Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mogę pobierać zasiłek dla bezrobotnych mając rentę z ZUS?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-02-04 • Aktualizacja: 2021-03-17

Po przepracowaniu około 10 lat w zakładzie pracy chronionej otrzymałem 3-miesięczne wypowiedzenie. Mam rentę z ZUS z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Czy mogę pobierać zasiłek dla bezrobotnych?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Czy mogę pobierać zasiłek dla bezrobotnych mając rentę z ZUS?

Czy osoba pobierająca rentę z tytułu niezdolności do pracy może pobierać zasiłek dla bezrobotnych?

Niestety, nie spełnia Pan warunku, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 149 ze zm.; dalej jako „ustawa”) w związku z posiadaniem prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Przepis art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy zawiera definicję bezrobotnego, enumeratywnie wyliczając przesłanki potrzebne do przyznania takiego statusu. Art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c, wyklucza jednoznacznie możliwość uznawania za osobę bezrobotną osoby, która nabyła prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Zatem prawo do renty stanowi przesłankę negatywną korzystania ze statusu bezrobotnego.

Osoba bezrobotna nie może także pobierać świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »