Przedwstępna umowa o pracę jako gwarancja zatrudnienia w przyszłości

• Autor: Dorota Kriger

W jaki sposób nowy pracodawca może dać mi gwarancję mającą moc prawną, że będzie na mnie czekał, aż skończy się mój okres wypowiedzenia w starej pracy? Boję się opierać tylko na jego ustnej obietnicy, zwłaszcza że być może będę musiała pracować jeszcze 3 miesiące u starego pracodawcy, bo taki mam okres wypowiedzenia. Czy umowa przedwstępna o pracę będzie dobrym rozwiązaniem? Jeżeli taka umowa przedwstępna o pracę jest możliwa, to co powinna zawierać?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Przedwstępna umowa o pracę jako gwarancja zatrudnienia w przyszłości

Umowa przedwstępna o pracę

Nie ma przeciwwskazań do tego, aby przyszły pracodawca i pracownik zawarli umowę przedwstępną o pracę. Mimo że umowa przedwstępna wywodzi się z przepisów Kodeksu cywilnego (art. 389 K.c.), to może mieć zastosowanie do umów, których regulacje znajdują się w Kodeksie pracy. Wynika tak z art. 300 K.p., który mówi, iż w sprawach nieunormowanych przepisami prawa pracy stosuje się odpowiednio do stosunków pracy przepisy Kodeksu cywilnego, jeśli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy.

Możliwość zastosowania umowy przedwstępnej w przypadku umowy o pracę potwierdził także Sąd Najwyższy w wyroku z 21 czerwca 1972 r. (III PZP 13/72, OSNCP 1972/11, poz. 201) – zgodnie z tym wyrokiem dopuszczalne jest zawarcie umowy, przez którą strony zobowiązują się do zawarcia umowy o pracę (umowa przedwstępna – art. 389 K.c.).

Zawarcie umowy przedwstępnej jest korzystne dla obu stron – nie tylko pracownik zyskuje gwarancję zatrudnienia, ale także pracodawca ma pewność, że zatrudni upatrzonego wcześniej pracownika.

W umowie przedwstępnej jedna ze stron lub obie strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości umowy o pracę na określonych warunkach, gdyż już w umowie przedwstępnej powinny być określone istotne postanowienia umowy o pracę (umowy przyrzeczonej).

Informacje jakie powinna zawierać przedwstępna umowa o pracę

Oznacza to, że w przedwstępnej umowie o pracę powinny znaleźć się wszystkie informacje wymienione w art. 29 § 1 K.p.

W przedwstępnej umowie o pracę należy więc zamieścić takie dane, jak:

  • dane stron umowy,
  • rodzaj umowy,
  • rodzaj pracy,
  • miejsce wykonywania pracy,
  • wymiar czasu pracy,
  • wynagrodzenie za pracę, odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia,
  • termin rozpoczęcia pracy (może być odległy).

Brak powyższych danych skutkuje tym, że w razie odmowy pracodawcy w kwestii zawarcia właściwej umowy pracownik nie będzie uprawniony do dochodzenia nawiązania stosunku pracy.

Uprawnienie żądania zawarcia umowy przyrzeczonej przysługuje tylko pracownikowi – pracodawca nie ma takiej możliwości i w przypadku odmowy zawarcia przez pracownika umowy przyrzeczonej pracodawcy wolno dochodzić wyłącznie odszkodowania.

Oprócz ww. informacji w umowie przedwstępnej powinny być więc zawarte także ustalenia dotyczące skutków niezawarcia umowy o pracę, np. wysokość odszkodowania, którego można domagać się w razie niewywiązania się którejkolwiek ze stron z postanowień umowy przedwstępnej.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »