Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Oświadczenie o zwrocie odzieży roboczej po rozwiązaniu umowy

Dorota Kriger • Opublikowane: 2010-09-24

Czy pracodawca, który chce mnie zatrudnić na umowę na okres próby, może wymagać ode mnie podpisania oświadczenia, że w chwili rozwiązania umowy o pracę będę musiał zapłacić za niezamortyzowaną część odzieży ochronnej? Nadmieniam, że niepodpisanie takiego oświadczenia grozi nieprzyjęciem do pracy.
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Obowiązki pracodawcy w zakresie dostarczenia środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i obuwia roboczego reguluje Kodeks pracy.

Zgodnie z art. 2377 § 1 K.p. pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki odzież i obuwie robocze. Obowiązek taki dotyczy pracowników wykonujących prace, przy których:

  1. ich odzież własna może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,
  2. występują określone wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawca ma prawo zobowiązać zatrudnianego pracownika do rozliczenia się z otrzymanej odzieży roboczej w przypadku rozwiązania umowy o pracę przed końcem przewidywanego okresu użytkowania tej odzieży. Oświadczenie takie podpisuje się w dniu zatrudnienia, przy potwierdzeniu odbioru odzieży roboczej przez pracownika.

Pracodawca ma prawo także domagać się zwrotu wartości nierozliczonej odzieży, jeśli odzież nie zostanie oddana. W tym przypadku pracodawca nie ma prawa domagać się zwrotu równowartości pieniężnej nowej odzieży roboczej, a jedynie zwrotu kwoty równej „niezamortyzowanej” części wartości wydanej odzieży i obuwia. Kwota musi uwzględniać zużycie odzieży nawet wtedy, kiedy była ona używana przez krótki czas.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę sposób rozliczania się pracowników z odzieży i obuwia roboczego powinien być określony w regulaminie pracy lub w innym dokumencie regulującym zasady gospodarowania odzieżą i obuwiem roboczym oraz środkami ochrony indywidualnej. W dokumencie tym powinny być też określone przewidywane okresy użytkowania odzieży i obuwia roboczego. Na podstawie wartości wydanej odzieży i okresów jej użytkowania ustala się kwotę należną pracodawcy, jeśli pracownik nie rozliczy się z pobranych odzieży i obuwia.

Powyższe oznacza, że pracodawca może domagać się podpisania oświadczenia o konieczności rozliczenia się z pobranej odzieży roboczej, tzn. jej zwrotu (wtedy pracownik nie ponosi innych kosztów) lub zwrotu „niezamortyzowanej” części wartości odzieży i obuwia, jeśli nie zwraca odzieży (która stanowi własność pracodawcy).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Praca na etacie a własna firma i umowa o zakazie konkurencji

Prowadzę warsztat samochodowy i dostałem atrakcyjną ofertę pracy, również w warsztacie samochodowym. Czy mogę zatrudnić się w tej firmie, nie zamykając...

 

Umowa po okresie próbnym

Mam miesięczną umowę na okres próbny, która kończy się 10.07.2012. Na jaki maksymalnie okres powinna być zawarta ze mną kolejna umowa?

 

Świadczenie pracy bez umowy

Dnia 13 września wygasła moja pierwsza umowa o pracę na czas określony. Do dziś nie otrzymałam następnej umowy. Aktualnie nasza firma zmienia siedzibę....

 

Trzecia umowa w nieprzerwanym stosunku pracy

Mój tata ma 63 lata. W zeszłym roku podpisał dwie umowy na czas określony z pracodawcą. W tym roku dostał kolejną umowę na miesiąc. Stosunek...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »