Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pensum nauczyciela a uczestnictwo w szkoleniach poza godzinami pracy

Marta Handzlik • Opublikowane: 2018-04-13

Pracuję na podstawie Karty Nauczyciela w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Czy dyrektor ma prawo żądać ode mnie odpracowania godzin pracy, w których zorganizował szkolenie dla pracowników placówki? W dniu szkolenia pracuję w godzinach 14.00-19.00, natomiast szkolenie odbywa się w godzinach 13.00-20.00. Drugie pytanie dotyczy pracowników, którzy mają w tym dniu pracę w godzinach przedpołudniowych 8.00-13.00. Dyrektor zarządził, iż te osoby mają być w pracy od 8.00 i na szkoleniu do 20.00. Czy tak może nakazać dyrektor?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379, z późn. zm.) – czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień.

W ramach czasu pracy, o którym mowa wyżej, oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze pensum;

2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;

3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

Co do zasady, ewidencję godzin pracy można prowadzić jedynie w odniesieniu do godzin pensum – wszystkie pozostałe zajęcia nie są rozliczane. Czas pracy nauczycieli zatrudnionych na podstawie KN nie może przekraczać 40 godzin w tygodniu, przy czym warto zauważyć, że odmiennie od rozwiązań przewidzianych w Kodeksie pracy nie ma tutaj ograniczenia do 8 godzin dziennie. Oznacza to, że pracownicy zatrudnieni na podstawie Karty Nauczyciela mogą pracować więcej niż 8 godzin dziennie, byleby nie przekroczyli 40 godzin w tygodniu.

Biorąc zaś pod uwagę, że rozliczani są tylko z pensum (i tego ewentualnego szkolenia) – przyjmuje się, że nie przekraczają tygodniowej normy czasu pracy.

Dlatego dyrektor może zobowiązać pracowników, aby rano pracowali według pensum, a po południu brali udział w szkoleniu, byleby taka sytuacja nie powtarzała się każdego dnia tygodnia.

Przepisy nie nakazują odrabiania godzin zajęć, które nie odbyły się z powodu usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela. Dlatego w mojej opinii dyrektor – wyznaczając termin szkolenia tak, że nauczyciel nie może w tym czasie realizować swoich zajęć – nie może zmusić nauczyciela do odrobienia tych zajęć.

Trzeba pamiętać o tym, że Kodeks pracy nie jest aktem nadrzędnym. Jest aktem na równi z Kartą Nauczyciela i może być stosowany tylko wtedy, gdy regulacje z KN nie są wystarczające. A w tym przypadku są. Ustawodawca nie chciał regulować, że nauczyciel ma pracować przeciętnie 8 godzin dziennie, bo wówczas Państwo musieliby przebywać w zakładzie pracy codziennie nie tylko na czas zajęć z pensum, ale od na przykład 8.00-18.00, a takie rozwiązanie nie zostało przez ustawodawcę przyjęte. Znaczenie ma więc jedynie to, że w tygodniu nie możecie Państwo pracować więcej niż 40 godzin, ale poza pensum pracodawca Was nie rozlicza.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Kolejne zwolnienie lekarskie nauczyciela

Jestem nauczycielem. Od marca do 30 czerwca 2014 r. byłam na L4 – na kręgosłup 90 dni, na gardło 30 dni. Do końca sierpnia jestem w okresie...

 

Nauczyciel chroniony jako członek ZNP a cięcia godzin

Mam ukończone 55 lat, pracuję w zawodzie nauczyciela 35 lat. Na posiedzeniu rady pedagogicznej dowiedziałam się o zmianie moich warunków zatrudnienia...

 

Emerytura z art. 88 Karty Nauczyciela

Urodziłam się w 1957 roku. Jestem dyrektorem szkoły, w której pracuję od 1980 roku. Według obecnych przepisów emerytalnych na emeryturę...

 

Rozwiązanie umowy o pracę przez nauczyciela w trybie pilnym

Jestem nauczycielem zatrudnionym w szkole na podstawie mianowania, pełnię również na podstawie umowy-zlecenia obowiązki doradcy metodycznego oraz prowadzę...

 

Co z nauczycielem po likwidacji gimnazjum?

Ja i żona jesteśmy nauczycielami, pracujemy w tym samym gimnazjum. Organ prowadzący zdecydował o likwidacji naszej placówki. Wiemy, że...

 

Kiedy nauczycielowi można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć?

Jestem nauczycielem dyplomowanym zatrudnionym przez mianowanie i obecnie korzystam z urlopu rocznego. Za niecały rok skończę 60 lat. Nie chciałabym...

 

Rezygnacja ze stanowiska dyrektora przedszkola

We wrześniu 2016 roku złożyłam pismo w sprawie rezygnacji ze stanowiska dyrektora przedszkola i do tej pory nie otrzymałam odpowiedzi. Zadzwoniłam...

 

Stare zasady emerytury dla nauczycielki

Jestem nauczycielką, urodziłam się 1957 r. Nabyłam uprawnienia do wcześniejszej emerytury. Kiedy powinnam złożyć rozwiązanie stosunku pracy...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »