Przyczyna rozwiązania umowy za porozumieniem stron ? czy pracownik musi ją podawać?

• Autor: Dorota Kriger

Zastanawiam się nad rozwiązaniem umowy o pracę na mocy porozumienia stron, ponieważ 3-miesięczne wypowiedzenie to dla mnie zbyt długi okres. Czy na propozycji rozwiązania umowy za porozumieniem, którą mam zamiar złożyć niebawem, musi być podana przyczyna rozwiązania umowy? Głównym powodem jest zmiana stanu cywilnego i w związku z tym zmiana miejsca zamieszkania, która uniemożliwi mi dojazd do obecnego miejsca pracy. Czy to prawda, że w takim wypadku mam prawo do zasiłku dla bezrobotnych z urzędu pracy? Czy aby zachować tę możliwość, rozwiązanie umowy musi być odpowiednio skonstruowane? Dodam, że pracuję u tego pracodawcy już 3 lata.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Przepisy Kodeksu pracy nie nakładają na pracownika obowiązku podania w propozycji zawarcia porozumienia stron przyczyny rozwiązania umowy o pracę. Należy jednak wiedzieć, że – jak sama nazwa wskazuje – porozumienie stron to zgodna wola obu stron. Nieujawnienie przyczyn, które wpłynęły na decyzję pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę, może doprowadzić do tego, że porozumienie nie zostanie zawarte. Pracodawcy o wiele łatwiej będzie zgodzić się na porozumienie stron, wiedząc, że pracownik wkrótce zmienia miejsce zamieszkania i nie będzie mógł dalej świadczyć pracy w aktualnym miejscu pracy.

W przypadku opisanym w pytaniu pracownik będzie miał prawo do zasiłku dla bezrobotnych po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy. Wynika tak z art. 75 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), zgodnie z którym prawo do zasiłku nie przysługuje bezrobotnemu, który w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron, chyba że porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy albo rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania lub pracownik rozwiązał umowę o pracę w trybie art. 55 § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Pracownik, który rozwiąże stosunek pracy na mocy porozumienia stron z powodu zmiany miejsca zamieszkania, otrzyma więc zasiłek dla bezrobotnych, o ile spełnia wymogi określone w art. 71 ust. 1 ww. ustawy.

Pomimo braku konieczności podawania przyczyny w treści porozumienia stron warto zadbać o to, aby na świadectwie pracy pracodawca podał informację, iż umowę rozwiązano w związku ze zmianą adresu zamieszkania pracownika. Bez takiej informacji trudno będzie udowodnić, iż bezpośrednią przyczyną rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron była przeprowadzka pracownika, a nie inne powody. Dla urzędu pracy oświadczenie w tej sprawie oraz przedstawienie dokumentów potwierdzających nowy adres bezrobotnego mogą być niewystarczające.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »