Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwiązanie umowy po powrocie z urlopu wychowawczego

Dorota Kriger • Opublikowane: 2012-01-30

Niedługo kończę urlop wychowawczy, który wykorzystałam w pełni. Mam umowę na czas nieokreślony, przepracowałam 10 lat. Co powinnam zrobić, jeśli nie planuję powrotu do pracy, jak poinformować pracodawcę? A jeśli jednak wrócę do firmy, to jakie są możliwości zwolnienia mnie przez pracodawcę?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po urlopie wychowawczym należy zgłosić się do pracy w celu jej świadczenia, przecież zobowiązuje Panią do tego zawarta umowa o pracę. Jeśli jednak jest Pani zdecydowana odejść z pracy, to zgodnie z art. 30 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy (w skrócie K.p.) należy wypowiedzieć umowę o pracę lub rozwiązać ją w drodze porozumienia stron, jeśli pracodawca wyraża zgodę na takie zakończenie współpracy (art. 30 § 1 pkt 1 K.p.). W przypadku, gdy wypowiada Pani umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony, obowiązuje Panią 3-miesięczny okres wypowiedzenia (art. 36 § 1 pkt 3 K.p.). Jeśli jednak okres urlopu wychowawczego zakończy się szybciej niż okres wypowiedzenia, to na resztę tego okresu również będzie miała Pani obowiązek stawić się do pracy.

Warto też wiedzieć, że pracodawca i pracownik mogą już po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę ustalić wspólnie wcześniejszy termin rozwiązania umowy (art. 36 § 6 K.p.).

Jeżeli zaś zdecyduje się Pani kontynuować współpracę i wrócić do pracy po skończonym urlopie wychowawczym, to zgodnie z art. 1864 K.p. pracodawca ma obowiązek dopuścić Panią do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, to na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym Pani kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę przysługującego Pani w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym urlopem. Po powrocie z urlopu wychowawczego nie korzysta Pani z ochrony przed zwolnieniem i w uzasadnionych sytuacjach pracodawca będzie miał prawo dążyć do zakończenia stosunku pracy, np. wypowiadając umowę już następnego dnia po Pani powrocie.

Ze względu na fakt, że jest Pani zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, aby wypowiedzieć tę umowę, pracodawca będzie musiał wskazać na piśmie przyczynę wypowiedzenia. Gdyby do rozwiązania umowy doszło w sposób niezgodny z prawem, to zgodnie z art. 44 K.p. ma Pani prawo wnieść odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy – np. gdyby przyczyna wypowiedzenia była nieprawdziwa.

W takim przypadku zastosowania będzie miał art. 45 § 1 K.p. o następującej treści: „w razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy – stosownie do żądania pracownika – orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu – o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu”.

W zależności od tego, co Pani zadecyduje, należy:

  • albo zgłosić się do pracy bezpośrednio po zakończonym urlopie wychowawczym,
  • albo podjąć rozmowy z pracodawcą w celu rozwiązania trwającego stosunku pracy w drodze porozumienia lub poprzez wypowiedzenie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Okoliczność uzasadniająca rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

Moje pytanie dotyczy rozwiązania umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia. Art. 55 § 2 Kodeksu pracy mówi, że oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę...

 

Przedwstępna umowa o pracę

Dnia 1 czerwca powinienem rozpocząć pracę w pewnej firmie. Obowiązuje mnie 3-miesięczny okres próbny. Podpisałem list intencyjny lub raczej umowę...

 

Rozwiązanie umowy z powodu niewypłacalności firmy

W związku z niewypłacalnością przedsiębiorstwa, w którym pracuję, pracodawca już 14 dni zalega mi z należną wypłatą, chciałbym...

 

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Uzgodniłam z pracodawcą, że rozwiążemy moją umowę o pracę na czas nieokreślony za porozumieniem stron. Jeśli dobrze rozumiem, występuje...

 

Wypowiedzenie stosunku pracy przez nauczyciela

Jestem nauczycielem kontraktowym. Mam umowę o pracę zawartą do 31 sierpnia 2018 r. Chciałabym złożyć wypowiedzenie stosunku pracy z dniem 31...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »