Urlop i zasiłek macierzyński a umowa na czas określony

• Autor: Kamilla Stefaniuk-Borówka

Obecnie jestem w 23. tygodniu ciąży i ze względów zdrowotnych jestem na zwolnieniu lekarskim (będę na nim prawdopodobnie do końca ciąży). Moja umowa kończy się w grudniu. W jakim wymiarze przysługuje mi urlop macierzyński? Czy później należy mi się też urlop wychowawczy? Na jakich zasadach mogłabym go otrzymać, jeśli nie jestem mężatką?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, jeżeli urodziła dziecko w okresie ubezpieczenia chorobowego lub w okresie urlopu wychowawczego.

Zasiłek macierzyński przysługuje również w razie urodzenia dziecka po ustaniu ubezpieczenia chorobowego (zatrudnienia), jeżeli ubezpieczenie to ustało w okresie ciąży wskutek ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z naruszeniem przepisów prawa i zostało to stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu. W przypadku gdy zatrudnienie ustało w okresie ciąży z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a pracownicy nie zapewniono innego zatrudnienia, przysługuje jej do dnia porodu zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Zasiłek macierzyński przysługuje także pracownicy zatrudnionej na podstawie umowy o pracę na czas określony, na czas wykonania określonej pracy.

Tak więc jeżeli w czasie trwania umowy zawartej o pracę na czas określony urodzi Pani dziecko, będzie Pani miała prawo do urlopu i zasiłku macierzyńskiego. Zasiłek ten przysługiwałby Pani w dalszym ciągu także po wygaśnięciu umowy o pracę – w takim przypadku pracodawca zobowiązany do wypłaty zasiłków wypłacałby Pani zasiłek macierzyński tylko do dnia, do którego byłaby Pani jego pracownicą, a więc do dnia ustania zatrudnienia. Przysługujący Pani zasiłek macierzyński za dalszy okres wypłacałby oddział ZUS właściwy według miejsca zamieszkania.

Zasiłek macierzyński jest wypłacany przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Od 1 stycznia 2010 r. zasiłek macierzyński przysługuje także przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, a także urlopu ojcowskiego.

Okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka wynosi od 1 stycznia 2009 r.:

 • 20 tygodni (140 dni) – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
 • 31 tygodni (217 dni) – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
 • 33 tygodnie (231 dni) – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
 • 35 tygodni (245 dni) – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
 • 37 tygodni (259 dni) – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Ubezpieczona, która urodziła dziecko, ma od 1 stycznia 2010 r. prawo do zasiłku macierzyńskiego także przez okres określony przepisami Kodeksu pracy jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, którego wymiar wynosi:

 1. w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie:
  • od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. – do 2 tygodni,
  • od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. – do 4 tygodni,
  • od 1 stycznia 2014 r. – do 6 tygodni,
 2. w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie:
  • od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. – do 3 tygodni,
  • od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. – do 6 tygodni,
  • od 1 stycznia 2014 r. – do 8 tygodni (źródło: ZUS).

Skoro jest Pani w 23. tygodniu ciąży i będzie Pani miała prawo do 20 tygodni urlopu macierzyńskiego, więc prawdopodobnie umowa zakończy się w trakcie jego trwania, a więc nie zdąży Pani nabyć uprawnień do urlopu wychowawczego.

Na marginesie dodam tylko, że w przypadku umowy o pracę na czas określony urlop wychowawczy obejmuje okres nie dłuższy niż czas, na jaki umowa została zawarta. Jeżeli jednak pracodawca zdecyduje się na udzielenie urlopu wychowawczego na czas dłuższy, niż wynika to z okresu, na który została zawarta umowa, to w opinii SN można wówczas domniemywać, że strony zawarły umowę na czas nieokreślony (por. uchwała z 21 listopada 1978 r., I PZP 28/78, OSN 1979, nr 5, poz. 92).

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »