Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Minimalny dzienny wymiar czasu pracy

Autor: Marta Handzlik

Mam pół etatu w domu dziecka. Oznacza to 20 godzin tygodniowo według okresu rozliczeniowego. Jaki minimalny dzienny wymiar czasu pracy mi przysługuje? Mój pracodawca często narzuca mi w harmonogramie 2 godziny pracy dziennie. Taka sytuacja generuje mi duże koszty dojazdu do pracy. Czy muszę się zgadzać na tylko 2 godziny dziennie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Minimalny dzienny wymiar czasu pracy

Minimalny dzienny wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego na pół etatu

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że pracownicy zatrudnieni jedynie na część etatu są traktowani jak pozostali

pracownicy – ich czas pracy nie powinien przekraczać określonych przepisami norm, ale rozkład czasu pracy takich pracowników może przewidywać nierównomierne rozłożenie godzin pracy w poszczególnych dniach.

Rozkład czasu pracy to nic innego, jak rozłożenie czasu pracy pracownika na poszczególne dni okresu rozliczeniowego, ze wskazaniem godzin rozpoczynania i kończenia pracy.

Zgodnie z art. 129 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) rozkład czasu pracy danego pracownika może być sporządzony (w formie pisemnej lub elektronicznej) na czas krótszy niż okres rozliczeniowy, obejmujący jednak co najmniej 1 miesiąc. Pracodawca jest obowiązany przekazać pracownikowi ten rozkład co najmniej na 1 tydzień przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który został on sporządzony.

Podsumowując – jeśli jest Pan niepełnoetatowcem, to pracodawca może, zgodnie z prawem, wyznaczać Panu czas pracy w danym dniu wynoszący 2 godziny i nie może Pan odmówić pracy w tym właśnie czasie. Może Pan oczywiście wystąpić do pracodawcy z prośbą o zmianę godzin pracy, ale pracodawca nie musi tej prośby uwzględnić.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info