Jak walczyć o właściwy okres wypowiedzenia umowy B2B?

Od listopada związany byłem umową B2B z firmą, dla której wykonywałem świadczenia. 20 maja wypowiedziałem tę umowę z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia (zgodnie z tym, co mam w umowie). Mój świadczeniodawca 22 maja zablokował mi możliwość wykonywania świadczeń przez odebranie narzędzi (telefon, samochód) i zablokował dostęp do systemów, twierdząc, że sam chciał mi wypowiedzieć umowę. W chwili obecnej proponuje mi rozwiązanie umowy z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Chciałem zapytać, jakie mam realne szanse na dalsze targowanie się ze świadczeniodawcą czy w sądzie? Jak walczyć o właściwy okres wypowiedzenia umowy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Jak walczyć o właściwy okres wypowiedzenia umowy B2B?

Umowa B2B

Zgodnie z § 6 umowy zawarł Pan umowę na czas określony. Ustęp 3 daje prawo każdej ze stron do jej rozwiązania z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia dokonanego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Zobacz też: Kara umowna umowa zlecenie

Rozwiązanie umowy

Tak też Pan uczynił, wysyłając pismo z wypowiedzeniem umowy w dniu 27 maja 2021 roku. Ma Pan na tę okoliczność potwierdzenie nadania i odbioru tegoż pisma. Wynika z niego, że doręczenie nastąpiło w dniu 2 czerwca 2021 r. A zatem od tego dnia biegnie 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Oznacza to, że do końca sierpnia 2021 r. współpraca trwa; Pan winien mieć zapewnione narzędzia, by ją świadczyć. Umowa bowiem tylko w § 5 ust. 3 wskazuje, że może ona ulec rozwiązaniu w trybie natychmiastowym, gdy dojdzie do rażącego naruszenia jej obowiązków przez jedną ze stron. Wypowiedzenie umowy przez Pana nie jest rażącym naruszeniem Pana obowiązków, jest Pana prawem, a zatem nie było podstaw do zabrania narzędzi pracy i tym samym uniemożliwienia obowiązywania umowy przez okres wypowiedzenia. Argument pracodawcy, że sam chciał rozwiązać umowę, nie ma żadnego znaczenia. Mógł chcieć, ale tego nie uczynił. Uczynił to Pan i to skutecznie, a umowa nie wskazuje, że w okresie wypowiedzenia zleceniodawca może ją „zerwać”. Zgodnie z § 3 ust. 1 zleceniodawca ma obowiązek współdziałać z Panem w czasie obowiązywania umowy a do końca sierpnia 2021 r. ona obowiązuje.

Pana pismo skierowane do zleceniodawcy z dnia 27 maja 2021 r. jest więc zasadne. Ma Pan pełne prawo by domagać się przywrócenia możności świadczenia usług w okresie wypowiedzenia. Tylko jeśli w tymże okresie rażąco naruszy Pan postanowienia umowne, zleceniodawca może ją rozwiązać natychmiastowo, rozliczając się do dnia wypowiedzenia.

Przeczytaj też: Niedotrzymanie okresu wypowiedzenia

Wynagrodzenie za okres wypowiedzenia

Natomiast inną kwestią jest domaganie się wynagrodzenia za ów okres wypowiedzenia, gdy nie świadczy Pan usług, mimo że nie ze swojej winy. Umowa o świadczenie usług to nie jest umowa o pracę. Nie płaci się wynagrodzenia za samą gotowość, ale za konkretne usługi. § 4 umowy wskazuje w ustępie 2, że wynagrodzenie jest należne za „wszelkie działania na rzecz Zleceniodawcy”. W Pana przypadku, jeśli zamawiający nie udostępni tych narzędzi, nie ma żadnych działań. Owszem, nie z Pana winy, ale nie ma to znaczenia. Umowa nie wskazuje bowiem, że wynagrodzenie należy się za okres wypowiedzenia także, gdy wykonawca nie może świadczyć usług z przyczyn od niego niezależnych. Uważam więc, że sąd oddali Pana roszczenie o wynagrodzenie za ów okres 3 miesięcy.

Niewykonanie umowy

Natomiast nabędzie Pan prawo do żądania odszkodowania za niewykonanie umowy przez zamawiającego na ogólnych zasadach dotyczących odpowiedzialności kontraktowej. Wszak rozwiązał Pan umowę zgodnie z jej treścią, był gotów w okresie wypowiedzenia ją świadczyć, wręcz był przekonany, że będzie to czynić i będzie zarobkować przez jeszcze 3 miesiące od dnia złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Zamawiający jednak wbrew postanowieniom umowy uniemożliwił to Panu przez co poniósł Pan szkodę. Zgodnie bowiem z art. 471 Kodeksu cywilnego „dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”.

Zamawiający będzie więc Pana dłużnikiem, który to nie wykonał swego zobowiązania w postaci zapewnienia możliwości świadczenia Panu pracy w okresie wypowiedzenia bez powodu. Owe odszkodowanie w istocie będzie odpowiadać wysokości wynagrodzenia za ów okres wypowiedzenia. Jeśli do końca sierpnia 2021 roku jednak podejmie Pan pracę, to w wysokości wynagrodzenia obliczonego do dnia podjęcia nowej pracy.

Odszkodowanie od drugiej strony umowy

Oczywiście taki pozew musi Pan opłacić i domagać się zwrotu kosztów procesu od pozwanego na Pana rzecz. Szanse na uzyskanie odszkodowania są wysokie, jeśli tylko zamawiający nie ma jakiś istotnych argumentów na Pana zaniedbania w okresie po złożeniu wypowiedzenia (naruszanie obowiązków wywołanych Pana działaniem lub zaniechaniem). Takiego odszkodowania może Pan się domagać dopiero po upływie owego 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia lub do dnia podjęcia nowej pracy gdyby nastąpiło to wcześniej (do tego czasu co do zasady zamawiający może zapłacić i żądanie byłoby oddalone jako przedwczesne).

Musi Pan zatem ocenić sam, czy warto kierować sprawę do sądu, czy lepiej uzyskać wynagrodzenie za owe 1,5 miesiąca, ewentualnie negocjować do dwóch miesięcy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »