Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Służba przygotowawcza w wojsku a umowa-zlecenie

Marta Handzlik • Opublikowane: 2020-10-16

We wrześniu br. podejmuję służbę przygotowawczą w wojsku na okres 4 miesięcy (jako ochotnik). Obecnie jestem zatrudniony na umowę–zlecenie, na okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. Służbę zakończę w grudniu. Czy po odbyciu służby przygotowawczej mogę wrócić do obecnej pracy, czy podlegam ochronie stosunku pracy? Czy jestem zobowiązany do rozwiązania umowy z moim pracodawcą? Czy mój pracodawca jest zobowiązany udzielić mi urlopu na czas służby, nie zwalniając mnie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Służba przygotowawcza w wojsku a umowa-zlecenie

Ochotnicza służba przygotowawcza

Zgodnie z art. 133 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP żołnierzom pełniącym służbę przygotowawczą przysługują szczególne uprawnienia przewidziane dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej określone w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP. Służba przygotowawcza ma na celu przeszkolenie przez wojsko ochotników, którzy chcą wstąpić do armii zawodowej lub Narodowych Sił Rezerwowych.

Ochrona pracy dla żołnierza

Bez względu na rodzaj umowy o pracę, na podstawie której pracownik jest zatrudniony, w okresie między dniem doręczenia pracownikowi karty powołania do służby przygotowawczej a zakończeniem jej odbywania pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z pracownikiem powołanym do służby przygotowawczej.

Wyjątkiem uchylającym ochronę stosunku pracy jest wystąpienie okoliczności uzasadniających rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika (zwolnienie dyscyplinarne), a także konieczność rozwiązania stosunku pracy z powodu upadłości lub likwidacji pracodawcy.

Umowa-zlecenia a przepisy ochronne dla ochotnika

Z pytania wynika jednak, że Pana stosunek nie jest stosunkiem pracy, a umową cywilnoprawną, umową–zlecenia. To sprawia, że nie obejmują Pana żadne ochronne przepisy. Zleceniodawca może wiec z Panem rozwiązać współpracę, nie musi też zapewniać Panu zleceń po zakończeniu służby. Oczywiście może Pan ze swoim zleceniodawcą dojść do porozumienia co do tego, czy na czas służby nie zawiesić po prostu łączącej Pana z nim umowy. Ale to już zależy od woli stron.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki