Urlop wychowawczy w trakcie miesiąca - jak rozliczyć wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca?

• Autor: Dorota Kriger

Moje pytanie dotyczy rozliczenia wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca, gdy pracownik od połowy miesiąca przebywa na urlopie wychowawczym. Zastanawiam się, jak należy potraktować tę nieobecność – czy jako chorobę i dzielić ją na 30 czy też przeliczać na godziny jak inne nieobecności?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Urlop wychowawczy w trakcie miesiąca - jak rozliczyć wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca?

Jak obliczyć wynagrodzenie za miesiąc w którym pracownik przebywał na urlopie wychowawczym?

Przy liczeniu wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca nie należy traktować nieobecności pracownika wtedy, gdy przebywa on na urlopie wychowawczym, w taki sam sposób jak nieobecności wywołanej niezdolnością do pracy w związku z chorobą. W takim przypadku zastosować należy bowiem sposób liczenia wynikający z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w kodeksie pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 62, poz. 289 ze zm.).

Zgodnie z § 12 ust. 1 ww. rozporządzenia w celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik w tym miesiącu był nieobecny w pracy z innych przyczyn niż niezdolność do pracy spowodowana chorobą (np. przebywał na urlopie bezpłatnym czy wychowawczym) i za czas tej nieobecności nie zachowuje prawa do wynagrodzenia, należy:

  1. miesięczną stawkę wynagrodzenia podzielić przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu,
  2. następnie otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy z przyczyn innych niż choroba,
  3. tak obliczoną kwotę odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

Zgodnie z § 12 ust. 2 ww. rozporządzenia wynagrodzenie dla pracownika liczy się w taki sam sposób jak wskazany w § 12 ust. 1 ww. rozporządzenia, gdy okres pozostawania pracownika w stosunku pracy nie obejmuje pełnego miesiąca, czyli np. pracownik podjął pracę w trakcie miesiąca lub rozwiązał umowę o pracę przed zakończeniem miesiąca.

Jak wynika z powyższego, przy innych przyczynach nieobecności niż choroba nie stosuje się przeliczenia wynagrodzenia w dniach, tylko w godzinach.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »