Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wykonywanie funkcji p.o. kierownika

• Autor: Dorota Kriger

Niedawno powierzono mi funkcję pełniącej obowiązki kierownika w związku ze zwolnieniem chorobowym, a później macierzyńskim dotychczasowej pani kierownik. W przekazanym mi piśmie użyto sformułowania: „na czas nieobecności pani X”. Niedługo pani kierownik kończy się urlop macierzyński, ale chce ona wykorzystać również zaległy urlop wypoczynkowy. Czy wtedy nadal będę wykonywać funkcję p.o. kierownika, czy też z końcem jej urlopu macierzyńskiego automatycznie wracam na wcześniejsze stanowisko?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Wykonywanie funkcji p.o. kierownika

Powierzenie obowiązków innego pracownika na czas jego nieobecności

Przy tak sformułowanym zapisie należy domniemywać, że obowiązki na powierzonym stanowisku będzie Pani wykonywać aż do dnia powrotu pani kierownik, w tym także z urlopu wypoczynkowego. Urlop wypoczynkowy nadal jest bowiem nieobecnością w pracy, podczas której pracownik nie świadczy pracy ani nie pełni swoich funkcji. W przywołanym fragmencie pisma nie wskazano bowiem, czy wykonywanie funkcji p.o. kierownika ma zastosowanie tylko podczas konkretnych rodzajów nieobecności.

Okresowe rozszerzenie obowiązków

Jeśli powierzenie funkcji p.o. odbyło się na zasadzie okresowego rozszerzenia zakresu obowiązków (aneks do zakresu obowiązków) powrót zastępowanej osoby, podobnie jak w przypadku umowy zawartej na czas zastępstwa innego pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy (bez określenia daty obowiązywania tej umowy), powoduje, że wykonywany w czasie zastępstwa zakres obowiązków lub umowa ulegają samoistnemu rozwiązaniu. Nie jest więc potrzebny w tym przypadku ani okres wypowiedzenia, ani nowy zakres obowiązków lub umowa przywracająca poprzedni stan (sprzed zastępstwa).

 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info