Brak ciepłego posiłku mimo pracy w chłodni poniżej 10 stopni Celsjusza

• Autor: Dorota Kriger

Pracuję od 3 lat w hurtowni drobiu, mięsa i wędlin w chłodniach. Od paru miesięcy mój pracodawca „daje” mi 5 zł za przepracowany dzień na ciepły posiłek za pracę w niskich temperaturach. Mam pytanie: czy taki dodatek nie należał mi się wcześniej, czy zmieniło się jakieś prawo? Czy też to, czy dostanę ciepły posiłek, zależy tylko od pracodawcy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Brak ciepłego posiłku mimo pracy w chłodni poniżej 10 stopni Celsjusza

Posiłki i napoje dla pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych

Pracodawca postępuje nieprawidłowo, jeśli wypłaca dodatek na ciepły posiłek, a nie zapewnia takiego posiłku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w pomieszczeniach pracy temperatura powietrza powinna być odpowiednia do rodzaju wykonywanej pracy, ale nie niższa niż 14°C. Niższa temperatura jest dopuszczalna jedynie tam, gdzie wynika to ze względów technologicznych, np. podczas pracy w chłodni. Praca w chłodni charakteryzuje się więc szczególnym poziomem uciążliwości, a zgodnie z art. 232 Kodeksu pracy pracodawca powinien zapewnić swoim pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych.

Na podstawie art. 232 K.p. zostało wydane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. z dnia 30 maja 1996 r.), w którym wymienione zostały sytuacje, kiedy pracownikom przysługują takie posiłki i napoje.

Kiedy pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikowi ciepłych posiłków i czy może go zastąpić ekwiwalentem pieniężnym?

Zgodnie z treścią rozporządzenia pracodawca ma obowiązek zapewnić posiłki pracownikom wykonującym prace m.in. związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywane w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych utrzymuje się stale temperatura poniżej 10°C lub wskaźnik obciążenia termicznego (WBGT) wynosi powyżej 25°C (§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia).

Z powyższego wynika, że pracownik zatrudniony do pracy w chłodni powinien podczas pracy otrzymywać ciepły posiłek. Jeśli pracodawca nie ma możliwości wydawania posiłków ze względu na rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy lub ze względów organizacyjnych, może zapewnić w czasie pracy (§ 2 ust. 2 rozporządzenia):

  1. korzystanie z takich posiłków w punktach gastronomicznych,
  2. przyrządzanie posiłków przez pracownika we własnym zakresie z otrzymanych produktów,

ale nie może zastąpić takiego posiłku ekwiwalentem pieniężnym (§ 8 rozporządzenia).

Jeśli pracodawca zapewniał i nadal zapewnia posiłki, a oprócz tego wypłaca dodatek – wszystko jest w porządku. Jeśli jednak pracodawca zamiast posiłku wypłaca tylko dodatek, to jego działanie jest nieprawidłowe w świetle wyżej przywołanych przepisów.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »