Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Świadectwo pracy bez pieczątek

Dorota Kriger • Opublikowane: 2011-04-06

Dostałam świadectwo pracy bez pieczątek: ani firmowej, ani imiennej pracodawcy. Urząd pracy wymaga takich pieczątek. Czy są jakieś przepisy, które regulują tę kwestię?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Treść świadectwa pracy, w związku z art. 97 § 4 Kodeksu pracy, określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 282 z późn. zm.). Do rozporządzenia załączony jest wzór, precyzujący, co powinno w świadectwie pracy być umieszczone.

Zgodnie z tym wzorem w nagłówku powinny być dane pracodawcy: nazwa, adres pracodawcy, REGON, EKD – dane te mogą być naniesione w formie pieczęci firmowej. Pieczęć pracodawcy powinna być umieszczona także na końcu świadectwa pracy wraz z podpisem pracodawcy lub osoby działającej w jego imieniu.

W związku z nieprecyzyjnym określeniem – czy ma to być pieczęć imienna czy tzw. nagłówkowa – bardzo często urzędy wymagają, aby na świadectwie pracy były umieszczone obie, czyli i pieczęć pracodawcy i pieczęć imienna osoby reprezentującej zakład pracy (pracodawcy). Jednakże, moim zdaniem, podejście to jest błędne, gdyż pracodawca nie ma obowiązku posiadania imiennej pieczęci. W takim przypadku pracodawca (lub osoba działająca w jego imieniu) powinien podpisać dokument czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem oraz powinien podać pełnione stanowisko.

Reasumując – pieczęć firmowa powinna być na świadectwie pracy, imienna niekoniecznie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Nieprawdziwe informacje w świadectwie pracy – pracodawca nie chce poprawić świadectwa

Wygrałem w sądzie pracy z byłym pracodawcą poprawę świadectwa pracy (wykreślenie nieprawdziwych informacji dotyczących urlopu bezpłatnego). Pomimo nakazu...

 

Wcześniejszy powrót z L4 po szybkim wyzdrowieniu – czy to możliwe?

W zeszłym tygodniu się rozchorowałem, poszedłem do lekarza i dostałem L4 do przyszłego piątku. Minęły 3 dni, biorę regularnie leki i w sumie jestem już...

 

Badanie alkomatem

Czy badanie alkomatem wszystkich pracowników jest legalne? Często kadrowa przychodzi niezapowiedziana i wzywa wszystkich pracowników na badanie alkomatem.

 

Nieprzyjęcie wypowiedzenia zmieniającego

Szef powiadomił mnie niedawno, że w przyszłym miesiącu zostanę przeniesiony do innej placówki, odległej od mojego miejsca zamieszkania o 40 km. Nie chcę się...

 

Urlop wychowawczy a nagroda jubileuszowa

Czy pracownica zatrudniona obecnie w starostwie powiatowym może żądać zaliczenia okresu odbywania urlopu wychowawczego do nagrody jubileuszowej? Urlop...

 

Kara nagany bez argumentów i wysłuchania pracownika

Czy można nałożyć karę nagany bez wysłuchania pracownika oraz bez podania argumentów i artykułu Kodeksu pracy, na podstawie którego została ona...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »