Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zastępstwo w szkole a wynagrodzenie w wakacje

Adam Dąbrowski • Opublikowane: 2012-06-18

Nauczycielowi (także zatrudnionemu na umowę na zastępstwo) przysługuje na okres wakacji tzw. wynagrodzenie urlopowe.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (w związku z art. 91c ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela – Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawca może w tym celu zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o pracę na zastępstwo na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności.

Aktualnie więc ma Pani umowę na zastępstwo na czas określony, której czas trwania wyznacza okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy innego nauczyciela. To oznacza, że umowa Pani zakończy się automatycznie z chwilą zakończenia nieobecności tego pracownika. Jednakże Pani pracodawca może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o pracę na zastępstwo, z zastosowaniem 3-dniowego okresu wypowiedzenia (art. 331 Kodeksu pracy w związku z art. 91c ust. 1 Karty Nauczyciela).

Powyższe oznacza też, że dopóki pracodawca nie wypowie Pani umowy, to Pani zatrudnienie trwa aż do powrotu zastępowanego pracownika, także przez okres wakacji. Nauczycielom zatrudnionym w placówkach, w których przewidziano ferie szkolne, zgodnie z art. 64 ust. 1 Karty Nauczyciela, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania, podczas którego przysługuje wynagrodzenie takie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Jeśli więc pracodawca nie wypowie Pani umowy na czas wakacji, będzie Pani w tym czasie zatrudniona i w związku z wakacjami (urlopem) przysługiwało będzie Pani wynagrodzenie urlopowe, obliczane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. Nr 71 z 2001 r., poz. 737 z późn. zm.).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z wynagrodzeniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »