Co wchodzi w skład minimalnego wynagrodzenia za pracę?

• Autor: Dorota Kriger

Co wchodzi w skład płacy minimalnej? Czy jest to ogólna kwota, jaką otrzymam w ramach wynagrodzenia, czy też stawka podstawowa bez dodatków (np. dodatek nocny czy też dodatek za pracę w warunkach szkodliwych)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Minimalne wynagrodzenie za pracę

Zgodnie z art. 6 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.) do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych, z wyłączeniem:

  • nagród jubileuszowych,
  • odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
  • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Do minimalnej wysokości wynagrodzenia nie należy wliczać dodatków, ze względu na ich charakter. W szczególności dotyczy to:

  • dodatków z tytułu pracy w porze nocnej (art. 1518 § 1 K.p.),
  • dodatki, o których mowa w przepisach dotyczących wynagrodzenia, takie jak dodatki z tytułu pracy w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia pracownika.

Zobacz też: Co wliczamy do 13 pensji

Składniki wynagrodzenia

Z samego nazewnictwa tych składników wynagrodzenia wynika, że są to składniki dodatkowe, a nie stałe składniki wynagrodzenia, dlatego nie powinny być wliczane w skład minimalnego wynagrodzenia.

Ponadto – zgodnie z art. 78 § 1 K.p. – wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy.

Dlatego jeśli praca przewiduje pracę w nocy lub jest wykonywana w warunkach szkodliwych, to należy – oprócz ustalenia wynagrodzenia w kwocie nie niższej niż minimalne wynagrodzenie, związanej ze świadczeniem pracy – zrekompensować szczególne warunki jej wykonywania.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »