Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Składka zdrowotna w wysokości 0 zł – czy nie jestem ubezpieczony?

Dorota Kriger • Opublikowane: 2010-08-12

Jestem zatrudniony na 1/4 etatu (330 zł brutto) i składka zdrowotna, wyliczona przez księgową, na liście płac wynosi 0 zł (tak samo na formularzu ZUS RCA). Czy jestem zatem nieubezpieczony?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Będąc zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, jest Pan ubezpieczony w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego, nawet wtedy, kiedy składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 0 zł. Wynika to z prostej zależności: jeśli przy takim niskim dochodzie zaliczka na podatek wynosi 0 zł, to składkę zdrowotną obniża się do wysokości tej zaliczki, czyli też do 0 zł.

Wynagrodzenie pracownika stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zakład pracy ma obowiązek obliczyć i pobrać od tego wynagrodzenia składki na ubezpieczenia finansowane przez pracownika. Otrzymana w ten sposób kwota stanowi podstawę wymiaru składki zdrowotnej, zgodnie z art. 81 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 ze zm.).

Składka na ubezpieczenie zdrowotne, obliczona na podstawie wyżej ustalonej podstawy, jest pobierana z dochodu pracownika, z czego kwota składki w wysokości nieprzekraczającej 7,75% podstawy wymiaru odliczana jest od zaliczki na podatek dochodowy.

Jeśli wyliczona kwota składki zdrowotnej jest wyższa od kwoty zaliczki, to składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy obniżyć do wysokości zaliczki na podatek dochodowy (art. 83 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych*), w tym przypadku do 0 zł. Co istotne, obniżamy do wysokości zaliczki na podatek składkę w wysokości 9% podstawy wymiaru (dlatego na raportach RCA i RMUA oraz na liście płac kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne jest zerowa).

Składka w wysokości 0 zł nie oznacza, że jest Pan nieubezpieczony, ale w celu udokumentowania posiadania ubezpieczenia warto podczas wizyt u lekarza mieć ze sobą dokument potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczeń, w tym też do ubezpieczenia zdrowotnego, czyli druk ZUS ZUA.

* Art. 83 ust. 1: „W przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona przez płatnika, o którym mowa w art. 85 ust. 1-13, zgodnie z przepisami art. 79-81 jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych obliczonej przez tego płatnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Ciąża a praca w warunkach szkodliwych dla zdrowia

W mojej pracy byłam zatrudniona na umowę-zlecenie, obecnie mam umowę o pracę na czas określony. W ciążę zaszłam w czasie trwania umowy-zlecenia, obecnie...

 

Wcześniejszy powrót z L4 po szybkim wyzdrowieniu – czy to możliwe?

W zeszłym tygodniu się rozchorowałem, poszedłem do lekarza i dostałem L4 do przyszłego piątku. Minęły 3 dni, biorę regularnie leki i w sumie jestem już...

 

Badanie alkomatem

Czy badanie alkomatem wszystkich pracowników jest legalne? Często kadrowa przychodzi niezapowiedziana i wzywa wszystkich pracowników na badanie alkomatem.

 

Nieprzyjęcie wypowiedzenia zmieniającego

Szef powiadomił mnie niedawno, że w przyszłym miesiącu zostanę przeniesiony do innej placówki, odległej od mojego miejsca zamieszkania o 40 km. Nie chcę się...

 

Nie przedłużenie umowy ze względu na zbyt niskie wynagrodzenie

Z końcem roku kończy mi się umowa. Pracodawca został ustnie poinformowany, że nie odpowiadają mi warunki płacowe, i dlatego umowy nie przedłużam....

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »