Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Dodatkowa praca podczas urlopu górniczego

Autor: Marta Handzlik

Czy mogę podjąć dodatkową pracę podczas urlopu górniczego, np. jako stróż lub pracownik gospodarczy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Dodatkowa praca podczas urlopu górniczego

Czy pracownik przebywający na urlopie górniczym może podjąć pracę?

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 22 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 143) w okresie likwidacji kopalni, zakładu górniczego lub jego oznaczonej części pracownikom nieposiadającym uprawnień emerytalnych przysługuje:

1) urlop górniczy albo

2) urlop dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla, albo

3) jednorazowa odprawa pieniężna.

Osoba korzystająca z urlopu górniczego traci to uprawnienie, jeżeli w czasie korzystania z niego:

1) podjęła pracę pod ziemią na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej;

2) nabyła uprawnienia emerytalne.

Pracownik przebywający na urlopie górniczym nie może podjąć pracy (albo nawiązać umowy cywilnoprawnej) pod rygorem utraty prawa do urlopu. Jednakże przepis nie zabrania podjęcia każdej pracy, a jedynie pracy pod ziemią.

Jeśli praca wykonywana przez Pana w ramach tej umowy nie będzie pracą pod ziemią – nie utraci Pan prawa do urlopu górniczego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info