Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dodatek funkcyjny z tytułu zastępstwa pracownika

Marta Handzlik • Opublikowane: 2015-04-17

Proszę o pomoc w interpretacji zapisów § 7 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Pracuję w nadleśnictwie jako podleśniczy. W roku bieżącym powierzono mi obowiązki leśniczego (zastępstwo na czas urlopu) na okres 37 dni. Czy dodatek funkcyjny przysługuje mi za okres 37 dni, czy tylko 7?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z § 7 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe pracownikowi można zwiększyć obowiązki o zadania wynikające z zastępowania innego pracownika na okres nie dłuższy niż łącznie 30 dni kalendarzowych w roku bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia pod warunkiem, że nie spowoduje to przekroczenia obowiązującej normy czasu pracy.

W przypadku zastępowania innego pracownika powyżej 30 dni kalendarzowych w roku, począwszy od 31 dnia, pracownikowi przysługuje podwyższone wynagrodzenie za dodatkowo wykonaną pracę, proporcjonalne do zwiększonych obowiązków, nie mniej jednak niż 25% stawki dziennej za każdy dzień zastępstwa.

W przypadku powierzenia zastępstwa ponad 30 dni kalendarzowych w roku, począwszy od 31 dnia, na stanowisku, na którym przysługuje dodatek funkcyjny, pracownikowi:

– otrzymującemu także dodatek funkcyjny przysługuje maksymalny dodatek przewidziany dla jego stanowiska,

– nie otrzymującemu dodatku funkcyjnego przysługuje dodatek funkcyjny zastępowanego pracownika.

Podsumowując – ponadzakładowy układ zbiorowy wprost stanowi, że wyższe wynagrodzenie za zastępstwo nieobecnego pracownika, jak i dodatek funkcyjny z tytułu zastępstwa pracownika uprawnionego do tego dodatku przysługują od 31 dnia zastępstwa, a więc w Pana przypadku za 7 dni.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki