Do kiedy pracodawca musi wydać świadectwo pracy?

• Autor: Adam Dąbrowski

Okres wypowiedzenia mojej umowy upłynął 15 grudnia, ale do tej pory nie otrzymałem świadectwa pracy. W Kodeksie pracy jest jasno napisane, że pracodawca jest zobowiązany „niezwłocznie wydać świadectwo pracy”. „Niezwłocznie” to znaczy w jakim czasie? Mam też drugi problem z tą firmą. Została u nich moja książeczka sanepidu. Powiedzieli mi, że abym ją odzyskał, muszę zrefundować koszty badań okresowych, które były wykonywane na koszt firmy. Czy to jest zgodne z prawem pracy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Do kiedy pracodawca musi wydać świadectwo pracy?

Kiedy pracodawca powinien wydać pracownikowi świadectwo pracy?

Świadectwo pracy – zgodnie z art. 97 § 1 K.p. i zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. Nr 60, poz. 282 z późn. zm. – pracodawca powinien wydać bezpośrednio pracownikowi albo osobie upoważnionej przez pracownika na piśmie w dniu, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy.

Kodeks pracy termin wydania świadectwa pracy określa jako „niezwłocznie”, a to znaczy: w dniu rozwiązania stosunku pracy (ostatni dzień zatrudnienia). Jeśli nie jest możliwe dostarczenie świadectwa pracy w dniu, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy, to zgodnie z ww. rozporządzeniem należy pracownikowi świadectwo pracy dostarczyć nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ustania stosunku pracy. Świadectwo pracy w takim przypadku należy np. przesłać pracownikowi lub osobie upoważnionej do odbioru za pośrednictwem poczty lub doręczyć skutecznie w inny sposób. Termin 7-dniowy liczymy w tym przypadku – zgodnie z art. 110 Kodeksu cywilnego – w dniach kalendarzowych.

Zgodnie z art. 282 § 1 pkt 3 K.p., kto nie wydaje pracownikowi świadectwa pracy, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Pracodawca nie ma prawa uzależniać wydania świadectwa pracy od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą (art. 97 § 1 K.p.).

Pracodawca nie chce oddać byłemu pracownikowi książeczki zdrowia - co zrobić?

Jednocześnie pracodawca nie ma prawa przetrzymywać żadnych Pana dokumentów, w tym pracowniczej książeczki dla celów sanitarno-epidemiologicznych. Obecnie książeczkę taką powinien przechowywać pracownik, gdyż jest ona jego własnością. Pracodawca ma prawo jedynie przechowywać orzeczenia wydane na podstawie badań lekarskich (wstępnych, kontrolnych lub okresowych).  Należy zwrócić się do pracodawcy na piśmie o wydanie książeczki zdrowia – i tu również pracodawca nie ma prawa uzależniać jej wydania od jakiegokolwiek rozliczenia pracownika z pracodawcą.

Zgodnie z art. 229 § 6 K.p. koszt wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich ponosi pracodawca. Pracodawca ponosi ponadto inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej z uwagi na warunki pracy. Pracodawca nie ma więc prawa domagać się zwrotu kosztów badań wykonanych przez Pana w trakcie trwania stosunku pracy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adam Dąbrowski

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »