Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Oświadczenie o zwrocie odzieży roboczej po rozwiązaniu umowy

Autor: Dorota Kriger

Czy pracodawca, który chce mnie zatrudnić na umowę na okres próby, może wymagać ode mnie podpisania oświadczenia, że w chwili rozwiązania umowy o pracę będę musiał zapłacić za niezamortyzowaną część odzieży ochronnej? Nadmieniam, że niepodpisanie takiego oświadczenia grozi nieprzyjęciem do pracy.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Oświadczenie o zwrocie odzieży roboczej po rozwiązaniu umowy

Czy pracodawca ma obowiązek dostarczenia pracownikowi odzież roboczą?

Obowiązki pracodawcy w zakresie dostarczenia środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i obuwia roboczego reguluje Kodeks pracy.

Zgodnie z art. 2377 § 1 K.p. pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki odzież i obuwie robocze. Obowiązek taki dotyczy pracowników wykonujących prace, przy których:

  1. ich odzież własna może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,
  2. występują określone wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawca ma prawo zobowiązać zatrudnianego pracownika do rozliczenia się z otrzymanej odzieży roboczej w przypadku rozwiązania umowy o pracę przed końcem przewidywanego okresu użytkowania tej odzieży. Oświadczenie takie podpisuje się w dniu zatrudnienia, przy potwierdzeniu odbioru odzieży roboczej przez pracownika.

Zobacz też: Zatajenie ciąży przy zatrudnieniu

Rozliczanie się pracownika z odzieży roboczej w przypadku rozwiązania umowy o pracę

Pracodawca ma prawo także domagać się zwrotu wartości nierozliczonej odzieży, jeśli odzież nie zostanie oddana. W tym przypadku pracodawca nie ma prawa domagać się zwrotu równowartości pieniężnej nowej odzieży roboczej, a jedynie zwrotu kwoty równej „niezamortyzowanej” części wartości wydanej odzieży i obuwia. Kwota musi uwzględniać zużycie odzieży nawet wtedy, kiedy była ona używana przez krótki czas.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę sposób rozliczania się pracowników z odzieży i obuwia roboczego powinien być określony w regulaminie pracy lub w innym dokumencie regulującym zasady gospodarowania odzieżą i obuwiem roboczym oraz środkami ochrony indywidualnej. W dokumencie tym powinny być też określone przewidywane okresy użytkowania odzieży i obuwia roboczego. Na podstawie wartości wydanej odzieży i okresów jej użytkowania ustala się kwotę należną pracodawcy, jeśli pracownik nie rozliczy się z pobranych odzieży i obuwia.

Powyższe oznacza, że pracodawca może domagać się podpisania oświadczenia o konieczności rozliczenia się z pobranej odzieży roboczej, tzn. jej zwrotu (wtedy pracownik nie ponosi innych kosztów) lub zwrotu „niezamortyzowanej” części wartości odzieży i obuwia, jeśli nie zwraca odzieży (która stanowi własność pracodawcy).

Przeczytaj też: Ewidencja odzieży roboczej

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info