Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Okres rozliczeniowy rozpoczynający się od niedzieli - czy trzeba zapewnić 35 godzinny odpoczynek?

Marta Handzlik • Opublikowane: 2021-08-13 • Aktualizacja: 2021-08-13

W miesiącu wrześniu wyjątkowo okres rozliczeniowy rozpoczyna się od niedzieli. Zgodnie z Kodeksem pracy w takiej sytuacji powinniśmy pracownikom zatrudnionym na umowy o pracę w trybie równoważnym podstawowym udzielić 35 godzin przerwy od piątku godz. 11:00 lub rozpocząć ich pracę w poniedziałek 2.09 od godziny 13:00 – co jest zwyczajnie niemożliwie, ponieważ pracownicy ci zawsze pracują w godzinach 8, 9 – 16, 17. Co w przypadku kontroli z PIP, jeśli wpiszemy każdemu czas pracy 8–16 w obu trybach w tych tygodniach?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Okres rozliczeniowy rozpoczynający się od niedzieli - czy trzeba zapewnić 35 godzinny odpoczynek?

Odpoczynek tygodniowy

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w sytuacji, gdy rozkład czasu pracy jest stały (od poniedziałku do piątku), odpoczynek tygodniowy był udzielany regularnie w soboty i niedziele, nawet wówczas, gdy pierwszym dniem okresu rozliczeniowego jest niedziela. W takim wypadku nie ma konieczności dokonywania zmian w harmonogramie w związku z układem dni kalendarzowych.

Zgodnie z art. 128 § 3 pkt 2 ustawy Kodeks pracy „do celów rozliczania czasu pracy pracownika, przez tydzień należy rozumieć 7 kolejnych dni kalendarzowych, rozpoczynających się od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego”.

Pracownik stale pracujący od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 lub od 9:00 do 17:00 (jak w pytaniu) w przypadku, gdy pierwszym dniem okresu rozliczeniowego jest niedziela, zaczyna swoją dniówkę roboczą po upływie 32 godzin nowego okresu rozliczeniowego (24 godziny przypadają w niedzielę, kolejne 8 godzin to pierwsze godziny poniedziałku). Nie ma zatem zapewnionych 35 godzin odpoczynku tygodniowego.

Pracownik ma zapewniony 32-godzinny odpoczynek na początku i na końcu każdego tygodnia. Jest to odpoczynek nieprzerwany (łącznie 64 godziny), ale w związku z definicją tygodnia nie obejmuje on jednorazowo nieprzerwanie 35 godzin w tygodniu. W takim wypadku odpoczynki te liczymy mu łącznie: z początku i końca tygodnia. W konsekwencji będzie miał 64 godziny odpoczynku w pierwszym tygodniu pracy nowego okresu rozliczeniowego.

Niedziela jako pierwszy dzień rozliczeniowy

Pracownikom pracującym stale od poniedziałku do piątku w systemie podstawowym nie trzeba zmieniać rozkładów czasu pracy (także w trybie równoważnym), aby zapewnić odpoczynki tygodniowe, gdy pierwszym dniem okresu rozliczeniowego jest niedziela.

Jeśli pracownicy pracują także w soboty i niedziele, to należałoby dostosować harmonogram do tego, że okres rozliczeniowy rozpoczyna się w niedzielę (bo inaczej w razie kontroli zostanie to uznane za naruszenie przepisów).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z czasem pracy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »