Opuszczenie zakładu pracy w czasie przerwy

• Autor: Marta Handzlik

Czy pracownik w czasie swojej przerwy może opuszczać zakład pracy? W regulaminie pracy znalazłam taki zapis: „Pracownik przez cały czas pracy zobowiązany jest przebywać na swoim stanowisku pracy. Opuszczanie stanowiska pracy lub zakładu pracy wymaga uzyskania uprzedniej zgody przełożonego. Samowolne opuszczenie stanowiska pracy przed zakończeniem pracy lub w czasie godzin pracy jest zabronione. Wyjście poza teren zakładu pracy może nastąpić za zgodą pracodawcy lub osoby przez niego upoważnionej. Nie dopuszczalna jest samowolna zmiana godzin pracy”.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Opuszczenie zakładu pracy w czasie przerwy

Czy pracownik w czasie przerwy może opuszczać zakład pracy?

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 134 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502), jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy.

Co do zasady pracownicy mogą czas swojej przerwy spędzić dowolnie, jednak dopuszczalne jest, aby pracodawca uregulował tę kwestię w regulaminie pracy na przykład poprzez wskazanie, że w czasie przerwy nie mogą oni opuszczać zakładu pracy.

Regulamin pracy jest aktem prawa wewnątrzzakładowego, w którym określone zostały prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane z porządkiem w zakładzie pracy. W szczególności regulamin ustala organizację pracy, warunki przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu. Jeśli więc pracodawca chce, aby pracownicy w czasie przerwy pozostawali na terenie zakładu pracy – musi to wpisać właśnie w regulamin.

Podsumowując – zapis, o którym mowa w pytaniu jest jak najbardziej dopuszczalny i zgodny z prawem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »