Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pensum nauczyciela a uczestnictwo w szkoleniach poza godzinami pracy

Marta Handzlik • Opublikowane: 2018-04-13

Pracuję na podstawie Karty Nauczyciela w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Czy dyrektor ma prawo żądać ode mnie odpracowania godzin pracy, w których zorganizował szkolenie dla pracowników placówki? W dniu szkolenia pracuję w godzinach 14.00-19.00, natomiast szkolenie odbywa się w godzinach 13.00-20.00. Drugie pytanie dotyczy pracowników, którzy mają w tym dniu pracę w godzinach przedpołudniowych 8.00-13.00. Dyrektor zarządził, iż te osoby mają być w pracy od 8.00 i na szkoleniu do 20.00. Czy tak może nakazać dyrektor?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379, z późn. zm.) – czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień.

W ramach czasu pracy, o którym mowa wyżej, oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze pensum;

2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;

3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

Co do zasady, ewidencję godzin pracy można prowadzić jedynie w odniesieniu do godzin pensum – wszystkie pozostałe zajęcia nie są rozliczane. Czas pracy nauczycieli zatrudnionych na podstawie KN nie może przekraczać 40 godzin w tygodniu, przy czym warto zauważyć, że odmiennie od rozwiązań przewidzianych w Kodeksie pracy nie ma tutaj ograniczenia do 8 godzin dziennie. Oznacza to, że pracownicy zatrudnieni na podstawie Karty Nauczyciela mogą pracować więcej niż 8 godzin dziennie, byleby nie przekroczyli 40 godzin w tygodniu.

Biorąc zaś pod uwagę, że rozliczani są tylko z pensum (i tego ewentualnego szkolenia) – przyjmuje się, że nie przekraczają tygodniowej normy czasu pracy.

Dlatego dyrektor może zobowiązać pracowników, aby rano pracowali według pensum, a po południu brali udział w szkoleniu, byleby taka sytuacja nie powtarzała się każdego dnia tygodnia.

Przepisy nie nakazują odrabiania godzin zajęć, które nie odbyły się z powodu usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela. Dlatego w mojej opinii dyrektor – wyznaczając termin szkolenia tak, że nauczyciel nie może w tym czasie realizować swoich zajęć – nie może zmusić nauczyciela do odrobienia tych zajęć.

Trzeba pamiętać o tym, że Kodeks pracy nie jest aktem nadrzędnym. Jest aktem na równi z Kartą Nauczyciela i może być stosowany tylko wtedy, gdy regulacje z KN nie są wystarczające. A w tym przypadku są. Ustawodawca nie chciał regulować, że nauczyciel ma pracować przeciętnie 8 godzin dziennie, bo wówczas Państwo musieliby przebywać w zakładzie pracy codziennie nie tylko na czas zajęć z pensum, ale od na przykład 8.00-18.00, a takie rozwiązanie nie zostało przez ustawodawcę przyjęte. Znaczenie ma więc jedynie to, że w tygodniu nie możecie Państwo pracować więcej niż 40 godzin, ale poza pensum pracodawca Was nie rozlicza.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki