Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana wymiaru etatu a zaległy urlop

Dorota Kriger • Opublikowane: 2013-01-23

W marcu 2012 r. wróciłam z urlopu macierzyńskiego. Mój wymiar czasu pracy został obniżony z 3/4 na 1/2. Wykorzystałam 16 z 26 dni urlopu. Od stycznia znowu mam 3/4 etatu. Zaległy urlop z 2012 r. przekształcono mi z 10 na 6 dni. Czy takie przekształcenie jest prawidłowe? Czemu tracę 4 dni urlopu?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wymiar Pani urlopu w ubiegłym roku nie powinien być liczony w dniach, tylko powinien być przeliczony proporcjonalnie w związku z faktem, iż wymiar urlopu za miesiące styczeń i luty 2012 r. należało ustalić dla wymiaru 3/4 etatu, a za miesiące od marca do końca 2012 r. dla wymiaru 1/2 etatu. Ustalając wymiar urlopu, należało też pamiętać, iż zgodnie z Kodeksem pracy jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

Wymiar urlopu za dwa pierwsze miesiące wynosił:
Przy 3/4 etatu: 3/4 x 26 dni = 19,5 (po zaokrągleniu 20 dni)
2/12 x 20 dni = 3,33 (po zaokrągleniu 4 dni)

Wymiar urlopu za pozostałe miesiące wynosił:
Przy 1/2 etatu: 1/2 x 26 dni = 13 dni
10/12 x 13 dni = 10,83 (po zaokrągleniu 11 dni)

Łącznie w 2012 r.: 4 + 11 = 15 dni po 8 h, czyli 120 h.

W efekcie ilość dni, składających się na powyższe 120 h, uzależniona była od ilości godzin Pani pracy dziennie w ubiegłym roku.

Jeśli z ubiegłego roku pozostało Pani 40 h, oznacza to, że wykorzystała Pani 80 h. Urlop niewykorzystany w liczbie 40 h w 2013 r. stał się urlopem zaległym i powinien być wykorzystany w takiej samej liczbie godzin w roku obecnym do końca września. Nie ma znaczenia to, że obecnie wymiar Pani etatu jest wyższy – do tych 40 godzin nabyła Pani prawo w roku ubiegłym podczas świadczenia pracy w niższym wymiarze etatu.

Ponieważ urlopu należy udzielać w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu, kiedy będzie Pani wykorzystywać urlop zaległy, pracodawca za każdy dzień odpisze z tych 40 godzin tyle godzin, ile danego dnia miała Pani przepracować.

Jeśli np. obecnie pracuje Pani po 6 godzin dziennie, to pracodawca udzieli urlopu zaległego na 6 dni i 4 godziny.

Udzielenie pracownikowi urlopu w dniu pracy w wymiarze godzinowym odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pracy jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy część urlopu pozostała do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, na który ma być udzielony urlop.

Nowy urlop (za 2013 r.) powinien być już ustalony w aktualnym wymiarze czasu pracy i będzie wynosić 20 dni, czyli 160 h.

Podstawa prawna: art. 154 § 1 i § 2, art. 1542 § 1, § 2 i § 4, art. 168 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Wniosek o urlop na żądanie

Do kogo należy kierować wniosek o urlop na żądanie? Kadry odsyłają do kierownika wydziału, ten do bezpośredniego przełożonego, czyli brygadzisty, a on z...

 

Okres ochronny po powrocie z urlopu wychowawczego

Obecnie jestem na urlopie wychowawczym. Córka urodziła się 8 czerwca 2010 r. Przez pierwsze pół roku po porodzie przebywałam na urlopie macierzyńskim i...

 

Wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego podczas urlopu dla poratowania zdrowia

Jestem na kończącym się urlopie macierzyńskim. Moim głównym źródłem utrzymania jest praca w szkole, drugim praca w poradni. Złożyłam wniosek...

 

Pracownica na urlopie macierzyńskim a likwidacja firmy

Pracownica na urlopie macierzyńskim a likwidacja firmy

Od kilku lat pracuję na umowę o pracę na czas nieokreślony. Mój pracodawca to jednoosobowa działalność gospodarcza, gdzie obecnie jedynym zatrudnionym...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »