Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa na czas nieokreślony - ciąża a zwolnienie

Dorota Kriger • Opublikowane: 2008-12-16

Właśnie dowiedziałam się, że jestem w ciąży, a umowę mam od 1 grudnia 2008 r. na czas nieokreślony, czyli od niedawna. Czy pracodawca możne mnie zwolnić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kobiety w ciąży podlegają szczególnej ochronie i zgodnie z art. 177 § 1 Kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.

W przypadku umowy na czas nieokreślony nie ma znaczenia, od kiedy ona trwa. Nie ma także znaczenia zaawansowanie ciąży.

Inaczej jest przy umowach na czas określony, na wykonanie określonej pracy lub na okres próbny. Wówczas należy brać pod uwagę okres trwania i zakończenia umowy o pracę w odniesieniu do skończonych miesięcy ciąży.

Prawo pracy w sposób szczególny traktuje też kobiety zatrudnione na podstawie umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Jak widać z powyższego, tylko umowa na czas nieokreślony daje blisko stuprocentową pewność, że pracodawca nie będzie mógł rozwiązać z pracownicą umowy o pracę w okresie jej ciąży i urlopu macierzyńskiego.

Nie daje to 100% pewności, gdyż – po pierwsze – zgodnie z art. 177 § 4 pracodawca może w drodze wypowiedzenia rozwiązać umowę o pracę z ciężarną pracownicą lub przebywającą na urlopie macierzyńskim, ale tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Jest to oczywiste z prostej przyczyny: jeśli przestaje istnieć pracodawca, to nie może nadal istnieć stosunek pracy, wiążący pracodawcę z pracownikiem. Dalsze przepisy Kodeksu pracy regulują, jakie świadczenia w takiej sytuacji przysługują zwolnionej pracownicy.

Po drugie, zatrudniona pracownica nie może mieć pewności, że umowa nie zakończy się w trakcie ciąży lub urlopu macierzyńskiego, jeżeli pracodawca ma podstawy, aby zwolnić pracownicę bez wypowiedzenia z jej winy.

Kodeks pracy w art. 52 § 1 wymienia możliwości rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Są to następujące sytuacje:

  1. ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
  2. popełnienie przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
  3. zawiniona przez pracownika utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Jeśli nie zajdzie żadna z wyżej wymienionych sytuacji, pracodawca nie będzie miał podstaw, aby Panią zwolnić.

Pracodawca, który rozwiąże umowę o pracę z kobietą w ciąży w sposób bezprawny, może zostać ukarany grzywną w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł, a dodatkowo pracownica ma prawo w uzasadnionej sytuacji skierować sprawę do sądu pracy, domagając się przywrócenia do pracy lub odszkodowania (art. 45, 47 i 281 pkt 3 Kodeksu pracy).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwiązaniem umowy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »