Przerwanie stażu i zwrot kosztów

• Autor: Dorota Kriger

„Bezrobotny, który z własnej winy nie ukończył stażu, zobowiązany jest do zwrotu kosztów poniesionych przez Urząd”. Co to znaczy koszty poniesione przez PUP? Czy to tylko badanie lekarskie, czy stypendium za wykonaną pracę również?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Przerwanie stażu i zwrot kosztów

Nieukończenie przez bezrobotnego stażu a zwrot kosztów poniesionych przez PUP

Koszty w tym przypadku należy rozumieć jako koszty organizacji stażu. Zalicza się tu wydatki na: badania lekarskie i psychologiczne, przejazdy, wyżywienie i zakwaterowanie, jeżeli staż odbywa się w miejscowości innej niż miejsce zameldowania stałego lub czasowego. Oczywiście koszty te są zwracane tylko wtedy, jeśli zostały sfinansowane przez urząd pracy.

Stażysta, nawet jeśli przerwał staż z własnej winy, nie zwraca otrzymanego stypendium.

Powyższych kosztów stażysta nie zwraca, jeśli do przerwania stażu doszło z powodu podjęcia pracy lub innej pracy zarobkowej.

Należy również wiedzieć, że osoba, która przerwała z własnej winy staż, traci status bezrobotnego na okres wskazany w art. 33 ust. 4 pkt 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, to znaczy:

  1. na okres 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
  2. na okres 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
  3. na okres 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.

Podstawa prana: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.)

Zobacz też: Rejestracja w innym urzędzie pracy niż zameldowanie

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »