Zasiłek opiekuńczy - 60 dni opieki nad dzieckiem

• Autor: Dorota Kriger

Co to jest 60 dni opieki nad dzieckiem i kiedy mogę je wykorzystać? Czy jest to płatne? Czy mogłabym wykorzystać 14 dni opieki nad 9-miesięcznym dzieckiem na moment wypowiedzenia, bo nie chciałabym już wracać do pracy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Zasiłek opiekuńczy - 60 dni opieki nad dzieckiem

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Tzw. opieka to inaczej zwolnienie od obowiązku świadczenia pracy w związku z nieprzewidzianymi wcześniej sytuacjami, które wymagają sprawowania osobistej opieki nad potrzebującą osobą (dzieckiem bądź innym członkiem rodziny). Katalog sytuacji, w których można skorzystać z opieki nad dzieckiem lub innym członkiem, jest zamknięty.

Kwestie dotyczące opieki, a dokładnie zasiłku opiekuńczego, który za czas opieki jest wypłacany, zostały uregulowane w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 32. ust. 1 powyższej ustawy prawo do zasiłku przysługuje ubezpieczonemu, który jest zwolniony od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

 1. zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8. w przypadku:
  • nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko,
  • porodu lub choroby małżonka stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki,
  • pobytu małżonka stale opiekującego się dzieckiem w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej,
 2. chorym dzieckiem w wieku do lat 14,
 3. innym chorym członkiem rodziny (za członka rodziny uważa się małżonka, rodziców, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku ponad 14 lat – jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki).

Na jaki okres przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres:

 • nie dłuższy niż 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad zdrowym dzieckiem do lat 8 i chorym dzieckiem do lat 14,
 • albo 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dzieckiem w wieku ponad 14 lat lub innymi chorymi członkami rodziny (art. 33 ust. 1 ustawy).

Łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego z powodu opieki nad dziećmi i innymi członkami rodziny bez względu na przyczyny oraz liczbę osób wymagających opieki nie może przekroczyć 60 dni w roku kalendarzowym (art. 33 ust. 2 ustawy).

Istotną kwestią jest to, że zasiłek opiekuńczy przysługuje tylko w sytuacji, w której nie było innych członków rodziny mogących zapewnić opiekę. Od tej zasady jest jeden wyjątek: w razie konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w wieku do lat 2 zasiłek opiekuńczy przysługuje nawet wówczas, gdy są inni członkowie rodziny mogący zapewnić opiekę (art. 34 ustawy).

Ile wynosi zasiłek opiekuńczy?

Podstawę wymiaru zasiłku dla pracowników stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie niezdolności do pracy albo za faktyczny okres zatrudnienia za pełne kalendarzowe miesiące, jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem 12 miesięcy, a zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% tejże podstawy.

Do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku przyjmuje się przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne.

Dokumenty wymagane do wypłaty zasiłku opiekuńczego

Dokumentem wymaganym do wypłaty zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8. są m.in.:

 • oświadczenie ubezpieczonego – w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko,
 • decyzja właściwego inspektora sanitarnego zarządzającego izolację – w przypadku izolacji dziecka z powodu podejrzenia o nosicielstwo zarazków choroby zakaźnej,
 • zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym blankiecie – w razie porodu, choroby lub pobytu małżonka stale opiekującego się dzieckiem w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej.

Obawiam się, że w świetle powyższych informacji nie będzie mogła Pani skorzystać z opieki nad dzieckiem w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Nie zaistniała bowiem żadna z wyżej wymienionych sytuacji, która uprawniałaby Panią do zwolnienia Pani od wykonywania pracy, bez względu na to, czy wystąpiłaby Pani o zasiłek opiekuńczy, czy nie. Kwestią sporną jest przede wszystkim przyczyna Pani ewentualnej nieobecności w pracy, która, aby ją usprawiedliwić, musi mieć podparcie w dokumentach, o których była mowa powyżej.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »