Kategoria: Rozwiązanie umowy przez pracodawcę

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kiedy pracownik przychodzi do pracy według własnego uznania

Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-10-09

Pracownik (główny księgowy) przychodzi do pracy według własnego uznania i twierdzi, że wystarczy, iż pracuje 8 godzin. Ponadto odbiera za godziny przepracowane dodatkowe dni wolne bez uprzedniego zawiadomienia pracodawcy. Czy za takie postępowanie można zwolnić dyscyplinarnie takiego pracownika?

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka
Szybka odpowiedź i przede wszystkim anonimowość i lepiej się pisze niż rozmawia bo można wszystko przemyśleć i człowiek nie wstydzi się wszystkiego przekazać bo co sobie prawnik pomyśli gdyby się siedziało face to face.
Krzysztof, 39 lat
Wygodny szybki dostęp do zagadnień prawa. Jasne i klarowne odpowiedzi .
Agnieszka
Jestem bardzo zadowolona. Porada pani prawnik Handzlik-Rosuł w jasny, zrozumiały sposób rozstrzygnęła moje wątpliwości. Cieszę się tym bardziej, że wyjaśnienie jest dla mnie bardzo korzystne. Odpowiedź na moje zapytanie dotarła w ciągu jednego dnia, a kwota na jaką porada została wyceniona pozytywnie mnie zaskoczyła. Jeżeli w przyszłości będę potrzebowała podobnej pomocy prawnej, na pewno skorzystam, bo prosta procedura, cena i czas w jakim uzyskałam informację są nie do przecenienia. 
Anna, nauczyciel, 57 lat
Odpowiedź na zadane pytanie była bardzo profesjonalna, pomocna i przygotowana na wysokim poziomie. 
Anna, księgowa, 56 lat

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

Czym innym jest jednak system czasu pracy od rozkładu czasu pracy. Rozkład czasu pracy to określenie bieżących godzin, w których pracownik ma wykonywać swoje obowiązki, a który to rozkład wynika z przepisów wewnątrzzakładowych obowiązujących u pracodawcy. Rozkład czasu pracy wskazuje więc dni i godziny pracy – poprzez wskazanie godzin jej rozpoczęcia i zakończenia.

O rozkładzie czasu pracy decyduje jednostronnie pracodawca i pracownik nie może dowolnie rozkładać dnia swojej pracy, zachowując jedynie 8-godzinny dzień pracy, chyba że wynika to wprost z jego umowy o pracę (bo ma na przykład zadaniowy czas pracy albo indywidualny system czasu pracy).

Jeśli więc główny księgowy zatrudniony jest w podstawowym systemie czasu pracy – musi się dostosować do godzin wynikających z rozkładu czasu pracy ustalonego przez pracodawcę.

Zgodnie z art. 52 K.p. pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie między innymi ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych.

Co prawda w doktrynie przyjmuje się, że jednorazowe spóźnienie się do pracy albo opuszczenie jej przed końcem jest podstawą raczej wypowiedzenia niż zwolnienia dyscyplinarnego, jednak w przypadku opisanym w pytaniu pracownik dezorganizuje pracę świadomie i notorycznie, nie przestrzegając rozkładu pracy. Dlatego moim zdaniem istnieje tutaj podstawa do zwolnienia dyscyplinarnego.

Jeśli chodzi o samodzielne odbieranie nadgodzin w postaci dnia wolnego, to z przepisów wynika, że pracodawca dokonuje tego na pisemny wniosek pracownika. Skoro więc pracownik wniosku nie złożył – należy uznać, że opuszcza on pracę bez usprawiedliwienia, a to już zdecydowanie jest podstawą zwolnienia dyscyplinarnego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwiązaniem umowy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »