Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podpisanie umowy o pracę w czasie ciąży - czy umowa jest ważna?

Marta Handzlik • Opublikowane: 2019-01-25

W dniu 30 lipca 2015 r. otrzymałam wypowiedzenie ze skutkiem na 30.10.2015 r. W okresie wypowiedzenia dowiedziałam się, że jestem w ciąży i aktualnie przebywam na zwolnieniu lekarskim. W międzyczasie znalazłam pracę i w dniu 28 września 2015 r. podpisałam umowę o pracę na czas nieokreślony, którą podejmuję z dniem 1 listopada 2015 r. Trochę to niezręczna sytuacja, bo wcale nie mam pewności, że w dniu 1 listopada nie będę dalej na zwolnieniu lekarskim i może się zdarzyć, że do pracy nie pójdę. Czy to oznacza, że zawarta przeze mnie umowa jest nieważna? A może nowy pracodawca, gdy dowie się, że jestem w ciąży, umowę mi wypowie? Czy w tej sytuacji zostanę pozbawiona zasiłku chorobowego i stanę się osoba bezrobotną pozbawioną w przyszłości jakichkolwiek świadczeń, w tym zasiłku macierzyńskiego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 26 ustawy Kodeks pracy stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono – w dniu zawarcia umowy.

Przystąpienie pracownika do pracy nie jest zdarzeniem koniecznym do powstania stosunku pracy zgodnie z dyspozycją komentowanego przepisu. Od dnia wskazanego w umowie o pracę (bądź od daty tej umowy) strony obowiązane są do wykonywania wzajemnych obowiązków oraz przysługują im uprawnienia określone w umowie o pracę.

Tak wiec nawet jeśli w dniu 1 listopada będzie Pani niezdolna do pracy z powodu choroby, stosunek pracy nie zostanie uznany za nieważny. Umowa podpisana jest ważna i wiążąca Panią i pracodawcę niezależnie od tego, czy Pani pracę w określonym dniu rozpocznie, czy też nie.

Zgodnie z art. 177 pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.

Oznacza to, że choćby nowy pracodawca chciał – nie może Pani zwolnić, gdy jest Pani w ciąży, a potem przebywa na urlopie macierzyńskim. Nie wręczy więc Pani wypowiedzenia, chyba że dojdzie do likwidacji pracodawcy (albo upadłości).

W związku z tym, że między jednym stosunkiem pracy a drugim nie było przerwy w ubezpieczeniu, ma Pani prawo do zasiłku chorobowego przez okres 182 dni (z tytułu ciąży 270). Po urodzeniu dziecka z racji pozostawania w stosunku pracy otrzyma Pani urlop macierzyński.

Słowem – nie ma znaczenia, czy stawi się Pani do pracy, czy też nie – jest Pani chroniona przed rozwiązaniem stosunku pracy do końca urlopu macierzyńskiego (bądź rodzicielskiego, jeśli się Pani na niego zdecyduje). 

Jednocześnie chciałam poinformować, że może Pani złożyć do swojego dotychczasowego pracodawcy wniosek o wycofanie wypowiedzenia w związku z ciążą. W takiej sytuacji pierwsza umowa o prace będzie nadal trwać i będzie Pani otrzymywać świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa z dwóch stosunków pracy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Wypowiedzenie umowy o pracę i zwolnienie lekarskie z tego samego dnia

Pracuje w sektorze prywatnym. Dzisiaj na spotkaniu zespołu, w miejscu, w którym normalnie nie wykonuję pracy, otrzymałem wypowiedzenie umowy...

 

Czy pracodawca, który nie wie o ciąży, może mnie zwolnić?

Obecnie przebywam na urlopie macierzyńskim. Podczas trwania tego urlopu zaszłam w kolejną ciążę. Jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas...

 

Umowa na zastępstwo a odprawa

Pracuję od 4 lat na umowę na zastępstwo w firmie, która prawdopodobnie zostanie zlikwidowana. Jaki obowiązuje mnie okres wypowiedzenia? Czy jeśli...

 

Podjęcie nowej pracy będąc na wypowiedzeniu

Pracowałam kilka lat w markecie jako kasjer na umowę o pracę, która miała trwać jeszcze przez 10 miesięcy. Niestety z powodu problemów finansowych,...

 

Likwidacja pracodawcy w trakcie zwolnienia lekarskiego

Mam 61 lat i 43 lata pracy, w tym 11 lat w szkodliwych warunkach. Obecnie pracuję w firmie zatrudniającej 2 osoby. Najprawdopodobniej...

 

Likwidacja stanowiska podczas L4 pracownika

Od kilku dni jestem na zwolnieniu lekarskim i akurat dzisiaj dowiedziałam się, że zarząd podjął decyzję o likwidacji mojego stanowiska...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »