Kategoria: Czas pracy

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Opuszczenie zakładu pracy w czasie przerwy

Autor: Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-08-16

Czy pracownik w czasie swojej przerwy może opuszczać zakład pracy? W regulaminie pracy znalazłam taki zapis: „Pracownik przez cały czas pracy zobowiązany jest przebywać na swoim stanowisku pracy. Opuszczanie stanowiska pracy lub zakładu pracy wymaga uzyskania uprzedniej zgody przełożonego. Samowolne opuszczenie stanowiska pracy przed zakończeniem pracy lub w czasie godzin pracy jest zabronione. Wyjście poza teren zakładu pracy może nastąpić za zgodą pracodawcy lub osoby przez niego upoważnionej. Nie dopuszczalna jest samowolna zmiana godzin pracy”.

Marta Handzlik

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 134 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502), jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy.

Co do zasady pracownicy mogą czas swojej przerwy spędzić dowolnie, jednak dopuszczalne jest, aby pracodawca uregulował tę kwestię w regulaminie pracy na przykład poprzez wskazanie, że w czasie przerwy nie mogą oni opuszczać zakładu pracy.

Regulamin pracy jest aktem prawa wewnątrzzakładowego, w którym określone zostały prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane z porządkiem w zakładzie pracy. W szczególności regulamin ustala organizację pracy, warunki przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu. Jeśli więc pracodawca chce, aby pracownicy w czasie przerwy pozostawali na terenie zakładu pracy – musi to wpisać właśnie w regulamin.

Podsumowując – zapis, o którym mowa w pytaniu jest jak najbardziej dopuszczalny i zgodny z prawem.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Praca w systemie czterobrygadowym

Czy system czterobrygadowy to praca w ruchu ciągłym? Znalazłem taką definicję ruchu ciągłego: "System pracy w ruchu ciągłym może być stosowany w przypadku prac, które ze względu na technologię produkcji nie mogą być wstrzymane. O tym jakie prace nie mogą być wstrzymana będą decydowały kryteria obiektywne (nie zaś uznanie pracodawcy)”. Czy w związku z tym, że praca przy montażu mebli (proces technologiczny nie wymaga ciągłości) może być prowadzona w systemie czterobrygadowym, czy jest to naciąganie przepisów?

3 miesięczny okres rozliczeniowy czas pracy

Mam pytanie odnośnie niewyrobienia normy pracy w okresie rozliczeniowym 3 miesięcznym. Czy jeżeli w pierwszym miesiącu wyrobię np. 20 nadgodzin a w kolejnych 2 miesiącach nie wyrobię normy pracy np. 2 X 160 h tylko 2 x 150, to czy pracodawca ma prawo zabrać mi nadgodziny ( 20 h z pierwszego miesiąca ) na poczet nadgodzin powstałych w dwóch kolejnych miesiącach w ten sposób anulując mi nadgodziny, nie płacąc mi za nie.

Obowiązkowa obecność na zebraniu

Pracuje w systemie czterozmianowym. Pracodawca zapowiedział zebranie na godz. 13.00 w dniu, w którym o godz. 5.00 zakończyłam pracę na nocnej zmianie. Za nieobecność zagroził naganą za nieobecność w pracy, mimo, że należy mi się jedenastogodzinny odpoczynek po pracy.

Czas pracy przez 6 dni w tygodniu

Pracodawca zatrudnia mnie na pełny etat po 6 godzin dziennie od poniedziałku do soboty. W każdym tygodniu pracuję 6 dni a dodatkowo jedną niedzielę w miesiącu. Za pracę w soboty dostaję wynagrodzenie jak za dzień roboczy. Czy pracodawca może mnie zatrudniać w takim systemie?

Norma zadaniowa dla osoby niepełnosprawnej

Opis sytuacji – osoba niepełnosprawna stopień umiarkowany zatrudniana jest w firmie w systemie zadaniowym, ale z koniecznością przestrzegania 8 godzin czasu pracy. Zadania do wykonania ma takie same, jak osoby pełnosprawne. I moje pytanie – czy osoba niepełnosprawna (mająca pracować 7 godzin i 35 minut dziennie) powinna mieć taką samą normę zadaniową, jak osoby pracujące i wykonujące tę samą pracę w czasie 8 godzin dziennie?

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »