Przedłużenie umowy na zastępstwo do dnia porodu

• Autor: Marta Handzlik

Jestem zatrudniona jako nauczyciel w szkole publicznej na zastępstwo. Moja umowa kończy się 15 marca – wtedy też nieobecny nauczyciel wraca do pracy. Obecnie jestem w piątym miesiącu ciąży. Dzwoniąc do PIP otrzymałam dwie sprzeczne informacje. Najpierw powiedzieli mi, że pracodawca ma obowiązek przedłużyć mi umowę do dnia porodu, a za drugim razem powiedzieli, że pracodawca nie ma obowiązku przedłużać mi umowy. Która informacja jest właściwa?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Przedłużenie umowy na zastępstwo do dnia porodu

Ciąża pracownicy zatrudnionej na umowę o pracę w celu zastępstwa

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że niestety w tym przypadku brak jest jednoznacznego stanowiska, czy to doktryny, czy sądów, dlatego nie można ze stuprocentową pewnością stwierdzić, która interpretacja jest prawidłowa.

Zgodnie z art. 177 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyrazi na to zgodę.

Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania danej pracy, albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, zostaje przedłużona do dnia porodu. Powyższej regulacji nie stosuje się w wypadku zatrudnienia na umowę o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika na czas jego usprawiedliwionej nieobecności.

Z kolei art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 191) w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, w tym w trakcie roku szkolnego, z osobą rozpoczynającą pracę w szkole, z nauczycielem kontraktowym stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony.

Czy umowa na zastępstwo powinna być przedłużona do dnia porodu?

Z brzmienia tego przepisu wynika, że Karta Nauczyciela nie przewidziała umów na zastępstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

Z jednej strony prawnicy (i sądy) uznają, że umowa na zastępstwo dla nauczyciela nie przedłuża się do dnia porodu, a z drugiej strony istnieje interpretacja, że do nauczyciela nie stosuje się art. 177 K.p., dlatego też umowa na zastępstwo za nieobecnego nauczyciela, która uległaby rozwiązaniu po upływie 3 miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.

W mojej opinii właściwa jest druga interpretacja zakładająca, że umowa na zastępstwo dla nauczyciela jest de facto umową na czas określony, a więc powinna się przedłużać do dnia porodu. Jednak, aby mieć pewność musiałaby Pani uzyskać stanowisko sądu w Pani sprawie, czyli w sytuacji gdy dyrektor zinterpretowałby przepisy na Pani niekorzyść musiałaby Pani odwołać się do sądu i dopiero sąd mógłby wydać prawomocny wyrok określający jak będzie w Pani przypadku.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »