Praca 7 dni w tygodniu od poniedziałku do niedzieli ? czy to zgodne z prawem?

• Autor: Dorota Kriger

Zatrudniłem się jako pracownik sklepu spożywczego na pełen etat na umowę o pracę. W umowie mam, że powinienem przepracować 40 godzin tygodniowo. Czy to oznacza, że w miesiącu wychodzi ok. 160 godzin, czy więcej? Pracuję od poniedziałku do niedzieli włącznie, w godzinach od 16 do 23 (7 godzin). Czy taki sposób zatrudnienia jest w porządku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Praca 7 dni w tygodniu od poniedziałku do niedzieli ? czy to zgodne z prawem?

Czy pracownik może pracować stale przez 7 dni w tygodniu?

Przepisy Kodeksu pracy w sposób jednoznaczny określają, ile godzin w ciągu doby i tygodniowo pracownik powinien pozostawać w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Z przepisów też wynika, ile godzin w miesiącu powinien przepracować pracownik zatrudniony na pełen etat.

Zgodnie z art. 129 § 1 K.p. czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Są oczywiście wyjątki od tej zasady, jednak w Pana przypadku nie będą one miały zastosowania.

Powyższe oznacza, że pracownik nie powinien pracować stale 7 dni w tygodniu, sytuacja taka jest bowiem nieprawidłowością. W ten sposób odbierane jest pracownikowi prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego, o którym mowa w art. 133 § 1 K.p.

Zobacz też: Ile dni urlopu przy 12-godzinnym dniu pracy

Przekroczenie tygodniowej normy czasu pracy 

Co prawda podany w pytaniu dobowy czas pracy nie przekracza 8 godzin, jednak przekroczona jest tygodniowa norma czasu pracy. W związku z tym konieczne jest rekompensowanie czasu przepracowanego ponad podane normy w trakcie okresu rozliczeniowego w taki sposób, aby zostały zachowane normy przeciętnie 40-godzinnego i jednocześnie przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, a także zapewnienie pracownikowi 35 godzin nieprzerwanego wypoczynku.

Należy także ustalić, jaki jest obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym. Zgodnie z art. 130 § 1 K.p. obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się w następujący sposób:

  1. należy pomnożyć 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym,
  2. a następnie dodać do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.

Jak święta wpływają na wymiar czasu pracy?

Co do zasady, każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin (art. 130 § 2 K.p.). Jeśli jednak zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy święto przypada w dniu wolnym od pracy, wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, to już nie powoduje ono obniżenia wymiaru czasu pracy (art. 130 § 21 K.p.). Tak ustalony wymiar czasu pracy jest pomniejszany o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy art. 130 § 3 K.p.).

Jak widać z powyższego, miesięczny wymiar czasu pracy to nie zawsze 160 godzin, ponadto nie należy dopuszczać do sytuacji, w której praca jest świadczona ponad podane normy czasu, np. przez 7 dni w tygodniu.

Pracodawca więc w sposób nieprawidłowy ustalił czas świadczenia pracy, w związku z czym naruszył prawa pracownika w tym zakresie.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »