Śmierć pracodawcy - do kogo zgłosić się po wynagrodzenie i świadectwo pracy

• Autor: Marek Gola

Przed 3 miesiącami zmarł mój pracodawca. Od tamtej pory nikt z jego rodziny się ze mną nie skontaktował, mimo że wdowa po zmarłym zapewniała, że zajmie się wszystkim i wszystkie zaległości ureguluje. W związku z tym do kogo mam się zgłosić po zaległe, niewypłacone pensje i po świadectwo pracy? Słyszę od innych członków rodziny zmarłego, że zrzekli się spadku, albo że mają taki zamiar. Nie wydaje mi się to realne, bo firma przedstawiała znaczną wartość. Nie wiem też, kto dokładnie dziedziczy. Jak mam ustalić, kto jest spadkobiercą albo w świetle prawa odpowiada za firmę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Śmierć pracodawcy - do kogo zgłosić się po wynagrodzenie i świadectwo pracy

Śmierć pracodawcy i prawo pracownika do odszkodowania

Podstawa prawna: przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.) oraz Kodeksu pracy (K.p.).

Z dniem śmierci pracodawcy umowy o pracę z pracownikami wygasają. Pracownikowi, którego umowa o pracę wygasła z takiej właśnie przyczyny, przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia (art. 63[2] § 2 Kodeksu pracy; dalej „K.p.”). Należy przyjąć, że podstawą obliczenia tego odszkodowania jest ustawowy okres wypowiedzenia ustalony w art. 36 K.p., choćby strony uzgodniły okres dłuższy. Takie jest bowiem stanowisko Sądu Najwyższego w odniesieniu do innych odszkodowań obliczanych na podstawie wymiaru okresu wypowiedzenia. Artykuł 63[2] nie określa podmiotu zobowiązanego do zapłaty pracownikowi odszkodowania. Zobowiązani są więc spadkobiercy (art. 1012 Kodeksu cywilnego; dalej „K.c.”). Roszczenia pracowników z tytułu tych odszkodowań wchodzą do masy spadkowej.

Zobacz też: Śmierć pracownika podstawa prawna w świadectwie pracy

Roszczenie pracownika o wypłatę odszkodowania

Tym samym, jako osoba zainteresowana, ma Pan prawo wystąpić do sądu z wnioskiem o ustalenie, kto i w jakim udziale nabył spadek po zmarłym pracodawcy, by następnie móc dochodzić należnych Panu pieniędzy. Nie ma znaczenia, czy żona i dzieci spadek przyjęły, lecz to, czy spadek odrzuciły? O ile nie nastąpiło odrzucenie spadku, to nie ma powodów do obaw, albowiem ustaleni zostaną spadkobiercy, którzy spadek nabędą. W razie odrzucenia spadku przez spadkobierców lub braku spadkobierców spadek dziedziczy gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a gdy tego miejsca nie da się ustalić lub znajdowało się ono za granicą – dziedziczy Skarb Państwa (art. 935 i 1020 K.c.).

Ustalenie kręgu spadkobierców po zmarłym pracodawcy

Jedyną drogę do ustalenia stanowi wszczęcie postępowania sądowego o stwierdzenie nabycia spadku, a Pan, jako zainteresowany – mający roszczenie – może z takim wnioskiem wystąpić. Brak aktu zgonu nie jest problemem, albowiem sąd wezwie Pana do uzupełnienia braków formalnych, a wówczas z pismem z sądu może Pan wystąpić do Urzędu Stanu Cywilnego z wnioskiem o jego wydanie. Sądem właściwym będzie sąd rejonowy wydział cywilny ostatniego miejsca zamieszkania pracodawcy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracy, prawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »