opublikowane: 2010-08-23

Przedwstępna umowa o pracę jako gwarancja zatrudnienia w przyszłości


Opublikowane: 2010-08-16

Prawo do urlopu a pierwszy rok pracy


Opublikowane: 2010-08-13

Likwidacja sklepu i rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia


Opublikowane: 2010-08-12

Składka zdrowotna w wysokości 0 zł ? czy nie jestem ubezpieczony?


Opublikowane: 2010-08-10

10-dniowy urlop w ciągu roku - czy to obowiązek pracownika?


Opublikowane: 2010-08-09

Odprawa w przypadku rozwiązania umowy na czas określony


Opublikowane: 2010-08-06

Staż z PUP a nowa praca ? zwrot kosztów stażu?


Opublikowane: 2010-08-05

Ile wynosi wynagrodzenie za pracę w soboty i niedziele?


Opublikowane: 2010-08-03

Dodatkowy urlop wychowawczy a niepełnosprawne dziecko


Opublikowane: 2010-08-02

Świadczenie przedemerytalne a rozwiązanie umowy na podstawie art. 55 § 11


Opublikowane: 2010-07-29

Zasiłek wychowawczy na dziecko a kryterium dochodowe


Opublikowane: 2010-07-28

Złamanie nogi, 182 dni zwolnienia i świadczenie rehabilitacyjne


Opublikowane: 2010-07-26

Umowa na czas określony a odprawa dla pracownika


Opublikowane: 2010-07-23

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego? Jak ją otrzymać i gdzie złożyć wniosek?


Opublikowane: 2010-07-22

Termin wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop


Opublikowane: 2010-07-21

Sposoby rozwiązania umowy o pracę na czas określony


Opublikowane: 2010-07-19

Wniosek o urlop wychowawczy a wypowiedzenie umowy o pracę


Opublikowane: 2010-07-14

Kiedy złożyć dwutygodniowe wypowiedzenie umowy o pracę?


Opublikowane: 2010-07-13

Długi w banku a potrącenie części wynagrodzenia przez pracodawcę


Opublikowane: 2010-07-09

Zajście w ciążę podczas umowy na okres próbny


Opublikowane: 2010-07-08

Renta rodzinna dla studenta (25 lat) na ostatnim roku studiów


Opublikowane: 2010-07-05

6-dniowy tydzień pracy i brak dnia wolnego za sobotę


Opublikowane: 2010-07-02

Jak obliczyć składki za pracownika na zasiłku chorobowym


Opublikowane: 2010-07-01

Urlop i zasiłek macierzyński a umowa na czas określony


Opublikowane: 2010-06-29

Zbyt późne wypowiedzenie umowy o pracę a podjęcie drugiej pracy


Opublikowane: 2010-06-28

Urlop wychowawczy a umowa o pracę na czas określony


Opublikowane: 2010-06-25

Kolejna ciąża podczas urlopu wychowawczego a prawo do zasiłku i urlopu macierzyńskiego


Opublikowane: 2010-06-23

Do kiedy należy wykorzystać zaległy urlop?


Opublikowane: 2010-06-21

Od czego zależy wysokość zasiłku chorobowego?


Opublikowane: 2010-06-17

Termin wydania świadectwa pracy ? kiedy pracownik powinien otrzymać świadectwo pracy?


Opublikowane: 2010-06-14

Warunki otrzymania płatnego urlopu wychowawczego


Opublikowane: 2010-06-11

Niezdolność do pracy powyżej 33 dni a praca w kilku firmach


Opublikowane: 2010-06-09

Trzy sposoby wynagradzania za godziny nadliczbowe


Opublikowane: 2010-06-07

Powrót po macierzyńskim a dzień wolny od pracy w firmie


Opublikowane: 2010-06-04

Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy na 3/4 etatu


Opublikowane: 2010-06-02

Ustawa antykryzysowa a trzecia umowa na czas określony


Opublikowane: 2010-05-31

2 dni opieki nad dzieckiem a nieformalny związek bez ślubu


Opublikowane: 2010-05-21

Składka zdrowotna ? obowiązkowa czy dobrowolna?


Opublikowane: 2010-05-20

Co wchodzi w skład minimalnego wynagrodzenia za pracę?


Opublikowane: 2010-05-19

Urlop wychowawczy a dziecko w przedszkolu


Opublikowane: 2010-05-14

Dodatek funkcyjny ? komu przysługuje taki dodatek?


Opublikowane: 2010-05-13

Przedawnienie urlopu i naliczanie urlopu podczas macierzyńskiego i wychowawczego


Opublikowane: 2010-05-12

W jaki sposób pracodawca może obniżyć wynagrodzenie pracownika?


Opublikowane: 2010-05-10

Warunki uzyskania odprawy pieniężnej oraz odprawy rentowej


Opublikowane: 2010-05-06

Czytnik odcisków palców w firmie w celu ewidencjonowania czasu pracy


Opublikowane: 2010-05-05

Zasiłek dla bezrobotnych ? warunki jego przyznania


Opublikowane: 2010-05-04

Nieprzyjęcie nowych warunków pracy a prawo do odprawy


Opublikowane: 2010-04-29

Jak wyliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy?


Opublikowane: 2010-04-28

Ciągłość zatrudnienia a podpisanie umowy na czas nieokreślony


Opublikowane: 2010-04-27

Zwolnienie dyscyplinarne za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy


Opublikowane: 2010-04-26

Zwolnienie z pracy bez podania przyczyny a wypłata odprawy


Opublikowane: 2010-04-21

Ulga na internet a przechowywanie faktury VAT


Opublikowane: 2010-04-20

Okres ochronny po macierzyńskim a wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy


Opublikowane: 2010-04-19

Wysokość zasiłku chorobowego w przypadku zmniejszenia etatu


Opublikowane: 2010-04-16

Zwolnienie lekarskie pracownika do 30 dni a badania kontrolne


Opublikowane: 2010-04-13

Niepełne wynagrodzenie za 5 dni choroby?


Opublikowane: 2010-04-09

Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim na pół etatu


Opublikowane: 2010-04-07

Niepłatna przerwa obiadowa w pracy w wymiarze 30 minut


Opublikowane: 2010-04-01

Czy odprawa podlega opodatkowaniu ? podana kwota to netto czy brutto?


Opublikowane: 2010-03-31

Podwyżka podczas pobytu na zwolnieniu lekarskim


Opublikowane: 2010-03-25

Praca 7 dni w tygodniu, czy jest zgodna z prawem?


Opublikowane: 2010-03-24

Indywidualny plan działania z urzędu pracy a zwrot kosztów dojazdu


Opublikowane: 2010-03-22

Ciąża a umowa-zlecenie


Opublikowane: 2010-03-19

Jak wyliczyć okres pracy? Czy mam już 10 lat pracy?


Opublikowane: 2010-03-18

Czy można skrócić okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony?


Opublikowane: 2010-03-17

Praca podczas urlopu wychowawczego


Opublikowane: 2010-03-10

Czy bezrobotny może dobrowolnie opłacać ZUS?


Opublikowane: 2010-03-09

Dodatek aktywizacyjny z urzędu pracy


Opublikowane: 2010-03-08

Okres wypowiedzenia - czy wlicza się umowę-zlecenie?


Opublikowane: 2010-03-05

Ilość dni urlopu a niepełny etat


Opublikowane: 2010-03-03

Jakie wynagrodzenie za czas przestoju?


Opublikowane: 2010-02-26

Zasiłek opiekuńczy - 60 dni opieki nad dzieckiem


Opublikowane: 2010-02-25

Czy bezrobotny może nie przyjąć oferty pracy z urzędu pracy?


Opublikowane: 2010-02-24

Ulga na dziecko, ulga prorodzinna a zarobki dziecka


Opublikowane: 2010-02-23

Wypowiedzenie umowy podczas urlopu wychowawczego


Opublikowane: 2010-02-16

Nie naliczono mi premii, czy muszę czekać aż do następnej wypłaty?


Opublikowane: 2010-02-11

Czy mogę połączyć zaległy urlop z poprzedniego roku z tym bieżącym?


Opublikowane: 2010-02-04

Poronienie na skutek stresu w pracy - czy mogę starać się o odszkodowanie?


Opublikowane: 2010-02-02

Wysokość składek ZUS podczas urlopu wychowawczego


Opublikowane: 2010-01-29

Czy mogę wycofać wniosek o urlop wychowawczy?


Opublikowane: 2010-01-28

Orzeczenie o niezdolności do pracy ? czy pracownik może nadal pracować?


Opublikowane: 2010-01-26

Renta rodzinna po przekroczeniu progu dochodowego


Opublikowane: 2010-01-25

Praca po 12 godzin - ile mam urlopu?


Opublikowane: 2010-01-19

Wniosek o urlop wychowawczy po macierzyńskim i wypoczynkowym


Opublikowane: 2010-01-18

Poród za granicą a urlop macierzyński w Polsce


Opublikowane: 2010-01-11

Czy obejmuje mnie dodatkowy urlop macierzyński?


Opublikowane: 2010-01-07

Wyżywienie i diety podczas delegacji służbowej pracownika


Opublikowane: 2010-01-06

Do kiedy pracodawca musi wydać świadectwo pracy?


Opublikowane: 2010-01-05

Czy weekend wlicza się do urlopu?


Opublikowane: 2010-01-04

Czy mogę iść na zwolnienie przed podpisaniem umowy?


Opublikowane: 2009-12-31

Umowa-zlecenie zamiast umowy o pracę


Opublikowane: 2009-12-29

Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia podczas urlopu wychowawczego


Opublikowane: 2009-12-28

Urlop pod gruszką a zaległy urlop


Opublikowane: 2009-12-22

Nagroda za niechorowanie


Opublikowane: 2009-12-18

Zwolnienie lekarskie w czasie ciąży


Opublikowane: 2009-12-15

Umowa o pracę i umowa o odpowiedzialności materialnej


Opublikowane: 2009-12-14

Urlop w celu opieki nad dzieckiem do lat 14


Opublikowane: 2009-12-09

Zwolnienie z pracy a świadczenie rehabilitacyjne


Opublikowane: 2009-12-08

Zmiana zakresu obowiązków pracownika bez jego zgody


Opublikowane: 2009-12-03

Zmiana etatu a umowa na czas określony


Opublikowane: 2009-12-02

Pracodawca nie przyjmuje wypowiedzenia!


Opublikowane: 2009-11-25

Kiedy i na jaki okres przysługuje urlop ojcowski?


Opublikowane: 2009-11-19

Czy pracodawca może zmusić pracownika do wyjazdu w delegację w niedzielę?


Opublikowane: 2009-11-17

Wypowiedzenie podczas choroby


Opublikowane: 2009-11-16

Skrócenie okresu wypowiedzenia a zasiłek


Opublikowane: 2009-11-10

Ponowne zatrudnienie u pracodawcy a lata pracy i czas wypowiedzenia


Opublikowane: 2009-11-05

W którym urzędzie skarbowym należy się rozliczać?


Opublikowane: 2009-11-04

Urlop wychowawczy od pierwszego dnia pracy


Opublikowane: 2009-10-30

Wycofanie się z umowy o pracę przed jej rozpoczęciem


Opublikowane: 2009-10-29

Zasiłek dla bezrobotnych po pracy na pół etatu i trzech miesiącach na cały etet


Opublikowane: 2009-10-26

Przedwstępna umowa o pracę


Opublikowane: 2009-10-23

Czy można cofnąć urlop?


Opublikowane: 2009-10-22

Pracownik wykorzystał za dużo urlopu


Opublikowane: 2009-10-15

Pracodawca chce mnie wysłać na studia!


Opublikowane: 2009-10-14

Skrócony okres wypowiedzenia a świadectwo pracy


Opublikowane: 2009-10-08

Zasiłek chorobowy i zasiłek dla bezrobotnych


Opublikowane: 2009-10-07

Łączny okres umów zawartych na czas określony


Opublikowane: 2009-10-06

Urlop wychowawczy a obliczenie urlopu macierzyńskiego


Opublikowane: 2009-10-05

Likwidacja lub upadłość firmy a skrócony okres wypowiedzenia


Opublikowane: 2009-09-29

Krótszy czas pracy zamiast urlopu wychowawczego


Opublikowane: 2009-09-28

Przerwanie stażu i zwrot kosztów


Opublikowane: 2009-09-25

Rozwiązanie umowy na czas określony bez wypowiedzenia


Opublikowane: 2009-09-24

Urlop w dniu w którym pracownik przepracował jedną godzinę


Opublikowane: 2009-09-23

Kara pieniężna za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy


Opublikowane: 2009-09-22

Umowa na czas określony a odprawa


Opublikowane: 2009-09-21

Błąd ZUS-u i cofnięcie renty rodzinnej


Opublikowane: 2009-09-18

Pozorna umowa o dzieło


Opublikowane: 2009-09-17

Dodatkowa praca na zwolnieniu lekarskim


Opublikowane: 2009-09-16

Rozwiązanie umowy na okres próbny


Opublikowane: 2009-09-15

Umowa o pracę i założenie własnej firmy


Opublikowane: 2009-09-14

Wyrównanie a urlop macierzyński


Opublikowane: 2009-09-11

5 czy 6 lat stażu pracy?


Opublikowane: 2009-09-10

Okres wypowiedzenia inny niż w Kodeksie pracy


Opublikowane: 2009-09-07

Zmiana godzin pracy a zgoda pracownika


Opublikowane: 2009-09-04

Pobieranie zasiłku chorobowego a nagroda jubileuszowa


Opublikowane: 2009-09-03

Wyrobienie paszportu na polecenie pracodawcy


Opublikowane: 2009-08-27

Zasiłek dla bezrobotnycha a okresy chorobowego w czasie zatrudnienia


Opublikowane: 2009-08-26

Umowa o pracę i umowa-zlecenie a składki ZUS


Opublikowane: 2009-08-25

1/4 etatu a wymiar urlopu


Opublikowane: 2009-08-21

Obowiązek ponownego zatrudnienia pracownika


Opublikowane: 2009-08-20

Dzień wolny za 15 sierpnia


Opublikowane: 2009-08-19

Urlop wychowawczy a choroba pracownika


Opublikowane: 2009-07-30

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop


Opublikowane: 2009-07-29

Termin wypłaty odprawy dla zwalnianego pracownika


Opublikowane: 2009-07-23

Czy należy zwracać CV niezatrudnionemu pracownikowi?


Opublikowane: 2009-07-17

Prace interwencyjne a długość urlopu


Opublikowane: 2009-07-16

Czy dokument podpisany przez pracownika w czasie urlopu jest ważny?


Opublikowane: 2009-07-14

Praca w sobotę


Opublikowane: 2009-07-08

Rozpoczęcie pracy w trakcie ciąży


Opublikowane: 2009-07-03

Rachunki za wczasy pod gruszą


Opublikowane: 2009-07-01

Raporty co 15 minut - nieustanna kątrola wykonywanej pracy


Opublikowane: 2009-06-30

Praca w weekend matki wychowującej dziecko


Opublikowane: 2009-06-25

Choroba w pierwszym tygodniu pracy a wynagrodzenie


Opublikowane: 2009-06-24

Kiedy uzyskam 26 dni urlopu?


Opublikowane: 2009-06-19

Urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym


Opublikowane: 2009-06-16

Brak przyczyny wypowiedzenia i prawo do odprawy


Opublikowane: 2009-06-15

Rozliczanie godzin nadliczbowych


Opublikowane: 2009-06-08

Błąd w świadectwie pracy


Opublikowane: 2009-06-04

14 dni urlopu a brak dni w puli urlopu


Opublikowane: 2009-06-03

Ochrona po urlopie macierzyńskim


Opublikowane: 2009-06-02

Obowiązki pracodawcy przy rozwiązaniu umowy


Opublikowane: 2009-06-01

Powrót do pracy po zwolnieniu


Opublikowane: 2009-05-29

Konsekwencje nie podpisania aneksu do umowy o pracę?


Opublikowane: 2009-05-28

Skrócony okres wypowiedzenia


Opublikowane: 2009-05-27

Zwolnienie grupowe a odprawa


Opublikowane: 2009-05-26

Nabycie prawa do 26 dni urlopu


Opublikowane: 2009-05-25

Jaką część wynagrodzenia może zająć komornik?


Opublikowane: 2009-05-22

Zwolnienie 16 pracowników


Opublikowane: 2009-05-21

Wypowiedzenie zmieniające a zasiłek dla bezrobotnych


Opublikowane: 2009-05-20

Ugoda z pracodawcą a brak odszkodowania


Opublikowane: 2009-05-19

Cofnięcie urlopu


Opublikowane: 2009-05-18

Trzecia umowa


Opublikowane: 2009-05-15

Urlop za czas służby wojskowej


Opublikowane: 2009-05-14

Zwolnienie i ponowne zatrudnienie


Opublikowane: 2009-05-13

Dwie umowy z tym samym pracodawcą a wysokość odprawy


Opublikowane: 2009-05-12

Uszkodzenie auta przez pracownika


Opublikowane: 2009-05-11

Umowa o dzieło a składki ZUS


Opublikowane: 2009-05-08

Wypowiedzenie podczas urlopu wypoczynkowego


Opublikowane: 2009-05-07

Absencje chorobowe jako powód wypowiedzenia


Opublikowane: 2009-05-06

Dni wolne na poszukiwanie pracy


Opublikowane: 2009-05-05

Urlop dla osoby niepełnosprawnej


Opublikowane: 2009-05-04

Umowa na czas zastępstwa a jej wypowiedzenie


Opublikowane: 2009-04-30

3 maja w niedzielę ? należy się dzień wolny?


Opublikowane: 2009-04-29

Umowa-zlecenie zamiast umowy o pracę


Opublikowane: 2009-04-28

Zwolnienie grupowe a 4 lata do emerytury


Opublikowane: 2009-04-27

Pracownica tymczasowa a ciąża


Opublikowane: 2009-04-24

Zmiana etatu podczas choroby pracownika


Opublikowane: 2009-04-23

Niepełnosprawność a obniżenie wynagrodzenia


Opublikowane: 2009-04-22

Minimalne wynagrodzenie


Opublikowane: 2009-04-21

Renta rodzinna a ostatni rok studiów


Opublikowane: 2009-04-20

Zwolnienie grupowe


Opublikowane: 2009-04-07

Choroba a brak odprawy


Opublikowane: 2009-04-06

Zmiana stanowiska pracy kobiecie w ciąży


Opublikowane: 2009-04-01

Przestój w firmie


Opublikowane: 2009-03-25

Urlop macierzyński a wygaśnięcie umowy na czas okreslony


Opublikowane: 2009-03-24

Wynagrodzenie płatne z góry


Opublikowane: 2009-03-23

Emeryt a odprawa


Opublikowane: 2009-03-19

Choroba po urlopie wychowawczym


Opublikowane: 2009-03-18

Zwrot kosztów dojazdu do ZUS


Opublikowane: 2009-03-17

Czy mogę odmówić pracy w godzinach nadliczbowych?


Opublikowane: 2009-03-12

Zmiana stanowiska pracy za pomocą aneksu


Opublikowane: 2009-03-09

Bezrobotny a badania lekarskie


Opublikowane: 2009-03-06

Minimalne wynagrodzenie a pierwszy rok pracy


Opublikowane: 2009-03-04

Pracownica w ciąży a zmniejszenie etatu


Opublikowane: 2009-03-03

Szkolenie okresowe dla pracowników BHP


Opublikowane: 2009-03-02

Obniżenie etatu


Opublikowane: 2009-02-27

Delegowanie karmiącej matki poza miejsce pracy


Opublikowane: 2009-02-26

Odrzucenie oferty pracodawcy


Opublikowane: 2009-02-25

Zmniejszenie etatu


Opublikowane: 2009-02-24

Prawo do odprawy


Opublikowane: 2009-02-23

Urlop macierzyński i urlop wychowawczy


Opublikowane: 2009-02-20

Różne umowy o pracę z tym samym pracodawcą a okres wypowiedzenia?


Opublikowane: 2009-02-19

Kuroniówka - warunki otrzymania


Opublikowane: 2009-02-18

Szkoła policealna a wymiar urlopu


Opublikowane: 2009-02-17

Wypowiedzenie zmieniające ze strony pracownika?


Opublikowane: 2009-02-16

Pracodawca odmawia mi udzielenia zaległego urlopu


Opublikowane: 2009-02-13

Podróż służbowa a delegacja


Opublikowane: 2009-02-12

Urlop macierzyński a koniec umowy o pracę


Opublikowane: 2009-02-11

Urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim


Opublikowane: 2009-02-10

Zmiana stanowiska lub zwolnienie z pracy


Opublikowane: 2009-02-09

Badania lekarskie a zwrot kosztów


Opublikowane: 2009-02-06

Pierwsza praca a wymiar urlopu wypoczynkowego


Opublikowane: 2009-02-05

Czy pracodawca może mnie zwolnić po zasadniczej służbie wojskowej?


Opublikowane: 2009-02-04

Nauczycielka stażystka a ciąża


Opublikowane: 2009-02-03

Zajęcie komornicze ? wynagrodzenie za pracę


Opublikowane: 2009-01-30

Badania kontrolne po służbie wojskowej


Opublikowane: 2009-01-29

Wynagrodzenie za czas urlopu? Czy pracodawca może sam ustalać dniówkę?


Opublikowane: 2009-01-28

Umowa-zlecenie a umowa o pracę


Opublikowane: 2009-01-27

Praca na pół etatu - ile dni wolnych w ciągu roku?


Opublikowane: 2009-01-26

Zakończenie współpracy w związku zakończeniem okresu próbnego


Opublikowane: 2009-01-23

Jaki okres wypowiedzenia przy umowie o pracę na czas określony?


Opublikowane: 2009-01-22

Zmiana dnia wypłacania wynagrodzenia


Opublikowane: 2009-01-21

Powrót z części etatu na cały etat - aneks do umowy


Opublikowane: 2009-01-20

Stopień niepełnosprawności a dalsza umowa o pracę


Opublikowane: 2009-01-19

Rozwiązanie umowy przez pracodawcę przez częste przebywanie na chorobowym


Opublikowane: 2009-01-16

Problem z naliczeniem wartości kapitału początkowego


Opublikowane: 2009-01-15

Urlop na żądanie pracownika


Opublikowane: 2009-01-14

Liczba dni urlopu wpisana w umowę


Opublikowane: 2009-01-13

Studia doktoranckie - wymiar urlopu


Opublikowane: 2009-01-12

Wypowiedzenie a zaległy urlop


Opublikowane: 2009-01-09

Przedłużenie umowy na czas nieokreślony


Opublikowane: 2009-01-08

Choroba a urlop bezpłatny


Opublikowane: 2009-01-07

Dwa różne okresy wypowiedzenia


Opublikowane: 2009-01-06

Delegacja zagraniczna - czy można odmówić wyjazdu na dłuższy okres?


Opublikowane: 2009-01-05

Wynagrodzenie i ekwiwalent urlopowy


Opublikowane: 2009-01-02

Likwidacja firmy a ciąża


Opublikowane: 2008-12-31

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne


Opublikowane: 2008-12-30

Czy mogę wycofać wypowiedzenie pracy z powodu ciąży?


Opublikowane: 2008-12-29

Od kiedy należy mi się 26 dni urlopu wypoczynkowego?


Opublikowane: 2008-12-23

Czy pracodawca może mnie zatrudnić drugi raz na okres próbny?


Opublikowane: 2008-12-22

Termin składania korekty dokumentów zgłoszeniowo-rozliczeniowych w ZUS-ie


Opublikowane: 2008-12-19

Zwolnienie za dwutygodniowym wypowiedzeniem, czy należy mi się odprawa?


Opublikowane: 2008-12-18

Ubezpieczenie zdrowotne dzieci pracownika


Opublikowane: 2008-12-17

Umowa na czas określony ? zwolnienie lekarskie z powodu ciąży


Opublikowane: 2008-12-16

Umowa na czas nieokreślony - ciąża a zwolnienie


Opublikowane: 2008-12-15

Dwa dni wolnego opieki nad dzieckiem ? oświadczenie


Opublikowane: 2008-12-12

Rozwiązanie umowy przez pracownika ? ile dni urlopu mi przysługuje?


Opublikowane: 2008-12-11

Umowa o pracę a umowa-zlecenie - ciąża


Opublikowane: 2008-12-10

Czy godzina pracy w sobotę jest równoważna godzinie pracy w ciągu tygodnia?


Opublikowane: 2008-12-09

Kolejna umowa o pracę a niewykorzystany urlop


Opublikowane: 2008-12-08

Dni ustawowo wolne od pracy


Opublikowane: 2008-12-05

Wypowiedzenie umowy przez pracownika pracującego powyżej 3 lat w firmie


Opublikowane: 2008-12-04

Wezwanie jako świadek a wynagrodzenie za czas nieobecności w pracy


Opublikowane: 2008-12-03

Wynagrodzenie za czas choroby i zasiłek chorobowy


Opublikowane: 2008-12-02

Dyscyplinarka? Jak rozwiązać umowę z pracownikiem?


Opublikowane: 2008-12-01

Tryb rozwiązania umowy o pracę? Brak przyczyny rozwiązania umowy


Opublikowane: 2008-11-27

Natychmiastowe rozwiązanie umowy o pracę ? czy mam takie prawo?


Opublikowane: 2008-11-25

Dodatkowe roczne wynagrodzenie ? trzynastka


Opublikowane: 2008-11-24

Pierwsza praca a wydanie książeczki ubezpieczeniowej


Opublikowane: 2008-11-21

Przymusowy urlop


Opublikowane: 2008-11-18

Obowiązek dopuszczenia pracownika do pracy po urlopie wychowawczym


Opublikowane: 2008-11-17

Urlop macierzyński a umowa na zastępstwo


Opublikowane: 2008-11-14

Niepełnoletni w pracy ? zawarcie umowy


Opublikowane: 2008-11-13

Umowa zlecenie a zasiłek dla bezrobotnych


Opublikowane: 2008-11-12

Praca ?na czarno? ? ciąża


Opublikowane: 2008-11-10

Umowa zlecenie - brak wynagrodzenia


Opublikowane: 2008-10-31

Brak zgody na nowe stanowisko pracy po powrocie z urlopu wychowawczego


Opublikowane: 2008-10-30

Limit dochodów na emeryturze


Opublikowane: 2008-10-29

Przedłużenie umowy do dnia porodu


Opublikowane: 2008-10-28

Rozwiązanie umowy o pracę w trakcie urlopu


Opublikowane: 2008-10-27

Odpowiedzialność materialna za powierzony sprzęt


Opublikowane: 2008-10-24

Zasiłek opiekuńczy


Opublikowane: 2008-10-23

Wypowiedzenie podczas urlopu


Opublikowane: 2008-10-21

Wypowiedzenie po urlopie wychowawczym


Opublikowane: 2008-10-20

Niestawienie się do pracy a oddanie krwi


Opublikowane: 2008-10-17

Działalność gospodarcza a składki do ZUS


Opublikowane: 2008-10-15

Urlop macierzyński po urlopie wychowawczym


Opublikowane: 2008-10-14

Pierwsza praca i pierwszy urlop


Opublikowane: 2008-10-13

Urlop wychowawczy? Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem


Opublikowane: 2008-10-09

Przerwa a dobowy wymiar czasu pracy pracownika


Opublikowane: 2008-10-07

Odpowiedzialność karna po rozwiązaniu umowy


Opublikowane: 2008-10-06

Urlop szkoleniowy


Opublikowane: 2008-10-03

Przymusowe nadgodziny


Opublikowane: 2008-10-02

Brak wynagrodzenia za pracę


Opublikowane: 2008-10-01

Świadczenie przedemerytalne a praca w gospodarstwie


Opublikowane: 2008-09-30

Druk RP-7 - zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu


Opublikowane: 2008-09-29

Rozwiązanie umowy a urlop na poszukiwanie pracy


Opublikowane: 2008-09-26

Umowa o udzielanie świadczeń medycznych


Opublikowane: 2008-09-25

Lojalka dotycząca szkolenia


Opublikowane: 2008-09-24

Jak zatrzymać w firmie przeszkolonego pracownika?


Opublikowane: 2008-09-23

Umowa o pracę po stażu


Opublikowane: 2008-09-22

Koniec układu zbiorowego pracy


Opublikowane: 2008-09-16

Wyliczenie urlopu wypoczynkowego pracownicy po studiach


Opublikowane: 2008-09-15

Powrót z urlopu wychowawczego a godziny nadliczbowe


Opublikowane: 2008-09-11

Kary za rozwiązanie umowy o pracę - koszty szkoleń


Opublikowane: 2008-09-10

Świadectwo pracy a dni niezdolności do pracy


Opublikowane: 2008-09-08

Praca na zastępstwo a zasiłek macierzyński


Opublikowane: 2008-09-05

Praca w dwóch różnych miejscach


Opublikowane: 2008-08-27

Likwidacja firmy a urlop macierzyński


Opublikowane: 2008-08-25

Urlop wychowawczy a zwolnienie


Opublikowane: 2008-08-22

Pracodawca odmawia urlopu na żądanie, czy ma do tego prawo?


Opublikowane: 2008-08-22

Urlop wychowawczy dla ojca


Opublikowane: 2008-08-21

Pracodawca odmówił 2 dni opieki na dziecko


Opublikowane: 2008-08-21

Likwidacja szkoły, odprawa i przeniesienie


Opublikowane: 2008-08-20

Urlop wychowawczy a urlop wypoczynkowy


Opublikowane: 2008-07-30

Urlop macierzyński a działalność gospodarcza


Opublikowane: 2008-07-28

Przejście na wcześniejszą emeryturę


Opublikowane: 2008-07-24

Prezes a umowa o pracę


Opublikowane: 2008-07-23

Warunki płacy


Opublikowane: 2008-07-22

Wymiar czasu pracy


Opublikowane: 2008-07-21

Wypowiedzenie dla radnego


Opublikowane: 2008-06-09

Umowa na okres próbny


Opublikowane: 2008-06-04

Czas urlopu


Opublikowane: 2008-06-02

Upadłość i wypowiedzenie


Opublikowane: 2008-05-29

Praca i nauka


Opublikowane: 2008-05-26

Błędna data upływu wypowiedzenia


Opublikowane: 2008-05-23

Dyrektor szkoły


Opublikowane: 2008-05-21

Praca na dotychczasowym stanowisku


Opublikowane: 2008-05-20

Odprawa emerytalna


Opublikowane: 2008-05-19

Warunki płacy i pracy


Opublikowane: 2008-04-01

Studia a staż pracy


Opublikowane: 2008-03-31

Czas pracy kierowcy, funkcjonariusza celnego


Opublikowane: 2008-03-28

Odpowiedzialność pracownika


Opublikowane: 2008-03-26

Okres wypowiedzenia a agencja pracy tymczasowej


Opublikowane: 2008-03-19

Ochrona przedemerytalna


Opublikowane: 2008-03-17

Aneks zmieniający a rozwiązanie umowy


Opublikowane: 2008-03-14

Urlop okolicznościowy a urlop wypoczynkowy


Opublikowane: 2008-02-12

Komu należy się odprawa emerytalna?


Opublikowane: 2008-02-11

Koszt dojazdu do pracy


Opublikowane: 2008-02-01

Dłuższy okres wypowiedzenia


Opublikowane: 2008-01-31

Odmowa podpisania umowy o prawcę a zwrot kosztów szkolenia


Opublikowane: 2008-01-30

Praca w ochronie a dodatek za pracę w niedzielę


Opublikowane: 2008-01-29

Umowa o zakazie konkurencji a odszkodowanie za niewukonywanie działalności konkurencyjnej


Opublikowane: 2008-01-28

Wypowiedzenie umowy o pracę przed dniem ochrony emerytalnej


Opublikowane: 2008-01-25

Przebieranie się w odzież roboczą a czas pracy


Opublikowane: 2008-01-24

Wcześniejsza emerytura rencistki


Opublikowane: 2008-01-23

Praca w ochronie a dodatek za pracę w niedzielę


Opublikowane: 2008-01-22

Porozumienie stron a odprawa


Opublikowane: 2008-01-21

Wymiar urlopu a zwolnienie lekarskie


Opublikowane: 2008-01-18

Urlop na żądanie


Opublikowane: 2008-01-17

Czas pracy przez 6 dni w tygodniu


Opublikowane: 2008-01-16

Wynagrodzenie za nadgodziny a zasiłek chorobowy


Opublikowane: 2008-01-15

Urlop doktoranta


Opublikowane: 2008-01-14

Minimalna stawka godzinowa


Opublikowane: 2008-01-11

Zawał serca a rozwiązanie stosunku pracy


Opublikowane: 2008-01-10

Zmiana sposobu wypowiedzenia umowy


Opublikowane: 2008-01-09

Urlop dla pracownika prowadzącego własną firmę


Opublikowane: 2008-01-08

Egzekucja zaległego urlopu


Opublikowane: 2008-01-07

Zwolnienia lekarskie w czasie ciąży


Opublikowane: 2008-01-04

Badania lekarskie po chorobie


Opublikowane: 2008-01-03

Działalność gospodarcza na urlopie wychowawczym


Opublikowane: 2007-12-20

Dodatek do zasiłku rodzinnego


Opublikowane: 2007-12-19

Czas pracy osoby niepełnosprawnej


Opublikowane: 2007-12-18

Praca w warunkach szczególnych a nadgodziny


Opublikowane: 2007-12-17

Restrukturyzacja firmy jako powód zwolnienia


Opublikowane: 2007-12-14

Wymiar urlopu macierzyńskiego


Opublikowane: 2007-12-13

Świadczenia na urlopie wychowawczym


Opublikowane: 2007-12-12

Praca na urlopie wychowawczym


Opublikowane: 2007-12-11

Rozwiązanie umowy na urlopie wychowawczym


Opublikowane: 2007-12-06

Oświadczenie lustracyjne


Opublikowane: 2007-12-05

Odpowiedzialność kierowcy za zużycie paliwa


Opublikowane: 2007-12-04

Kto może zostać przedstawicielem załogi?


Opublikowane: 2007-12-03

Zatrudnienie cudzoziemca


Opublikowane: 2007-11-30

Zawał serca a zwolnienie z pracy


Opublikowane: 2007-11-26

Rozwiązanie umowy po zwolnieniu lekarskim


Opublikowane: 2007-11-23

Czy dostane zasiłek na urlopie wychowawczym?


Opublikowane: 2007-11-22

Odszkodowanie za wypadek przy pracy


Opublikowane: 2007-11-21

Wypłacanie zasiłku chorobowego


Opublikowane: 2007-11-15

Rozwiązanie umowy po powrocie z urlopu macierzyńskiego


Opublikowane: 2007-11-14

Umowa o zakazie konkurencji


Opublikowane: 2007-11-13

Komu przysługuje nagroda jubileuszowa?


Opublikowane: 2007-11-12

Odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę


Opublikowane: 2007-11-09

Rezygnacja z funkcji pracownika powołanego na 6 lat


Opublikowane: 2007-11-07

Zwolnienie po inwentaryzacji


Opublikowane: 2007-11-06

Przedawnienie w sprawie godzin nadliczbowych


Opublikowane: 2007-11-05

Określenie wynagrodzenia dla każdego stanowiska


Opublikowane: 2007-10-31

Podstępne zwolnienie z pracy


Opublikowane: 2007-10-29

Niemoralna propozycja szefa


Opublikowane: 2007-10-26

Praca na czarno?


Opublikowane: 2007-10-24

Odwołanie ze stanowiska kierowniczego a wynagrodzenie


Opublikowane: 2007-10-23

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia


Opublikowane: 2007-10-22

Zaspokojenie roszczeń w przypadku upadłości


Opublikowane: 2007-10-16

Obowiązkowa obecność na zebraniu


Opublikowane: 2007-10-15

Odpowiedzialność materialna pracownika


Opublikowane: 2007-10-12

Oświadczenie dotyczące ryzyka zawodowego


Opublikowane: 2007-10-11

Dodatkowa praca w soboty i niedziele


Opublikowane: 2007-10-10

Czy istnieje możliwość rezygnacji z urlopu macierzyńskiego w jednym z dwóch zakładów?


Opublikowane: 2007-10-08

Praca w wolną sobotę


Opublikowane: 2007-09-24

Tworzenie regulaminu wynagradzania


Opublikowane: 2007-09-21

Uporczywe naruszanie praw pracowniczych


Opublikowane: 2007-09-20

Bhp przy ręcznych pracach transportowych


Opublikowane: 2007-09-19

Zwrot kosztów dojazdu


Opublikowane: 2007-09-18

Okres wypowiedzenia bez obowiązku świadczenia pracy


Opublikowane: 2007-09-17

Odpowiedzialność materialna i jej wypowiedzenie


Opublikowane: 2007-09-14

Rozwiązanie umowy o pracę na zasadzie porozumienia


Opublikowane: 2007-09-13

Czy w chłodni powinno pracować co najmniej dwie osoby?


Opublikowane: 2007-09-11

Rozwiązanie umowy z winy pracodawcy


Opublikowane: 2007-09-10

Urlop szkoleniowy dla nauczyciela przedszkola niepublicznego


Opublikowane: 2007-09-07

Praca w niedzielę


Opublikowane: 2007-09-06

Nadgodziny dla kierowcy


Opublikowane: 2007-09-05

Odprawa w przypadku zwolnienia


Opublikowane: 2007-09-04

Zaległe wynagrodzenie za godziny nadliczbowe


Opublikowane: 2007-09-03

Wymagania przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych


Opublikowane: 2007-08-31

Szczególne potrzeby pracodawcy


Opublikowane: 2007-08-30

Udostępnianie ewidencji czasu pracy pracownika


Opublikowane: 2007-08-29

Norma niemożliwa do wyrobienia


Opublikowane: 2007-08-28

Wypowiedzenie za porozumieniem stron


Opublikowane: 2007-08-27

Zwrot za bilety na wyjazdy do klientów


Opublikowane: 2007-08-23

Zmiana liczby godzin pracy


Opublikowane: 2007-08-21

Nadzór na zmianach nocnych


Opublikowane: 2007-08-20

Szkolenie a godziny nadliczbowe


Opublikowane: 2007-08-03

Zwrot narzędzi pracy w trakcie rozwiązania umowy


Opublikowane: 2007-08-02

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop


Opublikowane: 2007-08-01

Dojazd do zmienionego miejsca pracy


Opublikowane: 2007-07-31

Wysokość odpowiedzialności materialnej a zarobki


Opublikowane: 2007-07-12

Skierowanie pracownika do pracy w innej miejscowości


Opublikowane: 2007-07-10

Jednoczesne zatrudnienie na kontrakcie i na umowę o pracę


Opublikowane: 2007-07-09

Zatrudnienie na urlopie bezpłatnym


Opublikowane: 2007-07-06

Udział w nieobowiązkowym szkoleniu


Opublikowane: 2007-07-05

Dzień wolny za szkolenie w sobotę


Opublikowane: 2007-07-04

Zwolnienie lekarskie w przypadku systemu czterobrygadowego


Opublikowane: 2007-07-03

Kara dla pracownika samorządowego


Opublikowane: 2007-07-02

Fałszowanie ewidencji czasu pracy - naruszenia prawa


Opublikowane: 2007-06-18

Praca w szczególnych warunkach


Opublikowane: 2007-06-15

Rozkład czasu pracy


Opublikowane: 2007-06-14

Zmiana rozkładu czasu pracy na wniosek pracownika


Opublikowane: 2007-06-13

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika


Opublikowane: 2007-06-12

Czy dopuszczalne jest zatrudnienie przez 6 dni w tygodniu?


Opublikowane: 2007-06-11

Zmiana harmonogramu czasu pracy


Opublikowane: 2007-06-08

Dyżur domowy jako praca dodatkowa


Opublikowane: 2007-06-07

Potrącanie z pensji sprzedawcy za szkody


Opublikowane: 2007-06-06

Komisja pojednawcza w zakładzie pracy


Opublikowane: 2007-06-05

Zwolnienie z pracy na rozprawę w sądzie


Opublikowane: 2007-06-04

Awans bez podwyżki pensji


Opublikowane: 2007-06-01

Czy przygotowanie stanowiska wliczać do czasu pracy?


Opublikowane: 2007-05-31

Pomyłka w naliczeniu urlopu


Opublikowane: 2007-05-30

Naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu


Opublikowane: 2007-05-29

Zmiana lokalizacji firmy


Opublikowane: 2007-05-28

Nadliczbówki w 3 miesięcznym okresie rozliczeniowym


Opublikowane: 2007-05-25

Przymusowy urlop bezpłatny


Opublikowane: 2007-05-24

Aneks dotyczący wynagrodzenia


Opublikowane: 2007-05-23

Powód do zwolnienia z pracy


Opublikowane: 2007-05-22

Odprawa przy przejęciu firmy przez inną


Opublikowane: 2007-05-21

Wypłata odsetek przez syndyka


Opublikowane: 2007-05-18

Urlop na napisanie pracy magisterskiej


Opublikowane: 2007-05-17

Zwolnienie w okresie ciąży


Opublikowane: 2007-05-16

Obciążenie pracownika kosztami szkolenia


Opublikowane: 2007-05-15

3 miesięczny okres rozliczeniowy czas pracy


Opublikowane: 2007-05-14

Rozliczanie godzin pracy


Opublikowane: 2007-05-11

Zlecanie pracy w godzinach nadliczbowych


Opublikowane: 2007-05-10

Godziny nadliczbowe w rozliczeniu tygodniowym


Opublikowane: 2007-05-09

Odpowiedzialność materialna pracownika


Opublikowane: 2007-05-08

Obowiązkowe zebrania pracownicze


Opublikowane: 2007-05-04

Zaliczanie stażu pracy do dodatku stażowego


Opublikowane: 2007-04-27

Odszkodowanie z tytułu doznanego uszczerbku


Opublikowane: 2007-04-26

Dieta za podróż zagraniczną kierowcy


Opublikowane: 2007-04-25

Rozliczenie nocnej pracy


Opublikowane: 2007-04-24

Pracodawca nie płacił za nadgodziny


Opublikowane: 2007-04-20

Prawo do dodatku dla odchodzącego na emeryturę


Opublikowane: 2007-04-19

Delegacja za codzienną podróż służbową na terenie kraju


Opublikowane: 2007-04-18

Czy praca przez 6 dni w tygodniu jest dopuszczalna?


Opublikowane: 2007-04-17

Praca ciągła a praca wielozmianowa


Opublikowane: 2007-04-16

Potrącenie z wynagrodzenia za uszkodzenie firmowego samochodu


Opublikowane: 2007-04-13

Potrącenia za braki podczas pracy na czarno?


Opublikowane: 2007-04-12

Zmiana rozkładu czasu pracy


Opublikowane: 2007-04-11

Praca w systemie czterobrygadowym


Opublikowane: 2007-04-10

Likwidacja stanowiska pracy w czasie choroby


Opublikowane: 2007-04-04

Ekwiwalent za odzież roboczą i środki higieny osobistej dla stażysty


Opublikowane: 2007-04-03

Godziny ponadwymiarowe nauczyciela a urlop okolicznościowy


Opublikowane: 2007-04-02

Organizacja pracy zgodnie z Kartą Nauczyciela


Opublikowane: 2007-03-30

Dwie umowy o pracę a dodatek stażowy


Opublikowane: 2007-03-29

Godziny nadliczbowe w systemie 12/24


Opublikowane: 2007-03-28

Praca w systemie 28 dni pracy na 28 dni wolnego


Opublikowane: 2007-03-27

Dzień wolny w okresie rozliczeniowym w przypadku choroby


Opublikowane: 2007-03-26

Umowa na pół etatu a praca po 8 godzin


Opublikowane: 2007-03-22

Potrącenie wynagrodzenia na poczet niedoborów towarów


Opublikowane: 2007-03-21

Ustalenie zakresu obowiązków


Opublikowane: 2007-03-20

Odwołanie od kary upomnienia


Opublikowane: 2007-03-19

Czy specjalista powinien otrzymać prowizję za sprzedaż?


Opublikowane: 2007-03-16

Dni wolne za godziny nadliczbowe


Opublikowane: 2007-03-15

Dzień wolny za pracę w sobotę


Opublikowane: 2007-03-14

Wynagrodzenie punktowe czy tabela wynagrodzeń?


Opublikowane: 2007-03-13

Obniżone diety za podróże służbowe


Opublikowane: 2007-03-08

Czy można pracować 11 dni pod rząd?


Opublikowane: 2007-03-07

Monitorowanie stanowisk pracy


Opublikowane: 2007-03-06

Czy pracodawca może zmusić mnie do obecności na imprezie firmowej?


Opublikowane: 2007-03-05

Nierówne traktowanie pracowników


Opublikowane: 2007-03-02

Wykorzystanie zaległego urlopu


Opublikowane: 2007-03-01

Odprawa pośmiertna


Opublikowane: 2007-02-28

Brygadzista Społecznym Inspektorem Pracy


Opublikowane: 2007-02-27

Moment powiadamiania o pracy w nadgodzinach


Opublikowane: 2007-02-23

Zwolnienie pracownika za błąd technologiczny


Opublikowane: 2007-02-22

Odpowiedzialność materialna sprzedawcy


Opublikowane: 2007-02-21

Liczba dni pracy w roku dla zatrudnionego na czas nieokreślony


Opublikowane: 2007-02-20

Informacja o przynależności związkowej


Opublikowane: 2007-02-19

Czy zaplanowany dzień wolny przepada w przypadku choroby


Opublikowane: 2007-02-16

Konsekwencje odmowy uczestnictwa w szkoleniu dla pracowników


Opublikowane: 2007-02-15

Powierzenie dodatkowych obowiązków a odpowiedzialność materialna


Opublikowane: 2007-02-13

Zwolnienie po badaniach kontrolnych oraz odprawa


Opublikowane: 2007-02-09

Warunki pracy operatora wózka widłowego


Opublikowane: 2007-02-08

Czy pracownikowi należy się zwrot kosztów dojazdu do pracy?


Opublikowane: 2007-02-07

Szkolenie obowiązkowe i nie obowiązkowe


Opublikowane: 2007-02-06

Roszczenia z tytułu nierównego traktowania pracownika


Opublikowane: 2007-02-01

Zasiłek macierzyński w przypadku likwidacji firmy


Opublikowane: 2007-01-31

Praca a studia zaoczne


Opublikowane: 2007-01-30

Informacja o potrąceniach z dodatkowego wynagrodzenia


Opublikowane: 2007-01-29

Czy za pracę w sobotę należy się dzień wolny?


Opublikowane: 2007-01-26

Elektroniczny system ewidencjonowania czasu pracy


Opublikowane: 2007-01-25

Nadgodziny przy niepełnym wymiarze


Opublikowane: 2007-01-24

Jak wygląda wynagrodzenie za nadgodziny?


Opublikowane: 2007-01-23

Ryczałt za nadgodziny?


Opublikowane: 2007-01-19

Wyjścia prywatne do odpracowania


Opublikowane: 2007-01-18

Dzień wolny za niedzielę


Opublikowane: 2007-01-17

Mobbing w regulaminie pracy


Opublikowane: 2007-01-16

Urlop dla zatrudnionego na pół etatu


Opublikowane: 2007-01-15

Wstrzymanie wypłacania premii


Opublikowane: 2007-01-12

ZFŚS zamienić na urlop?


Opublikowane: 2007-01-11

Rozwiązanie umowy czasowej przed emeryturą


Opublikowane: 2007-01-10

Kiedy ZUS wypłaci zasądzone świadczenie?


Opublikowane: 2007-01-09

Potrącenia z wynagrodzenia po reklamacji towaru


Opublikowane: 2007-01-08

Czy można zwolnić pracownika za nieobecność w pracy?


Opublikowane: 2007-01-05

Czy umowa o świadczenie usług może być uznana za umowę o pracę?


Opublikowane: 2007-01-04

Odprawa emerytalna w przypadku dwóch umów o pracę


Opublikowane: 2007-01-03

Umowa o pracę a rozkład czasu pracy


Opublikowane: 2007-01-02

Rozwiązania stosunku pracy z datą wsteczną


Opublikowane: 2006-12-28

Dwa dni na poszukiwanie pracy w przypadku wypowiedzenia


Opublikowane: 2006-12-27

Aneks do umowy o zakazie konkurencji


Opublikowane: 2006-12-22

Skrócenie urlopu wypoczynkowego przez pracodawcę


Opublikowane: 2006-12-21

Rozwiązanie umowy - odprawa


Opublikowane: 2006-12-20

Praca w warunkach szkodliwych


Opublikowane: 2006-12-19

Urlop wychowawczy - nieuczciwy pracodawca


Opublikowane: 2006-12-18

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu


Opublikowane: 2006-12-17

Zmiana treści umowy


Opublikowane: 2006-11-26

Czy emeryt ma prawo do odprawy po zwolnieniu?


Opublikowane: 2006-11-26

Wypowiedzenie a urlop wypoczynkowy


Opublikowane: 2006-09-10

Umowa o świadczeniu usług a zakaz konkurencji


Opublikowane: 2006-08-04

Zwolnienie grupowe - definicja


Opublikowane: 2006-06-19

Umowa cywilno-prawna z lekarzem


Opublikowane: 2006-06-03

Odpowiedzialność gospodarcza, techniczna, osobowa


Opublikowane: 2006-05-16

Jak rozliczyć pracę kierowcy?


Opublikowane: 2006-05-10

Zwolnienie z pracy po zgłoszeniu mobbingu


Opublikowane: 2006-04-30

Zmniejszenia i potrącenia z dodatkowego wynagrodzenia


Opublikowane: 2006-04-11

Umowa zlecenie a odpowiedzialność finansowa


Opublikowane: 2006-04-06

Układ zbiorowy pracy i przejęcie pracowników


Opublikowane: 2006-04-04

Blokowanie awansu i rozwoju zawodowego


Opublikowane: 2006-03-20

BHP - okres korzystania z odzieży ochronnej


Opublikowane: 2006-03-13

Choroba zawodowa - odszkodowanie od pracodawcy


Opublikowane: 2006-03-04

Równe traktowanie w zatrudnieniu - wypowiedzenie


Opublikowane: 2006-02-28

Wypadek przy pracy poza terenem zakładu pracy


Opublikowane: 2006-02-25

Zakaz palenia w pracy ale nie dla wszystkich


Opublikowane: 2006-02-24

Równe traktowanie w zatrudnieniu - oświadczenie do akt osobowych pracownika


Opublikowane: 2006-02-18

Regulamin wynagradzania bez wyszczególnionych stawek


Opublikowane: 2006-02-18

Od kiedy pracodawca musi wpłacać na ZFŚS?


Opublikowane: 2006-02-08

Nagłość zdarzenia


Opublikowane: 2006-02-08

Ryzyko zawodowe a odszkodowanie


Opublikowane: 2006-02-06

Służba BHP - szkolenia


Opublikowane: 2006-02-06

Mandat od inspektora PIP


Opublikowane: 2006-02-03

Mobbing grupowy


Opublikowane: 2006-02-03

Mobbing całej załogi


Opublikowane: 2006-02-01

Odpowiedzialność materialna w dużej firmie


Opublikowane: 2006-02-01

Odpowiedzialność materialna byłego pracownika


Opublikowane: 2006-01-30

Czy istnieje minimalna stawka godzinowa w Kodeksie pracy?


Opublikowane: 2006-01-30

Rozwiązanie umowy po niestawieniu się pracownika w pracy


Opublikowane: 2005-11-27

Czy dostanę dzień wolny za pracę w niedzielę?


Opublikowane: 2005-10-01

Wolny czas w pracy a mobbing


Opublikowane: 2005-10-01

Jak odzyskać ekwiwalent za niewykorzystany urlop?


Opublikowane: 2005-06-30

Pracodawca łamie prawo


Opublikowane: 2005-04-29

Problem z 13 pensją


Opublikowane: 2005-04-29

Uprawnienia inspektora BHP podczas kontroli budowy


Opublikowane: 2005-02-08

Udzielenie dnia wolnego w święto religijne


Opublikowane: 2005-02-08

Nakaz pracy w godzinach nadliczbowych


Opublikowane: 2005-01-17

Odpowiedzialność za przeterminowany towar


Opublikowane: 2005-01-17

Przeciwdziałanie mobbingowi


Opublikowane: 2004-12-05

Dodatek za godziny nadliczbowe


Opublikowane: 2004-12-01

Wolne za pracę w święta


Opublikowane: 2004-12-01

Premia uznaniowa


Opublikowane: 2004-11-18

Zidentyfikowanie inspektora pracy


Opublikowane: 2004-11-10

Kodeks pracy a Kodeks cywilny


Opublikowane: 2004-11-10

Różnica pomiędzy przepisem ogólnym a przepisem odrębnym


Opublikowane: 2004-11-04

Pojęcie przepisu szczególnego


Opublikowane: 2004-11-04

Zakres przedmiotowy Kodeksu pracy


Opublikowane: 2004-10-31

Przedawnienie urlopu dodatkowego


Opublikowane: 2004-10-31

Obraźliwa odpowiedź na wysłane CV


Opublikowane: 2004-10-24

Informowanie PIP (Państwowa Inspekcja Pracy) o zmianach w regulaminie pracy


Opublikowane: 2004-10-24

Czy mobbing może być przyczyną wypowiedzenie umowy


Opublikowane: 2004-10-20

Różne stawki dla pracowników wykonujących tą samą pracę


Opublikowane: 2004-10-20

Odpowiedzialność materialna pracownika


Opublikowane: 2004-10-11

Ustalenie przyczyny 2 tygodniowego wypowiedzenia


Opublikowane: 2004-10-11

Zawieszenie działalności a odprawa dla pracownika


Opublikowane: 2004-10-06

Brak wyników sprzedaży przyczyną zwolnienia


Opublikowane: 2004-10-06

Odprawa dla odwołanego członka zarządu


Opublikowane: 2004-10-04

Porozumienie stron a odprawa


Opublikowane: 2004-10-04

Zwolnienie z przyczyn nie dotyczących pracownika


Opublikowane: 2004-09-30

Ekwiwalent urlopowy dla niepełnosprawnego


Opublikowane: 2004-09-27

Pozbawienie pracownika trzynastki


Opublikowane: 2004-09-27

Urlop bezpłatny a nagroda jubileuszowa


Opublikowane: 2004-09-20

Roszczenie o ustalenie wypadku przy pracy


Opublikowane: 2004-09-13

Zasady zatrudniania inspektora bhp


Opublikowane: 2004-08-30

Dochodzenie roszczeń za godziny nadliczbowe


Opublikowane: 2004-08-20

Ekwiwalent za środki czystości


Opublikowane: 2004-08-20

Zwrot za okulary dla pracownika


Opublikowane: 2004-08-20

Brak oświetlenia w pomieszczeniu pracy


Opublikowane: 2004-08-20

Nieprawidłowe zatrudnianie inspektora bhp


Opublikowane: 2004-08-16

Dni wolne od pracy w czterobrygadówce


Opublikowane: 2004-08-16

Nieformalny przerywany czas pracy


Opublikowane: 2004-08-12

Czy dojazd do klienta wlicza się do czasu pracy?


Opublikowane: 2004-08-12

Czas pracy a podróż służbowa


Opublikowane: 2004-08-12

Praca w wolną sobotę


Opublikowane: 2004-07-31

Zmiana wymiaru czasu pracy


Opublikowane: 2004-06-26

Urlop nauczycieli nieferyjnych


Opublikowane: 2004-06-21

Ochrona pracy kobiet


Opublikowane: 2004-06-17

Likwidacja zakładu - porozumienie stron


Opublikowane: 2004-06-16

Zmiana treści umowy o pracę


Opublikowane: 2004-06-16

Rozwiązanie umowy czasowej w czasie L4


Opublikowane: 2004-06-16

Urlop radcy prawnego


Opublikowane: 2004-06-15

Urlop w okresie wypowiedzenia


Opublikowane: 2004-06-13

Godziny nadliczbowe obowiazujące do 2003 r.


Opublikowane: 2004-06-14

Czy umowa o odpowiedzialności materialnej wiąże obie strony?


Opublikowane: 2004-06-14

Wypowiedzenie umowy przez pracownika


Opublikowane: 2004-06-14

Kamery na stanowisku pracy i szatni


Opublikowane: 2004-06-13

Długość okresu wypowiedzenia z umowy czy Kodeksu Pracy?


Opublikowane: 2004-06-13

Czy naciski ze strony przełożonego to mobbing?


Opublikowane: 2004-06-12

Polecenie udziału w szkoleniu zawodowym


Opublikowane: 2004-06-09

Uprawnienia delegacyjne


Opublikowane: 2004-06-09

Okamerowanie stanowiska pracy


Opublikowane: 2004-06-08

Skutki przejęcia przez nowego pracodawcę


Opublikowane: 2004-06-08

Uprawnienia z tytułu wypowiedzenia ze strony pracodawcy


Opublikowane: 2004-06-08

Stosunek pracy czy zlecenie?


Opublikowane: 2004-06-07

Zwolnienie okolicznościowe


Opublikowane: 2004-06-07

Pozorna umowa o pracę


Opublikowane: 2004-06-05

Urlop dodatkowy niepełnosprawnego


Opublikowane: 2004-06-05

Wydatki związane z podróżami służbowymi


Opublikowane: 2004-06-05

Urlop wychowawczy a likwidacja zakładu pracy


Opublikowane: 2004-06-03

Przeniesienie służbowe a urlop


Opublikowane: 2004-06-03

Prawo do odprawy z tytułu zwolnienia z pracy z przyczyn nie dotyczących pracownika


Opublikowane: 2004-06-01

Ochrona pracy kobiet w ciąży


Opublikowane: 2004-06-01

Urlop niepełnosprawnego


Opublikowane: 2004-05-31

Zlecenie pracy w dniu wolnym


Opublikowane: 2004-05-31

Praca na dwóch etatach


Opublikowane: 2004-05-23

Treść świadectwa pracy


Opublikowane: 2004-05-21

Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy


Opublikowane: 2004-05-21

Obliczanie wymiaru urlopu


Opublikowane: 2004-05-19

Przedłużenie umowy o pracę pracownicy w ciąży


Opublikowane: 2004-05-18

Przesłanki mobbingu


Opublikowane: 2004-05-18

Planowanie urlopu na żądanie


Opublikowane: 2004-05-14

Ochrona przed zwolnieniem pracownicy w ciąży


Opublikowane: 2004-05-14

Termin zawarcia i termin podjęcia pracy


Opublikowane: 2004-05-11

Wymiar pierwszego urlopu


Opublikowane: 2004-05-10

Prawo do odprawy z powodu zwolnienia z pracy


Opublikowane: 2004-05-10

Postępowanie powypadkowe


Opublikowane: 2004-05-07

Konsekwencje święta w sobotę 1 maja 2004 r.


Opublikowane: 2004-05-07

Likwidacja oddziału


Opublikowane: 2004-05-05

Cechy stosunku pracy


Opublikowane: 2004-04-27

Wypłata diety za cały miesiąc pracy w delegacji


Opublikowane: 2004-04-27

Zawieszenie działalności a pracownicy


Opublikowane: 2004-04-22

Skarga do PIP


Opublikowane: 2004-04-22

Dzień wolny za pracę w Święto Pracy


Opublikowane: 2004-04-21

Odpowiedzialność za powierzone mienie


Opublikowane: 2004-04-21

Wprowadzanie systemu czasu pracy


Opublikowane: 2004-04-18

Zmiana miejsca wykonywania pracy


Opublikowane: 2004-04-18

Uzasadnienie wypowiedzenia umowy


Opublikowane: 2004-03-31

Praca w godzinach nocnych a opieka nad dzieckiem do 4 lat


Opublikowane: 2004-03-26

Umowy o pracę pracowników niepełnozatrudnionych


Opublikowane: 2004-03-24

Podpisanie weksla przez pracownika


Opublikowane: 2004-03-16

Tydzień a odpoczynek tygodniowy


Opublikowane: 2004-03-12

Odpoczynek tygodniowy a urlop wypoczynkowy


Opublikowane: 2004-03-12

Ochrona rodziców małego dziecka


Opublikowane: 2004-03-03

Urlop na niepełnym etacie


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »