Prawo nauczyciela do urlopu uzupełniającego

• Autor: Marta Handzlik

Jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony w szkole podstawowej jako nauczyciel dyplomowany. Od 19 sierpnia 2015 r. przebywałam na zwolnieniu lekarskim (wypadek komunikacyjny) przez 182 dni, a następnie na zasiłku rehabilitacyjnym do 19 sierpnia 2016 r. i już nie stawałam na komisję, tylko skorzystałam z urlopu dla poratowania zdrowia od 1 września 2016 do 31 czerwca 2017 r. Moje zwolnienie obejmowało wakacje 2015 r., ferie zimowe 2015 r., zasiłek – wakacje 2016 r., a to jest czas urlopu dla nauczycieli, którego nie wykorzystałam. Czy przysługuje mi zaległy urlop wypoczynkowy? Ile faktycznie przysługuje mi dni do odbioru zaległego urlopu i kiedy mogę je odebrać?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Prawo nauczyciela do urlopu uzupełniającego

Kiedy nauczycielowi przysługuje urlop uzupełniający?

Zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 191) – w razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie ferii szkolnych z powodu niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną, urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego, odbywania ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego – nauczycielowi przysługuje urlop w ciągu roku szkolnego, w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni.

Urlopu uzupełniającego udziela się dopiero po zakończeniu danego roku szkolnego, za który urlop ma być udzielony, po stwierdzeniu, że pracownik nie wykorzystał w danym roku szkolnym co najmniej 8 tygodniu urlopu.

Dlatego, odpowiadając na pytanie, należy rozróżnić urlop uzupełniający za rok szkolny 2014/2015, za rok szkolny 2015/2016 i za rok szkolny 2016/2017.

W roku szkolnym 2014/2015 (który kończył się 31 sierpnia 2015 r.) wykorzystała Pani urlop w czasie ferii zimowych i prawie 8 tygodni w czasie ferii letnich. To oznacza, że mimo iż Pani choroba rozpoczęła się 19 sierpnia 2015 r. za rok szkolny 2014/2015 nie ma Pani prawa do urlopu uzupełniającego, bo wykorzystała Pani w czasie jego trwania 8 tygodni urlopu.

Za rok szkolny 2015/2016 ma Pani prawo do urlopu uzupełniającego w wymiarze 8 tygodni, bo przez cały rok szkolny była Pani chora i nie skorzystała z urlopu.

Za rok szkolny 2016/2017 nie wykorzystała Pani urlopu w czasie ferii zimowych, ale urlop zdrowotny zakończył się 30 czerwca, co spowodowało, że skorzystała Pani z urlopu w wakacje – więc wykorzystała Pani urlop wypoczynkowy w wymiarze 8 tygodni i urlop uzupełniający Pani nie przysługuje.

Podsumowując: ma Pani prawo do urlopu uzupełniającego jedynie za 8 tygodni. Urlop ten należy wykorzystać w terminie uzgodnionym z dyrektorem szkoły. Co do zasady nie ma konkretnej daty, do kiedy urlop powinien być wykorzystany, ale prawo do niego przedawnia się po 3 latach od dnia, kiedy można było z niego skorzystać. Ma więc Pani jeszcze czas na ustalenie, kiedy Pani z niego skorzysta.

Zobacz też: Urlop na 1/8 etatu

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »