Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odejście ze służby wojskowej przez żołnierza przed końcem kontraktu i bez podania przyczyny

Dorota Kriger • Opublikowane: 2010-12-14

Jestem żołnierzem zawodowym w stopniu szeregowego. Chciałbym odejść ze służby (najlepiej jak najszybciej), ponieważ chcę się przenieść do policji. Czy mogę złożyć wypowiedzenie z zawodowej służby wojskowej przed końcem kontraktu bez podania przyczyny? Ile trwa wypowiedzenie? Czy ewentualnie można je skrócić? Czy mogę pobrać pieniądze za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odejście ze służby wojskowej przez żołnierza przed końcem kontraktu i bez podania przyczyny

Wypowiedzenie stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej bez podania przyczyny

Procedura wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej została szczegółowo opisana w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej (Dz. U. z 2008 r. Nr 23, poz. 137 z późn. zm.), które jest aktem wykonawczym do ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 114 ust. 1 ustawy żołnierz zawodowy może w każdym czasie wypowiedzieć stosunek służbowy zawodowej służby wojskowej bez podawania przyczyny. Ust. 5 tego samego artykułu mówi, że zwolnienie z zawodowej służby wojskowej żołnierza zawodowego wskutek dokonanego wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej następuje po upływie 6 miesięcy od dnia złożenia wypowiedzenia przez żołnierza lub doręczenia wypowiedzenia dokonanego przez organ wojskowy, w ostatnim dniu miesiąca. Oznacza to, że okres wypowiedzenia może trwać maksymalnie 6 miesięcy.

Czy okres wypowiedzenia zwalnianego żołnierza zawodowego może być skrócony?

Okres ten może być skrócony za pisemną zgodą zwalnianego żołnierza zawodowego i właściwego organu, przy czym kończyć się musi ostatniego dnia miesiąca (art. 114 ust. 6) ustawy. W tym celu należy przedłożyć organowi zwalniającemu (organ uprawniony do wydania decyzji o zwolnieniu żołnierza z zawodowej służby wojskowej) stosowne oświadczenie woli (może być załączone do oświadczenia woli żołnierza o wypowiedzeniu stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej).

Zgodnie z § 11 przywołanego wyżej rozporządzenia, aby skutecznie dokonać wypowiedzenia, należy wypowiedzenie stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej złożyć do organu zwalniającego. Wypowiedzenie stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej przez żołnierza uważa się za dokonane, jeśli zostało złożone za potwierdzeniem odbioru w kancelarii jednostki wojskowej lub wysłane przesyłką poleconą na adres jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni zawodową służbę wojskową.

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla żołnierza zawodowego

Wypowiedzenie stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej przez żołnierza musi być dokonane w formie pisemnej i powinno zawierać oświadczenie woli żołnierza wskazujące jednoznacznie na zamiar wypowiedzenia przez niego stosunku służbowego.

Żołnierzowi, który odchodzi ze służby, przysługuje – zgodnie z art. 95 ustawy – ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy, w tym za dodatkowy urlop wypoczynkowy, niewykorzystany w roku zwolnienia ze służby oraz za lata poprzednie, nie więcej jednak niż za 3 lata. Ekwiwalent za 1 dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego urlopu wypoczynkowego wynosi 1/22 części miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnego w ostatnim dniu pełnienia zawodowej służby wojskowej (art. 97 ustawy).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki