Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa na czas nieokreślony – ciąża a zwolnienie

Dorota Kriger • Opublikowane: 2008-12-16

Właśnie dowiedziałam się, że jestem w ciąży, a umowę mam od 1 grudnia 2008 r. na czas nieokreślony, czyli od niedawna. Czy pracodawca możne mnie zwolnić?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kobiety w ciąży podlegają szczególnej ochronie i zgodnie z art. 177 § 1 Kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.

W przypadku umowy na czas nieokreślony nie ma znaczenia, od kiedy ona trwa. Nie ma także znaczenia zaawansowanie ciąży.

Inaczej jest przy umowach na czas określony, na wykonanie określonej pracy lub na okres próbny. Wówczas należy brać pod uwagę okres trwania i zakończenia umowy o pracę w odniesieniu do skończonych miesięcy ciąży.

Prawo pracy w sposób szczególny traktuje też kobiety zatrudnione na podstawie umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Jak widać z powyższego, tylko umowa na czas nieokreślony daje blisko stuprocentową pewność, że pracodawca nie będzie mógł rozwiązać z pracownicą umowy o pracę w okresie jej ciąży i urlopu macierzyńskiego.

Nie daje to 100% pewności, gdyż – po pierwsze – zgodnie z art. 177 § 4 pracodawca może w drodze wypowiedzenia rozwiązać umowę o pracę z ciężarną pracownicą lub przebywającą na urlopie macierzyńskim, ale tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Jest to oczywiste z prostej przyczyny: jeśli przestaje istnieć pracodawca, to nie może nadal istnieć stosunek pracy, wiążący pracodawcę z pracownikiem. Dalsze przepisy Kodeksu pracy regulują, jakie świadczenia w takiej sytuacji przysługują zwolnionej pracownicy.

Po drugie, zatrudniona pracownica nie może mieć pewności, że umowa nie zakończy się w trakcie ciąży lub urlopu macierzyńskiego, jeżeli pracodawca ma podstawy, aby zwolnić pracownicę bez wypowiedzenia z jej winy.

Kodeks pracy w art. 52 § 1 wymienia możliwości rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Są to następujące sytuacje:

  1. ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
  2. popełnienie przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
  3. zawiniona przez pracownika utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Jeśli nie zajdzie żadna z wyżej wymienionych sytuacji, pracodawca nie będzie miał podstaw, aby Panią zwolnić.

Pracodawca, który rozwiąże umowę o pracę z kobietą w ciąży w sposób bezprawny, może zostać ukarany grzywną w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł, a dodatkowo pracownica ma prawo w uzasadnionej sytuacji skierować sprawę do sądu pracy, domagając się przywrócenia do pracy lub odszkodowania (art. 45, 47 i 281 pkt 3 Kodeksu pracy).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zwolnienie z pracy bez podania przyczyny a wypłata odprawy

Otrzymałyśmy z koleżanką rozwiązanie umów zawartych na czas określony. Pracodawca nie podał przyczyny wypowiedzenia, ale wiemy, że przyjął na nasze...

 

Zwrot odprawy

Zostałem zwolniony z pracy, wypłacono mi należną odprawę i uzyskałem odszkodowanie zasądzone przez sąd za podanie nieprawdziwego powodu zwolnienia. Były...

 

Zmuszanie przez pracodawcę do rozwiązania umowy

Pracodawca zmusił mnie do złożenia wypowiedzenia. Złożyłem je więc z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, który mi przysługuje. Jednak pracodawca...

 

Wybór sposobu rozwiązania umowy o pracę

Dwa tygodnie temu otrzymałam od pracodawcy propozycję: rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron albo wypowiedzenie ze strony pracodawcy....

 

Program dobrowolnych odejść w spółce

W dniu 30 listopada 2012r. rozwiązano ze mną umowę o pracę na mocy porozumienia stron w ramach programu dobrowolnych odejść w spółce. Mam...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »