Do którego dnia wynagrodzenie powinno znaleźć się na koncie pracownika?

• Autor: Dorota Kriger

Jeżeli wynagrodzenie jest płatne do 10. dnia każdego miesiąca, to kiedy pieniądze powinny znaleźć się na koncie pracownika, jeśli 10. wypada np. w sobotę? Czy zgodna z prawem jest sytuacja, że pracownik otrzymuje kwotę dopiero 12., w poniedziałek?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Do którego dnia wynagrodzenie powinno znaleźć się na koncie pracownika?

Termin wypłaty wynagrodzenia a faktyczny termin jej realizacji

W pierwszej kolejności pragnę zwrócić uwagę na to, że termin wypłaty nie może być określony jako termin „do...”. Zgodnie z art. 85 § 1 Kodeksu pracy „wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie”. Powyższe oznacza, iż wynagrodzenie powinno być udostępnione pracownikowi w konkretnym dniu miesiąca określonym w regulaminie pracy bądź innych wewnątrzzakładowych przepisach albo datą (np. 5. dnia miesiąca) albo zdarzeniem (np. ostatni dzień miesiąca). 

Określenie „nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego”, zawarte w art. 85 § 2 Kodeksu pracy, wskazuje jedynie termin nieprzekraczalny dla pracodawcy, który wynagrodzenie wypłaca tylko raz w miesiącu i który powinien w dokumentach wewnątrzzakładowych ustalić konkretny termin wypłaty wynagrodzenia, mieszczący się w podanym w Kodeksie pracy okresie. Termin ten powinien być wyznaczony w sposób, który najlepiej oddaje specyfikę obrotu środkami finansowymi w zakładzie pracy. Przykładowo przedsiębiorstwa, które na koniec miesiąca dokonują obliczeń obrotów i na ich podstawie ustalają wartość premii dla pracowników (składnik wynagrodzenia), mogłyby mieć problem z obliczeniem miesięcznej premii w ciągu jednego dnia i dodatkowo z ich wypłatą w tym samym dniu. Z tego też powodu termin wypłaty wynagrodzenia nie musi być ostatnim dniem miesiąca, lecz może przypadać nieco później. Z drugiej strony zbyt długi termin na wypłatę wynagrodzeń mógłby prowadzić do nadużyć ze strony pracodawcy oraz powodować utrudnienia i niedogodności dla pracownika, który również posiada obciążenia finansowe i musi się z nich wywiązywać w określonych terminach.

Zobacz też: Wypłata z góry co to znaczy

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Kiedy pracodawca powinien wypłacić wynagrodzenie jeśli termin wypłaty wypada w sobotę lub niedzielę?

Obowiązkiem pracodawcy jest więc wyznaczenie konkretnego terminu, w którym wypłata będzie realizowana, oraz przestrzeganie tego terminu. Oznacza to, że jeśli pracodawca wskaże, iż wynagrodzenia będą wypłacane 5. dnia miesiąca, to w tym dniu środki pieniężne powinny być do dyspozycji pracownika – w postaci gotówki (np. przy wypłacie realizowanej w kasie) lub w formie środków pieniężnych zdeponowanych na rachunku bankowym pracownika, jeśli pracownik złożył oświadczenie dotyczące przelewu wynagrodzenia na konto. Pracodawca jest zobowiązany w związku z powyższym dokonać przelewu wynagrodzenia na konto w takim terminie, aby pracownik w dniu określonym przez regulamin pracy lub inne przepisy prawa pracy jako dzień wypłaty mógł podjąć z konta bankowego przekazane wynagrodzenie. 

„Jeśli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzednim” (art. 85 § 3 Kodeksu pracy). Również i w tym przypadku środki powinny być udostępnione „fizycznie” pracownikowi na koncie w dniu poprzednim, a nie dopiero w tej dacie przelewane. Realizacja przelewu musi więc być wykonana w takim terminie, który pozwoli na dochowanie określonego przepisami wewnątrzzakładowymi terminu, będącego dniem wypłaty bądź dniem poprzednim, jeśli dzień wypłaty jest dniem wolnym od pracy. 

Przykładowo – gdy wynagrodzenie powinno być wypłacone w sobotę 10 grudnia, to środki na koncie pracownika powinny być dostępne już w piątek 9 grudnia. Gdyby 10 grudnia wypadał w niedzielę, to stosując zasadę, o jakiej mowa w art. 85 § 3, wypłata powinna być na koncie pracownika już w piątek, 8 grudnia.

Przykłady

 
Wypłata wynagrodzenia w sobotę

Jan pracuje w firmie X, gdzie wynagrodzenie jest wypłacane 10. dnia każdego miesiąca. W grudniu 10. dzień miesiąca przypada na sobotę. Zgodnie z art. 85 § 3 Kodeksu pracy, jeżeli termin wypłaty przypada na dzień wolny od pracy, wynagrodzenie powinno być dostępne na koncie pracownika w dniu poprzednim. W związku z tym Jan powinien otrzymać swoje wynagrodzenie już w piątek, 9 grudnia. Oznacza to, że pracodawca musi zlecić przelew tak, aby środki znalazły się na koncie Jana w piątek, a nie dopiero w sobotę.

 
Wypłata wynagrodzenia w niedzielę

Anna pracuje w firmie Y, gdzie wynagrodzenie jest wypłacane 15. dnia każdego miesiąca. W styczniu 15. dzień przypada na niedzielę. Zgodnie z przepisami, jeżeli dzień wypłaty przypada na dzień wolny od pracy, wynagrodzenie powinno być dostępne na koncie pracownika w dniu poprzednim. W związku z tym Anna powinna mieć dostęp do swoich pieniędzy już w piątek, 13 stycznia, ponieważ 14 stycznia, sobota, również jest dniem wolnym od pracy.

 
Wypłata wynagrodzenia w poniedziałek po długim weekendzie

Marek pracuje w firmie Z, gdzie wynagrodzenie jest wypłacane 20. dnia każdego miesiąca. W maju 20. dzień przypada na poniedziałek, ale 18. maja (sobota) jest dniem ustawowo wolnym od pracy (np. Święto Pracy), a 19. maja (niedziela) również jest dniem wolnym. W takim przypadku, wynagrodzenie Marka powinno być dostępne na jego koncie już w piątek, 17. maja, ponieważ zarówno 18., jak i 19. maja są dniami wolnymi od pracy. Pracodawca musi zatem zlecić przelew wcześniej, aby Marek mógł korzystać ze swoich środków od piątku

Podsumowanie

 

Wynagrodzenie powinno być dostępne na koncie pracownika w dniu określonym przez pracodawcę jako dzień wypłaty, nawet jeśli wypada on w dzień wolny od pracy. W takich przypadkach przelew powinien być zrealizowany wcześniej, aby środki były dostępne w dniu roboczym poprzedzającym dzień wolny. Przestrzeganie tych zasad jest kluczowe dla zapewnienia pracownikom terminowego dostępu do ich wynagrodzenia.

Oferta porad prawnych

 

Oferujemy profesjonalne porady prawne online oraz przygotowanie pism prawnych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb, aby zapewnić pełne wsparcie w kwestiach związanych z prawem pracy. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać szybkie i rzetelne rozwiązania prawne. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »