Przedłużenie umowy na czas nieokreślony

• Autor: Dorota Kriger

Czytałem, że jeśli kończy się umowa na czas określony i następną umową ma być umowa na czas nieokreślony, to pracodawca musi o tym poinformować pracownika najdalej 5 dni przed końcem umowy na czas określony. Czy jeśli pracodawca nic nie powie przed końcem umowy, to czy oznacza to, że automatycznie umowa zostaje przedłużona?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Przedłużenie umowy na czas nieokreślony

Zakończenie umowy na czas określony i zawarcie kolejnej umowy z tym samym pracodawcą

Umowę na czas określony zawiera się na ściśle określony przedział czasu – w umowie powinien być wskazany początek i koniec stosunku pracy. Rozwiązanie takiej umowy następuje z mocy prawa po upływie okresu wskazanego w umowie (art. 30 § 1 pkt 4 Kodeksu pracy).

Nie ma takiego przepisu, który określałby, w jakim terminie pracodawca powinien poinformować pracownika o zamiarze zawarcia z nim kolejnej umowy. O tym, czy zostanie zawarta kolejna umowa, decyduje wola pracownika i pracodawcy, którzy mogą swoje stanowisko przedstawić jeszcze w trakcie trwania aktualnego stosunku pracy, jak i już po jego zakończeniu.

Jednakże kierując się zasadami współżycia społecznego, obie strony powinny się wypowiedzieć co do ewentualnej dalszej współpracy jeszcze przed zakończeniem umowy. Jeśli strony zdecydują się zawrzeć kolejną umowę o pracę, to jej rodzaj będzie zależał głównie od ich woli.

Zobacz też: Pracownik nie chce przedłużyć umowy

Dwukrotne zawarcie umowy na czas określony na następujące po sobie okresy

Kodeks pracy nie zezwala tu jednak na pełną dowolność. Zawarcie bowiem kolejnej umowy o pracę na czas określony z tym samym pracodawcą jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca (art. 251 § 1 Kodeksu pracy). Nie ma jednak przeszkód, aby strony zawarły od razu umowę na czas nieokreślony, np. bez stosowania okresu próbnego.

Sytuacja będzie przedstawiać się nieco inaczej, jeśli pracodawca po zakończeniu aktualnego stosunku pracy dopuści pracownika do dalszej pracy bez zawarcia z nim umowy na piśmie. Należy wówczas domniemywać, że strony zawarły umowę ustną, a umowa zawarta ustnie jest równie ważna i równie skuteczna jak umowa pisemna (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 31.08.1981r. – III PZ 18/81; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20.09.1977 r. – I PR 67/77, oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 06.10.1976 r. – I PRN 66/76).

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Niepotwierdzenie pracownikowi warunków zatrudnienia na piśmie

Niepotwierdzenie zaś pracownikowi warunków zatrudnienia na piśmie każe domniemywać, zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 05.05.1976 r. – I PZP 9/76, że strony zawarły umowę o pracę na czas nieokreślony.

W przepisach prawa pracy brak zapisów na temat automatycznego przedłużania umowy na czas określony w umowę na czas nieokreślony.

Jedyną sytuację, kiedy prawo zezwala na automatyczne przedłużenie umowy o pracę (ale jedynie na określony czas), opisuje art. 177 § 3 Kodeksu pracy, i dotyczy tylko zatrudnionych kobiet będących w ciąży.

Zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, dającej pracownikowi największe korzyści, jest okazją, jakiej nie wolno zlekceważyć. Uwzględniając ten fakt, proponuję przeprowadzić rozmowę z pracodawcą przed zakończeniem umowy o pracę na czas określony i przedstawić swoją ofertę zawarcia kolejnej umowy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »