Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przerwanie stażu i zwrot kosztów

Dorota Kriger • Opublikowane: 2009-09-28

„Bezrobotny, który z własnej winy nie ukończył stażu, zobowiązany jest do zwrotu kosztów poniesionych przez Urząd”. Co to znaczy koszty poniesione przez PUP? Czy to tylko badanie lekarskie, czy stypendium za wykonaną pracę również?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Koszty w tym przypadku należy rozumieć jako koszty organizacji stażu. Zalicza się tu wydatki na: badania lekarskie i psychologiczne, przejazdy, wyżywienie i zakwaterowanie, jeżeli staż odbywa się w miejscowości innej niż miejsce zameldowania stałego lub czasowego. Oczywiście koszty te są zwracane tylko wtedy, jeśli zostały sfinansowane przez urząd pracy.

Stażysta, nawet jeśli przerwał staż z własnej winy, nie zwraca otrzymanego stypendium.

Powyższych kosztów stażysta nie zwraca, jeśli do przerwania stażu doszło z powodu podjęcia pracy lub innej pracy zarobkowej.

Należy również wiedzieć, że osoba, która przerwała z własnej winy staż, traci status bezrobotnego na okres wskazany w art. 33 ust. 4 pkt 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, to znaczy:

  1. na okres 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
  2. na okres 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
  3. na okres 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.

Podstawa prana: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.)

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »