Urząd pracy a zameldowanie

• Autor: Dorota Kriger

Chciałabym zarejestrować się w urzędzie pracy w miejscu zamieszkania, ale nie mam tutaj meldunku. Czy można tak zrobić, czy jednak konieczne jest zameldowanie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Urząd pracy a zameldowanie

Rejestracja w urzędzie pracy w miejscu zamieszkania czy w miejscu zameldowania?

Były pracownik może ubiegać się o rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub jako osoba poszukująca pracy. W zależności od tego, jakiej formy rejestracji chce dokonać były pracownik, będzie miał on do wyboru urząd pracy właściwy ze względu na adres zamieszkania lub zameldowania.

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. z 2012 r., poz. 1299) w celu dokonania rejestracji osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny zgłasza się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego, a jeżeli nie jest zameldowana – do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa, lub wypełnia wniosek o dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej ministra właściwego do spraw pracy, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw pracy lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej, o której mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.).

Zgodnie z § 5 ust. 3 tego rozporządzenia: „osoba, która nie jest zameldowana albo jest zameldowana na pobyt stały w innej miejscowości niż miejsce zameldowania na pobyt czasowy, przy ubieganiu się o zarejestrowanie jako bezrobotny składa oświadczenie, że nie jest zarejestrowana jako bezrobotny w innym powiatowym urzędzie pracy".

Nieco inaczej jest w przypadku osoby, która ubiega się o rejestrację jako osoba poszukująca pracy – zgodnie z § 2 ust. 2 cytowanego rozporządzenia osoba taka zgłasza się do wybranego albo wybranych powiatowych urzędów pracy lub wypełnia wniosek o dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej ministra właściwego do spraw pracy, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw pracy lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Zobacz też: Praca w miejscu zamieszkania

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Rejestracja przez internet w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna 

Warto wiedzieć, że od 27 maja br. osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogą rejestrować się przez Internet. Do dyspozycji tych osób są dwa tryby rejestracji:

  • uproszczony, adresowany do wszystkich osób mających dostęp do Internetu; polega on na wypełnieniu wniosku o dokonanie rejestracji jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy w postaci elektronicznej, przesłaniu go do właściwego powiatowego urzędu pracy oraz umówieniu się na wizytę w urzędzie w celu dostarczenia wymaganych dokumentów oraz osobistego potwierdzenia poprawności przekazanych danych,
  • elektroniczny, skierowany do osób, które posiadają bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub takich, które mogą opatrzyć wniosek podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP; rejestracja polega na wypełnieniu wniosku o dokonanie rejestracji jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy w postaci elektronicznej, załączeniu do wniosku skanów wszystkich dokumentów wymaganych do rejestracji, opatrzeniu wniosku i załączników bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz przesłaniu wniosku wraz z załącznikami do właściwego powiatowego urzędu pracy; wnioskodawca ma możliwość określenia również formy, w jakiej chciałby otrzymać decyzję urzędu – w postaci elektronicznej lub tradycyjnej.

Korzystając z trybu w pełni elektronicznego, bezrobotny bądź osoba poszukująca pracy ma możliwość zarejestrowania się w urzędzie pracy i uzyskania statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy bez konieczności wizyty w urzędzie pracy.

Bezrobotni i osoby poszukujące pracy mogą się rejestrować przez Internet na stronie www.praca.gov.pl.

Zgodnie z powyższym jeśli zamierza Pani zarejestrować się jako osoba bezrobotna, musi Pani dokonać tego w urzędzie pracy właściwym ze względu na adres Pani zameldowania. Jeśli chce się Pani zarejestrować jako osoba poszukująca pracy – może Pani dokonać tego w dowolnym urzędzie pracy. Może też Pani uprościć procedurę, dokonując rejestracji przez Internet. Jeśli rejestruje się Pani jednak jako osoba bezrobotna, będzie Pani musiała stawić się na wizytę w urzędzie pracy w miejscu zameldowania (stałego bądź czasowego).

Przykłady

 
Brak meldunku a rejestracja jako bezrobotny

Pani Anna mieszka w dużym mieście, jednak jej meldunek jest w małej wsi oddalonej o kilkaset kilometrów. Po stracie pracy, chciała zarejestrować się jako osoba bezrobotna w miejskim urzędzie pracy, aby móc skorzystać z lokalnych ofert i wsparcia. Niestety, ze względu na brak meldunku w tym mieście, musiała złożyć wniosek o rejestrację w urzędzie pracy w swojej wsi. Aby jednak nie tracić szans na miejskie oferty pracy, zdecydowała się na rejestrację przez Internet, co pozwoliło jej załatwić większość formalności bez konieczności podróżowania.

 
Tymczasowy meldunek u znajomych

Pan Marek, po zakończeniu studiów, zdecydował się poszukać pracy w stolicy. Nie miał tam jednak meldunku, a wynajmowane mieszkanie nie dawało możliwości zameldowania na stałe. Skontaktował się z urzędem pracy, aby dowiedzieć się, jakie ma opcje. Dowiedział się, że może się zameldować tymczasowo u znajomych na kilka miesięcy, co pozwoli mu na rejestrację jako bezrobotny w warszawskim urzędzie pracy. Dzięki tymczasowemu meldunkowi Marek mógł skorzystać z pełnej oferty wsparcia dla bezrobotnych w stolicy.

 
Rejestracja jako osoba poszukująca pracy bez meldunku

Pani Katarzyna przeprowadziła się do innego województwa w poszukiwaniu lepszych perspektyw zawodowych. Nie miała meldunku w nowym miejscu, ale chciała skorzystać z lokalnego urzędu pracy, aby znaleźć zatrudnienie. Zarejestrowała się jako osoba poszukująca pracy, co zgodnie z przepisami umożliwiło jej rejestrację w dowolnym urzędzie pracy, niezależnie od miejsca zameldowania. Dzięki temu mogła szybko rozpocząć poszukiwania pracy w nowym miejscu zamieszkania bez konieczności meldowania się.

Podsumowanie

 

Rejestracja w urzędzie pracy może być dokonywana w miejscu zameldowania lub zamieszkania, w zależności od statusu osoby jako bezrobotnej lub poszukującej pracy. Osoby bez meldunku mogą skorzystać z opcji rejestracji przez Internet, co znacznie ułatwia cały proces. Warto poznać obowiązujące przepisy, aby wybrać najdogodniejszą formę rejestracji i skorzystać z dostępnych form wsparcia.

Oferta porad prawnych

 

Skorzystaj z naszych porad prawnych online oraz usług tworzenia pism, aby bez wychodzenia z domu uzyskać profesjonalne wsparcie w kwestiach związanych z rejestracją w urzędzie pracy i innymi formalnościami. Z nami szybko i sprawnie załatwisz swoje sprawy! Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »