Do którego dnia wynagrodzenie powinno znaleźć się na koncie pracownika?

• Autor: Dorota Kriger

Jeżeli wynagrodzenie jest płatne do 10. dnia każdego miesiąca, to kiedy pieniądze powinny znaleźć się na koncie pracownika, jeśli 10. wypada np. w sobotę? Czy zgodna z prawem jest sytuacja, że pracownik otrzymuje kwotę dopiero 12., w poniedziałek?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Do którego dnia wynagrodzenie powinno znaleźć się na koncie pracownika?

Termin wypłaty wynagrodzenia a faktyczny termin jej realizacji

W pierwszej kolejności pragnę zwrócić uwagę na to, że termin wypłaty nie może być określony jako termin „do...”. Zgodnie z art. 85 § 1 Kodeksu pracy „wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie”. Powyższe oznacza, iż wynagrodzenie powinno być udostępnione pracownikowi w konkretnym dniu miesiąca określonym w regulaminie pracy bądź innych wewnątrzzakładowych przepisach albo datą (np. 5. dnia miesiąca) albo zdarzeniem (np. ostatni dzień miesiąca). 

Określenie „nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego”, zawarte w art. 85 § 2 Kodeksu pracy, wskazuje jedynie termin nieprzekraczalny dla pracodawcy, który wynagrodzenie wypłaca tylko raz w miesiącu i który powinien w dokumentach wewnątrzzakładowych ustalić konkretny termin wypłaty wynagrodzenia, mieszczący się w podanym w Kodeksie pracy okresie. Termin ten powinien być wyznaczony w sposób, który najlepiej oddaje specyfikę obrotu środkami finansowymi w zakładzie pracy. Przykładowo przedsiębiorstwa, które na koniec miesiąca dokonują obliczeń obrotów i na ich podstawie ustalają wartość premii dla pracowników (składnik wynagrodzenia), mogłyby mieć problem z obliczeniem miesięcznej premii w ciągu jednego dnia i dodatkowo z ich wypłatą w tym samym dniu. Z tego też powodu termin wypłaty wynagrodzenia nie musi być ostatnim dniem miesiąca, lecz może przypadać nieco później. Z drugiej strony zbyt długi termin na wypłatę wynagrodzeń mógłby prowadzić do nadużyć ze strony pracodawcy oraz powodować utrudnienia i niedogodności dla pracownika, który również posiada obciążenia finansowe i musi się z nich wywiązywać w określonych terminach.

Zobacz też: Wypłata z góry co to znaczy

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Kiedy pracodawca powinien wypłacić wynagrodzenie jeśli termin wypłaty wypada w sobotę lub niedzielę?

Obowiązkiem pracodawcy jest więc wyznaczenie konkretnego terminu, w którym wypłata będzie realizowana, oraz przestrzeganie tego terminu. Oznacza to, że jeśli pracodawca wskaże, iż wynagrodzenia będą wypłacane 5. dnia miesiąca, to w tym dniu środki pieniężne powinny być do dyspozycji pracownika – w postaci gotówki (np. przy wypłacie realizowanej w kasie) lub w formie środków pieniężnych zdeponowanych na rachunku bankowym pracownika, jeśli pracownik złożył oświadczenie dotyczące przelewu wynagrodzenia na konto. Pracodawca jest zobowiązany w związku z powyższym dokonać przelewu wynagrodzenia na konto w takim terminie, aby pracownik w dniu określonym przez regulamin pracy lub inne przepisy prawa pracy jako dzień wypłaty mógł podjąć z konta bankowego przekazane wynagrodzenie. 

„Jeśli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzednim” (art. 85 § 3 Kodeksu pracy). Również i w tym przypadku środki powinny być udostępnione „fizycznie” pracownikowi na koncie w dniu poprzednim, a nie dopiero w tej dacie przelewane. Realizacja przelewu musi więc być wykonana w takim terminie, który pozwoli na dochowanie określonego przepisami wewnątrzzakładowymi terminu, będącego dniem wypłaty bądź dniem poprzednim, jeśli dzień wypłaty jest dniem wolnym od pracy. 

Przykładowo – gdy wynagrodzenie powinno być wypłacone w sobotę 10 grudnia, to środki na koncie pracownika powinny być dostępne już w piątek 9 grudnia. Gdyby 10 grudnia wypadał w niedzielę, to stosując zasadę, o jakiej mowa w art. 85 § 3, wypłata powinna być na koncie pracownika już w piątek, 8 grudnia.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »