Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Urlop wychowawczy w trakcie miesiąca – jak rozliczyć wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca?

Dorota Kriger • Opublikowane: 2011-11-16

Moje pytanie dotyczy rozliczenia wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca, gdy pracownik od połowy miesiąca przebywa na urlopie wychowawczym. Zastanawiam się, jak należy potraktować tę nieobecność – czy jako chorobę i dzielić ją na 30 czy też przeliczać na godziny jak inne nieobecności?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przy liczeniu wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca nie należy traktować nieobecności pracownika wtedy, gdy przebywa on na urlopie wychowawczym, w taki sam sposób jak nieobecności wywołanej niezdolnością do pracy w związku z chorobą. W takim przypadku zastosować należy bowiem sposób liczenia wynikający z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w kodeksie pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 62, poz. 289 ze zm.).

Zgodnie z § 12 ust. 1 ww. rozporządzenia w celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik w tym miesiącu był nieobecny w pracy z innych przyczyn niż niezdolność do pracy spowodowana chorobą (np. przebywał na urlopie bezpłatnym czy wychowawczym) i za czas tej nieobecności nie zachowuje prawa do wynagrodzenia, należy:

  1. miesięczną stawkę wynagrodzenia podzielić przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu,
  2. następnie otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy z przyczyn innych niż choroba,
  3. tak obliczoną kwotę odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

Zgodnie z § 12 ust. 2 ww. rozporządzenia wynagrodzenie dla pracownika liczy się w taki sam sposób jak wskazany w § 12 ust. 1 ww. rozporządzenia, gdy okres pozostawania pracownika w stosunku pracy nie obejmuje pełnego miesiąca, czyli np. pracownik podjął pracę w trakcie miesiąca lub rozwiązał umowę o pracę przed zakończeniem miesiąca.

Jak wynika z powyższego, przy innych przyczynach nieobecności niż choroba nie stosuje się przeliczenia wynagrodzenia w dniach, tylko w godzinach.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Wypłata wynagrodzeń na konto

Zakład pracy zmienił formę wypłaty wynagrodzenia, które odtąd będzie przelewane na konto pracownika. Nie potrzebujemy podpisów na liście płac, ale dowodem...

 

Zastępstwo w szkole a wynagrodzenie w wakacje

Nauczycielowi (także zatrudnionemu na umowę na zastępstwo) przysługuje na okres wakacji tzw. wynagrodzenie urlopowe.

 

Czy premia uznaniowa może stanowić stały składnik wynagrodzenia?

Kilka lat temu otrzymałem aneks do umowy o pracę zmieniający mi wynagrodzenie zasadnicze na proporcje: 80% wynagrodzenia zasadniczego oraz 20% premii uznaniowej:...

 

Obniżenie pensji z powodu przerwy w zwolnieniu lekarskim w czasie ciąży

Pracuję jako nauczyciel, mam umowę na czas nieokreślony. Jestem w ciąży, obecnie podczas drugiego zwolnienia lekarskiego – po poprzednim wróciłam...

 

Pomyłkowa podwójna wypłata wynagrodzenia

W miesiącu ubiegłym wypłaciłam pracownikom dwa razy wynagrodzenie i błędnie dwa razy zastosowałam koszty uzyskania przychodów i kwotę wolną od...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »