Kategoria: Zawarcie umowy
Baner RODO

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przedwstępna umowa o pracę jako gwarancja zatrudnienia w przyszłości

Autor: Dorota Kriger • Opublikowane: 2010-08-23

W jaki sposób nowy pracodawca może dać mi gwarancję mającą moc prawną, że będzie na mnie czekał, aż skończy się mój okres wypowiedzenia w starej pracy? Boję się opierać tylko na jego ustnej obietnicy, zwłaszcza że być może będę musiała pracować jeszcze 3 miesiące u starego pracodawcy, bo taki mam okres wypowiedzenia. Czy umowa przedwstępna o pracę będzie dobrym rozwiązaniem? Jeżeli taka umowa przedwstępna o pracę jest możliwa, to co powinna zawierać?

»Wybrane opinie klientów

Nie ma przeciwwskazań do tego, aby przyszły pracodawca i pracownik zawarli umowę przedwstępną o pracę. Mimo że umowa przedwstępna wywodzi się z przepisów Kodeksu cywilnego (art. 389 K.c.), to może mieć zastosowanie do umów, których regulacje znajdują się w Kodeksie pracy. Wynika tak z art. 300 K.p., który mówi, iż w sprawach nieunormowanych przepisami prawa pracy stosuje się odpowiednio do stosunków pracy przepisy Kodeksu cywilnego, jeśli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy.

Możliwość zastosowania umowy przedwstępnej w przypadku umowy o pracę potwierdził także Sąd Najwyższy w wyroku z 21 czerwca 1972 r. (III PZP 13/72, OSNCP 1972/11, poz. 201) – zgodnie z tym wyrokiem dopuszczalne jest zawarcie umowy, przez którą strony zobowiązują się do zawarcia umowy o pracę (umowa przedwstępna – art. 389 K.c.).

Zawarcie umowy przedwstępnej jest korzystne dla obu stron – nie tylko pracownik zyskuje gwarancję zatrudnienia, ale także pracodawca ma pewność, że zatrudni upatrzonego wcześniej pracownika.

W umowie przedwstępnej jedna ze stron lub obie strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości umowy o pracę na określonych warunkach, gdyż już w umowie przedwstępnej powinny być określone istotne postanowienia umowy o pracę (umowy przyrzeczonej). Oznacza to, że w przedwstępnej umowie o pracę powinny znaleźć się wszystkie informacje wymienione w art. 29 § 1 K.p.

W przedwstępnej umowie o pracę należy więc zamieścić takie dane, jak:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

  • dane stron umowy,
  • rodzaj umowy,
  • rodzaj pracy,
  • miejsce wykonywania pracy,
  • wymiar czasu pracy,
  • wynagrodzenie za pracę, odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia,
  • termin rozpoczęcia pracy (może być odległy).

Brak powyższych danych skutkuje tym, że w razie odmowy pracodawcy w kwestii zawarcia właściwej umowy pracownik nie będzie uprawniony do dochodzenia nawiązania stosunku pracy.

Uprawnienie żądania zawarcia umowy przyrzeczonej przysługuje tylko pracownikowi – pracodawca nie ma takiej możliwości i w przypadku odmowy zawarcia przez pracownika umowy przyrzeczonej pracodawcy wolno dochodzić wyłącznie odszkodowania.

Oprócz ww. informacji w umowie przedwstępnej powinny być więc zawarte także ustalenia dotyczące skutków niezawarcia umowy o pracę, np. wysokość odszkodowania, którego można domagać się w razie niewywiązania się którejkolwiek ze stron z postanowień umowy przedwstępnej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Praca na etacie a własna firma i umowa o zakazie konkurencji

Prowadzę warsztat samochodowy i dostałem atrakcyjną ofertę pracy, również w warsztacie samochodowym. Czy mogę zatrudnić się w tej firmie, nie zamykając swojej? Pracowałbym tam 8 godzin, a po godzinach dorabiałbym sobie w swojej. Ile by wynosiła składka ZUS?

Umowa po okresie próbnym

Mam miesięczną umowę na okres próbny, która kończy się 10.07.2012. Na jaki maksymalnie okres powinna być zawarta ze mną kolejna umowa?

Świadczenie pracy bez umowy

Dnia 13 września wygasła moja pierwsza umowa o pracę na czas określony. Do dziś nie otrzymałam następnej umowy. Aktualnie nasza firma zmienia siedzibę. Pracodawca chce, abym przyszła do pracy w sobotę w związku z przeprowadzką. Jednak pracodawca nie chce zapłacić nadgodzin ani udzielić dnia wolnego w zamian za pracę w sobotę. Jak mam postąpić?

Świadczenie podobnych usług w ramach działalności i na umowę-zlecenie

Prowadzę działalność gospodarczą – indywidualna praktyka lekarska. Zostałam również zatrudniona na podstawie umowy-zlecenia w tym samym zakresie przez klinikę. Czy wolno mi było tak postąpić, czy też nie powinnam zatrudniać się na podstawie umowy-zlecenia, a jedynie wystawić rachunek z działalności gospodarczej?

Umowa o pracę na zastępstwo

Dwie osoby otrzymały umowę o pracę na zastępstwo za jednego pracownika, który miał pełny etat. Każda z osób, która zastępowała nieobecnego pracownika miała w umowie pełny etat. Chciałabym wiedzieć jakie prawa pracownika zostały złamane i jakie konsekwencje może ponieść firma?Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »