Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przerwanie stażu i zwrot kosztów

Dorota Kriger • Opublikowane: 2009-09-28

„Bezrobotny, który z własnej winy nie ukończył stażu, zobowiązany jest do zwrotu kosztów poniesionych przez Urząd”. Co to znaczy koszty poniesione przez PUP? Czy to tylko badanie lekarskie, czy stypendium za wykonaną pracę również?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Koszty w tym przypadku należy rozumieć jako koszty organizacji stażu. Zalicza się tu wydatki na: badania lekarskie i psychologiczne, przejazdy, wyżywienie i zakwaterowanie, jeżeli staż odbywa się w miejscowości innej niż miejsce zameldowania stałego lub czasowego. Oczywiście koszty te są zwracane tylko wtedy, jeśli zostały sfinansowane przez urząd pracy.

Stażysta, nawet jeśli przerwał staż z własnej winy, nie zwraca otrzymanego stypendium.

Powyższych kosztów stażysta nie zwraca, jeśli do przerwania stażu doszło z powodu podjęcia pracy lub innej pracy zarobkowej.

Należy również wiedzieć, że osoba, która przerwała z własnej winy staż, traci status bezrobotnego na okres wskazany w art. 33 ust. 4 pkt 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, to znaczy:

  1. na okres 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
  2. na okres 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
  3. na okres 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.

Podstawa prana: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.)

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zasiłek chorobowy i zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek chorobowy i zasiłek dla bezrobotnych

Kilka dni po ustaniu zatrudnienia byłam na L4. Po tym czasie złożyłam papiery do ZUS, żeby uzyskać zasiłek chorobowy. Dopiero po chorobie zarejestrowałam...

Ciąża a praca w warunkach szkodliwych dla zdrowia

W mojej pracy byłam zatrudniona na umowę-zlecenie, obecnie mam umowę o pracę na czas określony. W ciążę zaszłam w czasie trwania umowy-zlecenia, obecnie...

 

Wcześniejszy powrót z L4 po szybkim wyzdrowieniu – czy to możliwe?

W zeszłym tygodniu się rozchorowałem, poszedłem do lekarza i dostałem L4 do przyszłego piątku. Minęły 3 dni, biorę regularnie leki i w sumie jestem już...

 

Badanie alkomatem

Czy badanie alkomatem wszystkich pracowników jest legalne? Często kadrowa przychodzi niezapowiedziana i wzywa wszystkich pracowników na badanie alkomatem.

 

Gdzie szukać dowodów pracy w kółku rolniczym

W latach 1971–1974 pracowałam w kółku rolniczym. Gdzie szukać dowodów na tę pracę? A archiwach nie mogę tego znaleźć, jestem odsyłana...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »