Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kiedy pracownik przychodzi do pracy według własnego uznania

Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-10-09

Pracownik (główny księgowy) przychodzi do pracy według własnego uznania i twierdzi, że wystarczy, iż pracuje 8 godzin. Ponadto odbiera za godziny przepracowane dodatkowe dni wolne bez uprzedniego zawiadomienia pracodawcy. Czy za takie postępowanie można zwolnić dyscyplinarnie takiego pracownika?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

Czym innym jest jednak system czasu pracy od rozkładu czasu pracy. Rozkład czasu pracy to określenie bieżących godzin, w których pracownik ma wykonywać swoje obowiązki, a który to rozkład wynika z przepisów wewnątrzzakładowych obowiązujących u pracodawcy. Rozkład czasu pracy wskazuje więc dni i godziny pracy – poprzez wskazanie godzin jej rozpoczęcia i zakończenia.

O rozkładzie czasu pracy decyduje jednostronnie pracodawca i pracownik nie może dowolnie rozkładać dnia swojej pracy, zachowując jedynie 8-godzinny dzień pracy, chyba że wynika to wprost z jego umowy o pracę (bo ma na przykład zadaniowy czas pracy albo indywidualny system czasu pracy).

Jeśli więc główny księgowy zatrudniony jest w podstawowym systemie czasu pracy – musi się dostosować do godzin wynikających z rozkładu czasu pracy ustalonego przez pracodawcę.

Zgodnie z art. 52 K.p. pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie między innymi ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych.

Co prawda w doktrynie przyjmuje się, że jednorazowe spóźnienie się do pracy albo opuszczenie jej przed końcem jest podstawą raczej wypowiedzenia niż zwolnienia dyscyplinarnego, jednak w przypadku opisanym w pytaniu pracownik dezorganizuje pracę świadomie i notorycznie, nie przestrzegając rozkładu pracy. Dlatego moim zdaniem istnieje tutaj podstawa do zwolnienia dyscyplinarnego.

Jeśli chodzi o samodzielne odbieranie nadgodzin w postaci dnia wolnego, to z przepisów wynika, że pracodawca dokonuje tego na pisemny wniosek pracownika. Skoro więc pracownik wniosku nie złożył – należy uznać, że opuszcza on pracę bez usprawiedliwienia, a to już zdecydowanie jest podstawą zwolnienia dyscyplinarnego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwiązaniem umowy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

poduszki dekoracyjne