Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Opuszczenie zakładu pracy w czasie przerwy

Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-08-16

Czy pracownik w czasie swojej przerwy może opuszczać zakład pracy? W regulaminie pracy znalazłam taki zapis: „Pracownik przez cały czas pracy zobowiązany jest przebywać na swoim stanowisku pracy. Opuszczanie stanowiska pracy lub zakładu pracy wymaga uzyskania uprzedniej zgody przełożonego. Samowolne opuszczenie stanowiska pracy przed zakończeniem pracy lub w czasie godzin pracy jest zabronione. Wyjście poza teren zakładu pracy może nastąpić za zgodą pracodawcy lub osoby przez niego upoważnionej. Nie dopuszczalna jest samowolna zmiana godzin pracy”.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 134 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502), jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy.

Co do zasady pracownicy mogą czas swojej przerwy spędzić dowolnie, jednak dopuszczalne jest, aby pracodawca uregulował tę kwestię w regulaminie pracy na przykład poprzez wskazanie, że w czasie przerwy nie mogą oni opuszczać zakładu pracy.

Regulamin pracy jest aktem prawa wewnątrzzakładowego, w którym określone zostały prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane z porządkiem w zakładzie pracy. W szczególności regulamin ustala organizację pracy, warunki przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu. Jeśli więc pracodawca chce, aby pracownicy w czasie przerwy pozostawali na terenie zakładu pracy – musi to wpisać właśnie w regulamin.

Podsumowując – zapis, o którym mowa w pytaniu jest jak najbardziej dopuszczalny i zgodny z prawem.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z czasem pracy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »