Odpowiedź na propozycję porozumienia zmieniającego

• Autor: Dorota Kriger

Pracodawca zamierza przedstawić mi propozycję porozumienia zmieniającego. Ile mam czasu na udzielenie odpowiedzi, czy zgadzam się na nowe warunki, czy nie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Odpowiedź na propozycję porozumienia zmieniającego

W jakim terminie pracownik powinien odpowiedzieć na propozycję pracodawcy zmieniającą warunki płacy i pracy?

Porozumienie zmieniające to dokument, który nabiera mocy prawnej, gdy strony dobrowolnie i obopólnie wyrażą zgodę na zaproponowane przez jedną z nich zmiany. Ponieważ decyzje związane ze zmianą warunków pracy lub płacy nie zawsze są proste i korzystne dla jednej lub obu ze stron, nad każdą propozycją należy się zastanowić. Pracodawca nie powinien wymagać, aby pracownik podjął decyzję natychmiast, co oznacza, że pracodawca powinien dać pracownikowi czas na zastanowienie. Przepisy nie określają jednak, w jakim terminie pracownik powinien odpowiedzieć na propozycję pracodawcy, przedstawioną w formie porozumienia zmieniającego.

Nieco inaczej jest w przypadku wypowiedzenia zmieniającego, które podobnie jak porozumienie przedstawia propozycję zmian, jednak w tym przypadku nieprzyjęcie propozycji skutkuje rozwiązaniem umowy o pracę. Z tego też względu zmiany korzystne dla pracownika lub wynikające z przepisów prawa pracy można wprowadzać porozumieniem zmieniającym, zaś zmiany niekorzystne dla pracownika, na które może on nie wyrazić zgody, powinny być wprowadzane wypowiedzeniem zmieniającym warunki pracy i płacy, przestawionym na piśmie (art. 42 § 2 Kodeksu pracy – w skrócie K.p.). Pracodawca może więc przedłożyć pracownikowi wypowiedzenie zmieniające zasady współpracy, np. obniżające wynagrodzenie lub skracające czas pracy. Zgodnie z art. 42 § 3 K.p. „w razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiąże się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia.

Zobacz też: Porozumienie zmieniające czas na podpisanie

Skutki niezłożenia przez pracownika oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków pracy i płacy

Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki; pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków”.

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 42 § 1 K.p. przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy. To oznacza, że okres wypowiedzenia stosowany przy wypowiedzeniu zmieniającym warunki pracy i płacy powinien być taki sam, jaki pracodawca musiałby zastosować, gdyby wypowiadał umowę o pracę. Również w przypadku umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony pracodawca powinien podać przyczynę zmiany warunków pracy lub płacy (art. 30 § 4 K.p.).

Odmowa przyjęcia nowych warunków skutkuje także pozostałymi konsekwencjami wynikającymi w wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę – na przykład pracownik ma prawo do dni wolnych na poszukiwanie pracy, o których mowa w art. 37 § 2 K.p.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »