Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dwie umowy o pracę a ciąża

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-06-13

Mam dwie umowy o pracę u różnych pracodawców – jedna to umowa o pracę na zastępstwo, druga to umowa o pracę na czas nieokreślony. Obecnie dowiedziałam się, że jestem w ciąży. Z której umowy mam iść na zwolnienie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 177 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.

Przepisu tego nie stosuje się do umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Osoby, które wykonują pracę w kilku miejscach mogą liczyć w razie choroby na zasiłek z tytułu każdego zatrudnienia. Prawo do świadczeń związanych z chorobą i rodzicielstwem przysługuje bowiem z każdego tytułu podlegania ubezpieczeniu chorobowemu.

W sytuacji pozostawania w zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę (bez względu na to, jaka to umowa) u każdego z pracodawców pracownik ma prawo do wynagrodzenia za okres niezdolności do pracy z powodu choroby a następnie do zasiłku chorobowego. Z każdego etatu ma również prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego.

Jednym słowem – na zwolnienie lekarskie musi Pani pójść z każdej umowy. Nie ma bowiem możliwości, aby będąc na zwolnieniu u pracodawcy, u którego jest Pani zatrudniona na czas nieokreślony jednocześnie pracowała Pani u pracodawcy, u którego ma umowę na zastępstwo. Wykonywanie jakiejkolwiek pracy w okresie zwolnienia lekarskiego spowoduje, że ZUS wstrzyma zasiłek chorobowy i nakaże Pani jego zwrot za cały okres podlegania zasiłkowi.

Skoro jest Pani zatrudniona na dwa etaty, to lekarz musi Pani wystawić zwolnienie dla każdego zakładu pracy. Otrzyma więc Pani dwa druki zwolnienia, na każdym znajdą się inne dane pracodawcy i w ciągu 7 dni musi Pani dostarczyć zwolnienia każdemu z pracodawców.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Okres ochronny a umowa na czas określony

Jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas określony , obowiązującą od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2015 r. Znajduje się w niej zapis,...

 

Komu można wręczyć wypowiedzenie umowy-zlecenia?

Pracuję na dwie umowy-zlecenie dla jednej firmy (dotyczą nieco innych czynności). Jedna nie ma określonego okresu wypowiedzenia, a druga ma – 60 dni....

 

Ochrona przedemerytalna pracownika

Mam 57 lat i jestem pracownikiem stowarzyszenia. W ostatnim czasie zmieniły się władze stowarzyszenia, które postanowiły zmienić kilku pracownikom...

 

Adaptacja zawodowa w policji a macierzyństwo

Pierwszej adaptacji zawodowej w policji nie odbyłam, ponieważ byłam w 3 miesiącu zagrożonej ciąży; w tym miesiącu prawdopodobnie urodzę....

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »