Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Co wchodzi w skład minimalnego wynagrodzenia za pracę?

Dorota Kriger • Opublikowane: 2010-05-20

Co wchodzi w skład płacy minimalnej? Czy jest to ogólna kwota, jaką otrzymam w ramach wynagrodzenia, czy też stawka podstawowa bez dodatków (np. dodatek nocny czy też dodatek za pracę w warunkach szkodliwych)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 6 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.) do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych, z wyłączeniem:

  • nagród jubileuszowych,
  • odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
  • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Do minimalnej wysokości wynagrodzenia nie należy wliczać dodatków, ze względu na ich charakter. W szczególności dotyczy to:

  • dodatków z tytułu pracy w porze nocnej (art. 1518 § 1 K.p.),
  • dodatki, o których mowa w przepisach dotyczących wynagrodzenia, takie jak dodatki z tytułu pracy w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia pracownika.

Z samego nazewnictwa tych składników wynagrodzenia wynika, że są to składniki dodatkowe, a nie stałe składniki wynagrodzenia, dlatego nie powinny być wliczane w skład minimalnego wynagrodzenia.

Ponadto – zgodnie z art. 78 § 1 K.p. – wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy.

Dlatego jeśli praca przewiduje pracę w nocy lub jest wykonywana w warunkach szkodliwych, to należy – oprócz ustalenia wynagrodzenia w kwocie nie niższej niż minimalne wynagrodzenie, związanej ze świadczeniem pracy – zrekompensować szczególne warunki jej wykonywania.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z wynagrodzeniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »

porady prawnicze eporady24.pl

prawo spadkowe spadek.info

prawo budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika online odpowiedziprawne.pl

porady mieszkaniowe online prawo-mieszkaniowe.info

podział majątku rozwodowy.pl

poduszki dekoracyjne