Zmiana etatu na 3/4 - konsekwencje

• Autor: Marta Handzlik

Pracodawca chce zmienić nam wymiar pracy na niepełny etat, dokładniej na 3/4 etatu, przy czym obecnie zarabiamy najniższą krajową. Czy może to zmienić bezterminowo, czy musi określić, na jaki czas ta zmiana ma obowiązywać? Jakie są konsekwencje niewyrażenia na to zgody? Czy w takim przypadku obowiązują dotychczasowe okresy wypowiedzenia i czy w okresie wypowiedzenia obowiązuje dotychczasowy wymiar etatu? Czy przysługuje odprawa i w jakiej wysokości? Czy pracodawca może przedstawić aneks do umowy czy też wypowiedzenie zmieniające w przypadku, gdy pracownik przebywa na L4 lub opiece? Czy w przypadku zwolnienia z 3/4 etatu pracownikowi przysługuje zasiłek dla bezrobotnych? Proszę jakie będą konsekwencje zmiany etatu na 3/4.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Zmiana etatu na 3/4 - konsekwencje

Wypowiedzenie zmieniające na niepełny etat

Przepis art. 42 ustawy Kodeks pracy nakazuje do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy, czyli wypowiedzenia zmieniającego, stosować przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę w sposób odpowiedni. Oznacza to konieczność stosowania przepisów o wypowiedzeniu bez żadnych zmian lub ze zmianami uzasadnionymi innym charakterem wypowiedzenia zmieniającego. Przy tym rodzaju wypowiedzenia głównym celem jest bowiem zmiana treści stosunku pracy, a rozwiązanie tego stosunku jest celem jedynie alternatywnym. Wypowiedzenie zmieniające musi być uzasadnione. Ocena zasadności obejmuje także zaproponowane pracownikowi nowe warunki.

W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki; pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie.

Porozumienie zmieniające

Pracodawca może ograniczyć etat na dwa sposoby – porozumieniem zmieniającym – do którego potrzeba Państwa zgody. W takim porozumieniu można, ale nie trzeba wskazywać, do kiedy porozumienie obowiązuje.

Wypowiedzenie zmieniające – zgoda lub jej brak

Z kolei w przypadku wypowiedzenia zmieniającego nie wskazuje się, na jaki okres obniżany jest wymiar zatrudnienia. Przyjmuje się, że jest to zmiana na stałe do czasu, aż nie zostanie wymiar zatrudnienia zwiększony.

W przypadku braku zgody pracownika stosunek pracy ulega rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia (w czasie wypowiedzenia pracownik zatrudniony jest na starych warunkach).

Nieprzyjęcie zmiany na niepełny etat

Co do odprawy – wszystko zależy od wielkości przedsiębiorstwa i od tego, czy warunki zaproponowane były rażąco gorsze od poprzednich.

Co do zmiany warunków zatrudnienia pracowników przebywających na L4 czy opiece – co do zasady nie jest to możliwe. Jednak tarcza antykryzysowa pozwala na to, jeśli dojdzie do porozumienia ze związkami zawodowymi albo przedstawicielem pracowników. Wówczas nie stosuje się wypowiedzeń zmieniających i pracownik nie może odmówić przyjęcia nowych warunków.

Co do zasiłku dla bezrobotnych przy zwolnieniu z 3/4 etatu – tak, zasiłek przysługuje.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »