Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mogę pobierać zasiłek dla bezrobotnych mając rentę z ZUS?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-02-04

Po przepracowaniu około 10 lat w zakładzie pracy chronionej otrzymałem 3-miesięczne wypowiedzenie. Mam rentę z ZUS z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Czy mogę pobierać zasiłek dla bezrobotnych?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niestety, nie spełnia Pan warunku, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 149 ze zm.; dalej jako „ustawa”) w związku z posiadaniem prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Przepis art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy zawiera definicję bezrobotnego, enumeratywnie wyliczając przesłanki potrzebne do przyznania takiego statusu. Art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c, wyklucza jednoznacznie możliwość uznawania za osobę bezrobotną osoby, która nabyła prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Zatem prawo do renty stanowi przesłankę negatywną korzystania ze statusu bezrobotnego.

Osoba bezrobotna nie może także pobierać świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Praca na czarno ? konsekwencje

Pracowałam w pewnej firmie przez 3 lata z niewielkimi przerwami, gdy brakło zamówień – cały czas na czarno. Zdarzało się, że ściągano mnie...

 

Świadczenie kompensacyjne a emerytura nauczyciela

Mam pytanie dotyczące świadczenia kompensacyjnego w kontekście emerytury nauczyciela. Otóż, jestem nauczycielem dyplomowanym z ponad 35-letnim...

 

Jak sprostować świadectwo pracy po latach?

Czy nieistniejący zakład pracy, Telekomunikacja, którą, jak wiadomo, przejęło ORANGE, może wystawić sprostowane świadectwo pracy za lata 1992-2000? Jest...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »