Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odpowiedź na propozycję porozumienia zmieniającego

Dorota Kriger • Opublikowane: 2012-06-22

Pracodawca zamierza przedstawić mi propozycję porozumienia zmieniającego. Ile mam czasu na udzielenie odpowiedzi, czy zgadzam się na nowe warunki, czy nie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Porozumienie zmieniające to dokument, który nabiera mocy prawnej, gdy strony dobrowolnie i obopólnie wyrażą zgodę na zaproponowane przez jedną z nich zmiany. Ponieważ decyzje związane ze zmianą warunków pracy lub płacy nie zawsze są proste i korzystne dla jednej lub obu ze stron, nad każdą propozycją należy się zastanowić. Pracodawca nie powinien wymagać, aby pracownik podjął decyzję natychmiast, co oznacza, że pracodawca powinien dać pracownikowi czas na zastanowienie. Przepisy nie określają jednak, w jakim terminie pracownik powinien odpowiedzieć na propozycję pracodawcy, przedstawioną w formie porozumienia zmieniającego.

Nieco inaczej jest w przypadku wypowiedzenia zmieniającego, które podobnie jak porozumienie przedstawia propozycję zmian, jednak w tym przypadku nieprzyjęcie propozycji skutkuje rozwiązaniem umowy o pracę. Z tego też względu zmiany korzystne dla pracownika lub wynikające z przepisów prawa pracy można wprowadzać porozumieniem zmieniającym, zaś zmiany niekorzystne dla pracownika, na które może on nie wyrazić zgody, powinny być wprowadzane wypowiedzeniem zmieniającym warunki pracy i płacy, przestawionym na piśmie (art. 42 § 2 Kodeksu pracy – w skrócie K.p.). Pracodawca może więc przedłożyć pracownikowi wypowiedzenie zmieniające zasady współpracy, np. obniżające wynagrodzenie lub skracające czas pracy. Zgodnie z art. 42 § 3 K.p. „w razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiąże się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki; pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków”.

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 42 § 1 K.p. przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy. To oznacza, że okres wypowiedzenia stosowany przy wypowiedzeniu zmieniającym warunki pracy i płacy powinien być taki sam, jaki pracodawca musiałby zastosować, gdyby wypowiadał umowę o pracę. Również w przypadku umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony pracodawca powinien podać przyczynę zmiany warunków pracy lub płacy (art. 30 § 4 K.p.).

Odmowa przyjęcia nowych warunków skutkuje także pozostałymi konsekwencjami wynikającymi w wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę – na przykład pracownik ma prawo do dni wolnych na poszukiwanie pracy, o których mowa w art. 37 § 2 K.p.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

poduszki dekoracyjne