Kuroniówka - warunki otrzymania

• Autor: Dorota Kriger

Pracuję od lutego 2008 r. W tym roku przedłużono mi umowę, ale tylko do dnia porodu. Moje pytanie brzmi: czy przysługuje mi kuroniówka i od kiedy powinnam się o nią starać?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Kuroniówka - warunki otrzymania

Zasiłek macierzyński a status osoby bezrobotnej

Nie będzie Pani mogła zarejestrować się od razu po zakończeniu umowy o pracę w powiatowym urzędzie pracy, ponieważ od dnia porodu będzie Pani miała prawo do zasiłku macierzyńskiego.

Prawo to wynika z art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. Dz. U. z 2005 Nr 31, poz. 267 z późn. zm.). Zasiłek ten będzie Pani otrzymywać przez okres przysługującego Pani urlopu macierzyńskiego, nie nabędzie Pani jednak prawa do samego urlopu ze względu na zakończone zatrudnienie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz. 1001 z późn. zm.) statusu osoby bezrobotnej nie posiada osoba, która m.in. pobiera zasiłek macierzyński. Oznacza to, że dopiero po zakończeniu okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego powinna zgłosić się Pani do urzędu pracy z kompletem dokumentów w celu dokonania rejestracji, m.in. należy dostarczyć zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania ww. świadczenia wraz z podstawą jego wymiaru.

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Zgodnie z przepisami przywołanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, jeżeli nie ma dla bezrobotnego propozycji odpowiedniego zatrudnienia, skierowania do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na utworzone dodatkowe miejsce pracy. Okres oczekiwania może być wydłużony nawet o 180 dni, jednak nie dotyczy to Pani przypadku.

Ponadto należy spełniać następujący warunek: w ciągu 18 miesięcy poprzedzających dzień rejestracji bezrobotny musiał być zatrudniony łącznie przez co najmniej 365 dni i osiągać wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy. Zgodnie z art. 71 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy uwzględnia się tu także okres pobierania zasiłku macierzyńskiego, jeśli podstawę jego wymiaru stanowiło co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę.

Reasumując, jeśli spełnia Pani wyżej wymienione wymogi, to będzie Pani miała prawo do zasiłku dla bezrobotnych po 7 dniach od rejestracji w urzędzie pracy, która może nastąpić nie wcześniej niż po zakończeniu okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »