Materiały


Program wsparcia zdrowia psychicznego dla firm


Jak negocjować z bankiem warunki kredytu frankowego?


Biuro rachunkowe Warszawa. Jak wybrać najlepsze usługi księgowe dla firmy?


Lista obecności online - dane w chmurze dostępne o każdej porze i z każdego miejsca


Szybkie i bezproblemowe wystawianie faktur online


Kto czyta książki o biznesie?


Rekrutacja w seo/sem, jak ją przeprowadzić?


Ile wynosiokres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony?


Kwalifikacje z doradztwa zawodowego po studiach podyplomowych. O tym warto wiedzieć


Skuteczne zarządzanie kadrami i czasem pracy: Outsourcing płacowy i implementacja systemu SAP HR


Jak przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej?


Odszkodowanie od pracodawcy - kiedy można je otrzymać?


Windykacja należności: Jak chronić finanse Twojej firmy?


Profesjonalne tłumaczenie dokumentów w biznesie międzynarodowym jako fundament sukcesu na zagranicznym rynku


Do kiedy pracodawca musi wysłać PIT-11? W jakiej formie?


Pracowałeś za granicą? - może ci przysługiwać zwrot podatku


Zdalna rozmowa kwalifikacyjna - co warto wiedzieć?


Kto może posługiwać się adresem wirtualnym w Warszawie? Sprawdzamy!


Czym się różni konkubinat od kohabitacji i partnerstwa? Na co wpływają? Porady prawne


Nowy program na rynku do kadr i płac


Praca opiekunek osób starszych w Niemczech. Najczęstsze pytania


Wielki powrót do biur - czy pracownicy odnajdą się po pracy zdalnej?


Przeciwwskazania do pracy na wysokościach a zwolnienie pracownika


Uzyskanie odszkodowania od pracodawcy za rozwiązanie umowy


Zapłata za szkolenie po rozwiązaniu umowy


Narzucanie terminu urlopu bieżącego


Przeniesienie z pracy biurowej w teren


Pracodawca nie przyznał mi podwyżki, czy miał do tego prawo?


Zmiana treści świadectwa pracy - dopisanie warunków szczególnych


Instalacja gazowa w przedsiębiorstwie


Odmowa pracodawcy dotycząca przejścia na pracę zdalną


Czy wypalenie zawodowe jest podstawą do L4?


Sytuacja pracownicy, której umowa na czas określony wygasa w trakcie macierzyńskiego


PIT 37 - najpopularniejsza deklaracja podatkowa


Jak dostać pracę zdalną bez doświadczenia


Rozliczenia dochodów z zagranicy. Czy trzeba rozliczać się w Polsce?


Brak ekwiwalentu za urlop uzupełniający nauczyciela


Kilometrówka - jak prawidłowo ją wyliczyć? Co wpływa na jej wysokość?


Bezpodstawne oskarżenia pracownika o mobbing, co robić?


Umowa o dzieło z zakazem konkurencji obowiązującym po wygaśnięciu umowy


Wyrównanie nagrody jubileuszowej po udokumentowaniu przez pracownika dodatkowego stażu pracy


Pracodawca przechodzi na emeryturę - likwidacja firmy, obowiązki wobec pracowników


Powrót do pracy ciężarnej pracownicy


Zmiana czasu pracy na czterobrygadowy


Prawo pracownika do odszkodowania uzupełniającego po zerwaniu umowy


Przewodnik po prawach Frankowicza


Degradacja pracownika z obniżeniem wynagrodzenia


Czy można skrócić sześciomiesięczny okres wypowiedzenia?


Dodatek stażowy a wynagrodzenie zasadnicze


Czy pracodawca może wyznaczyć limit kilometrów dla samochodu służbowego?


Czy nowy dyrektor, przydzielając sobie godziny zajęć, może pozbawić godzin innych nauczycieli?


Staż na nauczyciela kontraktowego na starych zasadach


Czy osoba niepełnosprawna może podjąć pracę dodatkową u tego samego pracodawcy?


Awans wewnętrzny na głównego księgowego w jednostce samorządowej


Emeryt rezygnuje z zatrudnienia, co z odprawą emerytalną i nagrodą jubileuszową?


Czy pracodawca może wymagać pracy w jego drugiej firmie?


Podważenie wiarygodności umowy na zastępstwo


Czy w świadectwie pracy podaje się przyczynę wypowiedzenia?


Skontrolowanie pracownika na zwolnieniu lekarskim przez pracodawcę


Długość przerwy między umowami o pracę na czas określony


Praca w biurze w upalny dzień


Podstawowe prawa konsumenckie, które warto znać


Otrzymanie wypowiedzenia w czasie ciąży


Przedłużenie umowy o pracę po porodzie


Brak zgody na zwolnienie ze świadczenia pracy podczas wypowiedzenia


Pominięcie w podwyżce inflacyjnej


Propozycja wypowiedzenia złożona nieformalnie przez pracodawcę


Umowa b2b zamiast umowy o pracę, co z urlopem i chorobowym?


Praca w obniżonym wymiarze czasu pracy zamiast urlopu wychowawczego


Jak udowodnić mobbing w pracy?


Wypowiedzenie umowy o pracę a prawo do premii


Likwidacja stanowiska pracy i zwolnienie pracownika a odprawa


Jakie rozwiązania dla HR warto wdrożyć w swojej firmie? Podpowiadamy, jak zwiększyć konkurencyjność zasobów ludzkich!


Rozliczanie delegacji służbowych - jak sprawnie i precyzyjnie rozliczać koszty?


Brak świadectwa pracy przeszkodą w udokumentowaniu pracy w szczególnych warunkach


Połączenie spółek i rezygnacja pracownika z dalszej pracy


Zwolnienie pracownika niedopuszczonego do pracy przez lekarza


Wyrównanie dodatku stażowego po jego podwyższeniu


Czy zleceniodawca może wypowiedzieć umowę w trakcie trwania wypowiedzenia?


Dwie umowy równolegle z jednym pracownikiem


Wymiar czasu pracy radcy prawnego


Czy w czasie leczenia odwykowego można zostać zwolnionym?


Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownicę w czasie urlopu macierzyńskiego


Postępowanie pracodawcy w przypadku epilepsji pracownika


Ochrona pracownicy w ciąży i w trakcie urlopu macierzyńskiego


Działalność gospodarcza w Polsce i praca w Niemczech a składki ZUS


Czy ujawnienie wynagrodzenia innego pracownika jest naruszeniem tajemnicy zawodowej?


Umowa zlecenie po umowie o pracę u tego samego pracodawcy


Rozliczenie finansowe nadgodzin i urlopu po złożeniu wypowiedzenia


Jak pozbyć się dodatkowego obowiązku w pracy?


Postępowanie pracodawcy w przypadku epilepsji pracownika


Ryczałt za nadgodziny w umowie o pracę


Prawa i obowiązki pracownika w Polsce - zasady wystawiania L4 oraz procedura składania wypowiedzenia umowy o pracę.


Ochrona pracownika po operacji przebywającego na zwolnieniu powyżej 182 dni


Redukcję etatu i wynagrodzenia w szpitalu, co mogę zrobić?


Błędnie wpisany w umowie o pracę wyższy wymiar urlopu wypoczynkowego


Posłużenie się fałszywym dokumentem w celu zdobycia pracy


Zwolnienie z przychodzenia do pracy podczas wypowiedzenia


Konsekwencje pracy w nadgodzinach przez kobietę w ciąży


Umowa lojalnościowa na 2 lata a umowa o racę na czas określony na 6 miesięcy


Urlop dla nauczyciela zerówki przeniesionego ze szkoły podstawowej


Porozumienie stron przy likwidacji stanowiska pracy a krótszy okres wypowiedzenia


Urlop uzupełniający nauczyciela po urlopie dla poratowania zdrowia


Brak odbijania karty ewidencji czasu pracy przez pracownika a zwolnienie


Nieuznanie pracy w warunkach szczególnych z powodu braku wpisu o czasie pracy


Podpisanie listu intencyjnego i rezygnacja z podjęcia pracy


Nagana i jej wpływ na podwyżkę wynagrodzenia


Podjęcie nowej pracy na urlopie macierzyńskim


Aneks do umowy o pracę trudny do zaakceptowania - co zrobić?


Czy dyrektor szkoły może pracować w innej szkole?


Emerytura w Polsce a praca za granicą


Praca w sobotę a dzień wolny


Znalezienie nowego pracownika na swoje miejsce po złożeniu wypowiedzenia


Przejście na świadczenie kompensacyjne i założenie firmy


Pozwolenie na wcześniejsze opuszczenie pracy i żądanie odpracowania godzin


Natychmiastowe rozwiązanie umowy-zlecenia a kary finansowe


Okres wypowiedzenia a urlop bieżący i zaległy


Zwolnienie nauczyciela w trakcie świadczenia rehabilitacyjnego i walka o przywrócenie do pracy


Zwolnienia grupowe i różne warunki zakończenia pracy


Dojazdy do pracy w różne części kraju


Ciężkie naruszenie przez pracodawcę prawa do urlopów pracowników


Praca w sobotę rodzica małego dziecka


Oddelegowanie do pracy w innym mieście po urlopie wychowawczym


Zwolnienia grupowe a przebywanie na urlopie wychowawczym


Wypowiedzenie umowy przed rozpoczęciem pracy


Nagroda jubileuszowa dla nauczycielki przedszkola


Ciągłe wysyłanie w długie delegacje - co zrobić?


Zwolnienie pracownika który otrzymał prawo do renty


Dodatkowe obowiązki nauczyciela bibliotekarza


Odprawa i nagroda jubileuszowa po ustaniu zatrudnienia


Umowa o zachowaniu poufności


Jak walczyć o właściwy okres wypowiedzenia umowy B2B?


Wniosek o urlop dla poratowania zdrowia jako ochrona przed wypowiedzeniem


Zwolnienie z pracy bez uprzedzenia i wypowiedzenia


Nagroda jubileuszowa dla pracownika gminnego ZOZ


Obniżenie godzin pracy nauczycielowi krótko przed emeryturą


Pracodawca nie stwierdził mobbingu po zgłoszeniu - czy grożą mi jakieś konsekwencje?


Urlop zdrowotny dla nauczyciela prowadzącego działalność gospodarczą


Kiedy pracodawca jest obowiązany do wypłaty dodatku wyrównawczego?


Praca zdalna dla zagranicznego pracodawcy - składki i podatki


Śmierć pracodawcy - do kogo zgłosić się po wynagrodzenie i świadectwo pracy


Prawo nauczyciela do odprawy i nagrody jubileuszowej po przejściu na emeryturę


Zarzut pracodawcy o niedopełnieniu obowiązków - jak się bronić?


Zadaniowy czas pracy a nadgodziny


Skarga rodzica na nauczyciela i obrażanie jego osoby - jak się bronić?


Czy nauczyciel może odmówić wykonania dodatkowych zadań wyznaczonych przez dyrektora szkoły?


Zwolnienie pracownika z powodu likwidacja stanowiska pracy i wypłacenie odprawy


Okres rozliczeniowy rozpoczynający się od niedzieli - czy trzeba zapewnić 35 godzinny odpoczynek?


Dwie umowy o pracę a nagroda jubileuszowa


Odprawa dla pracującego emeryta


Okres wypowiedzenia po urlopie wychowawczym


Rolnik pracujący za granicą


Delegacja pracownika - wyjazd na szkolenie w niedzielę na noc


Uprawnienia do prowadzenia usług psychoterapeutycznych


Wynagrodzenie za wyjazd z uczniami za granicę


Zwolnienie lekarskie i niestawienie się na dyżur a zapewnienie zastępstwa


Klauzula o zakazie konkurencji w umowie B2B


Dodatek wyrównawczy w okresie ochronnym przed emeryturą


Brak zapłaty za pracę załatwioną przez pośrednika


Jak otrzymać wynagrodzenie za urlop po rozwiązaniu umowy o pracę?


Dzień wolny za święto w sobotę a zwolnienie lekarskie


Rezygnacji z funkcji wicedyrektora szkoły i otrzymanie zatrudnienia na cały etat


Nagana dla pracownika


Zmiana etatu na 3/4 - konsekwencje


Zobowiązanie pracodawcy do wykorzystania urlopu podczas wypowiedzenia


Nadgodziny nauczyciela w świetlicy


Delegacje zagraniczne bez informacji o czasie wyjazdu i powrotu


Zmuszanie pracowników do rezygnacji z urlopu


Podsłuch na laptopie służbowym


Pełnienie funkcji prezesa spółki na emeryturze


Czas pracy żołnierzy zawodowych


Oskarżenie o kradzież i zwolnienie z pracy


Urlop wychowawczy na drugie dziecko


Dofinansowania z ZFŚS a wpisanie dochodów małżonka


Jakie kwalifikacje powinien mieć sekretarz gminy?


Orzeczenie o niezdolności do pracy i wysłanie pracownika na urlop bezpłatny


Zarzut zawierania fikcyjnych umów-zleceń z pracownikami


Kontrakty menedżerskie a korzystanie ze środków ZFŚS


Zatrudnienie na czas określony i nieokreślony nauczyciela


Służba przygotowawcza w wojsku a umowa-zlecenie


Podjęcie pracy na urlopie wychowawczym u innego pracodawcy


Co grozi za pracę z fałszywym dyplomem?


Podwyżka dla pracowników samorządowych - dlaczego pominięto pracownika na zasiłku chorobowym?


Zwrot za dojazdy do uczniów przy nauczaniu indywidualnym


Wypłata kwoty dla pracownika po ugodzie sądowej - netto czy brutto?


Czas pracy lekarza po wypowiedzeniu klauzuli opt-out


Odmowa przydziału na stanowisko służbowe


Zatrudnienie nauczyciela bez kwalifikacji pedagogicznych


Wcześniejsza wypłata nagrody jubileuszowej w związku z przejściem na emeryturę


Nadgodziny osoby niepełnosprawnej


Wypowiedzenie za porozumieniem stron z miesięcznym okresem wypowiedzenia


Wykonywanie obowiązków za pracownika, który odszedł pracy


Czy rozwiązanie umowy za porozumieniem stron z nauczycielem pozbawia go odprawy?


Wypowiedzenie umowy o pracę na odległość


Rozliczenie pracy kierowcy samochodu do 3,5 tony za granicą


Praca 8,5 godziny zamiast 8


Przeniesienie na inne stanowisko i niższe zarobki


Kto może poprawić świadectwo pracy gdy zakład nie istnieje?


Brak podpisania umowy po okresie próbnym


Oddelegowanie do pracy na innym stanowisku w okresie wypowiedzenia


Procedura orzeczenia choroby zawodowej nauczyciela


Nagana z datą wsteczną


Brak umowy o pracę z powodu opóźnienia badań


Roszczenia pracownika przed sądem pracy z tytułu nieprawidłowego wypowiedzenia umowy o pracę


Ochrona imienia i nazwiska pracownika


Urlop okolicznościowy lub dni wolne dla opiekuna prawnego


Skarga pracowników na kierownictwo


Zatrudnienie studenta jako sprzedawcy


Rozwiązanie umowy kontraktowej - jak liczyć termin wypowiedzenia?


Ciąża na urlopie wychowawczym a powrót do pracy


Wygrany konkurs na naczelną pielęgniarkę, forma zatrudnienia


Zaliczanie pracy w gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy po 1983 r.


Ograniczenie wymiaru etatu nauczycielce w ciąży


Syndyk nie wypłacił wynagrodzenia - jak je odzyskać?


Czy dodatek stażowy wlicza się do 13 pensji (trzynastki)


Brak kontaktu z pracodawcą po sprzedaży firmy


Złożenie wniosku o urlop dla poratowania zdrowia na zwolnieniu lekarskim


Urlop bezpłatny nauczyciela


Zmiana pracy na urlopie macierzyńskim


Jak bezpiecznie zatrudnić osobę w okresie ochronnym?


Skierowanie pracownika bez doświadczenia do obsługi kasy fiskalnej


Przejście na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne z powodu reorganizacji szkoły


Urlop dla poratowania zdrowia a emerytura z art. 88 KN


Odejście z pracy za porozumieniem stron, czy można zmienić zdanie w trakcie wypowiedzenia?


Kontynuowanie zwolnienia lekarskiego na inną jednostkę chorobową


Czy pracodawca może wymagać ode mnie wyjazdu na szkolenie?


Zabieg cieśni nadgarstka a zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej


Podstawa prawna przejścia na świadczenie kompensacyjne nauczyciela


Podział klas na grupy na lekcjach języka obcego


Praca jako kurator społeczny podczas L4


Nadgodziny za wycieczki z podopiecznymi opieki społecznej


Rozwiązanie umowy o pracę po 182 dniach zasiłku chorobowego


Sposoby zakończenia urlopu macierzyńskiego i przejście na wychowawczy


Premia roczna po wypowiedzeniu stosunku pracy


Dyżury lekarza a klauzula opt-out


Ograniczanie etatu nauczycielowi a praca drugiego na dwa etaty


Obciążenie pracownika za skradzione paliwo podczas trasy


Likwidacja nagrody jubileuszowej


Położna na stanowisku pielęgniarki


Czy pracownik może odmówić pracy w nadgodzinach?


Ciągła praca na popołudniowej zmianie


Likwidacja stanowiska podczas L4 pracownika


Pracownik odmówił przyjęcia zmienionych warunków pracy i oskarża o mobbing


Nagła śmierć pracodawcy


Rozwiązania stosunku pracy na wniosek nauczyciela, prawo do emerytury, ponowne zatrudnienie


Łączenie pensum nauczyciela


Notatka służbowa sporządzona przez dyrektora szkoły


Badania lekarskie do prowadzenia wózka widłowego


Czy urlop zdrowotny wlicza się do 20 lat pracy przy tablicy?


Umowa lojalnościowa a wypowiedzenie z winy pracodawcy


Odszkodowanie po operacji cieśni nadgarstka - jakie świadczenia z tytułu choroby zawodowej?


Czy urlop wychowawczy rozpocznie się po skończeniu zwolnienia lekarskiego?


Zwolnienie pracownika zatrudnionego z dofinansowaniem


Kwalifikacje do prowadzenia przedmiotów zawodowych w technikum


Pominięcie pracownika przy podwyżce


Niedostarczenie zwolnienia przez pracownika i nie stawienie się do pracy


Pracodawca nie chce uznać wypadku przy pracy


Zatrudnienie w dwóch szkołach a prawo do zasiłku chorobowego


Jak sprostować świadectwo pracy po latach?


Czy mogę pobierać zasiłek dla bezrobotnych mając rentę z ZUS?


Wynagrodzenie za wakacje nauczyciela zależne od wymiaru etatu


Nagroda jubileuszowa za 45 lat pracy


Likwidacja pracodawcy w trakcie zwolnienia lekarskiego


Podpisanie umowy o pracę w czasie ciąży - czy umowa jest ważna?


Nieprzedłużenie umowy pracownicy na macierzyńskim


Aktualne badania okresowe nauczyciela a dostarczenie badań wstępnych


Podjęcie nowej pracy będąc na wypowiedzeniu


Śmierć pracownika a świadectwo pracy


Aneks do umowy o pracę z dodatkowymi obowiązkami


Codzienne podpisywanie listy obecności


Urlop macierzyński po urodzeniu martwego dziecka


Praca w innych godzinach niż plan zajęć


Wypowiedzenie umowy z przyczyn zdrowotnych


Wynagrodzenie z tytułu prowizji po rozwiązaniu umowy


Wypowiedzenie umowy o pracę z uczelnią prywatną


Świadczenie kompensacyjne a emerytura nauczyciela


Urlop i skierowanie do sanatorium


Czy 500+ wliczamy do dochodu pracowników?


Urlop rodzicielski a druga ciąża


Brak skierowania pracownika na badania wstępne


Wypowiedzenie za porozumieniem stron, czy z zachowaniem okresu wypowiedzenia?


Uprawnienia kierowcy zawodowego a dawny problem z alkoholem


Jaki okres wypowiedzenia przy umowie na 5 lat?


Umowa na zastępstwo a odprawa


Likwidacja stanowiska pracy w czasie trwania urlopu macierzyńskiego


Do kiedy złożyć wniosek o rozwiązanie umowy by móc przejść na świadczenie kompensacyjne?


Badania lekarskie dla pracowników korzystających z samochodów


Nieodpłatna umowa zlecenia


Okres wypowiedzenia a praca bez umowy


Uzyskanie kopii umowy od pracodawcy


Ryczałt za godziny nadliczbowe


Rezygnacji ze stanowiska wicedyrektora szkoły


Zmiana miejsca siedziby firmy a wypowiedzenie


Zmuszanie do pracy w soboty


Kiepski stan zdrowia nauczyciela po urlopie rocznym


Dni wolne dla kierowcy za prace w soboty i niedziele


Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika a wynagrodzenie za okres wypowiedzenia


Czy pracodawca ma prawo do odszkodowania za porzucenie pracy?


Czy należy się odprawa emerytalno-rentowa po rozwiązaniu umowy o pracę?


Urlop wychowawczy na trzecie dziecko


Stare zasady emerytury dla nauczycielki


Odpowiedź na zmianę warunków pracy


Społeczny inspektor pracy w szkole


Umowa lojalnościowa w trakcie szkolenia


Czy mogę odmówić pracodawcy wykonania dodatkowej pracy?


Rozliczanie czasu pracy według grafiku


Zwolnienie się z pracy po wypadku w pracy a świadczenia ZUS i odszkodowanie


Czy dyrektor może obniżyć mi etat, motywując, że nie ma wystarczającej liczby godzin?


Okres doliczony do stażu pracy i nagrody jubileuszowej


Ciąża po zasiłku rehabilitacyjnym


Przerwanie zwolnienia lekarskiego opieką na dziecko


Przedłużająca się nieobecność nauczyciela w pracy


Rezygnacja ze stanowiska dyrektora przedszkola


Urlop po chorobie i zajście w ciążę


Odprawa dla profesora akademickiego


Ochrona przedemerytalna a rozwiązanie umowy o pracę


Ciąża na urlopie wypoczynkowym po macierzyńskim, jaka wysokość świadczeń na dziecko?


Pensum nauczyciela a uczestnictwo w szkoleniach poza godzinami pracy


Prawo do odprawy i wypłaty ekwiwalentu za zaległy urlop po decyzji o przyznaniu renty ZUS


Podpisanie umowy o pracę i wypowiedzenie jej przed rozpoczęciem pracy


Przejście na świadczenie kompensacyjne a odprawa z tytułu likwidacji placówki


Wyliczenie stażu pracy do urlopu, emerytury, wysługi lat


Wypadek przy pracy a brak urazu


Częste zmiany w grafiku pracy


Czy ZUS może kwestionować świadectwo pracy bez pełnego podpisu?


Ciągłość zwolnienia lekarskiego


Aneksy do umowy zlecenie


Wypowiedzenie umowy o pracę i zwolnienie lekarskie z tego samego dnia


Ustna odmowa przyjęcia wypowiedzenia za porozumieniem stron


Umowa o dzieło na zorganizowanie eventu reklamowego


Rezygnacja z funkcji wicedyrektora szkoły


Naruszenie uprawnień osoby niepełnosprawnej przez pracodawcę


Prawo nauczyciela do urlopu uzupełniającego


Pomówienia i mobbing w pracy, co zrobić?


Dodatkowa praca podczas urlopu górniczego


Wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia


Podpisanie umowy w trakcie zwolnienia lekarskiego


Rozwiązanie umowy o pracę przez nauczyciela w trybie pilnym


Emerytura z art. 88 Karty Nauczyciela


Odpowiedzialność pracownika za błędy w fakturach


Sumowanie okresów zatrudnienia a umowa na czas nieokreślony


Wniosek o urlop wypoczynkowy a zwolnienie lekarskie


Praca na pół etatu i nie stawienie się do pracy w weekend


Wyjście z domu podczas opieki nad chorym dzieckiem


Odpowiedzialność finansowa w okresie przyuczenia


Przedłużenie umowy na zastępstwo do dnia porodu


Ogłoszenie upadłości firmy a rozwiązanie umowy o pracę


Rezygnacja z przedwstępnej umowy o pracę


Informacja o ciąży w okresie wypowiedzenia


Wypowiedzenie umowy o pracę przez nauczyciela zatrudnionego na czas określony


Kwalifikacje do nauczania języka obcego w szkole podstawowej


Zaświadczenie do ZUS o pracy w szczególnych warunkach


Rozwiązanie umowy na czas nieokreślony z nauczycielem


Urlop dla zatrudnionego na 1/8 etatu


Kiedy pracownik nie pracuje 8 godzin


Oddelegowanie pracownika obywatela Ukrainy za granicę


Zwolniona z powodu likwidacji miejsca pracy


Czy muszę zapłacić za braki stwierdzone po inwentaryzacji?


Czy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych wliczany jest do okresu pracy?


Dwa etaty w tych samych godzinach pracy


Odebranie dnia wolnego za pracę w sobotę


Kiedy pracownik przychodzi do pracy według własnego uznania


Roczne umowy na czas określony dla nauczyciela


Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy po macierzyńskim a ryzyko zwolnienia


Czy podczas pracy można słuchać muzyki przez słuchawki?


Czy pracodawca ma obowiązek odpowiedzieć na wypowiedzenie umowy o pracę złożone przez pracownika?


Urlop macierzyński, następnie wychowawczy - obliczenie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy


Norma zadaniowa dla osoby niepełnosprawnej


Odmowa pracownika wykonywania dodatkowej pracy


Świadczenie kompensacyjne po urlopie zdrowotnym


Czy można zatrudnić pracownika na umowę-zlecenie w dniu ustawowo wolnym od pracy?


Ewidencja odzieży roboczej


Opuszczenie zakładu pracy w czasie przerwy


Praca 14 godzin na dobę z jednodniową przerwą ? planowanie urlopu


Zwolnienie lekarskie od psychiatry a wyjazd za granicę


Wymagana przerwa między zwolnieniami lekarskimi


Nauczyciel chroniony jako członek ZNP a cięcia godzin


Zmiana przydziału czynności na nowy rok szkolny


Urlop na egzaminy i na pisanie pracy dyplomowej?


Jak uzyskać duplikat aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego?


Czy po urlopie wychowawczym można zwolnić nauczyciela?


Jak powinien być wynagradzany lekarz za pełnione dyżury lekarskie?


Oświadczenie o braku toczących się postępowań sądowych


Premia dla pracownika na urlopie wypoczynkowym


Kwalifikacje do nauczania języka polskiego


Druga ciąża na wychowawczym a L4


Skierowanie pracownika na badanie kontrolne po chorobie


Uzupełnienie etatu nauczyciela świetlicą


Kontynuacja zatrudnienia a kolejna ciąża


Ustna umowa o pracę, problem z wynagrodzeniem


Zmiana dyrektora szkoły podstawowej


Nieprzedłużenie umowy o pracę przez pracownika


Konsekwencje za odejście z pracy nie zwracając uwagi na okres wypowiedzenia


Minimalny dzienny wymiar czasu pracy


Polecenia służbowe podczas L4


Co zrobić, jeśli nie znam adresu zamieszkania świadków w sprawie o przywrócenie do pracy


Nieprzyjęcie przez szefa wypowiedzenia o umowy pracę


Premia frekwencyjna


Wypowiedzenie umowy-zlecenia bez ważnego powodu


Zasiłek macierzyński a dodatek komputerowy i premia


Czy można zrzec się ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy?


Przejście na urlop wychowawczy bez badań okresowych


Dni wolne w systemie 4-brygadowym


Czy mogę zamieniać się z kolegami z pracy na dyżury?


Odpowiedzialność pracownika za błędy


Czy pracodawca może zmusić pracownika do pracy w sobotę?


Odmowa pracownika na wyjazd na delegację


Czy pracodawca może zmusić do dodatkowej pracy w soboty lub niedziele?


Odmowa wyjazdu na delegację


Brak zgody pracodawcy na krótszy okres wypowiedzenia umowy o pracę


Żołnierz na zwolnieniu lekarskim a skierowanie na komisję lekarską


Data rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia


Jak bronić się przed przeniesieniem ze szkoły do zerówki?


Ile dni wolnych przysługuje mi za 3 tygodnie w delegacji?


Odmowa udzielenia dni opieki nad dzieckiem we wskazanym terminie


Rozwiązanie umowy za siedmiodniowym uprzedzeniem


Nieterminowe wypłaty wynagrodzeń, odsetki


Złożenie wypowiedzenia w trakcie choroby


Dwie umowy na pół etatu a urlop wypoczynkowy


Mobbing w pracy - toksyczny współpracownik


Czy można nauczycielowi zabrać godziny nauczania przedmiotu?


Postępowanie dyscyplinarne wobec nauczyciela


Urodzenie kolejnego dziecka w trakcie urlopu wychowawczego


Czy pracodawca ma prawo nie płacić za L4 i urlop?


Rozprawa sądowa a dzień wolny od pracy


Rażące niedbalstwo pracownika


Zwolnienie z pracy jedynego żywiciela rodziny


Odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia


Likwidacja oddziału a pracownice w wieku przedemerytalnym


Zakończenie działalności powodem rozwiązania umowy z pracownikami


Jakie ciężary mogą przewozić kobiety?


Praca równoważna zgodna z Kodeksem pracy


Redukcja etatu, porozumienie stron czy dyscyplinarka


Wezwanie pracownika do sądu w charakterze świadka


Czy był to wypadek przy pracy?


Godziny ponadwymiarowe zawodowego żołnierza


Dwie umowy o pracę a ciąża


Urlop dla poratowanie zdrowia a brak etatu


Co powinno zawierać świadectwo pracy?


Odstąpienie od aneksu do umowy o pracę


Pracodawca nie odprowadza składek ZUS, co mogę zrobić?


Czy ustne wypowiedzenie umowy o pracę jest skuteczne?


Trzecia umowa w nieprzerwanym stosunku pracy


Urlop wychowawczy a nagroda jubileuszowa


Dodatkowe zlecenia dla urzędnika z urzędu gminy


Jak obciążyć pracownicę za braki towarów?


Nauczyciel - wcześniejsza emerytura i praca


Nadgodziny średniotygodniowe


Niezłożenie podpisu na umowie, ale świadczenie pracy


Nietypowe godziny pracy


Wypowiedzenie układu zbiorowego pracy


Czy pracodawca może wezwać mnie do pracy w trakcie L4?


Służba przygotowawcza a praca


Wynagrodzenie dla nauczyciela przebywającego na urlopie zdrowotnym


Odprawa emerytalna nauczyciela


Umowa na czas określony a odprawa


Obelgi szefa, jak wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym?


Czy można się odwołać od decyzji dyrektora o odebraniu godzin nadliczbowych?


Zwolnienie zaraz po urlopie rodzicielskim?


Zwolnienie lekarskie a stan nieczynny nauczyciela


Dodatkowa praca w czasie pobierania świadczenia kompensacyjnego


Jak bronić się przed oskarżeniem w pracy?


Brak nagrody na kilka miesięcy przed odejściem na emeryturę


Czy muszę wykorzystać urlop na żądanie?


Zatajenie ciąży u lekarza medycyny pracy


Błąd w treści świadectwa pracy


Czas pracy kierownika internatu


System czasu pracy palacza


Zaległy urlop po urlopie rodzicielskim dla nauczyciela


Nagroda jubileuszowa za 45 lat pracy - czy przysługuje po przerwie w pracy?


Pozbawienie dodatku funkcyjnego


Choroba zawodowa nauczyciela


Odpowiedzialność finansowa pracownika banku


Dochód podczas urlopu nauczyciela


Wynagrodzenie nauczyciela za dni wolne od zajęć


Dodatki do wynagrodzenia a urlop wypoczynkowy


Czy czynności związane z obsługą przedszkola należą do nauczycieli?


Ruchomy czas pracy a indywidualny rozkład czasu pracy


Czy mogę przedłużyć urlop wychowawczy?


Sprowadzenie zwłok pracownika z zagranicy na koszt pracodawcy


Bezpośredni przełożony i mobbing


Przerwa między dwoma umowami o pracę


Rozwiązanie umowy z powodu mobbingu


Pomyłkowa podwójna wypłata wynagrodzenia


Podważanie zaufania do pracownika


Zmniejszenie pensum nauczyciela dyplomowanego


Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy


7 lat pracy przed urlopem dla poratowania zdrowia


Czy opłaca mi się finansowo świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli?


Zmiana etatu w ciąży i L4 a kontrola ZUS


Czasu pracy wychowawcy w ośrodku szkolno-wychowawczym


Obniżenie wynagrodzenia pracownika w wieku przedemerytalnym


Zasady przechodzenia nauczycieli na emeryturę


Aneksowanie umowy o pracę a okres wypowiedzenia


Odprawa emerytalna dla nauczyciela


Zajęcie wierzytelności przy umowie-zleceniu i umowie o pracę


Czy pracodawca może przenieść pracownika do innej miejscowości?


Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem a prawo do odprawy


Brak powiadomienia urzędu pracy o podjęciu zatrudnienia


Status nauczyciela prowadzącego zajęcia korekcyjno-kompensacyjne


Rozwiązanie umowy a zwrot kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych


Pełnienie dyżuru w domu a odpoczynek


Anulowanie zwolnienia lekarskiego


Odprawa a zwolnienie za porozumieniem stron


Monitoring i podsłuch w pracy


Zgłoszenie przestępstwa przez pracodawcę


Godziny nadliczbowe w okresie wypowiedzenia


Rozwiązanie umowy o pracę w trybie art. 53 Kodeksu pracy


Orzeczenie o niezdolności do służby wojskowej


Ciąża w trakcie wypowiedzenia umowy o pracę


Godziny nadliczbowe w systemie równoważnym i 3/4 etatu


Pracownica na urlopie macierzyńskim a likwidacja firmy


Odprawa pieniężna w przypadku niezaakceptowania zmiany warunków


Zatrudnienie na 1/2 etatu a wysokość odprawy emerytalnej nauczyciela


Urlop dla poratowania zdrowia udzielony w dwóch szkolach


Polecenie przełożonego


Pracownik nie rozliczył się z firmą - co robić?


Zastępstwa nauczyciela bibliotekarza


Zawieszenie świadczenia kompensacyjnego


Zmiana podstawy rozwiązania umowy o pracę


Zmiana stanowiska pracy pracownika w przedemerytalnym okresie ochronnym


Praca stojąca w recepcji hotelowej


Zmiana warunków pracy dla osoby przed emeryturą


Refundacja okularów dla nauczyciela


Notatka służbowa


Urlop wypoczynkowy a zmiana pracy


Redukcja etatów a wypowiedzenie zmieniające


Praca na czarno - konsekwencje


Likwidacja stanowiska pracy a ciąża


Zwolnienie z pracy podczas trwania świadczenia rehabilitacyjnego


Dodatek funkcyjny z tytułu zastępstwa pracownika


Bezpłatne nadgodziny nauczyciela


Wypadek na stażu z PUP


Potwierdzenie zatrudnienia przez mianowanie


Odpowiedzialność pracownika za samochód służbowy


Skutki przerwania urlopu wypoczynkowego chorobą


Odprawa dla nauczyciela dyplomowanego


Dzień wolny dla nauczyciela za pracę w sobotę


Zwolnienie z pracy kilka miesięcy przed emeryturą


Odmowa ZUS wydania zaświadczenia A1


Dwie umowy o pracę - ile stosunków pracy?


Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa


Zwolnienie nauczyciela kontraktowego


Czy nauczyciel bibliotekarz może mieć godziny ponadwymiarowe?


Kiedy nauczyciel mianowany może być zatrudniony na czas określony?


Zwolnienie lekarskie po urlopie macierzyńskim


Nagana za korzystanie z internetu w czasie pracy


Zaległy urlop wypoczynkowy nauczyciela


Wyjście na pocztę w czasie zwolnienia chorobowego


Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika będącego na urlopie wychowawczym


Powrót do pracy po długiej chorobie


Rozwiązanie umowy o pracę w trybie art. 55 K.p.


Jak przerwać urlop wychowawczy i pójść na zwolnienie lekarskie?


Likwidacja stanowiska pracownika w okresie przedemerytalnym


Urlop i zasiłek macierzyński dla opiekuna prawnego dziecka


Zmiana zakresu obowiązków pracownika


Umowa o pracę tymczasową a ciąża


Zwolnienie nauczyciela szkoły niepublicznej na prawach publicznej


Adaptacja zawodowa w policji a macierzyństwo


Zwolnienie lekarskie po rozwiązaniu umowy o pracę


Nadgodziny kierownika robót na budowie


Łączenie klas w szkole


Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę a rozwiązanie umowę o pracę


Kwalifikacje a awans zawodowy nauczyciela


Kiedy można zwolnić pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony?


Powrót do pracy nauczyciela po urlopie macierzyńskim


Zwolnienie pracownicy po powrocie z urlopu macierzyńskiego


Rozwiązanie umowę o pracę z pracownikiem pobierającym świadczenie rehabilitacyjne


Zmuszanie przez pracodawcę do rozwiązania umowy


Dodatek motywacyjny dla nauczyciela


Koniec urlopu wychowawczego i kolejna ciąża


Przerwy w zatrudnieniu a wymiar urlopu wypoczynkowego


Wynagrodzenie nauczyciela za godziny ponadwymiarowe


Wynagrodzenie po przywróceniu do pracy


Skrócenie okresu wypowiedzenia umowy przez pracownika


Przywrócenie do pracy nauczyciela pozostającego w stanie nieczynnym


Odpowiedzialność materialna pracownika za powierzone mienie


Manko na magazynie ? odpowiedzialność materialna pracownika


Przydział godzin nauczania przez dyrektora szkoły


Jak odzyskać niewypłacone wynagrodzenie z umowy-zlecenia?


Wykorzystywanie własnego sprzętu do celów służbowych


Okres 183 dni przy delegacji zagranicznej


Obniżenie pensji z powodu przerwy w zwolnieniu lekarskim w czasie ciąży


Rozpoczęcie działalności w tej samej branży co była firma


Uzyskanie świadczenia socjalnego mimo nieujawnienia dochodów małżonka


Urlop wychowawczy i przejście na zwolnienie lekarskie


Oddelegowanie pracownika do innej pracy a wynagrodzenie


Odbycie szkolenia podczas zasiłku chorobowego w czasie ciąży


Brak umowy o pracę w formie pisemnej


Kończąca się umowa o pracę na czas określony


Zmiana pracodawcy w okresie poprzedzającym przejście na urlop rodzicielski


Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika będącego na zwolnieniu lekarskim


Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron a ciąża


Jak wyegzekwować wyrównanie dodatku za wysługę lat?


Odprawa pośmiertna po zmarłym policjancie


Ubezpieczenie wypadkowe przy umowie-zleceniu


Za późne złożenie wniosku o urlop macierzyński


Niezgoda na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron


Aneks do umowy wprowadzający nowe stanowisko pracy


Ustne oddelegowanie pracownika


Sfałszowanie zaświadczenia lekarskiego


Opłacenie faktury za niewykonaną usługę


Praca w nocy a urlop


Wniosek o przywrócenie całego etatu


Brak zapłaty za nadgodziny we Francji - co robić?


Urlop nauczyciela przedszkolnego


Zmiana rodzaju umowy - Praca na zastępstwo


Zwolnienie lekarskie a umowa-zlecenie


Zmiana pracy w czasie ciąży


Powierzenie pracownikowi innej pracy


Wypowiedzenie umowy o pracę w czasie urlopu zdrowotnego


Zwolnienie pracownicy po urlopie wychowawczym


Zawał serca jako wypadek w pracy


Okres ochronny a umowa na czas określony


Nieprzyjęcie wypowiedzenia zmieniającego


Długotrwała choroba pracownika


Dopuszczenie pracownika do pracy


Szkodliwy wpływ pracy na zdrowie


Czas pracy logopedy


Umowa na czas określony a wymiar urlopu


Urząd pracy a zameldowanie


Zmiana godziny rozpoczynania pracy


Okres ochronny po powrocie z urlopu wychowawczego


Skrócony czas pracy dla osoby niepełnosprawnej


Niestawienie się w urzędzie pracy


Wysokość wynagrodzenia przy obniżonym etacie


Zaliczenie równorzędnej szkoły zawodowej do stażu pracy ? ile dni urlopu?


Powierzenie pracy innej niż określona w umowie o pracę


Czy premia uznaniowa może stanowić stały składnik wynagrodzenia?


Urlop wychowawczy a umowa o dzieło


Wykonywanie funkcji p.o. kierownika


Powrót z urlopu macierzyńskiego a wynagrodzenie


Dodatek funkcyjny


Zaliczenie nauki w liceum i studium zawodowym do wymiaru urlopu


Akordowy system wynagradzania


Rezygnacja z pracy bez podpisanej umowy o pracę a wypłata wynagrodzenia


Opieka nad rodzicem


Zmiana wymiaru etatu a zaległy urlop


Wynagrodzenie zasadnicze plus premia uznaniowa


Ochrona przed zwolnieniem pracownicy karmiącej piersią


Umowa o pracę i umowa-zlecenie u jednego pracodawcy


Delegacja w czasie urlopu


Trzynastka dla byłego pracownika


Rozwiązanie umowy z przyczyn ekonomicznych


Umowa-zlecenie a ryczałt


Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn zdrowotnych


Świadczenie pracy bez umowy


Zasiłek dla bezrobotnej matki po urlopie wychowawczym


Szkolenie dla osób kierujących pracownikami


Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron podczas zwolnienia lekarskiego


Kiedy okres zasiłkowy należy liczyć na nowo?


Roszczenie o wypłatę odprawy


Czy umowa o pracę została automatycznie przedłużona?


Miejsce zamieszkania a miejsce świadczenia pracy


Zwrot nadpłaty wynagrodzenia po rozwiązaniu umowy


Prawo do zasiłku macierzyńskiego przy pracy na 3/4 etatu


Upomnienie z powodu spóźnienia do pracy


Wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim


Niedostarczenie świadectwa pracy przez pracodawcę


Ujawnienie poufnych informacji pozoztałym pracownikom przez pracodawcę


Kary finansowe w umowie-zleceniu


Zmiana stanowiska i mniejsza pensja


Rejestracja w urzędzie pracy


Leczenie po wypadku w pracy


Zwiększenie zakresu obowiązków bez podwyżki


Umowa po okresie próbnym


Odpowiedź na propozycję porozumienia zmieniającego


Zastępstwo w szkole a wynagrodzenie w wakacje


Dodatek zadaniowy a zwolnienie chorobowe w ciąży


Ile czasu ma pracodawca na wypełnienie i wydanie formularza N-10?


Podjęcie zatrudnienia przed rozpoczęciem studiów a wymiar urlopu w pierwszej pracy od zakończenia nauki


Staż z urzędu pracy a zawód wyuczony


Umowa o staż a składki ZUS


Niedostarczenie świadectwa ukończenia szkoły a długość urlopu


Wezwanie przez ZUS do korekty starych dokumentów


Pracodawca nie płaci składek ZUS


Czas oczekiwania na decyzję ZUS-u


Umowa o pracę i samozatrudnienie


Jakie dokumenty przedstawić, rejestrując się jako bezrobotny?


Kiedy wnioskować o urlop?


Data na wypowiedzeniu


Dokument dotyczący zakresu obowiązków pracownika


Jak obliczyć stawkę za godziny nadliczbowe?


Umowa na zastępstwo a ?trzynastka?


Wypłata wynagrodzeń na konto


Rozwiązanie umowy po powrocie z urlopu wychowawczego


Praca w godzinach nocnych i dyżury telefoniczne


Zwłoka w wydawaniu druku ZUS Rp-7


Wysokość wynagrodzenia w czasie zwolnienia podczas ciąży


Do którego dnia wynagrodzenie powinno znaleźć się na koncie pracownika?


Jak odprowadzać składki na Fundusz Pracy za pracownicę przechodzącą na urlop wychowawczy?


Podjęcie nowej pracy i szybkie pójście na urlop wychowawczy


Ile wynosi wynagrodzenie za czas urlopu (tzw. wynagrodzenie urlopowe)?


Rozpoczęcie pracy w październiku ? ile dniu urlopu przysługuje do końca roku?


Szkolenie w weekend a dodatkowe wynagrodzenie lub dni wolne za czas szkolenia


Nieobecność w pracy 1 dzień w miesiącu i brak premii


Urlop wychowawczy w trakcie miesiąca - jak rozliczyć wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca?


Brak zgody pracownika na porozumienie zmieniające


Dodatek specjalny wliczony do podstawy zasiłku chorobowego tylko do określonego terminu


Nieprecyzyjne określenia miejsca pracy w umowie o pracę a obowiązek wypłaty diety


Wydanie świadectwa pracy po zakończonym okresie próbnym


Zasiłek opiekuńczy na chore dziecko po powrocie z urlopu wychowawczego


Brak ciepłego posiłku mimo pracy w chłodni poniżej 10 stopni Celsjusza


Wypowiedzenie umowy-zlecenia na czas nieokreślony


Powrót z urlopu wychowawczego a podwyżki w firmie w trakcie urlopu


Długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę w przypadku zmiany stanowiska w firmie


Podwyżka w firmie podczas urlopu macierzyńskiego pracownicy


Termin wypłaty odprawy emerytalnej


Zadaniowy system czasu pracy a brak 15-minutowej przerwy na posiłek


Czas pracy pracownika zatrudnionego na pół etatu - pół etatu ile to godzin?


Wyśmiewanie i obrażanie pracodawcy (przełożonej) przez pracownika (podwładną)


Urlop wychowawczy a praca na pełen etat u innego pracodawcy


Jak napisać wniosek o wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop?


Kody A i B na zwolnieniu lekarskim i dodatkowe informacje na druku L4


Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego po 3 miesiącach - czy przeliczyć podstawę na nowo?


Praca na stażu w soboty - czy stażysta musi pracować w soboty?


Staż, umowa-zlecenie a wymiar urlopu - 20 czy 26 dni?


Dodatkowe obowiązki w pracy za pracowników na chorobowym a brak wynagrodzenia za nadgodziny


Świadectwo pracy a różne stanowiska pracy w firmie


Dodatek funkcyjny dla p.o. kierownika ? jak zabrać dodatek funkcyjny pracownikowi?


Wynagrodzenie pracownika na umowie niższe niż wypłacane do ręki, czyli pod stołem


Urlop szkoleniowy na pisanie pracy i obronę - wszystko o urlopie szkoleniowym


Podstawa wynagrodzenia chorobowego a wysokość ?trzynastki?


Premia uznaniowa a ekwiwalent za niewykorzystany urlop


Przyczyna rozwiązania umowy za porozumieniem stron ? czy pracownik musi ją podawać?


Pracodawca chce zmienić mi stanowisko pracy ze względu na stan zdrowia ? czy może mnie zwolnić, jeśli odmówię?


Świadectwo pracy bez pieczątek


Spóźnienie z wypłatą wynagrodzenia a rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia


Jak obliczyć ekwiwalent urlopowy dla pracownika zatrudnionego na pół etatu?


Kto - pracownik czy pracodawca - wybiera dzień wolny za pracę w sobotę?


Praca 7 dni w tygodniu od poniedziałku do niedzieli ? czy to zgodne z prawem?


Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron a prawo do zasiłku dla bezrobotnych


Wypadek z winy pracownika a odszkodowanie i zasiłek chorobowy z ZUS


Zwolnienie z pracy a prawo do trzynastki


Umowa-zlecenie a badania lekarskie i szkolenie BHP


Urlop macierzyński ? jak go otrzymać, jakie dokumenty dostarczyć pracodawcy?


Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem kontraktowym za porozumieniem stron


Odejście ze służby wojskowej przez żołnierza przed końcem kontraktu i bez podania przyczyny


Umowa-zlecenie dla studenta studiów podyplomowych a składki ZUS i wynagrodzenie netto


W jakim terminie należy dostarczyć zwolnienie lekarskie do ZUS?


Czas pracy kierowcy zawodowego i godziny nadliczbowe


Urlop wychowawczy podczas trwania okresu wypowiedzenia umowy o pracę


Zasiłek opiekuńczy dla osoby bezrobotnej opiekującej się babcią


Skrócenie okresu otrzymywania świadczenia rehabilitacyjnego


Czy za podróż służbową w niedzielę należy się dzień wolny?


Zmiana pracy a wykorzystanie urlopu przed końcem roku


Zawarcie umowy-zlecenia podczas urlopu wychowawczego a składki ZUS


Wcześniejsza emerytura dla kobiety w wieku 54 lat, 33 lata stażu


Oświadczenie o zwrocie odzieży roboczej po rozwiązaniu umowy


Skierowanie na badanie kontrolne po 30 dniach choroby


Zgoda na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron w zamian za brak urlopu


Zwolnienie dyscyplinarne kobiety w ciąży


Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego a niepełny miesiąc pracy


Zawieszenie działalności gospodarczej a prawo do zasiłku chorobowego


Jak skrócić 3-miesięczny okres wypowiedzenia przez pracownika?


Ciąża podczas stażu a zasiłek macierzyński i chorobowy


Czy stażysta może pracować dłużej niż 40 godzin tygodniowo?


Jak wyegzekwować zaległy urlop ? pracodawca nie chce udzielić urlopu


Program komputerowy napisany przez pracownika a autorskie prawa majątkowe


Mobbing pracodawcy wobec pracownika ? gdzie i komu zgłosić mobbing?


Przedwstępna umowa o pracę jako gwarancja zatrudnienia w przyszłości


Likwidacja sklepu i rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia


Składka zdrowotna w wysokości 0 zł ? czy nie jestem ubezpieczony?


10-dniowy urlop w ciągu roku - czy to obowiązek pracownika?


Staż z PUP a nowa praca ? zwrot kosztów stażu?


Ile wynosi wynagrodzenie za pracę w soboty i niedziele?


Dodatkowy urlop wychowawczy a niepełnosprawne dziecko


Świadczenie przedemerytalne a rozwiązanie umowy na podstawie art. 55 § 11


Złamanie nogi, 182 dni zwolnienia i świadczenie rehabilitacyjne


Termin wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop


Kiedy złożyć dwutygodniowe wypowiedzenie umowy o pracę?


Zajście w ciążę podczas umowy na okres próbny


6-dniowy tydzień pracy i brak dnia wolnego za sobotę


Urlop i zasiłek macierzyński a umowa na czas określony


Warunki otrzymania płatnego urlopu wychowawczego


Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy na 3/4 etatu


2 dni opieki nad dzieckiem a nieformalny związek bez ślubu


Co wchodzi w skład minimalnego wynagrodzenia za pracę?


Urlop wychowawczy a dziecko w przedszkolu


Dodatek funkcyjny ? komu przysługuje taki dodatek?


Ciągłość zatrudnienia a podpisanie umowy na czas nieokreślony


Zwolnienie dyscyplinarne za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy


Zwolnienie lekarskie do 30 dni a badania kontrolne


Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim na pół etatu


Niepłatna przerwa obiadowa w pracy w wymiarze 30 minut


Czy odprawa podlega opodatkowaniu ? podana kwota to netto czy brutto?


Podwyżka podczas pobytu na zwolnieniu lekarskim


Czy bezrobotny może dobrowolnie opłacać ZUS?


Dodatek aktywizacyjny z urzędu pracy


Okres wypowiedzenia - czy wlicza się umowę-zlecenie?


Zasiłek opiekuńczy - 60 dni opieki nad dzieckiem


Czy bezrobotny może nie przyjąć oferty pracy z urzędu pracy?


Wypowiedzenie umowy podczas urlopu wychowawczego


Poronienie na skutek stresu w pracy - czy mogę starać się o odszkodowanie?


Czy mogę wycofać wniosek o urlop wychowawczy?


Orzeczenie o niezdolności do pracy ? czy pracownik może nadal pracować?


Renta rodzinna po przekroczeniu progu dochodowego


Praca po 12 godzin - ile mam urlopu?


Poród za granicą a urlop macierzyński w Polsce


Do kiedy pracodawca musi wydać świadectwo pracy?


Czy sobota i niedziela wliczają się do urlopu?


Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia podczas urlopu wychowawczego


Urlop pod gruszką a zaległy urlop


Nagroda za niechorowanie


Zwolnienie lekarskie w czasie ciąży


Zwolnienie z pracy a świadczenie rehabilitacyjne


Zmiana zakresu obowiązków pracownika bez jego zgody


Pracodawca nie przyjmuje wypowiedzenia!


Skrócenie okresu wypowiedzenia a zasiłek


Ponowne zatrudnienie u pracodawcy a lata pracy i czas wypowiedzenia


Czy można cofnąć urlop?


Pracownik wykorzystał za dużo urlopu


Skrócony okres wypowiedzenia a świadectwo pracy


Zasiłek chorobowy i zasiłek dla bezrobotnych


Przerwanie stażu i zwrot kosztów


Dodatkowa praca na zwolnieniu lekarskim


Okres wypowiedzenia inny niż w Kodeksie pracy


Zmiana godzin pracy a zgoda pracownika


Pobieranie zasiłku chorobowego a nagroda jubileuszowa


Wyrobienie paszportu na polecenie pracodawcy


Ekwiwalent za niewykorzystany urlop


Termin wypłaty odprawy dla zwalnianego pracownika


Prace interwencyjne a długość urlopu


Czy dokument podpisany przez pracownika w czasie urlopu jest ważny?


Praca w sobotę - czy pracodawca ma prawo kazać nam pracować?


Raporty co 15 minut - nieustanna kątrola wykonywanej pracy


Praca w weekend matki wychowującej dziecko


Rozliczanie godzin nadliczbowych


Konsekwencje nie podpisania aneksu do umowy o pracę?


Wypowiedzenie zmieniające a zasiłek dla bezrobotnych


Zwolnienie grupowe a 4 lata do emerytury


Zwolnienie grupowe


Choroba a brak odprawy


Wynagrodzenie płatne z góry


Zwrot kosztów dojazdu do ZUS


Zmiana stanowiska pracy za pomocą aneksu


Bezrobotny a badania lekarskie


Pracownica w ciąży a zmniejszenie etatu


Zmniejszenie etatu


Kuroniówka - warunki otrzymania


Szkoła policealna a wymiar urlopu


Urlop macierzyński a koniec umowy o pracę


Badania lekarskie a zwrot kosztów


Praca na pół etatu - ile dni wolnych w ciągu roku?


Zakończenie współpracy w związku zakończeniem okresu próbnego


Stopień niepełnosprawności a dalsza umowa o pracę


Studia doktoranckie - wymiar urlopu


Przedłużenie umowy na czas nieokreślony


Delegacja zagraniczna - czy można odmówić wyjazdu na dłuższy okres?


Likwidacja firmy a ciąża


Od kiedy należy mi się 26 dni urlopu wypoczynkowego?


Umowa na czas określony ? zwolnienie lekarskie z powodu ciąży


Umowa na czas nieokreślony - ciąża a zwolnienie


Dwa dni wolnego opieki nad dzieckiem ? oświadczenie


Umowa o pracę a umowa-zlecenie - ciąża


Czy godzina pracy w sobotę jest równoważna godzinie pracy w ciągu tygodnia?


Wezwanie jako świadek a wynagrodzenie za czas nieobecności w pracy


Przymusowy urlop


Umowa zlecenie a zasiłek dla bezrobotnych


Umowa zlecenie - brak wynagrodzenia


Druk RP-7 - zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu


Świadectwo pracy a dni niezdolności do pracy


Praca w dwóch różnych miejscach


Studia a staż pracy


Praca w ochronie a dodatek za pracę w niedzielę


Odpowiedzialność kierowcy za zużycie paliwa


Zawał serca a zwolnienie z pracy


Rezygnacja z funkcji pracownika powołanego na 6 lat


Obowiązkowa obecność na zebraniu


Wymagania przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych


Szczególne potrzeby pracodawcy


Zwrot narzędzi pracy w trakcie rozwiązania umowy


Zwolnienie lekarskie w przypadku systemu czterobrygadowego


Czy przygotowanie stanowiska wliczać do czasu pracy?


Zmiana lokalizacji firmy


3 miesięczny okres rozliczeniowy czas pracy


Godziny ponadwymiarowe nauczyciela a urlop okolicznościowy


Organizacja pracy zgodnie z Kartą Nauczyciela


Godziny nadliczbowe w systemie 12/24


Ile dni pod rząd można pracować?


Moment powiadamiania o pracy w nadgodzinach


Czy zaplanowany dzień wolny przepada w przypadku choroby


Zwolnienie po badaniach kontrolnych oraz odprawa


Praca a studia zaoczne


Ile należy się urlopu dla zatrudnionego na pół etatu?


Odprawa emerytalna w przypadku dwóch umów o pracę


Rozwiązania stosunku pracy z datą wsteczną


Blokowanie awansu i rozwoju zawodowego


BHP - okres korzystania z odzieży ochronnej


Odpowiedzialność za przeterminowany towar


Kodeks pracy a Kodeks cywilny


Różnica pomiędzy przepisem ogólnym a przepisem odrębnym


Pojęcie przepisu szczególnego


Informowanie PIP (Państwowa Inspekcja Pracy) o zmianach w regulaminie pracy


Urlop bezpłatny a nagroda jubileuszowa


Urlop nauczycieli nieferyjnych


Odpoczynek tygodniowy a urlop wypoczynkowy


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »