Kategoria: Czas pracy

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Praca w innych godzinach niż plan zajęć

Marta Handzlik • Opublikowane: 2018-12-28

Na umowie jestem zatrudniona w szkole jako pomoc nauczyciela. W praktyce jednak jestem opiekunką dziecka niepełnosprawnego na 3/4 etatu. Obowiązuje mnie czas pracy zgodny z planem zajęć ucznia. W czasie nieobecności ucznia dyrekcja nakazuje mi przychodzić do pracy na popołudniową zmianę, żeby sprzątać ze sprzątaczkami. W zakresie obowiązków jest punkt o pozostawaniu w dyspozycji dyrekcji w czasie nieobecności ucznia, ale czy to oznacza, że pracodawca może nakazać pracę w innych godzinach niż te, które zawiera plan zajęć?

»Wybrane opinie klientów

Fakt,że aby uzyskać poradę,nie muszę szukać żadnej kancelarii,umawiać terminów i jechać na spotkanie. Pani Mecenas Marta Handzlik - Rosuł odpowiedziała wyczerpująco na moje pytania ( w tym również na pytania dodatkowe), podając na poparcie swoich wypowiedzi odpowiednie przepisy z Karty Nauczyciela. Dowiedziałam się jak rozwiązać mój problem,jakie mam prawa i obowiązki,a wszystko za dosyć przystępną cenę. W dodatku czas oczekiwania na porady był bardzo krótki,a to ważne,bo zależało mi na czasie
Agnieszka, 47 lat, nauczyciel
Pani prawnik bardzo rzeczowo opisała mozliwości i zagrożenia. Podała na co będzie zwracał uwagę sąd.Odpowiadała na pytania dodatkowe, które zawsze powstaja w głowie laika w sprawach prawnych. Dzieki tej odpowiedzi uważam, że jeśli wspóllokatorka nie zechce się dalej porozumieć, to wystąpię na drogę sądową.
Krzysiek
Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka
Szybka odpowiedź i przede wszystkim anonimowość i lepiej się pisze niż rozmawia bo można wszystko przemyśleć i człowiek nie wstydzi się wszystkiego przekazać bo co sobie prawnik pomyśli gdyby się siedziało face to face.
Krzysztof, 39 lat
Wygodny szybki dostęp do zagadnień prawa. Jasne i klarowne odpowiedzi .
Agnieszka

Zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1113) „w przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęte dzieci i uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, zatrudnia się dodatkowo:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

1) nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów, lub

2) w przypadku klas IIII szkoły podstawowej – asystenta nauczyciela lub

3) pomoc nauczyciela

– z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego”.

W myśl § 7 ust. 6 rozporządzenia specjaliści i pomoc nauczyciela  realizują zadania wyznaczone przez dyrektora przedszkola lub szkoły, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – osobę kierującą inną formą wychowania.

Osoba pracująca na omawianym stanowisku w szczególności współpracuje z nauczycielem w zakresie zapewnienia opieki uczniom. Jej zakres obowiązków może być różny w poszczególnych szkołach, uzależniony od potrzeb zarówno dzieci, biorąc pod uwagę ich wiek, stopień rozwoju i ewentualne niepełnosprawności, jak i wymaganego wsparcia dla nauczycieli, z uwagi na ich obciążenie obowiązkami pedagogicznymi. Jest to pracownik niepedagogiczny zaliczany do grupy pracowników pomocniczych i obsługi. Pomoc nauczyciela zatrudnia się na podstawie umowy o pracę. Osoba zatrudniona na pełny etat powinna pracować na omawianym stanowisku 40 godzin tygodniowo na zasadach dotyczących ogółu pracowników.

Pani została zatrudniona na 3/4 etatu, więc Pani tygodniowy czas pracy wynosi jedynie 30 godzin. Co do zasady Pani zadania powinny być związane z opieką nad dzieckiem, dla którego została Pani zatrudniona. Oczywiście gdy dziecko nie pojawia się w szkole, dyrektor ma prawo przydzielić Pani inne zadanie, ale tylko w czasie, gdy zgodnie z umową powinna Pani przebywać w szkole (czyli średnio 6 godzin dziennie).

W mojej opinii przydzielanie Pani zadań niezwiązanych z opieką nad uczniami (na przykład pomoc w sprzątaniu) wykracza poza zakres Pani obowiązków, co powoduje, że dyrektor narusza prawo.

Tak więc jeśli dodatkowe zadania, niezwiązane z opieką nad uczniami, miałyby być wykonywane po upływie owych średnio 6 godzin dziennie (niezależnie od tego, ile godzin zajęć ma uczeń), to jest to już naruszenie przepisów czasie pracy.

W przypadku, o którym Pani pisze, może Pani powiadomić Państwową Inspekcję Pracy, że dyrektor narusza przepisy, albo po prostu spróbować porozmawiać z dyrektorem o tym, że nie zgadza się Pani na wykonywanie zadań, do których nie została Pani zatrudniona w godzinach, które przekraczają Pani czas pracy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z czasem pracy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »