Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wyjście na pocztę w czasie zwolnienia chorobowego

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2015-02-12

Podczas zwolnienia chorobowego wyszłam na pocztę, gdzie spotkałam przełożonego. Co więcej, sprawdzałam firmową skrzynkę odbiorczą. Jestem dyrektorem firmy. Czy prezes może mi jakoś zaszkodzić w tej sytuacji?

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedź bez wychodzenia z domu
Monika, 33 lata, pracownik biurowy
Moja opinia o poradach prawnych świadczonych przez w.w. usługodawcę jest pozytywna.
Bernadeta, nauczyciel akademicki emeryt, 76 lat
Bardzo obszerne wytłumaczenie i podkreślenie dla mnie kluczowych kwestii kilka razy. Język zrozumiały dla każdego.
Kinga, księgowa, 29 lat
Bardzo dziękuję za szczegółowa i bardzo kompetentna odpowiedź na moje pytanie na temat urlopu uzupełniającego.
Magdalena
Bardzo dziekuje za szybkie i sprawne przeprowadzenie transackcji i dostarczenie opinii. Komunikacja z Prawnikiem i Biurem Obslugi szybka, sprawna i uprzejma. Funkcja negocjacji ceny za usluge dala mi szanse wynegocjowac obopolnie korzystna cene. Polecam uslugi tej platformy prawnej :-).
Ewa, 60 lat

W kontekście Pani pytania należałoby się odnieść do art. 100 Kodeksu pracy, który ustanawia generalną zasadę, zgodnie z którą „osoba zatrudniona jest obowiązana wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W okresie zwolnienia lekarskiego pracownik jest czasowo zwolniony z obowiązku świadczenia pracy. Przejawem jego troski o dobro zakładu pracy jest stosowanie się do zaleceń lekarskich w celu jak najszybszego powrotu do zdrowia i ponownego podjęcia pracy, zatem w okresie zwolnienia winien on powstrzymywać się od podejmowania czynności, które mogłyby wpłynąć na przedłużanie jego nieobecności w pracy. W szczególności dotyczy to podejmowania innej pracy, czy to na podstawie umowy o pracę, czy umowy cywilnoprawnej czy samozatrudnienia.

Pojęcie „pracy” jest w tym przypadku bardzo szerokie. Obejmuje w zasadzie wszelką ludzką aktywność zmierzającą do osiągnięcia korzyści majątkowej choćby nawet polegająca na czynnościach nieobciążających w istotny sposób organizmu pracownika pozostającego na zwolnieniu lekarskim (tak np. w wyroku Sądu Najwyższego z 20.10.2005 r., sygn. akt II UK 154/04, oraz w wyroku SN z 5.4.2005 r., sygn. akt I UK 370/04,).

A zatem świadczenie pracy zarobkowej w trakcie orzeczonej niezdolności do pracy jest niedozwolone, przy czym nie jest tutaj ważny powód wydania zaświadczenia lekarskiego oraz fakt czy podjęcie pracy w tym okresie może przyczynić się do przedłużenia okresu niezdolności do pracy.

Ważny jest sam fakt podjęcia takiej pracy przez pracownika, który już sam przez się zawiera w sobie kilka wykroczeń, a to:

  • nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego w okresie pobierania wynagrodzenia chorobowego,
  • zaniedbanie swojego podstawowego obowiązku – dbałość o dobro pracodawcy,
  • nadużywanie prawa do wynagrodzenia za czas choroby – również to godzi w dobro pracodawcy.

Wykonywanie więc pracy lub prowadzenie innej działalności w czasie zwolnienia lekarskiego może być kwalifikowane jako naruszenie podstawowych obowiązków, ale wcale nie musi. Zgodnie bowiem z wyrokiem SN z 11.06.2003 r. (sygn. akt I PK 208/02) taka kwalifikacja będzie dopuszczalna tylko wówczas, gdy pracownik swoim zachowaniem przekreśla cele zwolnienia, czyli jak najszybszy powrót do zdrowia i odzyskanie zdolności do wykonywania pracy. Niemniej jednak aby pracownikowi przypisać naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, pracodawca musi najpierw ustalić i wskazać, jaki to pracowniczy obowiązek został naruszony, jeżeli miałoby to być ciężkie naruszenie obowiązku pracowniczego, to również wykazanie, że nastąpiło ono bądź z winy umyślnej bądź z rażącego niedbalstwa.

Niewątpliwie można naruszyć omawiany obowiązek pracowniczy w postaci dbałości o jak najszybszy powrót do zdrowia, podejmując wykonywanie czynności w ramach macierzystego zakładu pracy. Jeżeli jako dyrektor na zwolnieniu lekarskim kontaktuje się Pani z zarządem w celu omawiania strategii działania firmy, ustalania zadań np. sprzedażowych itp., to niewątpliwie takim działaniem może naruszyć Pani ewidentnie ów obowiązek, o ile stoi to w sprzeczności z zaleceniem lekarskim. Jeżeli natomiast złamała Pani nogę i musi leżeć w domu zagipsowana po szyję, to jednak nie ma tu przeciwwskazań do tego, aby można było pewne bieżące sprawy uzgodnić np. przez telefon – co nie oznacza, że ma to mieć charakter ciągły. Jak widać, wszystko zależy od konkretnych okoliczności danej sprawy.

Pani pracodawca ma prawo żądać od Pani wyjaśnień, w jaki sposób korzystała ze zwolnienia lekarskiego – w ramach obowiązku pracownika do współdziałania z pracodawcą. Jeżeli dojdzie do wniosku, iż zamiast odpoczywać, nadal Pani pracowała zdalnie (Internet), wydając polecenia i realizując jakieś zadania, może dojść do wniosku, że unicestwia Pani tym samym cel zwolnienia chorobowego i narusza obowiązek dbania o siebie dla dobra firmy i ojczyzny. Zatem na Pani miejscu kwestię „wchodzenia” na pocztę firmy tłumaczyłabym raczej np. chęcią sprawdzenia, czy nie przyszła oczekiwana przez Panią informacja czy wiadomość, a nie zamiarem wykonywania zadań ujętych w Pani zakresie obowiązków ani też kontroli podległych Pani pracowników. Ponadto trzeba mieć na uwadze, że wejście na pocztę nie miało nic wspólnego z zamiarem uzyskania przez Panią zarobków.

Niemniej jak się pracodawca uprze, to będzie chciał różne sprawy wykazać. Jednak w mojej opinii w sytuacji przez Panią wskazanej będzie mu niezwykle trudno udowodnić, że naruszyła Pani obowiązek pracowniczy, o ile nie wykazała się Pani nadmierna „produkcją” poleceń dla pracowników czy kontaktów z zarządem.

Proszę tez pamiętać, że jeżeli pracodawca wykaże, że Pani jednak pracowała, to należy zwrócić wypłacany za ten okres zasiłek chorobowy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Odpowiedzialność materialna w dużej firmie

Pracuję w hurtowni spożywczej o bardzo dużym obrocie rocznym (według oficjalnych danych jest to ponad 100 mln zł). Na około 80 osób pracujących na hali jest 16...

Odpowiedzialność materialna pracownika

W zakładzie pracy gdzie jestem zatrudniony doszło do incydentu wyrzucenia dobrych desek do odpadowego kontenera. Oczywiście nie ma winnych i pracodawca zdecydował...

Uszkodzenie auta przez pracownika

Nie poinformowałem pracodawcy o wgnieceniu samochodu (nie z mojej winy) natychmiast, tylko po 2 dniach. Pracodawca chce nałożyć na mnie karę porządkową....

Rozpoczęcie działalności w tej samej branży co była firma

Pracowałam w firmie X zajmującej się sprzedażą dodatków fryzjerskich. Po rozwiązaniu stosunku pracy (wypowiedzenie z inicjatywy pracownika)...

Polecenie przełożonego

Czy podwładny musi wykonać polecenie przełożonego, jeśli przełożony nie przekazał mu tego polecenia osobiście (słownie, pisemnie lub telefonicznie), tylko...

Kara dla pracownika przebywającego na urlopie

Pytanie dotyczy pracownika opieki społecznej, cieszącego się od lat nienaganną opinią, który za pół roku powinien otrzymać nagrodę jubileuszową za 35 lat...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »