Dodatkowy urlop wychowawczy a niepełnosprawne dziecko

• Autor: Kamilla Stefaniuk-Borówka

Moja 4-letnia córka posiada orzeczenie o niepełnosprawności. W pełnym wymiarze wykorzystałam urlop macierzyński, potem wypoczynkowy i wychowawczy. Urlop wychowawczy skończył się w lutym 2010. Mając podstawę w postaci orzeczenia o niepełnosprawności, przedłużyłam urlop o pół roku, czyli do końca sierpnia 2010 r. Czy mogę jeszcze przedłużyć urlop do września 2010? Jeśli nawet dłużej, to do kiedy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Dodatkowy urlop wychowawczy a niepełnosprawne dziecko

Prawo do urlopu wychowawczego na niepełnosprawne dziecko

Zgodnie z art. 186 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94):

„§ 1. Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4 roku życia. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia.

§ 2. Pracownik mający okres zatrudnienia określony w § 1, bez względu na to, czy korzystał z urlopu wychowawczego przewidzianego w tym przepisie, może skorzystać z urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia, jeżeli z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika.

§ 3. Rodzice lub opiekunowie dziecka spełniający warunki do korzystania z urlopu wychowawczego mogą jednocześnie korzystać z takiego urlopu przez okres nie przekraczający 3 miesięcy.

§ 4. Urlopu wychowawczego udziela się na wniosek pracownika.

§ 5. Urlop wychowawczy może być wykorzystany najwyżej w 4 częściach”.

Dodatkowy urlop wychowawczy

Tak więc – oprócz urlopu wychowawczego wykorzystanego w wymiarze 3 lat do ukończenia przez dziecko 4 roku życia – przysługuje Pani dodatkowy urlop wychowawczy.

Okres dodatkowego urlopu obejmuje maksymalnie 3 lata, przy czym przysługuje on do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Urlop wychowawczy może być wykorzystany najwyżej w 4 częściach.

Ma Pani zatem prawo do urlopu wychowawczego na niepełnosprawne dziecko łącznie przez 6 lat, które można wykorzystać w okresie:

  • pierwsze 3 lata do ukończenia przez dziecko 4 roku życia,
  • kolejne 3 lata nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia, jeżeli z powodu stanu zdrowia, w szczególności przewlekłej choroby, kalectwa lub opóźnienia w rozwoju umysłowym, wymaga ono osobistej opieki, pod warunkiem że okres niepełnosprawności będzie potwierdzony orzeczeniem lekarskim o stanie zdrowia dziecka.

Wybór terminu dodatkowego urlopu zależy wyłącznie od Pani. Nie ma też obowiązku, aby wolne na opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem następowało bezpośrednio po wykorzystaniu wcześniejszego urlopu wychowawczego.

Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego składa się pracodawcy w formie pisemnej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem okresu, w którym zamierza się korzystać z tego z urlopu (rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego).

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »