Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wykonywanie funkcji p.o. kierownika

Dorota Kriger • Opublikowane: 2013-04-19

Niedawno powierzono mi funkcję pełniącej obowiązki kierownika w związku ze zwolnieniem chorobowym, a później macierzyńskim dotychczasowej pani kierownik. W przekazanym mi piśmie użyto sformułowania: „na czas nieobecności pani X”. Niedługo pani kierownik kończy się urlop macierzyński, ale chce ona wykorzystać również zaległy urlop wypoczynkowy. Czy wtedy nadal będę wykonywać funkcję p.o. kierownika, czy też z końcem jej urlopu macierzyńskiego automatycznie wracam na wcześniejsze stanowisko?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przy tak sformułowanym zapisie należy domniemywać, że obowiązki na powierzonym stanowisku będzie Pani wykonywać aż do dnia powrotu pani kierownik, w tym także z urlopu wypoczynkowego. Urlop wypoczynkowy nadal jest bowiem nieobecnością w pracy, podczas której pracownik nie świadczy pracy ani nie pełni swoich funkcji. W przywołanym fragmencie pisma nie wskazano bowiem, czy wykonywanie funkcji p.o. kierownika ma zastosowanie tylko podczas konkretnych rodzajów nieobecności.

Jeśli powierzenie funkcji p.o. odbyło się na zasadzie okresowego rozszerzenia zakresu obowiązków (aneks do zakresu obowiązków) powrót zastępowanej osoby, podobnie jak w przypadku umowy zawartej na czas zastępstwa innego pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy (bez określenia daty obowiązywania tej umowy), powoduje, że wykonywany w czasie zastępstwa zakres obowiązków lub umowa ulegają samoistnemu rozwiązaniu. Nie jest więc potrzebny w tym przypadku ani okres wypowiedzenia, ani nowy zakres obowiązków lub umowa przywracająca poprzedni stan (sprzed zastępstwa).

 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Powierzenie pracy innej niż określona w umowie o pracę

Czy pracodawca może powierzyć pracownikowi wykonywanie innych obowiązków niż określone w umowie o pracę? Czy pracownik może wówczas odmówić?

 

Dyscyplina w pracy

Kilka dni temu zrobiłem minutową przerwę w pracy (pracuję w myjni samochodowej, myję ręcznie pojazdy przez 8 godzin). Szef to zauważył...

 

Odpowiedzialność materialna pracownika za powierzone mienie

Przed prawie dwoma laty zakończyłem pracę w pewnej firmie, gdzie wraz z jeszcze jednym pracownikiem zajmowałem się sprzedażą i obaj...

 

Zwiększenie zakresu czynności pracownika

Pracodawca przedstawił mi zmianę warunków pracy – ze stanowiska kadrowej na stanowisko magazyniera (plus ucięcie etatu). Nie otrzymałam nowego zakresu...

 

Odpowiedzialność pracownika za samochód służbowy

W pracy używam samochodu służbowego. Z pracodawcą uzgodniłem, że mogę używać go również do celów prywatnych (pokrywam koszty paliwa za przejazdy...

 

Odpowiedzialność finansowa pracownika banku

Pracuję w banku. W ostatnim czasie przyjęłam kilka czeków podróżnych o znacznej wartości, które po weryfikacji w centrali banku zostały...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »