Zwolnienia grupowe a przebywanie na urlopie wychowawczym

Jestem pracownikiem dużej firmy, która wdrożyła zwolnienia grupowe. Jestem na urlopie wychowawczym. Chciałabym jednak przedłużyć urlop wychowawczy o kolejne 2 lub 3 miesiące. Wiem, że po 3 miesiącach pracodawca ma prawo mnie zwolnić. Jednak czy będę miała prawo do odszkodowania i zapłaty za skrócony okres wypowiedzenia (w regulaminie jest zapis na ten temat, tylko nie wiem jak to wygląda jeśli przebywam na wychowawczym – czy ten czas liczny jest do okresu wypowiedzenia i nie zapłacą mi za niego?)? Czy pracodawca może zwolnić mnie trybie indywidualnym albo bez wypowiedzenia zważywszy na zwolnienia grupowe? Czy będę mogła odwołać się do sądu pracy i jakie szanse mam w sądzie, jeśli w regulaminie zwolnień grupowych kryterium doboru jest między innymi gotowość do pracy, a ja przebywam na urlopie wychowawczym? Jednym z kryteriów jest też doświadczenie zawodowe i przydatność do pracy. Firma zatrudnia około 50 tys. pracowników. 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Zwolnienia grupowe a przebywanie na urlopie wychowawczym

Urlop wychowawczy a zwolnienia grupowe

Na mocy art. 1868 ustawy Kodeks pracy „w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu, pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę”.

Ochrona jest wyłączona w trakcie zwolnień grupowych.

Zgodnie z art. 361 § 1 „jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub umowy o pracę zawartej na czas określony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia”.

Jednak Pani w trakcie urlopu wychowawczego, w okresie wypowiedzenia, nie będzie świadczyła pracy, więc nie ma Pani prawa do wynagrodzenia oraz innych świadczeń. Sąd Najwyższy w uchwale z 11 lutego 1992 roku (sygn. akt I PZP 7/92) orzekł, że „pracownicy korzystającej z urlopu wychowawczego, której na podstawie art. 361 par.1 k.p. skrócono okres wypowiedzenia, przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia, jakie otrzymałaby, gdyby stosunek pracy rozwiązany został z upływem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia”.

Wypowiedzenie w trakcie urlopu wychowawczego

Jednak jeśli cały okres wypowiedzenia przypada na urlop wychowawczy, nie otrzyma żadnego odszkodowania, jeśli w trzymiesięcznym okresie wypowiedzenia nie uzyskuje Pani żadnego wynagrodzenia.

Gdyby jednak miała Pani powrócić z urlopu do pracy i przypadałoby w trzymiesięcznym okresie wypowiedzenia, wówczas, po powrocie do pracy otrzymywałaby wynagrodzenie za pracę a to spowodowałoby konieczność wypłaty odszkodowania przewidzianego w art. 361 § 1  za stosowny okres.

Pracodawca nie może zwolnić pracownicy na urlopie wychowawczym w trybie indywidualnym. Obejmuje Panią ochrona. Bez okresu wypowiedzenia pracodawca może Panią zwolnić tylko dyscyplinarnie, gdyby zaszły okoliczności naruszenia przez Panią obowiązków pracowniczych.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »