Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy pracodawca może wezwać mnie do pracy w trakcie L4?

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-03-14

Jestem obecnie na zwolnieniu lekarskim – opieka nad chorą matką (12 dni). Pracodawca poinformował mnie, że muszę przybyć do pracy w celu zrobienia sprawozdania. Czy ma prawo wzywać mnie do pracy w trakcie L4?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Oprócz choroby samego pracownika przepisy przewidują szereg innych przyczyn, które powodują, że pracownik może być nieobecny w pracy. Są one związane m.in. z koniecznością sprawowania opieki nad chorymi członkami rodziny pracownika, bądź małymi dziećmi, które są czasowo pozbawione opieki drugiego rodzica, bądź placówki opiekuńczej (żłobka, przedszkola lub szkoły, do której uczęszcza dziecko). Ponadto w związku z posiadaniem dzieci pracownikom przysługują zwolnienia od pracy. Za czas tych nieobecności w pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia albo też przysługuje mu zasiłek opiekuńczy.

Pracownik, który w trakcie orzeczonej niezdolności do pracy świadczył ją na rzecz swojego pracodawcy, nie ma prawa do wynagrodzenia chorobowego na podstawie przepisu art. 92 Kodeksu pracy ani do zasiłku chorobowego. Za czas pracy przysługuje mu normalne wynagrodzenie, jakie wynika z umowy o pracę.

Zaświadczenie lekarskie stwierdza czasową niezdolność do pracy z powodu choroby, konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny oraz pobyt w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej.

Przy wystawianiu ubezpieczonemu zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby należy brać pod uwagę jego stan zdrowia, z uwzględnieniem rodzaju i warunków pracy. Zaświadczenie lekarskie wystawia się wyłącznie po przeprowadzeniu bezpośredniego badania stanu zdrowia ubezpieczonego lub chorego członka rodziny.

Powyższe oznacza, że lekarz wystawiający zwolnienie lekarskie orzeka, iż rozpoznana choroba uniemożliwia pracownikowi świadczenie pracy i wymaga leczenia. Pracodawca nie powinien więc dopuszczać pracownika do pracy w czasie przeznaczonym na terapię i zdrowienie.

Skoro więc za czas zwolnienia lekarskiego, gdy pracownik świadczył pracę, nie przysługuje mu zasiłek (i może on utracić prawo do dalszego płatnego zwolnienia lekarskiego), to należy uznać, że pracodawca nie może wezwać pracownika do pracy, nawet jeśli pracownik jest jedynym specjalistą z danej dziedziny albo musi wykonać ważne zadanie.

Może Pan więc spokojnie pozostać w domu, a pracodawca nie może z tego powodu wyciągnąć wobec Pana żadnych negatywnych konsekwencji.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Odpowiedzialność materialna pracownika za powierzone mienie

Przed prawie dwoma laty zakończyłem pracę w pewnej firmie, gdzie wraz z jeszcze jednym pracownikiem zajmowałem się sprzedażą i obaj...

 

Odpowiedzialność finansowa pracownika banku

Pracuję w banku. W ostatnim czasie przyjęłam kilka czeków podróżnych o znacznej wartości, które po weryfikacji w centrali banku zostały...

 

Zabranie premii za nieodebranie telefonu od szefa w niedzielę

Nie odebrałam telefonu od szefa w niedzielne południe (był rozładowany, o czym nie wiedziałam, bo leżał w torebce). Sprawa była błaha....

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »