Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieodpłatna umowa zlecenia

Joanna Korzeniewska • Opublikowane: 2018-10-17

Chcę zatrudnić pracownika „na próbę”. Czy jest możliwość, aby taki pracownik przepracował u mnie miesiąc na nieodpłatnej umowie zlecenia? Dopiero po minimum dwóch, trzech tygodniach będę wiedział, czy ta osoba nadaje się na to stanowisko. Jeżeli można taką umowę stworzyć, to w jaki sposób musi być skonstruowana?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W obecnych czasach, kiedy to panuje swoboda umów, bardzo często można spotkać w obrocie różnego rodzaju umowy, nazwane oraz nienazwane. Wśród nich jest również umowa zlecenia, która należy do umów nazwanych, gdyż przepisy jej dotyczące można znaleźć w Kodeksie cywilnym (dalej K.c.).

Została ona opisana w art. 734 i następnych K.c. Zgodnie z art. 734 K.c. przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do wykonania określonej czynności na rzecz dającego zlecenie. Natomiast na podstawie art. 735 K.c., jeśli ani z umowy, ani z okoliczności nie wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się je wykonać bez wynagrodzenia, przyjmującemu zlecenie należy się wynagrodzenie. A contrario (wnioskując odwrotnie) można więc zawrzeć umowę zlecenia nieodpłatną, jednakże musi to zostać wyraźnie w umowie zapisane. Nie ma nigdzie zapisane, jak powinien brzmieć ten zapis, jednakże powinno z niego jasno wynikać, iż przyjmującemu zlecenie nie przysługuje wynagrodzenie za jego wykonanie.

Wystarczające będzie napisanie zdania – za wykonanie zlecenia opisanego w ..... (paragrafie czy też punkcie) przyjmującemu zlecenie nie przysługuje wynagrodzenie. Zawarcie niniejszej umowy nie stanowi tytułu do objęcia przyjmującego zlecenie obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi ani ubezpieczeniem zdrowotnym.

Pozostałe kwestie podobnie, jak w standardowych umowach zlecenia – należy oznaczyć przede wszystkim strony umowy, jej przedmiot, czyli obowiązki stron, jakie czynności powinien wykonać przyjmujący zlecenie, w jakim terminie, etc.

Nowe przepisy dotyczące płacy minimalnej przy umowach zlecenia nie wykluczają możliwości zawarcia nieodpłatnej umowy zlecenia, gdyż dotyczą one jedynie umów odpłatnych. Chciałabym jednak zwrócić Panu uwagę na dwie rzeczy.

Mianowicie po pierwsze, jeśli prowadzi Pan działalność gospodarczą, tego typu świadczenie traktowane jest jako nieodpłatne świadczenie i stanowi ono przychód zaliczany do przychodów z działalności gospodarczej i podlega ono opodatkowaniu, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Drugą kwestią jest to, iż choć nie mam informacji na temat tego, jakie dokładnie będą obowiązki, ich wymiar m.in. czasowy, to bardzo możliwe, że tak naprawdę spełnione zostałyby przesłanki umowy o pracę i później osoba, z którą zostanie zawarta umowa zlecenia może wnieść do sądu pozew o ustalenie, iż w owym czasie rzeczywiście strony łączył stosunek pracy. Jeśli ta osoba będzie wykonywała obowiązki w czasie i miejscu przez Pana wskazanym, będzie wykonywać Pana polecenia, to jest duża szansa, że sąd uwzględniłby takie powództwo. Jeśli współpracownik będzie zadowolony, pewnie wówczas się na to nie zdecyduje, chociaż nigdy nie wiadomo. Chciałam po prostu uświadomić, iż istnieje pewne ryzyko, z którym należy się liczyć i nie można tego wykluczyć.

Tak więc podsumowując – istnieje możliwość zawarcia takiej umowy i należy wówczas koniecznie zawrzeć w niej zapis o tym, że czynności wykonywane są nieodpłatnie albo też, że wynagrodzenie nie przysługuje.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Przedłużenie umowy o pracę pracownicy w ciąży

Jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas określony do końca roku 2004. Jeżeli w tym czasie zajdę w ciąże, to czy mój pracodawca ma obowiązek przedłużyć...

Czy umowa o świadczenie usług może być uznana za umowę o pracę?

Znajomy pracował w firmie handlowej. Jego praca polegała na sprzedaży produktów hurtowni. Był na własnej działalności gospodarczej i z firmą miał podpisaną...

Praca „na czarno” – ciąża

Moja przyjaciółka pracowała w firmie X od 2 października 2007 do lipca tego roku. Mimo próśb, żadnej umowy nigdy nie dostała, tzn. umowa była wypisywana co 10...

Okres wypowiedzenia a praca bez umowy

Mam pytanie dotyczące okresu wypowiedzenia w kontekście pracy bez umowy. Mam taką sytuację, że pracowałam w pewnej firmie i otrzymałam po...

Zatrudnienie w jednym zakładzie na podstawie dwóch umów

Czy w jednym zakładzie pracy mogę być zatrudniony na podstawie dwóch umów? Mam umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin i dodatkowo umowę...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »