Kiepski stan zdrowia nauczyciela po urlopie rocznym

• Autor: Marta Handzlik

Jestem nauczycielem, który przebywa na rocznym urlopie dla poratowania zdrowia. Mój stan zdrowia jest kiepski. Urlop kończy się 23.02. Stan mojego zdrowia nie pozwala na powrót do pracy. Czy najpierw powinnam zanieść pracodawcy zdolność do pracy, a następnie pójść do lekarza? Czy powinnam udać się do lekarza bez formalnego zakończenia urlopu? Mam 30 lat stażu pracy w nauczycielstwie i przy tablicy. W lipcu tego roku kończę 55 lat. Czy od dnia 1 września mogę przejść na świadczenie kompensacyjne?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Kiepski stan zdrowia nauczyciela po urlopie rocznym

Zakończenie urlopu dla podratowania zdrowia nauczyciela

Zgodnie z art. 76 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela „dyrektor szkoły, nie później niż w terminie 2 tygodni przed zakończeniem urlopu dla poratowania zdrowia, wydaje nauczycielowi skierowanie na badanie kontrolne w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku”.

Z orzeczenia lekarskiego wydanego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy z 30.05.1996 r. będzie wynikało, czy w związku z wykorzystaniem urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel jest zdolny do pracy na dotychczasowym stanowisku, czy nie.

Jeśli lekarz medycyny orzeknie o niezdolności nauczyciela do pracy na dotychczasowym stanowisku, dyrektor powinien zwolnić nauczyciela z końcem miesiąca, w którym dyrektor otrzymał ostateczne orzeczenie lekarskie o tej niezdolności, a jeśli nauczyciel zgodnie z orzeczeniem lekarza medycyny pracy będzie zdolny do pracy, może skorzystać ze zwolnienia lekarskiego bezpośrednio po urlopie zdrowotnym.

Słowem – zanim skorzysta Pani z kolejnego zwolnienia lekarskiego, musi Pani wykonać badania u lekarza medycyny pracy i przedstawić pracodawcy zaświadczenie, że jest Pani zdolna do pracy.

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne

Jeśli chodzi o świadczenie kompensacyjne, to zgodnie z art. 4 ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. Nr 97, poz. 800 z późn. zm.) „świadczenie przysługuje nauczycielom, którzy spełnili łącznie następujące warunki:

1) osiągnęli określony wiek,

2) mają okres składkowy i nieskładkowy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.), wynoszący 30 lat, w tym 20 lat wykonywania pracy w jednostkach, o których mowa w art. 2 pkt 1, w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć,

3) rozwiązali stosunek pracy”.

Przy ustalaniu wymaganego do przyznania świadczenia kompensacyjnego okresu pracy nauczycielskiej nie uwzględnia się okresów niewykonywania pracy, za które nauczyciel otrzymał wynagrodzenie lub świadczenie z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, a także okresów:

  • urlopu dla poratowania zdrowia
  • pozostawania w stanie nieczynnym,
  • przebywania na urlopie udzielonym w związku z dalszym kształceniem się,
  • służby wojskowej,
  • urlopu wychowawczego lub urlopu bezpłatnego.

Skoro spełnia Pani warunek wieku i ma Pani 30 lat okresów składkowych i nieskładkowych, to pozostaje Pani tylko rozwiązać stosunek pracy (z Pani inicjatywy – nie może Pani zostać zwolniona przez pracodawcę).

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »