Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podwyżka dla pracowników samorządowych - dlaczego pominięto pracownika na zasiłku chorobowym?

Marta Handzlik • Opublikowane: 2020-09-14

Jestem od pięciu lat zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony w instytucji samorządowej. Od prawie czterech miesięcy przebywam na zwolnieniu lekarskim z powodu problemów z ciążą. Aktualnie w mojej pracy wszyscy pracownicy dostali podwyżki, ja niestety nie. Jestem jedyną osobą, która nie dostała nic. Co mogę w takiej sytuacji zrobić? Zaznaczam, że mój szef jest osobą stanowczą i nie lubi, jak mu się coś wytyka, o coś się upomina i nawet delikatnie zwraca uwagę. Jest mi przykro, że zostałam pominięta. Czy szef postąpił zgodnie z prawem? Czy brak podwyżki nie jest przejawem dyskryminacji? Nurtuje mnie jeszcze jedna kwestia, mianowicie otrzymuję dodatek stażowy, który cały czas jest mi wypłacany przez zakład pracy. Czy ten dodatek wypłacany przez zakład pracy nie ulega zmianie w momencie zmiany wynagrodzenia chociażby z tytułu podwyżki?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podwyżka dla pracowników samorządowych - dlaczego pominięto pracownika na zasiłku chorobowym?

Wysokość wynagrodzenia otrzymywanego w okresie choroby

Tak długo, jak długo nie otrzymuje Pani wynagrodzenia za pracę tylko zasiłek chorobowy, podwyżka nie zostanie Pani naliczona, nawet gdyby Pani przysługiwała. Wynagrodzenie otrzymywane w okresie choroby jest bowiem średnią wynagrodzenia otrzymywanego w ostatnich 12 miesiącach i nie ma możliwości podwyższenia go w trakcie trwania choroby bez zmiany umowy o prace.

Podstawą wymiaru zasiłku dla pracownika jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone w ciągu ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie niezdolności do pracy albo z faktycznego okresu zatrudnienia za pełne kalendarzowe miesiące, jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem tego okresu.

Do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego pracownikowi przyjmuje się przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe lub wypadkowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne.

Zatem brak podwyżki dla Pani w chwili obecnej może wynikać z faktu, że Pani i tak nie otrzymuje wynagrodzenia za pracę. Jeśli po powrocie do pracy nie otrzyma Pani podwyżki, wówczas będzie Pani mogła wystąpić do pracodawcy z roszczeniem o jej wypłacenie (jeśli rzeczywiście objęła ona wszystkich pracowników).

Czy pominięcie przy podwyżce jest przejawem dyskryminacji w zatrudnieniu?

Co do Pani pytania o dyskryminację: uważam, że ze strony Pani pracodawcy raczej jej nie ma. Proszę pamiętać, że dyskryminację musiałaby Pani wykazać, czyli że pracodawca nie przyznał Pani podwyżki na przykład z powodu Pani płci, wyznania, orientacji seksualnej albo innej przyczyny wymienionej w przepisach Kodeksu pracy. Prędzej uznałabym, że mamy tu do czynienia z nierównym traktowaniem w zatrudnieniu. Jeśli uważa Pani, że tak jest, powinna Pani zwrócić się w pierwszej kolejności do pracodawcy z wnioskiem o wyjaśnienie kwestii braku podwyżki dla Pani. Dopiero potem może Pani podjąć bardziej radykalne kroki, takie jak na przykład pozew do sądu pracy.

Zwiększenie dodatku stażowego

Co do ostatniego Pani pytania o dodatek stażowy – owszem, powinien on być zwiększany wraz ze wzrostem pensji, jako że jest zależny od wynagrodzenia zasadniczego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki