Czy umowa o pracę została automatycznie przedłużona?

• Autor: Dorota Kriger

Skończyła mi się umowa na okres próbny i w tej chwili od dwóch tygodni pracuję bez żadnej umowy. Pracodawca powiedział mi, że tamta umowa jest automatycznie przedłużona, ponieważ dopuszcza mnie do pracy. Ja żadnej nowej umowy na razie nie podpisywałam. Czy jest to zgodne z prawem?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Czy umowa o pracę została automatycznie przedłużona?

Czy umowa o pracę przedłuża się automatycznie po okresie próbnym?

Pracodawca nieprawidłowo interpretuje przepisy – umowa o pracę nie przedłuża się automatycznie w opisanej sytuacji, ale wskutek dopuszczenia Pani do pracy faktycznie doszło do kolejnego zawarcia umowy o pracę. Strony umowy, po zakończeniu czasu trwania umowy o pracę zawartej na czas próbny, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, mogą bowiem zgodnie ustalić, iż zamierzają kontynuować współpracę, zawierając kolejną umowę o pracę. Co prawda, zgodnie z art. 29 § 2 Kodeksu pracy umowę o pracę należy w takim przypadku zawrzeć na piśmie, ale jeżeli kolejna umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, a pracownik został dopuszczony do pracy, to umowa taka i tak jest wiążąca. Wynika tak m.in. z orzecznictwa Sądu Najwyższego, zgodnie z którym jeśli pracodawca po zakończeniu aktualnego stosunku pracy dopuścił pracownika do dalszej pracy, bez zawarcia z nim umowy na piśmie, to poprzez ten fakt należy domniemywać, że strony zawarły umowę ustną, a umowa zawarta ustnie jest równie ważna i równie skuteczna jak pisemna (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 31.08.1981r., sygn. akt III PZ 18/81, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20.09.1977r, sygn. akt I PR 67/77, oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 06.10.1976r, sygn. akt I PRN 66/76).

 

Potwierdzenie warunków zatrudnienia i płacy na piśmie


W takim przypadku pracodawca powinien jednak najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków, wymienione m.in. w art. 29 § 1 Kodeksu pracy. Nie potwierdzenie warunków zatrudnienia na piśmie, zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 05.05.1976 r. (sygn. akt I PZP 9/76), należy domniemywać, iż strony zawarły umowę o pracę na czas nieokreślony.

Zgodnie z powyższym należy zażądać od pracodawcy pisemnego potwierdzenia warunków pracy i płacy, przy czym, wskazując na powyższe orzecznictwo, aktualna umowa o pracę powinna być już umową zawartą na czas nieokreślony.

W przypadku sprzeciwu ze strony pracodawcy sprawę należy skierować do sądu pracy w celu wyegzekwowania powyższego. Pracodawca może także zostać ukarany przez sąd karą grzywny, gdyż zgodnie z art. 281 pkt 2 Kodeksu pracy „kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu nie potwierdza na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę, podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł”.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »